הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני בחינוך - טכנולוגיה בחינוך

לימודי תואר שני בטכנולוגיה ובמדעים

תואר שני M.Ed בטכנולוגיה בחינוך

חדש, ובלעדי בסמינר הקיבוצים !

התכנית טכנולוגיה בחינוך, הינה תכנית לימודים ייחודית העונה על הצורך הקיים במערכת החינוך במובילים חינוכיים, משכילים וערכיים התורמים לשיפור משמעותי של תהליכי הוראה ולמידה בעידן של חדשנות דיגיטלית.
התכנית מקנה ידע רב בתחומי האוריינות הטכנולוגית, תוך העמקה בשימוש בטכנולוגיות חינוכיות מגוונות וחדישות בזיקה לפדגוגיה דיגיטלית.

מטרת התכנית

פיתוח מקצועי של מורים בתחומים של תכנון, פיתוח וקידום תכניות לימודים המשלבות באופן מושכל טכנולוגיות מתקדמות והכשרה להובלת תהליכים של שינוי והטמעה של חדשנות דיגיטלית באורח החיים של לומדים במערכות חינוך והדרכה.

בתכנית שני מוקדים העוסקים בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה:

האחד מתמקד בעיצוב מערכות הוראה ולמידה, והשני בהובלה והטמעה של שינויים.

בפני בוגרי התכנית, מגוון אפשרויות צמיחה ותעסוקה בתפקידים מגוונים:

 • הוראה והדרכה בתחומים הדיסציפלינאריים אליהם הוכשרו, תוך שילוב טכנולוגיות חדישות ופדגוגיה דיגיטלית בתכנון הלמידה ההוראה וההערכה.
 • הובלת חדשנות דיגיטלית במערכות חינוך והדרכה, ובתפקידים של פדגוגים דיגיטליים האחראים לשימוש מושכל בטכנולוגיות מתקדמות והטמעתן בתכנון וביישום ההוראה והלמידה, הן בהיבט הפדגוגי-מתודי, והן בהיבט הניהולי ארגוני.
 • יועצים למערכת החינוך ולמערכות פיתוח והדרכה בתחומי תכנון, פיתוח ועיצוב תכניות לימודים והדרכה, המתקיימות בסביבות למידה עתירות מידע וטכנולוגיה.

היקף הלימודים ומבנה התכנית

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות) כמפורט להלן:

לימודי תשתית - 6 ש"ס

שיטות מחקר כמותיות, שיטות מחקר איכותניות, סוגיות בהוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות.

לימודי חובה – 20 ש"ס

עוסקים בהיבטים שונים של טכנולוגיה בחינוך: פסיכולוגיה של למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות, עיצוב הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה, הערכת פעילויות חינוכיות, מידענות בסביבות דיגיטליות, טכנולוגיות סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ספרים דיגיטליים להוראה ולמידה, טכנולוגיות ניידות, הטמעת שינויים במערכת החינוך.

לימודי בחירה - 6 ש"ס (3 קורסים לבחירה)

סדנת עיצוב מערכות הוראה והדרכה, הדמיה ומשחק, סביבות הוראה ולמידה מרחוק, פיתוח יוזמות חינוכיות, רשתות חברתיות, סוגיות מתקדמות בהוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות ועוד.

סמינריונים - 6 ש"ס

במסגרת התכנית יוגשו שתי עבודות סמינריוניות: סמינריון אחד במסגרת למידה בקורס באחד מהנושאים הבאים: שיתופיות בלמידה בסביבות עתירות מידע או הטמעת חדשנות חינוכית באורח החיים של בית הספר. סמינריון שני: סמינריון עיוני בהנחיה אישית בנושא שהסטודנט בוחר לחקור וניתן להרחבה כעבודת גמר.

סדנה לליווי פרויקט גמר- 4 ש"ס

נועדה, ללוות את הסטודנט בכל שלבי הכתיבה של פרויקט הגמר ובביצועו.
הסדנה משמשת לדיון, ביקורת עמיתים ולפיתוח כישורי כתיבה ומחקר מתקדמים.
פרויקט הגמר הינו עבודה אישית ועצמאית המהווה אשנב להתנסות עם הדרישות ואמות המידה של עולם המחקר והפיתוח בתחום של טכנולוגיה בחינוך.

סמינר מחלקתי- 2 ש"ס

בכל שנה מתקיימים שלושה סמינרים מחלקתיים שמטרתם לשמש זירה לדיונים עדכניים בנושאים הקשורים לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך והדרכה בעידן הדיגיטלי.
מפגשי הסמינר המחלקתי הם חלק אינטגרלי מהתכנית ומחובות הסטודנטים.
את הסמינר המחלקתי מנחים סגל המרצים של התכנית, מרצים אורחים וסטודנטים נבחרים.

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה או בתפקיד חינוכי
 • או חמש שנות ניסיון ומעלה בהדרכה במערכות גדולות. ידע וניסיון בתחומי התקשוב וטכנולוגיות המידע, מהווה יתרון.
 • ראיון אישי - לאחר הרשמה

מסגרת הלימודים

יום לימודים אחד בשבוע 19:15 במשך שנתיים
יתכנו לימודים בסמסטר קיץ

הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בטכנולוגיה בחינוך

תואר שני בחינוך מתמטי - סמינר הקיבוצים


תואר שני M.Ed חינוך מתמטי 

מקצוע המתמטיקה הוא מהמקצועות החשובים והמרתקים בעולם, והוא משמש בסיס מדעי וכלי חיוני בתחומים רבים: טכנולוגיה, הנדסה, רפואה, כלכלה ועוד. 

המתמטיקה נחוצה לכל אזרח בחברה המודרנית, בעולם שבו הטכנולוגיה והתקשוב תופסים מקום מרכזי.
לכן,  החינוך המתמטי הוא אתגר לאומי וחברתי להעצמת ילדים ונוער, כלי לקידום הישגיהם הלימודיים והחברתיים ואופק לתעסוקה עתידית בחייהם הבוגרים.
כפועל יוצא, שיפור הוראת המתמטיקה הוא משימה בעלת חשיבות חברתית עליונה.

בעשורים האחרונים מתחוללים שינויים בהוראת המתמטיקה בארצות רבות, בעקבות מחקרים שבדקו את דרכי החשיבה והקשיים בלימוד המתמטיקה ובחנו תפיסות חינוכיות ופסיכולוגיות חדשות.
למורים למתמטיקה יש השפעה מכרעת על איכות הידע וההבנה המתמטית שרוכשים התלמידים. 

התכנית לחינוך מתמטי, שבה מלמדים מיטב החוקרים והמרצים בתחום, נותנת מענה אקדמי רחב ומעמיק, שיקדם את מורי המתמטיקה ויצמיח אותם להיות אנשי מקצוע מיומנים להובלת השינויים הרצויים ולהנהגת המורים העתידיים למתמטיקה. 

מטרות התכנית:

להעמיק ולהרחיב את הידע בתחום התוכן ואת הידע הפדגוגי-תוכני של מורים למתמטיקה ולחשוף אותם למחקר אקדמי הנותן מענה לאתגרים העולים מהוראת המתמטיקה בשטח.


ייחודה של התכנית

התכנית פותחת למורים הלומדים בה כיוונים חדשים בהוראת המתמטיקה ומציידת אותם בכלים המאפשרים פיתוח תובנה מתמטית, כישורים לפתרון בעיות, גישות מחקריות, חשיבה חזותית ומרחבית, עיסוק בחקר נתונים, הוראה מותאמת לאוכלוסיות מגוונות ושילוב מחשב בהוראת המתמטיקה. 

מדי שנה משתלבים בוגרי התכנית בהובלה של הוראת המתמטיקה בבתי הספר, בהדרכה ובמתן השתלמויות בנושאים במתמטיקה ודרכי הוראתם, כאשר הם מצוידים ברעיונות חדשים ובגישה פדגוגית רעננה.

יעדי התוכנית הם:

1. העמקת ההשכלה המתמטית של הלומדים: הקניית תכנים מתמטיים חדשים ברמה גבוהה והעמקת הידע שנלמד בתואר הראשון. 

2. תהליכי הוראה ולמידה וגישות פסיכולוגיות-דידקטיות בהוראת מתמטיקה:
  

 • הקניית ידע מחקרי בחינוך מתמטי והיכרות עם מחקרים עדכניים בעולם.
 • עריכת מחקרים הנוגעים לסוגיות העולות משדה ההוראה. 
 • דרכי חשיבה מתמטית וסגנונות למידה שונים במתמטיקה.
 •  היבטים קוגניטיביים-התפתחותיים של ילדים בזיקה למקצוע המתמטיקה.
 • היבטים רגשיים ומגדריים בחינוך המתמטי.
 •  התאמת ההוראה לאוכלוסיות מגוונות ביכתה.

 3. הערכה ומתודולוגיה מחקרית: הרחבת הידע בתחום שיטות המחקר הכמותיות והאיכותניות והעמקת יכולת הכתיבה האקדמית.


היקף הלימודים ומבנה התכנית: 42 שעות ש"ס (שעות סמסטריאליות)

סטודנטים שילמדו תכנית מלאה במשך שנתיים יוכלו לסיים את התואר בפרק זמן זה. 
העבודות הסמינריוניות ופרויקט הגמר ישלבו בין ידע מתמטי, ידע בחינוך מתמטי ויישום חינוכי.

 סדנה לליווי פרויקט הגמר – 4 ש"ס

מטרתה ללוות את הסטודנט בכל שלבי הכתיבה של פרויקט הגמר (סדנת חובה).
הסדנה תשמש לפיתוח כישורי כתיבה ומחקר מתקדמים ובמה לדיון ולביקורת עמיתים.

חדש בתכנית לחינוך מתמטי ! 

מסלול מחקרי עם תזה*

המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים, המעוניינים לפתח את יכולתם המחקרית ולמתעתדים להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי.

*פתיחת המסלול מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

תנאי קבלה:

 • תואר ראשון במתמטיקה או בחינוך מתמטי בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה 
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה
 • ריאיון אישי

הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בחינוך מתמטי.

 

תואר שני בחינוך סביבתי - סמינר הקיבוצים

תואר שני בחינוך סביבתי

תכנית הלימודים מיועדת לאנשי חינוך המכירים בחשיבות ההטמעה של חינוך סביבתי וחינוך לקיימות בעשייתם החינוכית ושואפים להרחיב את השכלתם האקדמית.

התכנית חושפת את הסטודנטים לדילמות סביבתיות מורכבות ומשלבת בתוכה שלושה היבטים מהותיים של החינוך הסביבתי: היבט מדעי, היבט חינוכי והיבט חברתי-ציבורי.

תכנית הלימודים מקנה ידע אקדמי עדכני ומיומנויות להובלת תכניות סביבתיות והטמעת האוריינות הסביבתית במערכת החינוך.


מטרות התכנית נשענות על שלוש אבני יסוד מרכזיות: 

 • פדגוגיה עכשווית: טיפוח חשיבה ביקורתית ומערכתית ומיומנויות אינטלקטואליות להתמודדות עם דילמות סביבתיות מורכבות ועם אתגרי החינוך הסביבתי מתוך תפיסת עולם אקולוגית-חברתית.
 •  איכות אקדמית: טיפוח אנשי חינוך בעלי השכלה סביבתית בין-תחומית באמצעות מגוון קורסים מתחומי החינוך, מדעי החברה ומדעי הטבע, תוך מחויבות לאיכות אקדמית גבוהה והקפדה על סטנדרטים אקדמיים.
 •  אזרחות פעילה: טיפוח אנשי חינוך בעלי תחושת אחריות לסביבתם, פעילים בתחום החינוך הסביבתי בבית ספרם ו/או בקהילתם, מניעים, מפעילים ומעריכים יוזמות חינוכיות סביבתיות. 

בפני בוגרי התכנית מגוון אפשרויות לקידום מקצועי:

במערכת החינוך - במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי:

סוגיות בנושאי סביבה נכנסות בהדרגה לתכניות הלימודים בכל הרמות- החל מגן הילדים ועד למגמות המדעים ולימודי סביבה בחינוך העל-יסודי ובאקדמיה.

 מגמות לימודי הסביבה שהוקמו בחטיבות העליונות של מערכת החינוך משוועות למורים מתאימים. 
בנוסף, בוגרי התכנית יוכלו לעסוק גם בריכוז פעילויות בנושאי סביבה, הנחיית פעילויות  שדה וסיורים ואחריות על חוגי העשרה בבתי הספר.
תחום נוסף בו יוכלו הבוגרים להשתלב הוא בהובלת תהליך הסמכה למוסדות חינוך ירוקים-מגמה שמקבלת עידוד מהמשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.
 ייעוץ לפעילויות בנושא החינוך הסביבתי במסגרות החינוך הבלתי פורמלי והוצאתן מהכוח אל הפועל. בוגרי התכנית יוכלו גם לשמש כמנחים בנושא סביבה לאנשי חינוך ובקהילה.

בקהילה ובמערכת הציבורית:

בוגרי התכנית יוכלו לעסוק בהובלת תכניות של מעורבות קהילתית בנושאי סביבה, בעידוד פעילות בקרב גופים ציבוריים העוסקים בנושאי סביבה בכלל ובחינוך הסביבתי בפרט, כמו החברה להגנת הטבע, החברה למתנ"סים והרשויות המקומיות.


בתכנית שתי התמחויות:  

 • תחום מדעי הסביבה
  מיועדת לבעלי רקע אקדמי בתחום מדעי הטבע והחיים, ומטרתה העמקה והרחבה של ידע מדעי הרלוונטי לסוגיות סביבתיות שונות. 
 • תחום קהילה-חברה
  מיועדת למי שאין לו רקע אקדמי במדעי הטבע והחיים ומטרתה הרחבת בסיס הידע האקדמי בתחומים החברתיים-ציבוריים של סוגיות סביבתיות.  

תנאי קבלה: 

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה.
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה.
 • ראיון אישי.

היקף הלימודים ומבנה התכנית:

היקף הלימודים בתכנית "חינוך סביבתי" הוא  44 ש"ס (שעות סמסטריאליות).
סטודנטים שילמדו תכנית מלאה במשך שנתיים יוכלו לסיים את התואר בפרק זמן זה. 

תואר שני בחינוך סביבתי - סמינר הקיבוצים

תואר שני בחינוך סביבתי

מסלול מחקרי עם תזה* 

המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים, המעוניינים לפתח את יכולתם המחקרית בתחום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות ולמתעתדים להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי בתחומים אלה.
המסלול מאפשר ללומדים בו להתמקד במחקר מעמיק ולהגיש עבודת גמר מוקפדת ברמה של תיזה.

למחקר ברמה של תיזה בתחום החינוך הסביבתי במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בישראל תרומה עיונית ומעשית מגוונת:

 

 • חיזוק ההבנה לגבי תהליכים חינוכיים המתקיימים בישראל בתחום הסביבה והקיימות כחלק מהמאמץ העולמי לאמץ אורח חיים מקיים 
 • בחינה ביקורתית של תהליכים חינוכיים המתקיימים בשדה הסביבתי בישראל על מנת לחזק את הקיים, לשנות ולשפר היבטים שונים בהתאם לממצאים מחקריים
 • בחינת המאפיינים של שדה החינוך הסביבתי בישראל בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופדגוגיים בהקשר מקומי ועולמי בהשוואה לעולם

היקף הלימודים ומבנה תוכנית במסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 19 ש"ש (38 שעות סמסטריאליות) מצומצם יותר מאשר במסלול הלא מחקרי.

 •  4 ש"ש – קורסים מתודולוגיים בסיסיים ומתקדמים
 • 10 ש"ש – לימודים תיאורטיים באשכול סביבה ובאשכול חינוך וחברה
 • 5 ש"ש – סמינריונים וסדנת עבודת גמר
 •   עבודת תיזה

תנאי קבלה למסלול מחקרי עם תיזה

 • סיום שנה א' ללימודים בממוצע שנתי 85 ומעלה (בהיקף של לפחות מחצית משעות לימודיו לתואר)
 • ציון של 85 לפחות בקורסים המחקריים
 • הגשת עבודה סמינריונית וקבלת ציון 90 לפחות
 • המלצה ממנחה הסמינריון לגבי יכולת כתיבה ומחקר

מסגרת הלימודים

 • יום לימודים בשבוע
 • השתתפות בסיורים ובכנס החינוך הסביבתי
 • לימודים בקיץ

הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בחינוך סביבתי

* המועצה להשכלה גבוהה אישרה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית. הענקת התואר בתוכנית מותנית באישור המטועצה להשכלה גבוהה

 


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 לימודי תואר שני - ניהול מערכות חינוך - בטכנולוגיה בחינוך - בהערכה בחינוך - בחינוך סביבתי - בחינוך מתמטי - בחינוך לפעילות גופנית ובריאות - -במדעי הרוח בגישה רב תחומית - באוריינות חזותית בחינוך - טיפול באמצעות אמנויות ועוד - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם