הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני בחינוך - טכנולוגיה בחינוך

תואר שני - ניהול וארגון מערכות חינוך

מכללת סמינר הקיבוצים מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך.

מטרתה של תכנית התואר השני בניהול וארגון מערכות חינוך הוא להצמיח מנהיגות חינוכית, משכילה ערכית והוגנת, בעלת כישורי ניהול, יזמות והשפעה חברתית.

לצד הרחבת הידע של קהל היעד בתחומי הניהול מבקשת תכנית הלימודים לברר, לדון ולחדד את הזיקות שבין מטרותיה המוצהרות אל מול התמורות והמגמות הפוקדות את מערכת החינוך.

בעולם הפוסטמודרני הופך בית הספר מושא להתעניינות ולהתערבות של גורמים רבים בעלי ציפיות מפליגות ולעתים אף סותרות.

מציאות זו הופכת את המרחב הבית ספרי למערכת מורכבת ובלתי ליניארית, המעלה ציפיות לאוטונומיה ולתלות בסביבה גם יחד, מעודדת דינמיקה של שותפויות, והופכת את ההיררכיה המוכרת על פניה.

שינויים משמעותיים אלה מחייבים לא רק שינוי בדרכי הניהול והפעולה, אלא גם בהכשרה של מחנכים בכל התחומים הארגוניים, המנהליים והחינוכיים שבאחריותם תוך העצמתם כמנהיגים חברתיים.

ניהול ומנהיגות

התפיסה העומדת בבסיס התכנית היא כי נדרשת מנהיגות חינוכית בכל שחבי החינוך ומכאן שהציר המקשר בין כל רכיבי התכנית הוא פיתוחה של מנהיגות זו.
הלימודים משלבים ידע מתחומי מינהל החינוך, מדעי הניהול ברבדים השונים ודיון ערכי מוסרי בתפקיד החינוך והמנהיגות כדיסציפלינות המשלימות זו את זו, תוך הידוק הקשרים בין היבטים עיוניים, מחקריים, מעשיים ויישומיים בניהול ומנהיגות.

התכנית שואפת לטפח מנהיגות בעלת עמדה חברתית-פוליטית ומוסרית-ביקורתית הנדרשת מאנשי ציבור ומנהיגים חינוכיים כאחד.

תכנית הלימודים שמה דגש על שלוש מטרות עיקריות:

 • רכישת ידע ומיומנויות בתחומי הניהול והארגון בכלל, העצמת הסטודנט.
 • רכישת ידע ותובנות הקשורים לקביעת מדיניות חינוכית בהקשר ישראלי וגלובלי.
 • רכישת ידע, מיומנויות וערכים הנחוצים לפיתוח מנהיגות חינוכית.

התכנית מיועדת:

 • למורים מובילים המעוניינים להשתלב בתפקידי מנהיגות חינוכית.
 • למנהלים מכהנים החסרים תואר שני ומבקשים להרחיב השכלתם בניהול וארגון מערכות חינוך.
 • למועמדים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה, עם ניסיון בעבודה חינוכית במסגרות בלתי פורמליות.


התכנית מעניקה פרספקטיבה רחבה על מערכת החינוך בישראל ובארצות אחרות, בהסתכלות מוסרית, חברתית ופוליטית, תוך בחינת התנאים המאפיינים את מרחב הפעולה של מנהיגים חינוכיים בבתי ספר, בקהילה ובמערכת החינוך.

התכנית מדגישה את העמקת המודעות של מחנכים, מורים ומנהלים כאחד לחשיבות תפקידם כמנהיגים חינוכיים משפעים בקרב התלמידים, ההורים והקהילה, לצד הקפדה על ערכים של שוויון, איכות ורב-תרבותיות.

בפני בוגרי התכנית, מגוון אפשרויות לצמיחה אישית ולקידום מקצועי:

 • מסלול ניעות לקידום, לשדרוג ולהרחבה של העיסוק המקצועי.
 • הכשרה מקצועית מקיפה לתפקידי ניהול חינוכי במערכת החינוך ובמגזרים מקצועיים.
 • פנייה לתכנית להכשרת מנהלים של מכון אבני ראשה.

היקף הלימודים ומבנה התכנית

היקף הלימודים בתכנית "ניהול וארגון מערכות חינוך" הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות(. התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים כמפורט להלן:

חטיבה א': ניהול ופיתוח ארגוני – 14 ש"ס

החטיבה עוסקת בהיבטי ניהול שונים: שיווק, מערכות מידע, היבטים משפטיים, היבטים כלכליים והתנהגות ארגונית. הקורסים בחטיבה זו מתמקדים בזיקה שבין הנושאים המפורטים לבין ניהול מסגרות חינוך.


חטיבה ב': מדיניות חינוך – 10 ש"ס

החטיבה עוסקת בהבהרת המושג "מדיניותv חינוך" בהיכרות עמו, ובניתוח סוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם. הקורסים בחטיבה זו עוסקים בחברה הישראלית, במגמות החינוך הביקורתי, בפרספקטיבות היסטוריות וחברתיות של מדיניות החינוך, ובהיבטים הפוליטיים והאידיאולוגיים של מדיניות זו.


חטיבה ג: מנהיגות חינוכית - 10 ש"ס

החטיבה עוסקת במרכיבים הקשורים בתפקיד המורחב של מחנכים כמנהיגים חינוכיים-ערכיים, כיזמים חברתיים המקדמים שינוי וכמנהיגי הוראה ולמידה לצד העצמת יכולותיהם לטיפוח סגל, הבנה וקידום תאוריות ומיומנויות מנהיגותיות.


חטיבה ד': לימודים מתודולוגיים 10 ש"ס

שיטות מחקר כמותיות, סוגיות בשיטות מחקר, סדנת גמר

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה
 • תעודת הוראה
 • חמש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה או בעבודה במסגרת חינוכית.
 • ראיון אישי לאחר ההרשמה

הערות:

תישקל מועמדותם של בעלי ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון בהתאם להחלטת צוות ההיגוי של התוכנית. מועמדים אלו, יידרשו להגיע לממוצע של 85 בלימודי השנה הראשונה שלהם בתוכנית.
לומדים שיתקבלו לתכנית, יתחייבו ללמוד תכנית מלאה ולהשלים את לימודיהם בתוך שנתיים. יש לחתום על טופס התחייבות המצורף לערכת ההרשמה, ניתן להורידו גם מהאתר.

מסגרת הלימודים

יום לימודים בשבוע
בנוסף, יתקיימו לימודים בסמסטר קיץ
בהיקף של יום עד שלושה ימים בשבוע.

הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בניהול וארגון מערכות חינוך

 


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 לימודי תואר שני - ניהול מערכות חינוך - בטכנולוגיה בחינוך - בהערכה בחינוך - בחינוך סביבתי - בחינוך מתמטי - בחינוך לפעילות גופנית ובריאות - -במדעי הרוח בגישה רב תחומית - באוריינות חזותית בחינוך - טיפול באמצעות אמנויות ועוד - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם