שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם למידה מרחוק ›› חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי למידה מרחוק

שדות נגב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות - קורסים בלמידה מרחוק

קורסים בלמידה מרחוק - במסגרת אופק חדש

קורסים מתוקשבים ( אופק חדש )

 

 

חינוך לבריאות ותזונה נכונה גננות/מורים

שעות אקדמיות: 30 שעות 

מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

המסגרת החינוכית היא מסגרת טובה להקניית חינוך והרגלים בתחום התזונה. התכנית מציגה גישות עדכניות ביותר לסוגיות ודילמות ייחודיות בתחומי החינוך לאורח חיים בריא, ומקנה למשתלמים כלים מעשיים ליישום הנלמד כמקדמי אורח חיים בריא בביה”ס או בגן הילדים.  במסגרת הקורס יתקיים דיון נרחב ותכליתי בנושאי בריאות מהותיים, כמו: הרגלי אכילה בריאים, תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום בריאות, מניעת מחלות, מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הפרעות אכילה. המכללה האקדמית מכללת “חמדת הדרום” בחרה לעודד “קידום אורח חיים בריא ופעיל” מתוך הנחה, כי הקניית הרגלים מגיל צעיר תסייע בהפיכתם לדפוס חיים קבוע המקדם בריאות.

מטרות הלימודים

  • הכשרת מורים כמקדמי חינוך לבריאות ותזונה נכונה.
  • הקניית כלים מעשיים לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות ומניעת מחלות.
  • ביה”ס והבית – סביבת החיים הבריאים של הילד והנוער.
  • הובלת תהליכי שינוי ושיפור איכות החיים באמצעות תזונה נכונה.


קהל היעד

הקורס מיועד למורים וגננות במסגרת רפורמת  “אופק חדש”. 

מבנה התכנית 

  • לימודים במסגרת פרונטאלית - 6 שעות
  • לימודים בסביבה מתוקשבת - 24 שעות

חובות

נוכחות במפגש ראשון ואחרון, ביצוע משימות בסביבה מתוקשבת.

דרכי הוראה

למידה בסביבה מתוקשבת, קריאת חומרים עיוניים, דיון בפורום על בסיס חומרי קריאה.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות לצורך במסגרת “אופק חדש”.

הוראת החג והמועד

שעות אקדמיות: 30 שעות 

אופי הקורס: מתוקשב 

עיון מעמיק בדרכי הוראת החגים לגיל הרך ולכיתות א-ב. בין הנושאים שיילמדו: ”בית מדרש“ - לימוד עיוני מעמיק ברמת הלומד הבוגר; פיתוח יכולת התבוננות במטען התרבותי-דתי שמזמנת הקהילה ככלי להעמקה בתכני החג; פיתוח תהליכי למידה משמעותית בהוראת החגים בגני הילדים; ”בשפת הילדים“ - תרגום רעיונות, ערכים ומסרים לשפת הגן והכיתות הנמוכות.


קהל היעד

הקורס מיועד לגננות ומורי כיתות א-ב, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.      

  גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.  

למידה יישומית משולבת מיומנויות במקצועות התושבע”פ – יסודי

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

הקורס יעסוק בלמידה משמעותית בהוראת המשנה וההלכה. במהלך יחידות הלימוד, נעבור על נושאים מרכזיים תוך מתן דגש על כלים
ללימוד ההלכה והמשנה והוראתם. נכיר כלים ללימוד הפרשנים המלווים את המשניות ומהווים חלק אינטגרלי מחומר הלימוד, אמצעים
מתודיים להוראה משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים ורכישת מיומנויות למידה ( תכני הקורס אינם זהים לתכני הקורס בשנה”ל תשע”ז)

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

הוראת מיומנויות התושבע”פ בסביבה לימודית עשירה – יסודי

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

העמקה ולמידה משמעותית בהוראת המשנה וההלכה. במהלך יחידות הלימוד יחשפו המשתלמים למספר נושאים מרכזיים בתחום, תוך
מתן דגש על כלים ללימוד ההלכה והמשנה והוראתם. יינתנו כלים ללימוד הפרשנים המלווים את המשניות, אמצעים מתודיים להוראה
משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים ורכישת מיומנויות למידה 
 ( תכני הקורס אינם זהים לתכני הקורס בשנה”ל תשע”ז).

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

למידה משמעותית בהוראת המשנה וההלכה (חט”ב+חטיבה גבוהה ) מעגלי המשנה

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

השתלמות זאת מוכוונת להוראתה של יחידת הבגרות “במעגלי המשנה”. היחידה תואמת את תכנית הלימודים ומטרתה להקנות למורה
העתיד ללמד את היחידה כלים להוראה משמעותית ורלוונטית. במהלך יחידות הלימוד יחשפו המשתלמים לנושאים מרכזיים ביחידה
תוך מתן דגש על כלים ללימוד המשנה והוראתה. יינתנו כלים ללימוד הפרשנים המלווים את המשניות ומהווים חלק אינטגרלי מחומר
הלימוד, אמצעים מתודיים להוראה משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים ורכישת מיומנויות למידה לקראת הבגרות

( תכני הקורס אינם זהים לתכני הקורס בשנה”ל תשע”ז).

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

רכזי ל”ב ח”ן [ליווי בוגרים לחיי נשואין] - חינוך לחיים במשפחה - חלמ”יש

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

קורס זה הינו קורס המכשיר את הרכזים שנבחרו ע”י בתי הספר כרכזי ל”ב ח”ן, בתכנית לאומית חדשה “חמ”ד לתמיד” - מיזם חדש
שבו הרכז שומר על קשר עם הבוגרים, על מנת לסייע להם להקים בנין עדי עד. לאור ההכרה בצורך הגדול ומתוך תפיסת “בית חינוך
כמשפחה”, ציבור המורים מוזמן להשתתף במיזם חדשני וייחודי במסגרתו ימונו רכזים ייעודיים שיהוו אנשי קשר לבוגרי החמ”ד וילוו
אותם בתהליך המשמעותי של בחירת בן/בת זוג, והקמת בתים בישראל

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

חינוך לחיים במשפחה – יחידה בגרותית לחיים - חלמ”יש

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

החינוך לערכי משפחה בחינוך הדתי הוא חלק מדיסציפלינה רחבה הנקראת “חינוך לחיים במשפחה”. העיסוק בנושא זה טומן בחובו
אתגרים חינוכיים חשובים ומרכזיים עבור התלמידים, ההורים והמחנכים. כיון שבית הספר שואף לשמש כתובת קבועה לפניות האישיות
של התלמידים, יכול מחנך שיודע להתייחס ללבטים של תלמידיו בתחום זה, להיות דמות משמעותית מאוד עבורם. הקורס מתייחס
בעיקרו לחינוך להתמודדות בעולם משתנה. במהלך הקורס ילמדו המשתלמים ויכירו גישות, מושגים וכלים תיאורטיים להבנה וניתוח
תהליכים וסוגיות חינוכיות; תקשורת מיטבית, גיל ההתבגרות – תהליכי גיבוש הזהות האישית, גבולות ופיתויים, יצרים והתמודדות,
הכרת סכנות האינטרנט ) רשתות חברתיות, וואטסאפ וכד’ ( והתמודדות, בניין הזוגיות - לקראת הקמת משפחה ועוד נושאים העשויים
לסייע למורים ולהורים, בחיים האישיים ובתהליך הלמידה בכיתות.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

הוראה משמעותית של ספר הספרים

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

הוראת התנ”ך היא בגדר “ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים” (איוב יא 9), ישנם מיומנויות רבות שעל התלמידים לרכוש תוך כדי הלמידה.
במסגרת קורס זה נתמקד, בעיקר בעקרון ארבעת הממדים של הוראת התנ”ך: פשטות הכתובים, פרשנות, הקשר רחב והקשר אישי.
הקורס יעסוק בארבעת הממדים, תוך שימת דגש על ההבנה של התלמידים במהלך השיעור, ובפעולות אותן יכול המורה לעשות בכל
שיעור, על-מנת לקדם את ההבנה ולהפוך את התלמידים לבעלי יכולת למידה עצמית ברמה גבוהה ולאוהבי הלימוד.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות


30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

פסיכופדגוגיה הלכה למעשה/ היבטים רגשיים בהוראה- למידה

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

הקורס מציע לאנשי החינוך תהליך העמקת מודעות לאספקטים הפסיכו פדגוגיים (למידה בתוך יחסים: מורה-תלמיד-חומר הלימוד)
במלאכת החינוך וההוראה, תוך זיהוי הידע הפסיכו פדגוגי הקיים ברשותם. במהלך הקורס יינתנו כלים לשכלול הידע הפסיכו פדגוגי
והרחבתו במטרה ליישמו בתהליכי ההוראה.
יחידות ההוראה בתכנית יכוונו לחידוד תפיסה אינטגרטיבית של תהליכים רגשיים ותהליכי הוראה-למידה-הערכה, התנסות בכלים שונים
להטמעת הידע הפסיכו פדגוגי, תרגום הידע הפסיכו פדגוגי לכדי כלי עבודה והפצת הידע בקרב קהילות לומדים ואנשי חינוך.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.


אסטרטגיות הוראה באמצעות ניתוח צילומי שיעורים – חלק א’

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

קורס ייחודי ומרתק בנושא עקרונות הוראה אותם ניתן להעביר לכל תחומי התוכן. כל עקרון הוראה או אסטרטגיית למידה תלווה בהסבר
העיקרון ובדוגמאות רבות באמצעות סרטונים הממחישים את אופן העברת העיקרון בכיתה. כמו כן העקרונות יודגמו במקצועות תוכן
שונים ובגילאים שונים. במסגרת הקורס ננתח סרטי וידאו, מתוך התבוננות מעמיקה בהוראה משמעותית. ההשתלמות שמה דגש על
פעילויות פרקטיות, אשר יאפשרו העברה מידית אל הכיתה. קורס חובה לכל מורה!

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

אסטרטגיות הוראה באמצעות ניתוח צילומי שיעורים – חלק ב

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

קורס ייחודי ומרתק בנושא עקרונות הוראה אותם ניתן להעביר לכל תחומי התוכן. )עקרונות שונים מאלו שנלמדו בחלק א’(. כל עקרון
הוראה או אסטרטגיית למידה תלווה בהסבר העיקרון ובדוגמאות רבות באמצעות סרטונים או סימולציות מצולמות הממחישים את אופן
העברת העיקרון בכיתה. כמו כן, העקרונות יודגמו במקצועות תוכן שונים ובגילאים שונים. במסגרת הקורס ננתח סרטי וידאו, מתוך
התבוננות מעמיקה בהוראה משמעותית. ההשתלמות שמה דגש רב על פעילויות פרקטיות, אשר יאפשרו העברה מידית אל הכיתה. קורס
חובה לכל מורה!

הקורס מיועד למורים, במסג רת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”. קורס זה אינו תלוי בקו רס אסט רטגיות הוראה חלק א’.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הבנת לקויי למידה והפרעות קשב וריכוז ודרכי התערבות

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

קורס ייחודי ופרקטי העוסק בהבנת עולמם של לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז. השפעת הלקויות על כל תחומי החיים,
התמודדות ההורים והמורים עם הלקויות ודרכי התערבות מתאימות לצרכים של הילדים המאתגרים. הקורס כולו מלווה בכל מפגש
בסרטונים ודוגמאות מהשטח ומעניק ידע מקיף ומשמעותי.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

התמודדות ומניעה של בעיות משמעת והתנהגות בקבוצה לומדת

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

מתוקשב למעט המפגש הראשון

הקורס מיועד לעזור לגננות ולמורים לרכוש את ‘ארגז הכלים’ המאפשר התמודדות עם בעיות משמעת של ילדים ומניעתן בקבוצה
לומדת. התמודדות זו מחייבת הפעלת שיקולי דעת מקצועיים המתבססים על תפיסת עולם, עמדות אישיות, ידע חינוכי, כושר מנהיגות,
רגישות ומיומנויות מקצועיות של ניהול קבוצת לומדים. המשתתפים יכירו גישות תיאורטיות שונות בנושא משמעת, מודלים להתערבות
חינוכית-טיפולית, ילמדו כיצד לזהות את הגורמים להיווצרות בעיות משמעת וייחשפו למגוון כלים להתמודדות יעילה ומקצועית, תוך
יישום אסטרטגיות מעשיות להפחתת בעיות משמעת, ולניהול אפקטיבי של כיתה .

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

        פנו ליועץ לימודים - חמדת הדרום יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?