27/01/2021שבתון - קורסים והשתלמויות מורים פורטל שבתון - קורסים למורים, לגננות ולקהל הרחב

פרסום למורים     ימים פתוחים    אופק חדש    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה

מקום הלימודים:תל-אביב,רעננה, למידה מרחוק

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אופק חדש

ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה אשר מתבטאת בהשתלמויות למורים המוכרות לגמול עם ציון, הינם מאבני היסוד של רפורמת "אופק חדש".

היחידה לעובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה מציעה השתלמויות למורים ב"אופק חדש" המוכרות לגמול השתלמות עם ציון, במגוון של נושאים על פי מתווה המדיניות לפיתוח מקצועי.

הקורסים מותאמים לרצף הלמידה שקבע משרד החינוך להתפתחותם המקצועית והאישית של עובדי ההוראה לאורך כל שלבי הקריירה ובהתאם לצרכיהם.

הקורסים מוצעים בארבעה תחומי הפיתוח המקצועי כפי שהם מופיעים במתווה המדיניות:

תכניות הכשרה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9)

במסגרת "אופק חדש" בכפוף לאישורים של משרד החינוך

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

התכנית נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חינוכית יישומית. הלימודים יתבצעו בהדרכתם של מרצים ומנחים מתחומי הניהול, הפיתוח וההערכה של יוזמות, תכניות ופרויקטים חינוכיים. 

 • מורה יוזם בתחום המתמטיקה
 • מורה יוזם בתחום פיתוח מנהיגות
 •  מורה יוזם בתחום לקויות למידה
 • מורה יוזם בתחום תכנון המשחק החינוכי
 • מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
 • מורה יוזם בתחום לימודי שואה
 • מורה יוזם בתחום חקר המוח, זיכרון ולמידה - תכנית בלמידה וירטואלית
 • מורה יוזם בתחום פיתוח חשיבה יצירתית
 •  ניהול ופיתוח תוכן דיגיטלי 
 • פיתוח מיומנויות הנחיה לשיפור האקלים הבית ספרי
 • שיקום הביטחון העצמי של הילד דרך שיח מורה־תלמיד

מורה חוקר את עשייתו באמצעות מחקר פעולה

התכנית נועדה לפתח את מומחיותו של המורה לחקור את עשייתו החינוכית באמצעות הליך מחקרי אקדמי, ששיאו בביצוע מחקר פעולה בפועל בשדה לתועלת המערכת הבית ספרית.

 • מורה חוקר את עשייתו
 •  דרך החקר וחקר תלוי PBL - תכנית בלמידה וירטואלית

התמחות בהכשרת חונכים 

התכנית נועדה להכשיר חונכים לתמוך בתהליך קליטתו של המורה החדש בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, ללוות ולהדריך אותו ולהעריך את דרך עבודתו ואת ביצועיו.  

הערכה מקדמת למידה משמעותית - הל"ל 

התכנית נועדה להכשיר מורים להובלת תהליכי שינוי משמעותיים לחיי בית הספר ולהטמעתם. לשם כך, על המורה להבין מהותה של למידה משמעותית ומהותם של תהליכי הערכה לשם למידה (הל"ל) כחלק בלתי נפרד מהלמידה המשמעותית.  

תכנית דרגות גבוהות למת"לים

התכנית הייחודית נועדה להעצים את המת"לים ולהכשירם להיות מנחים מובילים של צוותי הוראה וחינוך בבתי הספר, למתן מענה לצרכים של לומדים מתקשים, להרחבת 'ארגז הכלים' בתחומים הפסיכו־פדגוגיים בבית הספר. 

דרגה 9 – מורה חונך בכיר

התכנית נועדה להכשיר את המורים המשתלמים להיות חונכים בכירים לעובדי הוראה אחרים במגוון תפקידים במערכות החינוך. הלימודים יתמקדו בהעשרתו ובהעמקתו של הידע בתחומים הנגזרים ממהות התפקיד. 

היקף התכניות:

120 שעות לימוד אקדמיות במהלך שנתיים.

התכניות יתקיימו בימים א-ה, בשעות 19:15-16:00, במרכזי פסג"ה ובמרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ.

"עוז לתמורה" פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים

 • תכנית להכשרת סגני מנהלים בבית הספר העל־יסודי 
  במסגרת התכנית יוקנו למשתתפים מיומנויות ניהול, ידע וכלים בנושאים הקשורים בייזום תהליכי שינוי במערכת הבית ספרית, בהנהגה פדגוגית של תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר ועוד.
   
 • תכנית להכשרת רכזי שכבה טרום תפקיד ובמהלך התפקיד 
  התכנית תעסוק בתפיסת התפקיד של רכז השכבה בהקניית מיומנויות לניהול צוותי חינוך ולהובלתם, בהיכרות עם דרכי מעקב לקידום תלמידי השכבה ובפיתוח דרכים לשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים פדגוגיים רלוונטיים ועם הורי התלמידים.
   
 • תכנית להכשרת רכזי מקצוע בבית הספר העל־יסודי טרום תפקיד 
  התכנית תתמקד בתפיסת התפקיד של רכז המקצוע בפיתוח מיומנויות להנהגת צוות המקצוע מההיבט החינוכי-ארגוני-פדגוגי ובהיבטים פדגוגיים של הוראה-למידה-הערכה. 
   
 •   תכנית להכשרת מחנכים
  התכנית תעסוק בתפיסת התפקיד של מחנך הכיתה בהקניית מיומנויות לניהול כיתה ולטיפול שוטף בתלמידים, בהיכרות עם דרכים למעקב אחר תלמידים ולקידומם בתחום הלימודי, האישי והחברתי, בדרכים לפיתוח הכיתה ולטיפוחה כקבוצה חברתית וליצירת שיתוף פעולה עם הורי התלמידים ועם הקהילה.
   
 • תכנית להכשרת רכזי התאמות ללמידה ולהיבחנות בבחינות הבגרות 
  התכנית תעסוק בהקניית רקע בנושא לקויות למידה ובהיכרות עם מדיניות משרד החינוך בנוגע להתאמות היבחנות ולמידה, בהיכרות עם רצף ההתערבות החינוכית לקידום לומדים מתקשים, בהתנסות באיסוף מידע ובארגונו לצורך בניית תיק תלמיד, וכן בהובלת צוות רב מערכתי.

הכשרת בעלי תפקידים – לימודי תעודה    


לימודי תעודה ייחודיים

 

המרכז להתמחות בהוראה

המרכז ללמידה מרחוק

אנו מציעים למורים בשנת שבתון יועצים שיסייעו בבניית תכנית השבתון.

פנו לקביעת מועד ייעוץ באמצעות טופס הפנייה ורשמו קביעת ייעוץ אישי.

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם