שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אופק חדש / עוז לתמורה ›› המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

קורסי אופק חדש / עוז לתמורה

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה - קורסים לאופק חדש - לעוז לתמורה - ירושלים

קורסים אופק חדש, עוז לתמורה - מכללת דוד ילין

קורסים מוכרים למתווה "אופק חדש"

 

 

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות 7-9 "אופק חדש"

הקורסים במסגרת הפיתוח המקצועי נחלקים לשלושה תחומי התפתחות:
תחום המורה היוזם, תחום המורה החוקר ותחום המורה המלווה.

להלן עיקרי הקורסים המוצעים בכל תחום: 

המורה היוזם:

 • עריכת וידאו- סרטי הוראה, פיתוח עזרי הוראה חדשניים
 • "START UP בחינוך"
 • טכנולוגיות מחשב מקדמות למידה לתלמידים עם לקויות למידה
 • מורה יוזם תכניות בחינוך הערכי
 • יזמות חינוכית חברתית
 • מורה יוזם – תקשורת וקשר בין מורים-הורים
 • מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום התקשוב

המורה החוקר:

 • מורה חוקר את עבודתו
 • פסיכו-פדגוגיה – הוראה מודעת
 • נוירו-פדגוגיה לשיפור ההוראה והלמידה
 • למידה מסרטים ומשיעורים מצולמים
 • מורה חוקר בתחום מגדר ושיוויון. 

המורה המלווה:

 • מורה חונך ומלווה לדרגות 7-8
 • מורה חונך בכיר
 • התמחות בחניכת מורה שהינו עולה חדש
 • מורה המוביל קהילות למידה. 

השתלמויות נוספות: 

 • פיתוח מקצועי לסגני מנהלים במסגרת אופק חדש 
 • קורס רכזי תקשוב 
 • מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום התקשוב (לדרגות 9-6) 
 • מדריכי אשכול בתקשוב 

פיתוח מקצועי במסגרת "עוז לתמורה" 

 • פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים: סגן מנהל, רכז שכבה, רכז מקצוע, מחנך כיתה 
 • הכשרת רכזי התאמות ללמידה והִבחנות בבחינות הבגרות  לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב
 • התכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית  

 

 

 

 

קורס להכשרת חונכים ומלווים – דרגות 2–6 ב"אופק חדש"

 

בגיל הרך, בחינוך היסודי, בחטיבת הביניים, בחינוך המיוחד, בחינוך המיוחד בחברה

הערבית ובאנגלית

שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שלוש שנות העבודה הראשונות במערכת החינוך: שנת ההתמחות בהוראה והשנתיים שלאחריה. זהו שלב מכריע בהתפתחותו המקצועית של המורה החדש המתאפיין בהתמודדויות מקצועיות, פדגוגיות ורגשיות.

המעבר משלב ההכשרה לעבודת ההוראה, מלמידה תאורטית ליישום פרקטי, מעמיד במרכז את תפקידו של ה- Mentor, החונך והמלווה. לחונך, מי שיחנוך את המתמחה בשנת ההתמחות ולמלווה, מי שילווה את המורה החדש בשנתיים שלאחר ההתמחות, נדרש ידע מקצועי, לא רק בתחום ההוראה, אלא אף בתחום הדרכת מורים מתחילים. נושאים אלה מוצעים לו ללמוד במסגרת התכניות להכשרת חונכים ומלווים.

היקף הלימודים

2 ש"ש (60 שעות).

משך הלימודים

15 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד.

קהל היעד

מורים וגננות בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה.

מטרות הלימודים

 • פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" "מורה מלווה" כעמית – מסייע למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה;
 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש, ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך;
 • הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי ורפלקטיבי, לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית והאוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש, בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה;
 • פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות במערכת החינוך.

תוכני הלימודים

 • תפיסת תפקיד החונך והמלווה: שלבי התפתחות של מורים; תפקיד החונך והמלווה; ארגון דרכי עבודה של החונך עם המתמחה ושל המלווה עם עובד ההוראה החדש;
 • תמיכה והערכה בתפקיד: הדואליות התפקודית; תפיסת תהליך הערכה מנקודת מבטו של המוערך – פרשנויות שונות; הכרת מגוון כלים ודרכים להערכה ומשוב.

תנאי קבלה

תואר ראשון ותעודת הוראה (B.Ed, או B.A ותעודת הוראה); ותק של חמש שנים בהוראה;
המלצה של מנהל בית הספר, או הפיקוח על הגנים; התנסות כחונך או כמלווה; ריאיון קבלה.

תעודה

תעודת חונך/מלווה למי שסיים את כל חובותיו בקורס.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

דרגה 7: מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום התקשוב

מטרת ההשתלמות לתרום להתפתחותו של המורה בדרגות הגבוהות כמומחה וכיוזם תכניות לימודים בתחום התקשוב. המורה-המשתלם יכיר את האפשרויות להשבחת ההוראה והלמידה באמצעות התקשוב; יתכנן יוזמה חינוכית, יישם אותה בבית הספר, יתעד אותה ויעריך את עשייתו. משך הלימודים: שנתיים אקדמיות.

היקף הלימודים

150 שעות, 75 שעות בכל שנת לימודים על-פי החלוקה הזאת: לימודים עיוניים: 45 שעות; למידה התנסותית: 15 שעות; ליווי מודרך-אישי (Supervision):15 שעות.

מתכונת הלימודים

מפגשים במליאה ומפגשי הנחיה אישיים בתיאום עם המנחה.

תנאי קבלה

מורים שעומדים בתנאי המעבר מדרגה 6 לדרגה 7 ב"אופק חדש" וסיימו בהצלחה קורס רכזי תקשוב (לפחות שנים א' ו-ב') או השתלמות למובילי מידענות/אוריינות במאה ה- 21.

מטרות הלימודים

 • היכרות עם תחום היזמות בכלל, ויזמות חינוכית בפרט: תאוריות, כלים ומיומנויות;
 • פיתוח יוזמות בתחום התקשוב על-ידי הלומדים, מימושן בבתי הספר והערכתן.

תוכני הלימודים

שנה א

 • חשיפה לתאוריות בנושא יוזמות חינוכיות והכרת מאפייניהן;
 • הקניית מושגים וכלים הדרושים לאבחון הארגון בו מתבצעת היוזמה;
 • רכישת כלים להערכת היוזמה: תיעוד תהליכי הלמידה, התכנון והעשייה ופיתוח יכולת רפלקטיבית לבחינתם;
 • כתיבת יוזמה חינוכית-אישית המבוססת על נתוני הארגון שהלומד שייך אליו והולמת את חזונו.

שנה ב

 • ביצוע היוזמה החינוכית שנבנתה ונכתבה בשנת הלימודים הראשונה;
 • כלים להערכת היוזמה ולהטמעתה בארגון.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.
*התכנית מוכרת ב"אופק חדש"

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות הגבוהות (דרגות 7–9 ב"אופק חדש")

תכניות הלימודים לפיתוח מקצועי של עובד הוראה בדרגות 7–9 במסגרת "אופק חדש" נועדו לכוון את התפתחותו של המורה כאיש מקצוע בתחומו, כחבר בקהילה החינוכית אליה הוא שייך וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפיו ועמיתיו. בתכניות האלה יושם דגש על התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית-ביקורתית בהקשר של תהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בכיתה ובבית הספר.

בשנת הלימודים תשע"ד תוצענה התכניות לפיתוח מקצועי הבאות:

דרגות 7–8

כל לומד שדרגתו 6 ומעלה יכול לבחור אחד מבין הקורסים הבאים:*

דרגה 7 – עובד הוראה יוזם, מטמיע ומתעד תכניות חינוכיות
דרגה 7 – עובד הוראה יוזם, מטמיע ומתעד תכניות חינוכיות בתחום התקשוב – ראו עמ'
דרגה 8 – עובד הוראה חוקר את עשייתו
דרגות 7–8 – קורס להכשרת מורים חונכים ומלווים
דרגה 9: עובד הוראה חונך בכיר*
*הקורס מיועד לעובדי הוראה שעומדים בתנאי המעבר מדרגה 8 לדרגה 9 והם בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בחניכה, בהדרכה, באימון או בליווי של מורים בשדה.

משך הלימודים

שנתיים אקדמיות.

היקף הלימודים

75 שעות בכל שנה, על-פי החלוקה הזאת:

 • לימודים עיוניים במכללה (45 שעות שנתיות);
 • ליווי אישי מודרך (15 שעות שנתיות);
 • התנסות מעשית (15 שעות שנתיות).

מתכונת הלימודים

11 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות במליאה ומפגשי הדרכה פרטניים בתיאום עם המרצה.

"עוז לתמורה" פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים:

סגן מנהל, רכז שכבה, רכז מקצוע, מחנך כיתה ורכז התאמות ללמידה והבחנות

מתווה "עוז לתמורה"' כולל תכנית מקיפה לפיתוח מקצועי של בעלי תפקידים בחטיבה העליונה, טרם הכניסה לתפקיד ובמהלך ביצועו. התכנית מתמקדת בהבניה של זהות מקצועית ובעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי של בעלי התפקידים כמנהיגים פדגוגיים, כמובילים תהליכי חינוך, הוראה ולמידה וכאחראים על הנהגת צוותים וניהולם. תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בגיבוש תפיסת התפקיד, בבניית תחושה של מסוגלות עצמית, מחויבות ואחריותיות ויתרמו לביצוע מיטבי של התפקיד.

ההכשרה והלמידה עוסקות בתחום הדעת, בתחום הדידקטי-פדגוגי ובתחום הארגוני-ניהולי. הן בנויות באופן מודולארי בהתאמה להגדרת התפקיד, לכישורים הנדרשים לתפקיד ולניסיונם של הלומדים בתפקידים קודמים ובתפקיד הנתון.

*בשנת הלימודים תשע"ד תתמקד התכנית בשלב ההכשרה לתפקיד.

משך הלימודים

14 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד.

קהל היעד

 • בעלי תפקידים בפועל או לקראת כניסתם לתפקיד בשנת הלימודים תשע"ד;
 • עובדי הוראה המבקשים להשלים את המכסה של 18 יחידות גמול השתלמות בהתאם לתקנות החדשות של משרד החינוך.

גמול השתלמות

על-פי תקנות משרד החינוך.

        פנו ליועץ לימודים - המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?