03/03/2021שבתון - קורסים והשתלמויות מורים פורטל שבתון - קורסים למורים, לגננות ולקהל הרחב

פרסום למורים     ימים פתוחים    אופק חדש    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

מקום הלימודים:חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת חיפה

 

תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

התוכנית כוללת את כל קורסי הליבה בפסיכולוגיה חינוכית על פי המלצות מועצת הפסיכולוגים  וכוללת בנוסף הרחבה ייחודית בתחום לקויות הלמידה. 
התוכנית נבנתה בהלימה לגישות ולידע העדכני בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית ,הנוירו-קוגנטיבית והקלינית בתוך הסביבה החינוכית, ובשיתוף פעולה בין החוג ללקויות למידה והחוג לפסיכולוגיה.

התוכנית מעוגנת בפקולטה לחינוך, החוג ללקויות למידה.

תוכנית במסלול תזה בלבד

לימודים כיומיים בשבוע ויום פרקטיקום בבתי הספר ובשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)

* פתיחת התוכנית בכפוף להחלטת רשויות האוניברסיטה והמל"ג.

 

 

מטרות התכנית:

 • הכשרה מעשית, תאורתית  ומחקרית בפסיכולוגיה חינוכית -
 • התמקצעות בתחום לקויות הלמידה במסגרת עבודתו של הפסיכולוג החינוכי

דרישות קבלה:

 • תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות
 • מבחן המתאם
 • ראיון והמלצות 

 

לימודי תואר שני בחוג ללקויות למידה

מבנה הלימודים
שילוב המקבץ המחקרי והיישומי מחייב לימודים על פני רוב ימות השבוע.
תוכנית הלימודים הינה בת שנתיים וחצי - 5 סמסטרים.

מסלול א' (כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)
מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת 2 עבודות סמינריוניות והגשת תזה. במסגרת מסלול זה נלמדות 48 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) במשך שנתיים וחצי.
רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו שכן על הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי; ציון 80 לפחות בכל אחד משיעורי החובה בשנה א'; ציון של 85 לפחות בעבודה סמינריונית של שנה א';
התקשרות עם מנחה מתוך מרצי החוג שמורשה להנחות עבודות גמר בתום שנה א' והגשת הצעה לתזה בתום סמסטר שלישי ללימודים. סטודנטים שלא יעמדו בלוח זמנים זה יועברו למסלול ב'.

מסלול ב'
מסלול זה כולל לימוד קורסים שונים, הגשת 3 עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינה מסכמת. במסגרת מסלול זה נלמדים 54 שש"ס במשך שנתיים וחצי. המסיימים מסלול ב' אינם יכולים להמשיך ללימודי התואר השלישי.

מגמה למוח ולמידה
מטרת המגמה לאפשר לתלמיד להעמיק בחקר המוח בהקשר של תהליכי למידה תקינים ולקויות למידה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות של 30 שש"ס ובכתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה.
הלימודים הינם במסלול א' במשך שנתיים- 4 סמסטרים בהיקף של 30 שש"ס.

פרקטיקום (הכשרה קלינית יישומית)
התמחות במסלול הקליני-יישומי (הן במסלול א' והן במסלול ב') מחייבת עמידה בכלל תוכנית הפרקטיקום. התוכנית כוללת שעורים קליניים והתנסות מעשית, ומטרתה – הקניית מיומנויות מקצועיות בתחומי האבחון והטיפול בלקויי למידה, תוך יצירת אינטגרציה בין ידע תיאורטי ומחקרי לבין ההתנסות. לימודי הפרקטיקום כוללים התמחות בשלוש חטיבות גיל: גילאי ילדות, מתבגרים ומבוגרים.

 

החוג לחינוך מיוחד

 

לימודים לתואר שני בחינוך מיוחד

הלימודים בחוג מתמקדים בלמידה מעמיקה בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים של תחומי החינוך המיוחד השונים כולל התמקדות בלקויות התפתחותיות ולקויות תקשורת, הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות ולקויות חושיות. המטרה המרכזית של לימודי תואר שני בחוג זה היא ליצור תשתית רחבה של ידע, חשיבה ומיומנויות, שיאפשרו לתלמיד למלא תפקידים בכירים בתחומים של מחקר וחינוך של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים והכשרה לקראת לימודים לתואר השלישי.

 

 

לימודי תעודת ההוראה בחינוך מיוחד

לימודי תעודת ההוראה בחינוך מיוחד מתקיימים בארבעה מסלולים להלן:

 • לימודי תעודת הוראה במסלול דו-שנתי
 • לימודי תעודת הוראה במסלול חד-שנתי
 • לימודי תעודת הוראה במסלול דו-שנתי – הסבת אקדמאיים
 • לימודי תעודת הוראה ומקצוע דיסציפלינארי

סטאז':
תלמידים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון ותעודת הוראה, משנת הלימודים תשס"ג ואילך, יחייבו בשנה של התמחות בבית הספר (סטאז') שכוללת הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם לתעודת הוראה. הסטאז' מתבסס על חוק שאושר בכנסת ומחייב את כל המכללות והאוניברסיטאות. ניתן להירשם ללימודי סטאז' במסגרת מחלקת לימודי המשך בפקולטה לחינוך.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בתכנית היא להכשיר מורים לחינוך מיוחד לעבודה במסגרות החינוך המיוחד וכמורים בבתי ספר המשלבים ילדים מהחינוך המיוחד במסגרות הרגילות. המתקבלים לתכנית הלימודים יוכלו ללמוד במהלך לימודיהם בשתי התמקדויות שונות: אוטיזם, לקויות התפתחותיות, לקויות שמיעה והפרעות רגשיות.

מבנה הלימודים
הלימודים מכילים מרכיב תיאורטי ומרכיב התנסותי. המרכיב התיאורטי כולל לימוד תחומים הקשורים ישירות בהוראת המקצוע ולימוד סוגיות יסוד בחינוך המיוחד, איבחון, הערכה, והתערבות בקרב תלמידים עם הצרכים המיוחדים, שפה ותקשורת, שלוב והכלה, עבודת צוות רב מקצועי ושילוב המשפחה, כל אלה במסגרת ההתמקדויות שנבחרו בעת ההרשמה ללימודים. המרכיב ההתנסותי כולל צפייה בשיעורים והשתתפות בישיבות צוות בביה"ס ואימונים בהוראה. התלמידים מתבקשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד-במסלול הדו-שנתי

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים שסיימו לפחות שתי שנות לימוד לקראת תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד, בכפוף להשלמת קורסים כנדרש (ראה בהמשך).*
 • הקבלה למסלול מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו–ב' (שני הסמסטרים), 30 נקודות לפחות, בממוצע של 80 לפחות. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 • לעיתים יכללו בתנאי הקבלה לתעודת ההוראה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנתיים.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד-במסלול החד-שנתי

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד, בכפוף להשלמת קורסים כנדרש (ראה בהמשך).*
 • הקבלה למסלול מותנית בממוצע משוקלל של 80 לפחות. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 • לעיתים יכללו בתנאי הקבלה לתעודת ההוראה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנה.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד ומקצוע דיסציפלינארי*

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים שסיימו לפחות שתי שנות לימוד לקראת תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד ובחוג הדיסציפלינארי, בכפוף להשלמת קורסים כנדרש (ראה בהמשך).*
 • הקבלה למסלול מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו–ב' (שני הסמסטרים), 30 נקודות לפחות, בממוצע של 80 לפחות. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
  לעיתים יכללו בתנאי הקבלה לתעודת ההוראה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנתיים.
*פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד-הסבת אקדמאיים

מטרת הלימודים
התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון המעוניינים בהסבה אקדמית לקבלת תעודת הוראה בחינוך המיוחד.

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע של 80 לפחות.
  יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר בכפוף להשלמת קורסים כנדרש על-פי התכנית להסבת אקדמאיים.
 • לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנתיים.


 

לימודים לתואר שלישי

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות

למידע נוסף לגבי התוכניות והקורסים נא מלאו פרטים בטופס

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם