שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם חינוך והוראה ›› מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות

קורסי חינוך והוראה

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מבצע הטבה לפונים

מכון שכטר למדעי היהדות - תואר שני חינוך יהודי, הוראת תרבות ישראל, מנהיגות חינוכית תלי, למורים ואנשי חינוך
מבצע מבצע לגולשי שבתון

מכון שכטר למדעי היהדות

עד 5000 שח מלגה לסטודנטים בשנה א
50% הנחה מדמי רישום לנרשמים בימי הייעוץ


מבצע לגולשי שבתון

מכון שכטר למדעי היהדות

עד 5000 שח מלגה לסטודנטים בשנה א
50% הנחה מדמי רישום לנרשמים בימי הייעוץ

תואר שני ביהדות זה שכטר

תואר שני חינוך יהודי  / הוראת תרבות ישראל במכון שכטר

תואר שני חינוך יהודי - מכון שכטר

מסלולי לימוד למורים ואנשי חינוך

 

מכון שכטר למדעי היהדות - תואר שני בחינוך יהודי 

חדשנות בחינוך היהודי

החינוך היהודי מחבר אותנו לעבר ובה בעת מהווה כר פורה להתחדשות ולחדשנות. תכנית הלימודים במסלול החינוך היהודי במכון שכטר שמה לה למטרה לשמר את המתח הפורה בין שני הקטבים האלה. התכנית מעגנת את המעשה החינוכי במורשת היהודית וביסודות הערכיים הצומחים ממנה. במקביל, היא מפנה מקום לקסם שבחינוך, ליצירתיות הפורצת את תכתיבי השגרה ולכח לשנות בדרכים יצירתיות ורעננות. זוהי תכנית לימודים מגוונת, מעניינת וחווייתית השואפת להעצים את תחושת המסוגלות והאחריות הערכית והחברתית של איש החינוך ולבסס את התודעה שכשיש חיבור לשורשים, השמיים הם הגבול.
 
התמחות זו מותאמת לאנשי חינוך דוגמת מורים, מחנכים, מנהלים אך גם עשויה להתאים לעוסקים בחינוך הבלתי פורמלי, כגון אנשי תנועות נוער.

 

בין נושאי הלימוד בתואר שני בחינוך יהודי / הוראת תרבות ישראל

 • פילוסופיה של החינוך
 • תולדות החינוך היהודי במאה ה-20
 • חינוך יהודי וספרות חז"ל
 • עולמות רוחניים מתפתחים והשפעתם על המעשה החינוכי
 • האם זה אכן חינוך יהודי רוחני? 
 • חינוך לחיים במשפחה וחינוך מיני
 • יצירות נבחרות מהספרות העברית בראי הספרותראפיה
 • אמנות כפרשנות של הטקסט היהודי: יישומים חינוכיים
 • פלורליזם הלכה למעשה
 • חינוך לערכים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • התמודדות עם אתגרי מערכת החינוך בישראל
 • ניו מדיה וחינוך
 • לימודי תעודה בהוראת תרבות ישראל
 • גישות לחינוך יהודי בחברה הישראלית לגווניה
 • ארון הספרים ההלכתי, הכרתו והשפעתו על חיי המעשה
 • מעגל החיים היהודי: מנהג, הלכה ומעשה
 • הַ מִּ דְ רָ ש הּוא הָ עִּ קָ ר: מבוא למדרשי האגדה של חז"ל, פרשת השבוע ומה שביניהם
 • זרמים בציונות ובתפוצות 
 • החגים בחברה הישראלית המתחדשת

 

הוראת תרבות יהודית ישראלית 

גם תואר שני במדעי היהדות
וגם תעודה הרחבת הסמכה להוראת המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית"

(ניתן ללמוד לתעודת הרחבת הסמכה בלבד)

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון המלמדים במערכת החינוך היסודית והעל-יסודית הממלכתית, או מתועדים ללמד מקצועות אלו, המשפיעים על עיצוב החינוך היהודי בבתי הספר הממלכתיים ומעוניינים למלא תפקידי הובלה ביישום התוכנית החדשה: "תרבות יהודית-ישראלית" בקהילת בית הספר.
 
התכנית מבקשת להצמיח מחנך או צוות מחנכים מוביל ללימודי תרבות יהודית-ישראלית, המצויד בהשכלה הנחוצה, במוטיבציה הדרושה ובכלים להוראת תחומי דעת אלה ולהובלת שינוי בר קיימא בתוך כל בית ספר ממלכתי המעוניין בכך. התכנית מזמנת בירור עצמי וחיבור מעמיק למקצועות היהדות והציונות ומאפשרת הבנה רחבה של הוראת תחומי היהדות בתוך החינוך הממלכתי ויישום מושכל בחיי בית הספר.
 
התכנית נלמדת במהלך שנה אקדמית אחת וביום לימודים אחד בשבוע. כל הקורסים הנלמדים במסגרת התכנית מוכרים לתואר שני במכון שכטר והמעוניינים בכך יוכלו להוסיף שנת  לימודים נוספת במהלכה יושלמו לימודיהם לתואר שני מלא המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

נושאי הלימוד בתכנית הוראת תרבות יהודית ישראלית 

 • מפגש עם מגוון היצירה התרבותית היהודית לדורותיה והעמקה במגוון תחומי דעת יהודיים.
 • מפגש והתמודדות עם תפיסות שונות וסוגיות מרכזיות בחינוך היהודי, בעת החדשה עד לימינו.
 • פיתוח כישורים ותחושת שליחות למען העמקת החינוך היהודי בחברה הישראלית בכלל ובקהילת בית הספר הממלכתי בפרט.
 • מפגש עמיתים מונחה, המזמן דיון ובירור סוגיות זהותיות-ערכיות, אישיות, מקצועיות וקבוצתיות, ופיתוח כלים להובלת מהלך דומה בקהילת בית הספר.
 • חשיפה למגוון דרכי למידה כגון: הרצאות, סדנאות, חברותות, סיורים, דיונים, ועוד.
 • מפגש עם בתי מדרש וארגוני התחדשות יהודית הפועלים בארץ.

בכל אחד מהקורסים הנלמדים במסגרת התכנית, המשתתפים יפתחו יכולות אקדמיות-עיוניות בתחומי הדעת המוצעים, יחשפו להשקפות עולם שונות ומגוונות ביהדות זמננו ובחברה הישראלית, יתנסו בגישה דיאלוגית עם מקורות היהדות, תוך כדי התמודדות אישית עם מגוון הדעות הנלמדות והקיימות בקבוצת העמיתים הלומדים. בנוסף לכך יחשפו המשתתפים למגוון שיטות הוראה ולתוכניות לימודים שונות המתאימות ליישום תכנית הלימודים "תרבות יהודית-ישראלית".

 

תכנית מנהיגות חינוכית תל"י

גם תואר שני וגם תעודת הרחבת הסמכה בתרבות יהודית-ישראלית בתכנית אחת!

תכנית ייחודית במסגרת אקדמית לכלל המורים בבתי הספר הממלכתיים. התכנית מקנה לבוגריה ידע והזדהות עם התרבות היהודית לגווניה ולדורותיה, היכרות עם ארון הספרים היהודי והציוני וכלים להובלת שינוי בעשייה הערכית-חינוכית במערכת החינוך הממלכתית בישראל.
התכנית מיועדת למורים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית המעוניינים לקבל הסמכה להוראת המקצוע החדש.

ניתנת האפשרות להשתתף בתכנית כחלק מהלימודים האקדמיים לתואר שני במדעי היהדות עם התמחות בחינוך יהודי (לפי חוזר המנכ"ל של משרד החינוך, לסטודנטים בתכנית זו יינתן החזר כספי עבור ששת קורסי החובה של תרבות ישראל).

 • תואר שני במדעי היהדות המוכר ע"י המל"ג
 • יום לימודים אחד בשבוע למשך שנתיים, יום ה'
 • לימוד, דיון והקניית כלים להוראת המקצוע החדש
 • התכנית מקנה גם תעודת הרחבת הסמכה להוראת תרבות יהודית ישראלית (הכרה לצרכי אופק חדש, לגמול ולדרגות 9-7 , לפי הנחיות משרד החינוך)
 • בשילוב סמינרים, סדנאות וסיורים
 • הלימודים מתקיימים בקמפוס מכון שכטר בירושלים, או בצפון הארץ
 • מלגות מיוחדות, גמולים והחזרי שכ"ל
 • התכנית היא בשיתוף קרן תל"י ומטה תרבות ישראל ומורשתו במשרד החינוך.

לפרטים נוספים שלחו טופס פנייה מעמוד זה,
ציינו שאתם מתעניינים בתכנית מנהיגות חינוכית תל"י,
ואנו נחזור אליכם בהקדם!

 

 

מכון שכטר למדעי היהדות - תואר שני ביהדות זה שכטר

ההרשמה בעיצומה לשנת הלימודים תשע"ח

במכון שכטר יחכו לכם:

 • אפשרות ליום לימודים מרוכז בשבוע
 • 5,000 ש"ח מלגת לימוד (מועד ניצול המלגה – לבחירת המורה הנמצא בשבתון)
 • תכנית מלגות מגוונת
 • הלימודים מוכרים לצרכי גמולים מקצועיים ע"י משרד החינוך
 • קורסים בודדים במעמד שומע חופשי - מוכרים לגמולי השתלמות

מכון שכטר למדעי היהדות, השוכן בשכונת נווה גרנות בסמוך למוזיאון ישראל והכנסת בירושלים, הינו אחד המוסדות האקדמיים המובילים בישראל ללימודי תואר שני במדעי היהדות. חווית הלימודים במכון שכטר מאופיינת באווירה פתוחה ופלורליסטית, ממנה נהנים סטודנטים מכל רחבי הארץ, המייצגים קשת רחבה של דעות ותפיסות עולם בחברה הישראלית.

התואר השני במכון שכטר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומורכב מתכנית רב תחומית הכוללת 14 תחומי לימוד מגוונים במדעי היהדות. הגישה האקדמית הייחודית בשכטר משלבת דרכי לימוד מסורתיות עם גישות מחקר מודרניות. לצד הדיון ההיסטורי והטקסטואלי במקורות היהדות, מתנהל שיח תרבותי ואקטואלי, המתמודד עם הדילמות המוסריות-חברתיות של החברה הישראלית בימינו.

במכון יחכו לכם סגל הוראה מעולה, יחס אישי וקשר ישיר עם המרצים והסגל המנהלי, מלגות לימוד, קמפוס חדש ומרווח עם חניה בשפע, ספריה וסביבת לימודים פורה ומעשירה.

מבצע הטבה לפונים בטופס זה

        פנו ליועץ לימודים - מכון שכטר למדעי היהדות יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?