שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              27/07/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אורנים - היחידה ללימודי חוץאורנים - היחידה ללימודי חוץאורנים - היחידה ללימודי חוץ

מקום הלימודים:קריית טבעון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אורנים - היחידה ללימודי חוץ

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

היחידה ללימודי חוץ

עבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - התמקצעות

 

הכשרה בניתוח יישומי של התנהגות - ABA

תכנית דו שנתית (מודולרית)
400 שעות אקדמיות

ההכשרה כוללת שתי תכניות:

 • תכנית בסיסית בהיקף של שנת לימודים אחת – 168 שעות אקדמיות ו-60 שעות פרקטיקום.
 • תכנית מורחבת בהיקף של שתי שנות לימוד:
  • שנה ראשונה: 168 שעות אקדמיות ו – 60 שעות פרקטיקום;
  • שנה שניה: 120 שעות אקדמיות ו – 60 שעות פרקטיקום.

תכנית ההכשרה המבוססת על ניתוח יישומי של התנהגות ABA מיועדת לטפח בקרב אנשי חינוך וטיפול הבנה מעמיקה של בעיות התנהגות מורכבות הן של היחיד והן של הכיתה ולפתח מיומנויות להתמודדות יעילה איתן. משתתפי התכנית ילמדו לנתח את יחסי הגומלין בין היחיד לסביבה בה הוא נמצא וכן, לתכנן, לבנות וליישם תכניות התערבות מתאימות במגוון מסגרות חינוכיות, ובמסגרת המשפחה.

מטרות הלימודים:

 • טיפוח מיומנויות של איסוף נתונים, וביצוע הליכי הערכה וניתוח של בעיות התנהגות מורכבות;
 • פתוח כישורים בבנייה ביישום ובהובלה של תכניות התערבות מתאימות המבוססות על הליכים של הערכה פונקציונאלית להתמודדות עם קשיי התנהגות של מגוון אוכלוסיות תלמידים כגון: תלמידים בעלי קשיי קשב וריכוז, תלמידים בעלי התנהגויות מורכבות ותלמידים בעלי עיכובים התפתחותיים.
 • שכלול אסטרטגיות לניהול יעיל של מגוון מסגרות חינוכיות וליצירת אקלים המקדם למידה.

קהל היעד:

בעלי תואר ראשון לפחות, העוסקים בתחום ההוראה, החינוך, הייעוץ החינוכי, הטיפול, החינוך החברתי קהילתי וכד'.נושאי הלימוד:

 • שנה א':
  עקרונות והליכים בניתוח יישומי של התנהגות; הליכים של הערכה התנהגותית – הערכה פונקציונאלית ואסטרטגיות התערבות; ניהול קונפליקטים בכיתה ובמשפחה; אסטרטגיות הוראה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים; הערכה וניתוח של שינוי התנהגותי.
 • שנה ב':
  אסטרטגיות התערבות עבור ילדים עם אוטיזם; בנייה, יישום והערכה של תכניות התערבות במסגרות חינוכיות שונות; הביטים אתיים ופילוסופיים בניתוח התנהגות.
 • פרקטיקום: ההתנסות המעשית תתבצע במסגרות חינוכיות ותלווה בהנחיה אישית.

גמול השתלמות לעובדי הוראה:

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 30-60 שעות לכל התכנית.

תעודה:

מסיימי שנה א' יהיו זכאים לתעודת סיום לימודים בתכנית שלב א' לניתוח יישומי של התנהגות – ABA מטעם מכללת אורנים. מסיימי התכנית הדו-שנתית יהיו זכאים לקבל תעודת סיום לימודים בתכנית בניתוח יישומי של התנהגות - ABA מטעם מכללת אורנים

 

הוראה מתקנת, כלי הערכה והתערבות בערבית

168 שעות לימוד אקדמיות

מטרות הלימודים:

 • להקנות ידע מקצועי ומיומנויות רלוונטיות להוראת ערבית לתלמידים עם ליקויי למידה וקשיי למידה
 • להעמיק את הידע האקדמי והמעשי של מורים המלמדים בערבית להוראת
 • הכשרה להוראה בשעות הפרטניות בקבוצות קטנות

קהל היעד:

מורים לערבית, מורים שמלמדים בשפה הערבית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

נושאי הלימוד:

 • מבוא לליקויי למידה
 • כלי אבחון לאיתור וטיפול בקשיי למידה בערבית
 • ליקויי כתיבה וקריאה, עקרונות ושיטות להתערבות בקריאת שפה
 • אסטרטגיות למידה ואסטרטגיות הוראת ערבית לתלמידים לקויי למידה
 • הוראה אלטרנטיבית (כולל העשרה אינסטרומנטלית) והוראה מתקנת בערבית
 • עקרונות בלימוד השפה הערבית

 

גמול השתלמות לעוובדי הוראה:

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 30-60 שעות לכל התכנית.

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה, יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם מכללת אורנים המעידה על התמקצעות בהוראת ערבית לתלמידים עם ליקויי למידה

 

הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית

168 שעות לימוד אקדמיות

מטרות הלימודים:

 • העמקת הידע בתחום הוראת אנגלית לתלמידים עם ליקויי למידה כחלק מהמתווה של "אופק חדש"
 • רכישת ידע מקצועי הנחוץ להוראה מתקנת באנגלית
 • רכישת כלי אבחון דידקטי באנגלית
 • הכשרה להוראה בשעות הפרטניות בקבוצות קטנות

קהל היעד:

מורים לאנגלית,במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, מאבחנים דידקטים המעוניינים ללמוד הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית.

נושאי הלימוד:

 • מבוא לליקויי למידה
 • כלי אבחון לאיתור והתערבות בקשיי למידה באנגלית
 • עקרונות ושיטות להתערבות בהוראת שפה
 • היבטים רגשיים וחברתיים של ליקויי למידה
 • אסטרטגיות להוראת קריאה באנגלית לתלמידים עם ליקויי למידה
 • המחשב כאמצעי המסייע להתמודדות עם קשיי למידה באנגלית

גמול השתלמות לעובדי הוראה

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 30-60 שעות לכל התכנית.

אישורים ותעודות:

מסיימי התכנית בהצלחה, יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם מכללת אורנים המעידה על התמקצעות בהוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית

 

התאמה לעבודה במערכת החינוך למטפלים ממקצועות הבריאות

קהל היעד:

מטפלים המערכת החינוך במקצועות הבריאות

150 שעות אקדמיות

נושאי הלימוד:

גמול השתלמות לעובדי הוראה:

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 30-60 שעות לכל התכנית.

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור על סיום לימודיהם בתכנית, אותו יש להציג במשרד החינוך אגף כח אדם

 

הוראה מתקנת-דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון-התמקצעות

168 שעות לימוד אקדמיות

התכנית תעניק ידע בסיסי ואינטגרטיבי בתחום הערכה של מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון, זאת למטרת בניית תכניות התערבות אישיות, קבוצתיות וכיתתיות. בקורס יידונו מודלים מרכזיים המתארים התפתחות הקריאה, הכתיבה והחשבון. בנוסף הסטודנטים יכירו כלים להערכת אותן מיומנויות וויתוודעו ליעדים התנהגותיים ואינטלקטואלים שעל התלמידים להשיג בצמתים קבועים, זאת כדי לבנות תכניות התערבות מכוונת למטרות וליעדים מוגדרים.

מטרות הלימודים:

קהל היעד:

מורים בבתי ספר יסודיים

נושאי הלימוד:

גמול השתלמות לעבדי הוראה:

התכנית תוגש לגמול עם ציון, להכרה לקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף של 30-60 שעות לכל התכנית

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה, יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם מכללת אורנים המעידה על התמקצעות בהוראה מתקנת-דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון.

 • תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר ע"י המל"ג, באחד מן המקצועות הפארא-רפואיים (מקצועות אלו הם, בהתאם לקול הקורא של משרד החינוך 15.10.12: קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מטפלים באמצעות אומנויות: אומנות חזותית, תנועה, מחול, דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה, פסיכודרמה).
 • עובדי הוראה ימציאו המלצת מפקח
 • חוק החינוך המיוחד- פילוסופיה ותפיסת עולם
 • תכניות לימודים ושיטות הוראה בחינוך המיוחד
 • שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר ומחוצה לו
 • תכנון סביבה לימודית
 • פיתוח סביבה לימודית מתוקשבת,בניית אתר אישי מקצועי
 • תכניות שפ"י ואתיקה מקצועית
 • מחשבת החינוך
 • לפתח הבנה של מודלים תיאורטיים המנחים את הליך ההערכה של מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון.
 • פיתוח יכולת הערכה של מיומנויות קריאה וכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון של תלמידים מתקשים בכיתה באמצעות כלי אבחון מתוקננים.
 • פיתוח יכולת להיעזר בכלי ההערכה שנלמדו בהתאם לקשיים המתגלים בכיתה.
 • פיתוח יכולת כתיבת סיכום אינטגרטיבי של ממצאי הערכה.
 • כתיבת תכניות התערבות אישיות וקבוצתיות בזיקה לממצאי ההערכה ולסטנדרטים בחינוך הלשוני.
 • היכרות עם אסטרטגיות למידה לטיפול בקשיים.
 • התנסות ויישום של החומר הנלמד.
 • הכשרת מורים להוראה בשעות הפרטניות בקבוצות קטנות.
 • לקויות קריאה, כתיבה וחשבון: גורמים, מאפיינים וקריטריונים למתן אבחנה.
 • אבחנה מבדלת: ליקויי למידה וקשיי למידה. היבטים התפתחותיים, התנהגותיים, רגשיים וחברתיים של תלמידים לקויי למידה.
 • שפה דבורה – היבטים תיאורטיים והתפתחותיים.
 • כלים להערכת מיומנויות שפה דבורה ומתן אסטרטגיות למידה.
 • קריאה - היבטים תיאורטיים והתפתחותיים.
 • כלים להערכת מיומנויות קריאה ומתן אסטרטגיות למידה.
 • תיאוריות מרכזיות בהבנת הנקרא.
 • כלים להערכת הבנת הנקרא ומתן אסטרטגיות למידה.
 • כתיבה - היבטים תיאורטיים והתפתחותיים.
 • כלים להערכת כתיב, כתב והבעה בכתב ומתן אסטרטגיות למידה.
 • חשבון: היבטים תיאורטיים והתפתחותיים.
 • כלים להערכת קשיים בחשבון ומתן אסטרטגיות למידה.

 

הכשרת מאבחנים דידקטיים בערבית

240 שעות אקדמיות

נושאי הלימוד 

 • מודלים עכשוויים המנחים את תהליך האבחון
 • התחומים הנבדקים באבחון והכלים להערכתם 
 • ניתוח ממצאי מבחנים- כמותי ואיכותני
 • סיכום אינטגרטיבי של הממצאים 
 • כתיבה מונחית של דוחות אבחון
 • שילוב ידע פרקטי ותיאורטי לצורך קביעת אבחנה
 • התאמות בדרכי למידה והבחנות בהתאם לממצאי אבחון

תנאי קבלה

 • בוגרי התכנית להוראה מתקנת בערבית באורנים או במוסדות אחרים
 • בוגרי תואר שני בחינוך מיוחד ולקויות למידה
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם תלמידים עם ליקויי למידה.
 • המועמדים נדרשים לראיון קבלה.


בוגרי התכנית להוראה מתקנת ידרשו לעשות שני קורסי השלמה בסך של 30 שעות כל אחד (מבוא לאבחון דידקטי 1+2).  הקורס הראשון כבר הוכר לגמול השתלמות ללא עלות והוא יחל במהלך חודש ספטמבר והקורס השני בתהליך הכרה ויחל יחד עם התכנית עצמה.

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם