הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
ניצן - אגודה לקידום לקויי למידה הסתגלות ותפקוד

ניצן - אגודה לקידום לקויי למידה הסתגלות ותפקוד

מקום הלימודים:תל אביב, אשקלון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אגודת ניצן - קורסי הוראה מתקנת

 

הקורסים המוצעים באגודת ניצן

הקורסים מוכרים למורים בשנת שבתון

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

תכנית דו-שנתית להכשרת מאבחנים דידקטיים

תכנית זו הינה תכנית מודולרית והיא כוללת בשנה א' לימודי הוראה מתקנת ובשנה ב' לימודי אבחון דידקטי.

תכני קורס האבחון משלבים ידע תיאורטי ויישומי עדכני כבסיס לניתוח הממצאים, קביעת האבחנה, בניית תכנית עבודה מותאמת והכוונה לגורמי הטיפול המתאימים. התכנים מתעדכנים מידי שנה בהתאם להתפתחות שדה המחקר בתחום. כלי האבחון הנלמדים במסגרת הקורס, ובראשם ערכת אבחון א'-ת' להערכת תפקודי קריאה וכתיבה, אשר פותחה באגודת ניצן, הינם כלים מתוקננים הכוללים נורמות תואמות גיל וכיתה. 

* תכנית חד שנתית באבחון דידקטי מוצעת לבוגרי תואר שני (M.A.) בלקויות למידה וחינוך מיוחד בלבד. מותנה בהצגת מסמכים רלוונטיים, קורות חיים וראיון קבלה אישי. 

מיועד: 

 • בעלי תואר ראשון בתחומי החינוך או הטיפול וניסיון בהוראה. 
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם תלמידים עם ליקויי למידה. 
 • המועמדים נדרשים לראיון קבלה.  לשם קביעת ראיון יש לשלוח תצלום של תעודות המעידות על השכלה בצרוף קורות חיים.

משך הקורס:

 • שנה א: 210 שעות
 • שנה ב: 240 שעות
   

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

התכנית להכשרת מאבחנים דידקטיים- שנה ב'

תכנית הלימודים בשנה זו כוללת היכרות עם המודלים העומדים בבסיס האבחון, מבנה האבחון, התחומים אותם הוא בודק והכלים להערכתם. כלי האבחון הנלמדים במסגרת תכנית זו, ובראשם ערכת א'-ת' להערכת תפקודי קריאה וכתיבה אשר פותחה באגודת ניצן, הינם כלים מתוקננים בעלי נורמות התואמות גיל וכיתה. 

תכנית הלימודים משלבת ידע תיאורטי עדכני וידע מעשי יישומי כבסיס לניתוח ממצאי האבחון, קביעת האבחנה, בניית תכנית עבודה מותאמת והכוונה לגורמי הטיפול המתאימים. שיעורי הקורס מלווים בסדנאות התנסות להעברת כלי האבחון, ניתוח כמותי ואיכותני של תוצאות המבחנים השונים וכתיבת דוח אבחון, הכולל סיכום אינטגרטיבי של כלל הממצאים. 

משך הקורס:

240 שעות 

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

אבחון דידקטי למתקדמים- שנה ג'

קורס זה מיועד למאבחנים דידקטיים בתחילת דרכם המקצועית ולמאבחנים ותיקים המעוניינים להתעדכן, להעמיק ולהתמקצע בתחום לקויות הלמידה ובתחום האבחון הדידקטי. הקורס מקנה כלים להתמודדות עם דילמות שונות בעבודת המאבחן ומיומנויות לפיתוח תכניות עבודה לשם שיפור תפקודי הלומד.
הקורס משלב הרצאות, שיח עמיתים וסדנאות ניתוח מקרים.

מיועד:

מאבחנים דידקטיים.
יש לשלוח תצלום של תעודות המעידות על השכלה בצרוף קורות חיים.

משך הקורס:

30 שעות שנתיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

התכנית להכשרת מומחה להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה

בשנים האחרונות עולה המודעות לחשיבותן של דרכי הוראה ייחודיות לתלמידים המתמודדים עם קשיים בלמידה. משמעות המילה "הוראה מתקנת" היא תיקון שיטת הוראה שאינה מתאימה לילד. הספרות המקצועית מגדירה הוראה מתקנת ככלי המאפשר טיפול בקשיי למידה באמצעות שיטות לימוד מותאמות, על פי צרכי הלומד. תכנית העבודה בהוראה מתקנת נבנית על סמך ממצאי אבחון, מיפוי חזקות וקשיים בלמידה והיכרות עם התלמיד. תכנית זו נבנית בהלימה לתכנית הלימוד הבית ספרית, על מנת שתוצאותיה יבואו לידי ביטוי בהישגיו של התלמיד בכיתה. 

המשתלמים בתכנית ילמדו לזהות ולמפות קשיים בתהליכי הקריאה והכתיבה ובתחום החשבון, וכן ירכשו כלים לצורך מתן מענה לקשיים אלו, בהמשך לבניית תכנית התערבות מותאמת לפרופיל לומד.   

התוכנית כוללת את יחידות הנושא הבאות:

 • מבוא ללקויות למידה והפרעת קשב- גורמים, מאפיינים והשלכות
 • הוראה מתקנת בקריאה
 • אסטרטגיות למידה ופיתוח מיומנויות הבנת הנקרא וההבעה בכתב
 • הוראה מתקנת בחשבון
 • הוראה מתקנת בכתיבה.

* התכנית להכשרת מומחה להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה מהווה חלק מהתכנית להכשרת מאבחנים דידקטיים.  
* התכנית הינה מודולרית וניתן להירשם לכל קורס בנפרד. עמידה בדרישות הקורס תזכה באישור המעיד על עמידה בדרישות הקורס הספציפי בלבד.

מיועד:

לבעלי תואר ראשון בתחומי החינוך או הטיפול וניסיון בהוראה. 
יש לשלוח תצלום של תעודות המעידות על השכלה בצרוף קורות חיים.

משך הקורס:

210 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים
 

להלן פירוט הקורסים הנכללים בתכנית להכשרת מומחה להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה

הוראה מתקנת בקריאה 

 • תכנית הלימודים בקורס כוללת היכרות עם ידע בסיסי אודות התפתחות תקינה ולקויה של תהליכי קריאה ואודות גישות שונות להוראת הקריאה.
 • המשתלמים יכירו פרופילים שונים של קוראים וילמדו כיצד לאפיין ולהבחין בין סוגים שונים של קשיים.
 • הקורס יציג מגוון אסטרטגיות להוראת הקריאה ויקנה כלים מעשיים לעבודה עם תלמידים מתקשים במסגרת הכיתה וכבסיס לבניית תכנית התערבות מותאמת.

משך הקורס:

60 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

מבוא ללקויות למידה והפרעת קשב: גורמים, מאפיינים והשלכות

קורס זה מאפשר היכרות עם עולם לקויות הלמידה והפרעת הקשב על היבטיו השונים.
הקורס עוסק במאפייני לקויות הלמידה והפרעת הקשב ובהשלכותיהם על התפקוד הלימודי, הרגשי וההתנהגותי.

בין הנושאים הנלמדים:

 • הגדרות ומאפיינים של לקויות למידה,
 • התפתחות שפה,
 • קשיי קשב וריכוז,
 • תפקודים ניהוליים והשלכותיהם על הלמידה,
 • היבטים רגשיים וחברתיים,
 • קריאה מושכלת של דוח אבחון
 • והכרת החקיקה והתאמות בדרכי למידה.

משך הקורס:

30 שעות אקדמיות

קורס זה מתקיים במחצית א' במערכת מקוונת - המפגש הראשון והמפגש האחרון יתקיימו במתכונת "פנים-אל-פנים", כל יתר המפגשים יתקיימו באופן מקוון א-סינכרוני.

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

אסטרטגיות למידה ופיתוח מיומנויות הבנת הנקרא וההבעה בכתב

קורס זה מקנה כלים מעשיים לעבודה עם תלמידים המתמודדים עם קשיי קשב וקשיים לימודיים, שמטרתם ייעול התנהלותו של התלמיד בכיתה ובשגרת היומיום.

הקורס יציג מגוון עשיר של אסטרטגיות למידה כגון,

 • עיבוד וזכירה של חומר מילולי רב
 • התארגנות ולמידה לקראת מבחן
 • ופיתוח מיומנויות הבנת הנקרא וההבעה בכתב.

משך הקורס:

30 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

הוראה מתקנת בחשבון

נושאי הקורס:

 • איתור קשיים בחשבון ואפיונם,
 • היכרות עם הגישות השונות ללימוד חשבון,
 • לימוד שיטות ועקרונות של הוראה מתקנת בחשבון
 • ובניית תכנית עבודה מותאמת לפרופיל תלמיד.  

משך הקורס:

60 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

 

הוראה מתקנת בכתיבה

הקורס יתמקד :

 • בהקניית ידע אודות תהליכים התפתחותיים תקינים ולקויים בבסיס מיומנויות הכתיבה,
 • באיתור קשיים בכתיבה והתאמת שיטות הוראה פרטניות וכיתתיות,
 • וכן בפיתוח מיומנויות כתיבה בהיבטים של כתב וכתיב. 

משך הקורס:

30 שעות אקדמיות 

התכנית להכשרת מומחה להוראה מתקנת באנגלית

רכישת השפה האנגלית עבור תלמידים עם ליקויי למידה מהווה אתגר לא פשוט לאורך שנות הלימוד. הקורסים המוצעים נועדו להקנות למורים לאנגלית ידע ומיומנויות ספציפיות, שמטרתם לסייע לתלמידים אלו להתמודד עם רכישת האנגלית כשפה זרה בכל שלבי הלימוד. כל יחידה מתמקדת בשלב אחר של הצרכים הלימודיים. 

התכנית נועדה להכשיר את המורה לאנגלית כמומחה להוראה מתקנת באמצעות עבודה פרטנית, עבודה בקבוצות קטנות ועבודה בקבוצות הטרוגניות. זאת, תוך הקניית מיומנויות להערכת יכולותיו וצרכיו של התלמיד המתקשה ו/או לקוי הלמידה ובניית תכניות לימוד המותאמות לפרופיל הלומד. נוסף על כך, תכנית ההכשרה מקנה למורה כלים להכנת תלמידים עם ליקויי למידה לבחינות הבגרות ברמות השונות, בהתאם למבנה המודולרי של הבחינה.

לשם קבלת תעודת מומחה להוראה מתקנת באנגלית של אגודת ניצן, נדרש  הלומד להשלים את כל ארבע היחידות הבאות:

 • מבוא ללקויות למידה והפרעת קשב: גורמים, מאפיינים והשלכות;
 • הוראת קריאה וכתיבה מהיסוד;
 • התאמת תכנית עבודה לפרופיל תלמיד;
 • ​אסטרטגיות לבחינות הבגרות באנגלית. 

מיועד:

למורים ואנשי מקצוע מתחום החינוך השולטים בשפה האנגלית;
ההרצאות בקורס מתקיימות באנגלית ובעברית.
יש לשלוח תצלום של תעודות המעידות על השכלה בצרוף קורות חיים.

משך הקורס:

210 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

 

להלן פירוט הקורסים הנכללים בתכנית להכשרת מומחה להוראה מתקנת באנגלית

 

הוראה מתקנת באנגלית –הוראת קריאה וכתיבה מהיסוד  

מטרת הקורס הינה הקניית מיומנויות להוראה מתקנת של יסודות הקריאה והכתיבה באנגלית וכן רכישת מספר שיטות מובילות להוראה מתקנת, המיועדות לעבודה פרטנית ו/או בקבוצות קטנות, ושאינן תלויות גיל.

בין הנושאים הנלמדים:

 • מבוא להוראה מתקנת באנגלית והשפעת לקות הלמידה על רכישת האנגלית כשפה זרה,
 • שיטת היקי ושיטת פונוגרפיקס לרכישת יסודות הקריאה והכתיבה באנגלית.   

משך הקורס:

60 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

הוראה מתקנת באנגלית – התאמת תוכנית עבודה לפרופיל תלמיד  

מטרת הקורס הינה הקניית מיומנויות באמצעות ערכה ייחודית, לשם הערכת יכולותיו וצרכיו של התלמיד בשפה האנגלית,
תוך אינטגרציה בין התחומים השונים ובניית תכנית לימודים בהתאם.

יחידה זו מקנה כלים להבנת האבחון המקצועי וכלים להקניה והעשרה של אוצר מילים באנגלית ולפיתוח מיומנויות הבנת הנקרא וההבעה בכתב. 

משך הקורס:

60 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

הוראה מתקנת באנגלית –אסטרטגיות לבגרות

מטרת הקורס הינה הקניית מיומנויות ואסטרטגיות למידה, הנדרשות להתמודדות עם בחינות הבגרות באנגלית, לתלמידים עם ליקויי למידה/קשיים ספציפיים בתחומי השפה השונים.

התכנים מתאימים להוראה פרטנית ולהוראה בקבוצות הטרוגניות. הקורס מועבר באמצעות הרצאות וסדנאות.

משך הקורס:

60 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

 

תכניות להכשרה באימון בשיטת ה-E..C.C האימון הרגשי-קוגניטיבי

E.C.C) Emotional Cognitive Coaching)), הינה שיטה חדשנית, פורצת דרך, המבוססת על גישה רב מערכתית ומגובה במחקר, שפותחה על ידי ד"ר מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן ומחברת הספרים "ההורה כמאמן" (2007), "המדריך לאימון הורים" (2011) ו"לשחרר באהבה" (2016).

השיטה, שפותחה במקור עבור הורים לילדים עם ליקויי למידה והפרעת קשב, מעבירה את מוקד התהליך מהילד כפציינט העיקרי - להורה, ומחוללת שינוי חיובי הן אצל הילד והן בחיי ההורה.

מחקרים בשיתוף האוניברסיטאות המובילות בישראל מלמדים על תרומתה של השיטה למשאבים ההוריים, לאקלים המשפחתי ואף למדדי הסתגלות של הילדים. 

האימון, בשיטת ה-E.C.C הינו במהותו, תהליך של הקשבה פעילה, הכולל בדיקה, רפלקציה והכרת דפוסי ההתנהגות של המתאמן. באמצעות תהליך ההתערבות ניתן לעזור למתאמן לשפר מיומנויות ויכולות, לעצב מחדש דפוסי התנהגות, להתמודד עם משברים וקונפליקטים ולהביא לשיפור במערכות יחסים במעגלי החיים השונים. 

השיטה, המיושמת בהצלחה רבה, למעלה מעשור, בארץ ובחו"ל, הותאמה לקהלי יעד נוספים, כגון, מורים ותלמידים.


להלן פירוט התכניות להכשרה באימון בשיטת ה-E.C.C האימון הרגשי-קוגניטיבי

התכנית להכשרה באימון הורים בשיטת ה-E.C.C - האימון הרגשי-קוגניטיבי

אימון ההורים באגודת ניצן הוא שיטת התערבות קצרת מועד וממוקדת- הורה, המכוונת להעניק תמיכה פרטנית ומותאמת לצרכים ולקשיים של ההורה, כדי לחולל שינוי בחייו ולהשפיע על התפקוד וההתנהלות של המשפחה בכלל והילד בפרט. במהלך האימון מלווה המאמן את ההורה המתאמן בתהליך של התבוננות עצמית. האימון מאפשר להורה לפתח את היכולות ואת הביטחון העצמי שלו, כדי שיוכל ליישם אסטרטגיות התמודדות חדשות ולהגביר את הזדמנויות הלמידה של ילדו בחיי היומיום.

תפקידו של המאמן לסייע להורה לשכלל מיומנויות ויכולות, לעצב מחדש דפוסי התנהגות בהתמודדות עם משברים וקונפליקטים ולהביא לשיפור במערכות יחסים במעגלי החיים השונים. מטרת התהליך היא להביא לשינוי ולקדם את ההורה המתאמן מתחושה של חוסר אונים וכישלונות חוזרים ונשנים - למקום בו הוא חווה הצלחות, המטעינות ומזינות את האמונה והתקווה שלו, כבסיס ליצירת דיאלוג אמיתי עם ילדו ("המדריך לאימון הורים"/ ד"ר מלי דנינו, 2011). 

מיועד: 

למורים, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים  ואנשי מקצוע בעלי רקע וניסיון בעבודה עם ליקויי למידה, הפרעת קשב וצרכים מיוחדים, המעוניינים לרכוש שיטה ייחודית לעבודה עם הורים.

הלימוד החוויתי יאפשר להם, בנוסף, להתנהל באופן מיטבי כהורים ובמעגלי החיים השונים ולזהות הזדמנויות להתפתחות ולצמיחה. 
המועמדים נדרשים  לראיון קבלה.

משך הקורס:

90  שעות אקדמיות

התכנית מתקיימת בתל אביב ובאשקלון

תכניות התמחות המוצעות לבוגרי התכנית להכשרה באימון הורים בשיטת ה-E.C.C:

מסלול א': הסמכה באימון הורים בשיטת ה-C..C.E - האימון הרגשי קוגניטיבי (פרקטיקום)

במסגרת הפרקטיקום מעמיקים המשתתפים את הידע בדרך העבודה בשיטת ה- E.C.C. ומתנסים באימון הורים בליווי סופרויז'ן והדרכה מתמשכת. הלמידה הינה במסגרת קבוצתית, המאפשרת שיתוף ותמיכה. 

מיועד : 

לבוגרי התכנית להכשרה באימון בשיטת ה-E.C.C

משך הקורס:

60 שעות אקדמיות

התכנית מתקיימת בתל אביב ובאשקלון

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

מסלול ב': המורה כמאמן – תכנית הכשרה להקניית מיומנויות אימון בחדרי מורים

במסגרת התכנית ילמדו המשתלמים ליישם את שיטת ה–E.C.C.   לאימון רגשי-קוגניטיבי בעבודה עם צוותי חינוך והוראה.
מחקרים מוכיחים כי מערכת יחסים טובה המושתתת על דיאלוג אפקטיבי בין מורה לתלמיד הינה אחד הגורמים המרכזיים בהצלחתו של התלמיד. התמקדות בעולמו הרגשי של המורה והרחבת המודעות העצמית ויכולת ההתבוננות שלו מעצימים את המורה, כך שיוכל להעצים את תלמידיו, לעורר בהם מוטיבציה וליצור עימם ועם הוריהם דיאלוג משמעותי. 

בתהליך ההכשרה ילמדו המשתלמים, באמצעות שימוש במיומנויות מתחום האימון עפ"י שיטת ה- E.C.C., כיצד להעצים את המורה כדמות משמעותית בחיי תלמידיו, לסייע לו ביצירת דיאלוג עם תלמידיו ובהתמודדות עם קונפליקטים בעבודתו היומיומית. בנוסף, ילמדו המשתלמים כיצד ליצור שפה משותפת ואחידה בחדר המורים, המקדמת אוירה מקבלת, תומכת וקולגיאלית.

מיועד:

לבוגרי התכנית להכשרה באימון בשיטת ה-C..C.E.

משך הקורס:

30 שעות אקדמיות

 

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

מסלול ג': הכשרת מנחים לתכנית "B-Friend" לטיפוח כישורים חברתיים בקרב ילדים ובני נוער

ילדים ובני נוער חיים כיום ברשתות החברתיות, השיח החברתי מצטמצם למסכים ונעשה בוטה ואלים יותר. מול מציאות כזו ילדים רבים מוצאים את עצמם הופכים להיות הפוגעים או הנפגעים, או עדים למצבים חברתיים קשים, שגורמים להם להימנעות, חרדה ובדידות. בהיעדר מסגרת מתאימה ובטוחה ותהליך מובנה המאפשר זיהוי והבעת רגשות, פיתוח תובנות והקניית אסטרטגיות התמודדות יעילות, הם נשארים לבד עם הדילמות הרגשיות והחברתיות.  


במסגרת ההכשרה ילמדו המשתלמים ליישם את שיטת ה-E.C.C. (Emotional Cognitive Coaching) לטיפוח כישורים חברתיים- רגשיים בעבודה קבוצתית עם ילדים ובני נוער. באמצעות הקבוצה נחשפים הילדים למנעד רחב של מצבים חברתיים מנקודות מבט שונות, בהם הם נדרשים להבין את עצמם, את רגשותיהם, את מחשבותיהם ואת הקשר בין רגשות, מחשבות והתנהגות. התרחישים החברתיים המוצגים בקבוצה משמשים כמנוף לשיח רגשי קבוצתי, לפיתוח תובנות ולקידום דרכי התמודדות במצבים חברתיים שונים. 


מטרת התוכנית לצייד את המנחים בכלים באמצעותם יוכלו לסייע במסגרת קבוצתית לילדים ולבני נוער בחיזוק תחושת המסוגלות והדימוי העצמי, פיתוח אמפתיה כלפי האחר, צמצום תופעות של שיימינג, השפלה וחרם ובהקניית כלים להתמודדות עם מצבים חברתיים שונים.

מיועד:

לבוגרי התוכנית לאימון הורים, בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים ובני נוער באופן פרטני וקבוצתי. 

משך הקורס:

30 שעות אקדמיות

מועדי קורסים ניצן   למועדי הקורסים

 

אגודת ניצן - קורסי הוראה מתקנת

על אגודת ניצן


אגודת ניצן חרתה על דגלה שוויון הזדמנויות, ומלווה, זה העשור  השישי, את תהליך שילובם של תלמידים עם ליקויי למידה בבתי הספר.

העשייה החינוכית שלנו נשענת על האמונה כי לתנאים הסביבתיים עשויה להיות השפעה מכרעת על הצלחתו של הילד, ומכאן חשיבותה של התערבות מקצועית ומוקדמת בתהליך החינוכי. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד החינוך, המבוססת על מודל ה- RTI  (Response to Intervention) ואשר רואה בהתערבות המוקדמת תנאי חשוב, לפני תהליך האבחון. בהתאם לכך, תכנית ההכשרה למאבחנים דידקטיים באגודת ניצן אינה מסתכמת בהקניית כלי האבחון בלבד, אלא כוללת גם לימודי הוראה מתקנת, לצורך איתור קשיים ובניית תכנית התערבות מותאמת לתלמיד, כשלבים מקדימים הכרחיים עוד בטרם עריכת אבחון. 


הלימודים משלבים ידע תיאורטי וידע מעשי, ומציעים כלים אפקטיביים לעבודה עם תלמידים, הורים ומורים. כל תכניות הלימודים מתעדכנות מדי שנה, בהתאם להתפתחות המחקר בתחום לקויות הלמידה והפרעת הקשב ובהתאם לדרישות משרד החינוך והצרכים העולים מהשטח. 

 

לפרטים על תוכניות אלה נא ליצור קשר עם אגודת ניצן


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
25/01/2021 המורה כמאמן - כלים אימוניים לעבודה עם תלמידים, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב 1 שש - קורס אחהצ מקוון ב- ZOOM       פנו למידע על הקורס 

14/02/2021 הוראה מתקנת באנגלית – התאמת תוכנית עבודה לפרופיל תלמיד - 2 שש       פנו למידע על הקורס 

16/02/2021 הוראה מתקנת בכתיבה - 1 שש, קורס צהריים       פנו למידע על הקורס 

16/02/2021 הוראה מתקנת בחשבון - 2 שש - קורס בוקר       פנו למידע על הקורס 

07/03/2021 הסמכה באימון הורים בשיטת ה-C..C.E - האימון הרגשי קוגניטיבי (פרקטיקום) - בתל אביב       פנו למידע על הקורס 

08/03/2021 הסמכה באימון הורים בשיטת ה-C..C.E - האימון הרגשי קוגניטיבי (פרקטיקום) - באשקלון       פנו למידע על הקורס 

25/04/2021 הוראה מתקנת באנגלית –אסטרטגיות לבגרות - 2 שש       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם