שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              16/10/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

יד ושם - בית הספר הבין-לאומי להוראת השואהיד ושם - בית הספר הבין-לאומי להוראת השואהיד ושם - בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

מקום הלימודים:ירושלים, למידה מרחוק

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם מציע השתלמות מורים בלמידה מרחוק

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם מציע שני מסלולים של השתלמויות בלמידה מרחוק:

  • השתלמויות בלמידה מרחוק המוכרות לאופק חדש - 30 שעות
  • השתלמויות למורי עוז לתמורה ולמורים שאינם שייכים לרפורמות - 60/30 שעות עם ציון

השתלמויות אלו מאפשרות למורים ולאנשי חינוך ללמוד קורסים בנושא השואה באמצעות האינטרנט.
הלומדים יכולים לרענן ולהרחיב את ידיעותיהם בנושא השואה, וללמוד מהבית במלוא הנוחות והגמישות ובלא צורך להיות נוכחים בכיתה בזמנים קבועים.
ההשתלמויות כוללות ימי עיון ביד-ושם (מספר הימים תלוי בהיקף שעות ההשתלמות).

ההשתלמויות מלוות בידי מנחה מומחה, המצוי בקשר רצוף עם הלומדים.

ההשתלמויות מוכרות על ידי משרד החינוך ומזכות בגמולי השתלמות של 60 שעות עם ציון או 30 שעות עם ציון.

קורסים מקוונים אודות השואה, בשפה האנגלית

בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם מציע כעת קורסים מקוונים אודות השואה, בשפה האנגלית, המוכרים ל- 60 שעות גמול השתלמות (עם ציון).

Holocaust Education for Elementary School Ages

This new pedagogical course focuses on the pedagogical philosophy for teaching the Holocaust, developed at the International School for Holocaust Studies. After familiarizing the students with its core concepts, we proceed to exercise implementation within the broader elementary-school ages (ages 5-6 through 12-13) using books and teaching aids used at the School. Teachers who have completed the course can expect to have a concrete methodological approach in hand for teaching the Holocaust to younger students.

The Course is recognized for gmul hishtalmut (30 hours + grade) for Israeli teachers. The course consists of 7 lessons and assignments, including a final assignment. Israeli teachers are required to attend a day-seminar (yom iyun). Course opening subject to minimum enrollment.

 

"Life in the Ghettos"

This course in Holocaust history explores the evolution of the ghettos, their function, and their role within the "Final Solution". Special emphasis is placed on daily life inside the ghettos – the Jews' day-to-day struggles, dilemmas, and acts of resistance in the face of diminishing living space and means. As with all Yad Vashem courses, the course approach is guided by the Pedagogical Philosophy of the International School for Holocaust Education.

The Course is recognized for gmul hishtalmut (60 hours + grade) for Israeli teachers. The course consists of 13 lessons and assignments - uploaded, and due, every week – as well as a final assignment. Israeli teachers are required to attend two day-seminars. Course opening subject to minimum enrollment.

For more information, visit Yad Vashem's online courses page.

קורס - שואת יהודית ברית המועצות

 

 

 

 

 

 

"אין דבר יותר טרגי מגורל עמי" - שואת יהודי ברית-המועצות

השתלמות מקוונת זו הנה השתלמות מבוא המספרת את סיפורה של יהדות ברית-המועצות מראשית המאה העשרים ועד העשור הראשון שלאחר השואה.

בהשתלמות יידונו חיי היהודים בברית-המועצות לשעבר לפני השואה ובמהלכה; המדיניות האנטי-יהודית בשטחים אלה והשנים הראשונות עם תום המלחמה .

את ההשתלמות מלווה מנחה מומחה. מדי שבועיים יעלה שיעור חדש לאתר.
בין שיעור לשיעור ישתתפו המשתלמים בדיונים בפורום האינטרנט ויבצעו מטלות. המטלות יועברו בדואר אלקטרוני ויוחזרו למשתלמים לאחר הבדיקה.
בסיום ההשתלמות על המשתלמים להגיש עבודה מסכמת. כל חומר הקריאה הוא בעברית.

במהלך ההשתלמות ייערך יום אחד ביד ושם.

גמול השתלמות / אופק חדש

בהשתלמות שבעה שיעורים והיא מוכרת על ידי משרד החינוך,

לצורך גמול השתלמות של 30 שעות עם ציון,

למורי אופק חדש, עוז לתמורה ומורים שאינם שייכים לרפורמות.

קורס - אושוויץ - תולדותיו של מחנה

 

 

 

 

 

אושוויץ - תולדותיו של מחנה 

השתלמות מקוונת זו בוחנת היבטים מרכזיים של מחנה ריכוז והשמדה זה,

ביניהם: תפקידו של המחנה בהקשר הרחב של התפתחות "הפתרון הסופי", ה"סלקציה" ושלבי הרצח, חיי היומיום של האסירים במחנה, דיון בדמותם של הרוצחים, התנגדות ותגובות העולם.

את ההשתלמות מלווה מנחה מומחה.
מדי שבועיים יעלה שיעור חדש לאתר. בין שיעור לשיעור ישתתפו המשתלמים בדיונים בפורום האינטרנט ויבצעו מטלות.
המטלות יועברו בדואר אלקטרוני ויוחזרו למשתלמים לאחר הבדיקה. בסיום ההשתלמות על המשתלמים להגיש עבודה מסכמת.
כל חומר הקריאה הוא בעברית.

במהלך ההשתלמות ייערך יום אחד ביד ושם.

גמול השתלמות / אופק חדש

בהשתלמות שבעה שיעורים והיא מוכרת על ידי משרד החינוך,

לצורך גמול השתלמות של 30 שעות עם ציון,

למורי אופק חדש, עוז לתמורה ומורים שאינם שייכים לרפורמות.

דלת הארץ הזו נפתחת מבפנים

 

 

 

 

 

"דלת הארץ הזאת נפתחת מבפנים" – השואה והחברה הישראלית

ההשתלמות עוקבת אחר המפגש בין ניצולי השואה לבין היישוב היהודי בארץ ואחר מערכת היחסים שהתפתחה בין שתי קבוצות אלה, מתום מלחמת העולם השניה ועד לימינו.
בהשתלמות נידונים לעומקם נושאים ואירועים שהיוו אבני דרך למרכזיות בעיצוב פניה של החברה הישראלית לאורך השנים.

בין הנושאים שיידונו במסגרת ההשתלמות:

השחרור, שארית הפליטה ומחנות העקורים; ההעפלה לארץ והקליטה בה; פרשת השילומים; משפטי הקאפו והחוק לעשיית הדין בנאצים ובעוזריהם; משפט קסטנר; משפט אייכמן; עיצוב זיכרון השואה והנצחתה.

את ההשתלמות מלווה מנחה מומחה.
מדי שבועיים יעלה שיעור חדש לאתר. בין שיעור לשיעור ישתתפו המשתלמים בדיונים בפורום האינטרנט ויבצעו מטלות. המטלות יועברו בדואר אלקטרוני ויוחזרו למשתלמים לאחר הבדיקה. בסיום ההשתלמות על המשתלמים להגיש עבודה מסכמת. כל חומר הקריאה הוא בעברית.

ימי עיון

במהלך ההשתלמות ייערך יום עיון אחד ביד ושם במסגרת ההשתלמות של ה-30 שעות
ושני ימי עיון להשתלמות של ה-60 שעות.

גמול השתלמות / אופק חדש

השתלמות שמוכרת על ידי משרד החינוך לאופק חדש ומזכה בגמול של 30 שעות עם ציון.

השתלמות מוכרת על ידי משרד החינוך ומזכה בגמול של 60 שעות עם ציון.

 

בכבות הזיכרון נדלק הדמיון

 

 

 

 

'בכבות הזיכרון, נדלק הדמיון' – השואה בראי הספרות, השירה והמחזאות בארץ

ההשתלמות מספרת את סיפור התפתחותה של סיפורת השואה בארץ מאז סוף מלחמת העולם השניה ועד ימינו, באמצעות יצירות ספרות, שירה ומחזאות ישראליים של יוצרים ניצולי שואה ושל ילידי הארץ.
באמצעות היצירות השונות (סיפורים קצרים, נובלות, רומנים, מחזות ושירים) נידונים נושאים מרכזיים בחיי היהודים לפני השואה, במהלכה ואחריה, כגון: החיים היהודיים באירופה לפני השואה, חיי היומיום בגטו, החיים במחבוא, הישרדות והצלה, ילדות בשואה והחזרה לחיים.

כמו כן מוצגות במהלך ההשתלמות יצירות פרי עטם של בני הדור השני לשואה, יצירות שנכתבו לילדים ובני נוער ועוד. ההשתלמות מאפשרת למורים ולאנשי חינוך להרחיב את ידיעותיהם בנושא השואה מהבית באמצעים בין-תחומיים במלוא הנוחות ובלא צורך להיות נוכחים בכיתה.

את ההשתלמות מלווה מנחה מומחה. מדי שבועיים יעלה שיעור חדש לאתר. בין שיעור לשיעור ישתתפו המשתלמים בדיונים בפורום האינטרנט ויבצעו מטלות. המטלות יועברו בדואר אלקטרוני ויוחזרו למשתלמים לאחר הבדיקה. בסיום ההשתלמות על המשתלמים להגיש
כל חומר הקריאה הוא בעברית.

ימי עיון

במהלך ההשתלמות ייערך יום עיון אחד ביד ושם במסגרת ההשתלמות של ה-30 שעות
ושני ימי עיון להשתלמות של ה-60 שעות. עבודה מסכמת.

גמול השתלמות / אופק חדש

השתלמות שמוכרת על ידי משרד החינוך לאופק חדש ומזכה בגמול של 30 שעות עם ציון.

השתלמות שמוכרת על ידי משרד החינוך ומזכה בגמול של 60 שעות עם ציון.

אקורד של כאב ותקווה - קורותיה של קהילת סטניסלבוב

ההשתלמות עוסקת בשואת יהודי אירופה כפי שבאה לידי ביטוי בחייה ובחורבנה של קהילת סטניסלבוב.
ההשתלמות הנה ראשונה מסוגה העוסקת בנושא השואה דרך האינטרנט. באופן זה, היא מאפשרת למורים ולאנשי חינוך להרחיב את ידיעותיהם בנושא השואה תוך לימוד מהבית ובאמצעות אי-מייל במלוא הנוחות ובלא צורך להיות נוכחים בכיתה.

באמצעות סיפור קורותיה של קהילת סטניסלבוב שבגליציה המזרחית, יידונו נושאים מרכזיים בחקר השואה. זה לצד זה תדון ההשתלמות בסיפור המקומי ובהתרחשות הכללית הרחבה.

ההשתלמות מאפשרת חשיפה חד פעמית למגוון מקורות מארכיון יד ושם: עדויות של ניצולים, יומנים שטרם פורסמו, מסמכים בני התקופה ותצלומים. מאגר המידע של האתר מספק את כל המקורות הדרושים למשתלמים. במהלך ההשתלמות, המלווה בידי מנחה מומחה, מתקיים יום עיון ביד ושם. מדי שבועיים מועלה שיעור חדש לאתר.
בין שיעור לשיעור משתתפים המשתלמים בדיונים בפורום האתר באינטרנט ומבצעים מטלות. המטלות מועברות בדואר אלקטרוני מיוחד ומוחזרות למשתלמים לאחר בדיקתן. בסיום הקורס מוגשת עבודה מסכמת. כל חומר הקריאה בעברית.

גמול השתלמות / אופק חדש

השתלמות שמוכרת על ידי משרד החינוך לאופק חדש ומזכה בגמול של 30 שעות עם ציון.
השתלמות שמוכרת על ידי משרד החינוך ומזכה בגמול של 60 שעות עם ציון.

אז איך להסביר לילד

 

 

 

 

אז איך להסביר לילד - התפיסה החינוכית של בית הספר המרכזי להוראת השואה

ההשתלמות, אז איך להסביר לילד, הנה ההשתלמות המקוונת הראשונה שמציגה את העקרונות הפילוסופיים והפדגוגיים של לימוד השואה והוראתה על פי התפיסה החינוכית, שפיתח בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם. מטרתה העיקרית היא להעניק לאנשי החינוך בארץ כלים פדגוגים ודידקטיים ללימוד נושא השואה בגני הילדים ובכיתות בית-הספר היסודי.

את ההשתלמות מלווה מנחה מומחה. מדי שבועיים יעלה שיעור חדש לאתר. בין שיעור לשיעור ישתתפו המשתלמים בדיונים בפורום האינטרנט ויבצעו מטלות. המטלות יועברו בדואר אלקטרוני ויוחזרו למשתלמים לאחר הבדיקה. בסיום ההשתלמות על המשתלמים להגיש עבודה מסכמת. כל חומר הקריאה הוא בעברית. במהלך ההשתלמות ייערך יום אחד ביד ושם.

גמול השתלמות / אופק חדש

ההשתלמות מוכרת על ידי משרד החינוך גם לאופק חדש ומזכה בגמול של 30 שעות עם ציון.

לפרטים: אביה סלומון חובב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם