הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

מקום הלימודים:חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת חיפה

 

בפקולטה לחינוך מוצעים המסלולים הבאים:

החוג לחינוך מיוחד

לימודים לתואר שני בחינוך מיוחד

הלימודים בחוג מתמקדים בלמידה מעמיקה בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים של תחומי החינוך המיוחד השונים כולל התמקדות בלקויות התפתחותיות ולקויות תקשורת, הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות ולקויות חושיות. המטרה המרכזית של לימודי תואר שני בחוג זה היא ליצור תשתית רחבה של ידע, חשיבה ומיומנויות, שיאפשרו לתלמיד למלא תפקידים בכירים בתחומים של מחקר וחינוך של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים והכשרה לקראת לימודים לתואר השלישי.

לימודי תעודת ההוראה בחינוך מיוחד

לימודי תעודת ההוראה בחינוך מיוחד מתקיימים בארבעה מסלולים להלן:

 • לימודי תעודת הוראה במסלול דו-שנתי
 • לימודי תעודת הוראה במסלול חד-שנתי
 • לימודי תעודת הוראה במסלול דו-שנתי – הסבת אקדמאיים
 • לימודי תעודת הוראה ומקצוע דיסציפלינארי

סטאז':
תלמידים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון ותעודת הוראה, משנת הלימודים תשס"ג ואילך, יחייבו בשנה של התמחות בבית הספר (סטאז') שכוללת הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם לתעודת הוראה. הסטאז' מתבסס על חוק שאושר בכנסת ומחייב את כל המכללות והאוניברסיטאות. ניתן להירשם ללימודי סטאז' במסגרת מחלקת לימודי המשך בפקולטה לחינוך.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בתכנית היא להכשיר מורים לחינוך מיוחד לעבודה במסגרות החינוך המיוחד וכמורים בבתי ספר המשלבים ילדים מהחינוך המיוחד במסגרות הרגילות. המתקבלים לתכנית הלימודים יוכלו ללמוד במהלך לימודיהם בשתי התמקדויות שונות: אוטיזם, לקויות התפתחותיות, לקויות שמיעה והפרעות רגשיות.

מבנה הלימודים
הלימודים מכילים מרכיב תיאורטי ומרכיב התנסותי. המרכיב התיאורטי כולל לימוד תחומים הקשורים ישירות בהוראת המקצוע ולימוד סוגיות יסוד בחינוך המיוחד, איבחון, הערכה, והתערבות בקרב תלמידים עם הצרכים המיוחדים, שפה ותקשורת, שלוב והכלה, עבודת צוות רב מקצועי ושילוב המשפחה, כל אלה במסגרת ההתמקדויות שנבחרו בעת ההרשמה ללימודים. המרכיב ההתנסותי כולל צפייה בשיעורים והשתתפות בישיבות צוות בביה"ס ואימונים בהוראה. התלמידים מתבקשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד-במסלול הדו-שנתי

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים שסיימו לפחות שתי שנות לימוד לקראת תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד, בכפוף להשלמת קורסים כנדרש (ראה בהמשך).*
 • הקבלה למסלול מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו–ב' (שני הסמסטרים), 30 נקודות לפחות, בממוצע של 80 לפחות. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 • לעיתים יכללו בתנאי הקבלה לתעודת ההוראה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנתיים.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד-במסלול החד-שנתי

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד, בכפוף להשלמת קורסים כנדרש (ראה בהמשך).*
 • הקבלה למסלול מותנית בממוצע משוקלל של 80 לפחות. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 • לעיתים יכללו בתנאי הקבלה לתעודת ההוראה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנה.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד ומקצוע דיסציפלינארי*

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים שסיימו לפחות שתי שנות לימוד לקראת תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד ובחוג הדיסציפלינארי, בכפוף להשלמת קורסים כנדרש (ראה בהמשך).*
 • הקבלה למסלול מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו–ב' (שני הסמסטרים), 30 נקודות לפחות, בממוצע של 80 לפחות. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
  לעיתים יכללו בתנאי הקבלה לתעודת ההוראה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנתיים.
*פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים.

לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד-הסבת אקדמאיים

מטרת הלימודים
התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון המעוניינים בהסבה אקדמית לקבלת תעודת הוראה בחינוך המיוחד.

תנאי קבלה

 • מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע של 80 לפחות.
  יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר בכפוף להשלמת קורסים כנדרש על-פי התכנית להסבת אקדמאיים.
 • לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

הלימודים נמשכים שנתיים.


לימודים לתואר שלישי

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.
 

החוג ללקויות למידה

מבנה הלימודים
שילוב המקבץ המחקרי והיישומי מחייב לימודים על פני רוב ימות השבוע.
תוכנית הלימודים הינה בת שנתיים וחצי - 5 סמסטרים.

מסלול א' (כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)
מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת 2 עבודות סמינריוניות והגשת תזה. במסגרת מסלול זה נלמדות 48 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) במשך שנתיים וחצי.
רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו שכן על הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי; ציון 80 לפחות בכל אחד משיעורי החובה בשנה א'; ציון של 85 לפחות בעבודה סמינריונית של שנה א';
התקשרות עם מנחה מתוך מרצי החוג שמורשה להנחות עבודות גמר בתום שנה א' והגשת הצעה לתזה בתום סמסטר שלישי ללימודים. סטודנטים שלא יעמדו בלוח זמנים זה יועברו למסלול ב'.

מסלול ב'
מסלול זה כולל לימוד קורסים שונים, הגשת 3 עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינה מסכמת. במסגרת מסלול זה נלמדים 54 שש"ס במשך שנתיים וחצי. המסיימים מסלול ב' אינם יכולים להמשיך ללימודי התואר השלישי.

מגמה למוח ולמידה
מטרת המגמה לאפשר לתלמיד להעמיק בחקר המוח בהקשר של תהליכי למידה תקינים ולקויות למידה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות של 30 שש"ס ובכתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה.
הלימודים הינם במסלול א' במשך שנתיים- 4 סמסטרים בהיקף של 30 שש"ס.

פרקטיקום (הכשרה קלינית יישומית)
התמחות במסלול הקליני-יישומי (הן במסלול א' והן במסלול ב') מחייבת עמידה בכלל תוכנית הפרקטיקום. התוכנית כוללת שעורים קליניים והתנסות מעשית, ומטרתה – הקניית מיומנויות מקצועיות בתחומי האבחון והטיפול בלקויי למידה, תוך יצירת אינטגרציה בין ידע תיאורטי ומחקרי לבין ההתנסות. לימודי הפרקטיקום כוללים התמחות בשלוש חטיבות גיל: גילאי ילדות, מתבגרים ומבוגרים.

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי למידה, הוראה והדרכה: למידה בסביבות למידה חדשניות, למידה פרופסיונאלית, הנחיה והדרכה, תכנון לימודים והוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות.

החוג מציע מסלולי לימודים לתואר שני לפי הפירוט הבא

1. המגמה לפיתוח מערכות חינוך.
מטרת מגמה זו להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים, ופיתוח סביבות למידה. ניתן להתמחות באחת משלוש תחומי התמחות (אין חובה לבחור התמחות): 

 • התמחות בהדרכה
 • התמחות בחינוך אסתטי
 • התמחות במחשבים בחינוך

2. המגמה לטכנולוגיות בחינוך.
המגמה תקדם את ההבנה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים והמחקריים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות של מערכות חינוך.

3. המגמה לחינוך גופני (בשיתוף המכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט).
המגמה עוסקת בהעמקה של מחקר וידע בתהליכי הוראה, למידה, הדרכה וניהול של תחומי החינוך הגופני, תוך הכרת הכלים המחקריים והתמחות במגוון היבטים של התחום.

4. הוראת האנגלית כשפה זרה (בשיתוף עם החוג לשפה וספרות אנגלית).
מטרת הלימודים לתואר שני בהוראת האנגלית כשפה זרה היא להעמיק את ההשכלה של
התלמידים בנושאים הקשורים בתהליכי ההוראה והלמידה של אנגלית כשפה זרה.

לימודים לתואר שלישי
לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה.

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

לימודים לתואר שני
החוג לייעוץ והתפתחות האדם מכשיר סטודנטים בשלושה מסלולי לימוד מתקדמים:

במגמה לייעוץ חינוכי – אנו מכשירים סטודנטים לייעוץ חינוכי כמו גם לייעוץ במסגרות חוץ בית-ספריות. בוגרי המגמה עובדים כיועצים חינוכיים בבתי"ס ובמסגרות פרטיות, כמו, לדוגמא, במרכזים לליקויי למידה, ארגונים.

במגמה לטיפול באמנויות - ביבליותרפיה - מכשירים אנשי-מקצוע המטפלים באמצעות ספרות (ביבליותרפיה). בוגרי המגמה עובדים הן במסגרת משרד החינוך (בבתי"ס) והן במשרד הבריאות, במסגרות לטיפול בבריאות הנפש, בבתי אבות וכד'.

המגמה לחינוך והתפתחות האדם (בהתמקדות אפשרית בגיל הרך), המאפשרת ללומדים להבין את התפתחותו הרגשית, שכלית והתנהגותית של האדם מלידתו ועד בגרותו. בוגרי מגמה זו מרחיבים את המחקר בתחום ונותנים סיוע מקצועי לעובדים במסגרות החינוך בגיל הרך ובמסגרות קהילתיות אחרות.

לימודים לתואר שלישי
לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה.


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 אוניברסיטת חיפה - לימודי תואר שני - בטכנולוגיות למידה - בלימודי נשים ומגדר - לעובדי הוראה במגמה לסוציולוגיה עיוני - בחוג למקרא - לימודי שואה - חקר החינוך האלטרנטיבי - הוראת היסטוריה מסלול מואץ - לימודי דמוקרטיה - בלשון - ועוד.. - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם