שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש ›› אורנים - היחידה ללימודי חוץ

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ

קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

קריית טבעון

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ - הכשרת מנהלי בתי ספר - מובילי תכניות של ניהול עצמי - צפון
ימים פתוחים וכנסים

כנס מחקר

29/01/2018

כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים


אורנים - היחידה ללימודי חוץ

בעלי תפקידים במערכת החינוך

מובילי תכניות של ניהול עצמי

החיים בעידן הפוסט-מודרני דורשים פיתוח מיומנויות של ניהול עצמי – הצבת מטרות ותכנון, הפעלה של אסטרטגיות מגוונות ותהליכי פיקוח ותהליכים של הערכה והסקת מסקנות. כלים אלה יאפשרו לצעירים ובוגרים להתנהל באופן אוטונומי ומושכל בעולם שיש בו הצפה של ידע, שינויים תכופים, סביבות עמומות מבחינה ערכית ותביעות לעבודה שיתופית של צוותים.

תכניות שינוי המקדמות ניהול עצמי של ילדים ובוגרים מבוססות על חיזוק תהליכי הויסות העצמי שלהם (Self-regulation) 

המשתתפים מציבים לעצמם מטרות ומנהלים את הקוגניציה, הרגש וההתנהגות שלהם להשגת מטרות אלה, תוך התחשבות במשובים שהם מקבלים מסביבתם Pintrich, 2000); ( Zimmerman, 2008ׁ)). תהליכי ניהול עצמי אלה כוללים הפעלה של אסטרטגיות קוגניטיביות, מיקוד הקשב וארגון הזמן והסביבה הפיסית, הפעלת כלים רגשיים ומוטיבציוניים וויסות חברתי. 

בהקשרים חינוכיים, קידום של תהליכים של ניהול עצמי מחזק את המעורבות והמוטיבציה בלמידה ואת השייכות החברתית של ילדים ומבוגרים, ובכך משפר את איכות חייהם. תכניות של ניהול עצמי מופעלות בגנים ובכתות הטרוגניות. הן עונות על קשיים התנהגותיים של התלמידים ומשפרות את המוטיבציה וההישגים שלהם. התכניות הן הומניסטיות מטבען, משום שהן מתבססות על המטרות והבחירות האוטונומיות של היחיד והקבוצה ו"השמעת קולם" באופן אותנטי. הובלה של תכניות כאלה  במערכת החינוך, בחינוך הבלתי פורמלי ובהדרכת הורים יכולה לתרום משמעותית להצלחתן. 

תכנית ההכשרה להובלה של תהליכי ניהול עצמי תקנה למשתתפיה ידע וכלים מעשיים לקידום הויסות העצמי ברמה האישית ולקידום ויסות עצמי של ילדים ובני נוער ושל אנשי החינוך וההורים הפועלים אתם. התכנית משלבת ידע תיאורטי ויישומי עדכני בתחום הויסות העצמי בצד התנסות מעשית בהפעלת הכלים במגוון הקשרים. מטרתה לאפשר לבוגריה לקדם תהליכי שינוי בחייהם המקצועיים והאישיים, ולהפוך למובילים של שינויים מקיפים בשטח החינוכי או ההדרכתי שלהם.
 


Pintrich P. R., (2000). The role of goal orientation in self-regulation learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation: Theory, research and applications. San Diego, CA: Academic Press
Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183.


מטרות:

 • הבנת מושגי היסוד בתחום הויסות העצמי והקשר שלהם למושגים בתחום המוטיבציה והמטה-קוגניציה.
 • הבנת התפיסה ההומניסטית של הויסות העצמי וחשיבותו לחיזוק האוטונומיה, המעורבות והשייכות של צעירים ובוגרים.
 • רכישת כלים לקידום הויסות העצמי של ילדים ובני נוער בתחומים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. קידום המסוגלות העצמית והמוטיבציה שלהם.
 • רכישה של כלים לקידום הויסות העצמי של מבוגרים – אנשי חינוך והורים.
 • יצירת מודעות עם תהליכי הויסות העצמי האישיים של המשתתפים וקידומם.
 • רכישת כלים להובלת שינוי במטרה לקדם תכניות מקיפות של ניהול עצמי בשטח.


קהל היעד

 • מורים, רכזים פדגוגיים, יועצות, מנהלי בתי ספר, מרצים ומדריכי מורים.
 • גננות ומדריכות בגיל הרך.
 • עובדים סוציאליים, קציני בקור סדיר.
 • מדריכים ומנהלים בחינוך הבלתי פורמלי
 • מנחים של קבוצות הורים.

היקף ומועד הלימודים

 • הלימודים ימשכו לאורך שנה אקדמית בימי שני
 • היקפם 6 שעות שבועיות + 120 שעות פרקטיקום. הפרקטיקום יערך בשטח החינוכי/ הדרכתי של המשתתפים.

הלימודים מורכבים משלושה סוגים של תהליכים:

 • שיעורים פעילים בהם ירכשו המשתתפים ידע תיאורטי ויישומי על תהליכי הויסות העצמי, תוך התנסות בכלים ובדרכים להקנייתם.  
 • מפגשים סדנאיים בהם יבחנו המשתתפים את הויסות העצמי שלהן, ואת הכוחות והקשיים שהם חווים בהובלה של תכניות שינוי בתחום זה.
 • במקביל, כל משתתף יעשה פרקטיקום בשטח החינוכי או ההדרכתי שלו, שבו יעביר תכניות התערבות לקידום הויסות העצמי. במהלך המפגשים, יעשו תהליכים של תמיכה ולווי של הטמעת התכניות. 
   

גמול לעובדי הוראה

מסלול אישי באחריות הסטודנט
 

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה, מובילי תכניות של ניהול עצמי מטעם מכללת אורנים


קהילות למידה של סגני מנהלים כמובילים פדגוגיים:"אופק חדש", שנים ד'-ו'

תכנית שנתית

 40 שעות לימוד אקדמיות

 מטרות הלימודים

 • העלאת נושאים מעבודתו של סגן המנהל כמוביל פדגוגי, דיון בהם והתייעצות.
 • חשיפה לתחומי תוכן עדכניים הקשורים לעבודת סגן המנהל כמוביל פדגוגי וחיבורם
  לתחומי תוכן עדכניים:
 • עבודת סגן המנהל  מול מורים וצוות: פיתוח מקצועי מקוון, עבודה מול מנהל, ישיבות צוות, שעות פרטניות, אקלים בית הספר.
 • עבודת סגן המנהל הנוגעת לפדגוגיה ולהוראה: פדגוגיה עדכנית המבוססת על
 • שילוב  בכלים טכנולוגיים, מתודולוגיות הוראה (למידת חקר, PBL, תלקיט), שילוב
 • מיומנויות חשיבה מרכזיות בתחומי הדעת,  פיתוח שיח פדגוגי משמעותי ולמידה מעמיתים, הערכה לשם למידה (הל"ל), פרקטיקות מכילות בעבודה תלמידם בסיכון והדרה  חברתית.

קהל היעד

סגני מנהלים בפועל

 נושאי הלימוד

 

 • העלאת אירועים מעבודתו של סגן המנהל, שיתוף, דיון והיוועצות:עבודתו של סגן המנהל עבודה עם/מול מנהל ובעלי תפקידים בבית הספר ניהול ישיבות צוות שונות,  ניהול השעות הפרטניות...  וכל זאת תוך פיתוח מיומנויות בתקשורת בינאישית
 •  חשיפה לתחומי תוכן עדכניים

 הכרה לקידום מקצועי

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 40 שעות לכל שנה*.

אישורים ותעודות

מסיימי הלימודים בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור סיום לימודים
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

התמחות במדידה והערכה חינוכית

בוגרי ההתמחות עומדים בדרישות למינוי לתפקיד רכז הערכה בית ספרי

תכנית דו-שנתית

 שעות אקדמאיות: 280 שעות, בכל שנה 140 שעות

אודות התכנית

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים, אשר מהווים חלק מתהליך רציף של ניהול בית הספר ומשגרת העבודה בו, תורמים לשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים, ובכך גם להצלחת בית הספר. הערכה בית ספרית נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום. תרבות הערכה המתבססת על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם מאפשרת קיום דיאלוגים משמעותיים וקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מושכלות, אשר תורמות לעיצוב העבודה החינוכית בבית הספר ולהצלחתו.
התכנית מתקיימת באזור הצפון, במכללת אורנים בלבד.

מטרות הלימודים

הכשרת רכז הערכה בית-ספרי לביצוע פעולות הערכה פרטניות ומערכתיות, הפקת דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, וייזום דיון בהם לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים.


קהל היעד

מורים מנוסים, רכזים פדגוגיים, בעלי תפקידים ומנהלי בתי-ספר,  המעוניינים להכשיר את עצמם כרכזי הערכה בית-ספריים

 תנאי קבלה

 • תואר שני ותעודת הוראה
 • חמש שנות ניסיון לפחות
 • המלצת מנהל בית-הספר ו/או מפקח
 • עמידה בפני ועדת קבלה

 
נושאי הלימוד

 • תרבות הערכה בית-ספרית
 • תפקיד הרכז
 • הערכת תכניות ופרויקטים
 • ימחקר כמותי למתקדמים
 • מבוא למדידה והערכה
 • המחשב כמשרת הערכה
 • הערכה לשם למידה (הל"ל)

גמול לעו"ה

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 120 שעות לכל התכנית*.

 
תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה: התמחות ב"מדידה והערכה חינוכית" מטעם מכללת אורנים


יתרונות התכנית

 • התכנית מוכרת לדרגות 7-9 במסגרת אופק חדש
 • סטודנטים הלומדים בתכנית, במידה ומונו לתפקיד רכז הערכה ומדידה בבית הספר , יהיו זכאים   לגמול ריכוז החל משנת הלימודים הראשונה.
 • פרקטיקום בשנה ב' של הלימודים, ייעשה בביה"ס בו לומד הסטודנט.

 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

 

 

תואר שני - התכנית למנהיגות בחינוך -ניהול וארגון מערכות חינוך

היקף התכנית

שתי שנות לימוד.
במקרים מסוימים יתאפשר לפרוש את הלימודים על פני שלוש שנים.
את עבודת הגמר יש להשלים בשנת הלימודים השלישית.

סה"כ 26 ש"ש.
24 ש"ש עיוניות וסדנאיות (לא כולל תרגילי מחקר וסדנה לכתיבת עבודת גמר יישומית).
2 ש"ש התנסות מעשית.

במרכז התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך עומד הצורך לתת מענה להכשרתם של מנהלים ובעלי תפקידים במערכת החינוך כמנהיגים מובילים בעלי חשיבה והבנה מערכתית.

התואר השני המוצע מכשיר לתפקיד של מנהל בית ספר או מוסד חינוכי ולתפקידי ניהול וריכוז בתחומי הפדגוגיה וההערכה. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, רק בעלי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך יורשו להגיש מועמדותם למכרז לניהול בתי ספר.

תפיסת הניהול המוצעת נשענת על דגם מנהיגות שאינה נכנעת לאילוצים הארגוניים ומובילה לפריצת דרך בתפיסת גבולות הארגון ולהעמדת אופציות חשיבה ופעולה חדשות, וכך היא הופכת למהות חינוכית בפני עצמה.

מטרת-העל של התכנית היא גיבוש קבוצה מנהיגה של אנשי חינוך בעלי ראיית עולם רחבה ומודעות חברתית, הבוחרים להשפיע ולהוביל רעיונות ותהליכים חברתיים לקידום מערכות החינוך והחברה.


ייעוץ ארגוני בגישת כאוססדר - התכנית להכשרת יועצים ארגוניים


תכנית דו-שנתית    

 התכנית מוכרת על ידי איפ"א – הארגון הישראלי לפיתוח ארגוני               

      
אודות התכנית

הסביבה הארגונית דינאמית. מהפכה רודפת מהפכה. שינוי הפך לאורך חיים. סדרי עולם משתנים ומטלטלים את שוק העבודה. מציאות זו דורשת מארגונים להסתגלות והתאמה אינסופית וממנהלים יכולות חדשות לפרוץ פרדיגמות, להנהיג ולנהל שיפורים ברוח השעה. בזירה הארגונית החדשה ארגונים ומנהלים שיאמצו גישות פורצות דרך בעלי סיכויי הצלחה גבוהים יותר. יועצים ארגוניים, היום יותר מאי פעם, נדרשים לעזור לארגונים להתמודד עם הדרישות העולות להוביל שינויים, להתאים עצמם למציאות המשתנה ולצעוד קדימה להגשמת חזונם. התכנית לייעוץ ארגוני בגישת כאוססדר, תבטיח לך מקצוע נדרש, כלים לליווי ארגונים ומנהלים בשינוי ובלמידה. מקצוע מרתק העוזר לארגונים ומנהלים להמציא את המחר ולך כיועץ ארגוני אתגר אינסופי והעצמה.

מטרת התכנית

 •  הכשרת יועצים ארגונים, מקצוע מתגמל ומאתגר
 • הקניית "ארגז כלים" יישומי לליווי ארגונים ומנהלים לפריצת דרך   ולהגשת החזון
 • העצמה ופיתוח אישי משמעותי

 
קהל היעד

 • אנשים המעוניינים לרכוש מקצוע או כלים של ייעוץ ארגוני.
 • מנהלים או בעלי תפקידים בכירים מכל המגזרים - ציבורי, עסקי או המגזר השלישי וכן מפקחים, יועצים חינוכיים, מדריכים ובעלי תפקידים בכירים ממערכת החינוך.
 • בעלי תואר שני ומעלה או בעלי תואר ראשון עם ניסיון ניהולי משמעותי.

 

יתרונות התכנית

מסיימי התכנית יקבלו תעודה המוכרת ע"י איפ"א האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני. התכנית כוללת 2 התנסויות בשטח, לא מדברים על.. אלא מתנסים בעשייה (המשמעות: סיום התכנית עם ניסיון מהשטח).
ההתנסות בשטח כוללת אבחון והתערבות ארגונית בפועל (ליווי שינוי ארגוני) למידה משמעותית תוך התנסות, הטמעה והפנמה של הנלמד, כולל מיומנויות התנהגותיות.
קבוצה קטנה, איכותית מאוד, אינטימית ויחס אישי.

מסיימי התכנית יוכלו להשתלב בעבודה כיועצים ארגוניים בכל המגזרים כולל מערכת החינוך.

התכנית היחידה בארץ בה מתקיימים 2 התנסויות בשטח.

 • התכנית היחידה בה הפרקטיקום כולל אבחון ארגוני והתערבות   ארגונית מוכרת ע"י איפ"א
 • התכנית הותיקה ביותר בארץ
 • התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ומעלה.

תחומי הלימוד

 • ייעוץ ופיתוח ארגוני בגישת כאוססדר 
 • שינוי ארגוני
 • הנחיית קבוצות בארגון
 • יעוץ אישי למנהלים
 • פיתוח מיומנויות יעוציות mini skills
 •  התערבויות ארגוניות: התערבות בגישה דיאלוגית, צוותי שיפור,   פיתוח צוותים, פיתח מנהלים,
  תהליך אסטרטגי וגיבוש חזון, גיבוש   מבנה ארגוני, הטמעת שינוי טכנולוגי ועוד

 
גמול השתלמות

מסלול אישי באחריות הסטודנט

 
תעודה

מסיימי התכנית יקבלו תעודה מטעם מכללת אורנים ואיפ"א  (האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני)
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

הכשרת מנהלים לבתי-ספר

מטרת הלימודים:

 • הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה .
 • יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית ספר

מסגרות למידה בתכנית ההכשרה:

הלמידה תתבצע בשני אתרים: במוסד המכשיר ובבית הספר הקולט.
תהליכי הלמידה יתקיימו בשני האתרים באופן שיפרו זה את זה ויעשירו את הידע היישומי של פרח הניהול. במוסד המכשיר יילמדו 250 שעות, ובבית הספר הקולט יילמדו 150 שעות התנסות מעשית.

נושאי הלימוד:

תכני לימוד בשיפור חינוך, הוראה ולמידה - הוראה ולמידה אפקטיביות, אבחון פדגוגי, הערכה תצפית ומשוב למורים, ניהול פדגוגי מבוסס נתונים תכני לימוד בניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי – עקרונות התפתחות מקצועית, מנהיגות מבוזרת, ניהול ידע, הובלת צוות תכני לימוד בעיצוב תמונת העתיד של בית הספר – חזון, יעדים, תכנית עבודה תכני לימוד בניהול ארגון – ניהול זמן, ניהול שינוי, ניהול משאבים ותכניות העצמה ופיתוח מנהיגות אישית

גמול השתלמות לעו"ה:

יש לפנות למחלקת השתלמויות באמצעות טופס בקשה אליו יצורף גיליון ציונים מפורט.

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה המסמיכה לניהול
מטעם מכללת אורנים משרד החינוך ומכון "אבני ראשה".

 

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים

מטרות הלימודים:

 • גיבוש ומיצוב תפיסת התפקיד: הגדרת תחומי סמכות ואחריות של סגן-המנהל כמוביל פדגוגי.
 • הגדרת תפקיד הסגן וממשקי העבודה שלו
 • הקניית ידע מיומנויות וכלים להובלת תהליכים פדגוגיים
 • יישום תכני הלימוד והטמעתם

קהל היעד:

סגני מנהלים בפועל

הכרה לקידום מקצועי:

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 40 שעות לכל שנה.

אישורים ותעודות:

מסיימי הלימודים בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור סיום לימודים

 

        פנו ליועץ לימודים - אורנים - היחידה ללימודי חוץ יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?