שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם מדעים וטכנולוגיה ›› אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך

קורסי מדעים וטכנולוגיה

תל-אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

 אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך - קורסי מדעים וטכנולוגיה למורים - אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל-אביב המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל-אביב

בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך מציע תכניות אוניברסיטאיות והשתלמויות שונות המיועדות למורים ולנושאי תפקידים במערכת החינוך, לצורך קידום מקצועי הכשרה חינוכית והכשרה כללית.

קורסים בתחומי מדעים וטכנולוגיה

 

 

הכשרת מנהיגות חינוכית מתוקשבת

ביוזמת המינהל למדע ולטכנולוגיה, המזכירות הפדגוגית והאגף לחינוך יסודי, משרד החינוך

(מותנה באישור סופי)

תכנית הכשרה הכוללת לימודי רקע עיוניים וסדנאות לתכנון ופיתוח תכנים לימודיים ומחווני הערכה בתבניות הוראה ולמידה, המשולבים בסביבות מתוקשבות לניהול הוראה, למידה והערכה.


מטרות הקורס:

  • פיתוח צוות מוביל תהליכי שינוי משלבי תקשוב בבית הספר.
  • הכשרת מנהיגות חינוכית המובילה פדגוגיה מיטבית והמשלבת סביבה מתוקשבת בבתי הספר בהתאמה לתחומי הדעת השונים בשכבות השונות.
  • רכישת ידע בפיתוח עצמי למידה ומחווני למידה להערכת פעילויות מתוקשבות משלבי תקשוב בתחומי הדעת.
  • פיתוח מיומנות של לומד אוטונומי המסוגל לאתר בעצמו מידע רלוונטי, ליצור ממנו ידע מבוסס ולהציגו כהלכה, כל זאת תוך ניצול מושכל של טכנולוגיות המידע והתקשורת.
  • פיתוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.

תכנים:

התרבות הדיגיטאלית והשפעתה על החינוך, החדרת שינויים במערכת החינוך, אוריינות המאה ה-21, תהליכי למידה ואסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, דגמי הוראה בסביבה מתוקשבת, סוגיות באתיקה, ערכים וקניין רוחני ברשת, כישורי הנחייה בסביבה דיגיטאלית.

קהל יעד:

בעלי תפקידים ורכזי תקשוב בהמלצת מנהל בית הספר והפיקוח המחוזי ליישומי מחשב. התכנית מוכרת ל"אופק חדש".

היקף הקורס:

120 שעות לגמול עם ציון (60 שעות בכל שנה).

עובדי הוראה בשבתון:

2 ש"ש

        פנו ליועץ לימודים - אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?