שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם תרפיה וטיפול ›› אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לעבודה סוציאלית ע'ש בוב שאפל

אוניברסיטת תל-אביב - ביה'ס לעבודה סוציאלית ע'ש בוב שאפל

קורסי תרפיה וטיפול

תל-אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

אוניברסיטת תל-אביב - ביה'ס לעבודה סוציאלית ע'ש בוב שאפל - לימוד טיפול ותרפיה - אוניברסיטת תל אביב
ימים פתוחים וכנסים

פוטותרפיה – צילום ככלי טיפולי

15/12/2017

הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי: פוטותרפיה – צילום ככלי טיפולי. בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב


ביה'ס לע'ס, לימודי המשך והשתלמויות


תכניות בתחום הטיפול והתרפיה

בית-הספר מפעיל מערכת של השתלמויות מקצועיות. מטרת ההשתלמויות לאפשר לאנשי המקצוע מתחום מקצועות העזרה להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי העומד לרשותם, לרכוש שיטות התערבות ומיומנויות חדשות ולהגביר את הלמידה ההדדית בין האקדמיה ועובדי השדה. לצורך מימוש מטרות אלה מציע בית-הספר תוכנית מקיפה ומגוונת בתחומים שונים.
בין כתלי בית-הספר, נערכים ימי-עיון, מפגשים, הרצאות אורחים מחו"ל, סדנאות וסימפוזיונים. במסגרת היחידה ניתנות הכשרות והשתלמויות מיוחדות, על-פי הזמנה, לשירותים שונים בהתאם לצרכי השירות ועובדיו. צוות המורים ביחידה מורכב מסגל ההוראה של בית-הספר לעבודה סוציאלית, מחלקות אחרות באוניברסיטה ומורים מן החוץ.

וידאותרפיה – קולנוע ככלי טיפולי

ניהול אקדמי: ד"ר ענת בוצר

מהי וידאותרפיה?

התכנית לווידאותרפיה נולדה מהצורך להרחיב ולהעמיק את ההיבט הטיפולי והצילומי מהפוטותרפיה (צילום במצלמת סטילס בלבד) למימדים נוספים של וידאו, קול, קולנוע והסרט האישי הדוקומנטרי, מתוך תפיסה עמוקה של סינרגיה בין כל המימדים:
המימד של הווידאותרפיה – עבודה בעיקר עם נוער ואוכלוסיות בסיכון, חולי נפש, וקבוצות מוגדרות (נערות בסיכון, הומוסקסואלים ולסביות, אוטיסטים,  קבוצות של הורים שכולים וכדומה).
המימד של הסינמה-תרפיה – שימוש קליני בקולנוע כאלמנט טיפולי, משחרר ומצמיח בעיקר בדינמיקה שבקבוצות.
המימד של הDOCO -  I – שימוש במימד הויזואלי להנכחת האני במדיום התקשורתי של הצילום, לעיבוד חוויות טראומטיות ופוסט-טראומטיות אישיות ובמימד החברתי, שינוי נרטיב  ותקשורת בן אישית.

המיוחד בתכנית:

 • האורינטציה של התכנית היא קלינית מחד וחברתית מאידך.
 • דגש בתכנית הוא על התפתחותו האישית של המטפל דרך האינטראקציה עם מטופליו.
 • דגש על יצירתיות ומחקר. התנסויות חדשניות שעדין לא נוסו, וביצירתיות ומחויבות לפתח מודלים חדשים להתערבויות קהילתיות וקליניות.
 • הצילום עצמו הוא המדיה העיקרית להתערבות, וטכניקות הצילום: הווידאו, הקולנוע או הסטילס הם רק כלי לשימוש הקליני המתבקש.


התכנית מורכבת מהמימדים הבאים:

 • המימד הוידאותרפויתי: עבודה בעיקר עם נוער ואוכלוסיות בסיכון, 
  חולי נפש וקבוצות מוגדרות (נערות בסיכון, הומוסקסואלים ולסביות, אוטיסטים, קבוצות של הורים שכולים וכדומה).
 • מימד הסינמה-תרפיה: שימוש קליני בקולנוע כאלמנט משחרר ומצמיח, בעיקר במסגרת הדינמיקה הקבוצתית.
 • מימד הדוקו: שימוש במימד הוויזואלי להנכחת ה"אני" במדיום התקשורתי של הצילום, למטרת עיבוד חוויות טראומטיות ופוסט-טראומטיות אישיות, שינוי נרטיב ושיפור התקשורת הבין-אישית.


מטרת התכנית

התוודעות והתנסות בווידאו תרפיה ככלי התבוננות והתערבות שניתן לשלבו בעבודה מקצועית עם יחידים, קבוצות, ארגונים, חברות  ומשפחות מאוכלוסיות שונות.
בתכנית נלמד כיצד הצילום ככלי טיפולי מסייע לעקוף הגנות, ליצור תקשורת לא מילולית ומגביר את תחושת השליטה אצל המטופל, בדיאלוג מתמיד עם תרבותו והחברה סביבו.
במידת הצורך – במידה ויתהווה פרקטיקום פורה, תוצע שנת המשך/העשרה.


היקף התכנית

תכנית שנתית (שני סמסטרים), 6 שעות אקדמיות כל מפגש, סה"כ 174 שעות אקדמיות.
בכל סמסטר יתקיימו 12 מפגשים + סדנה ארוכה בת יום (סה"כ שתי סדנאות).


אופן הלימוד

 • הלימודים בתכנית הינם בעלי אופי חווייתי, המשלבים תאוריה להעמקת ההבנה הווידאותרפויטית.
 • במסגרת התכנית, יתקיימו שתי סדנאות בהן יתנסו הלומדים בתהליך אישי, קבוצתי וויזואלי מעמיק, המאפשר התפתחות אישית משמעותית.
 • הלומדים ישתתפו בתהליכי יצירה והתנסויות במרחבים מגוונים כגון: חוצות-ערים, טבע, חיי משפחה ועוד, תוך כדי עיבודם והמשגתם.
 • הלומדים ייחשפו למתרחש בקולנוע העולמי בכלל, ולעולם הצילום הטיפולי בפרט.
 • בשיעורים ייעשה שימוש בווידאו ובמצלמת סטילס ובתוצריה.

דרישות קבלה

 • אנשי טיפול וחינוך: 
 • פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, מטפלים באמנויות העוסקים בפסיכותרפיה.
 • בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות: יעוץ חינוכי, ריפוי בעיסוק, קרימינולוגיה, אחיות מוסמכות, קלינאי תקשורת והוראה מתקנת.

הנהלת התכנית תאפשר למספר מוגבל של אומנים, במאים וצלמים, וכן אנשים העובדים בקהילה להגיש מועמדות לתכנית מדי שנה, 
על סמך ניסיון חייהם והתנסותם בעבודה בעלת אפיונים טיפוליים בחיי היום-יום.
ועדה מיוחדת תדון בפניות מסוג זה.

זכאות לתעודה:

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל מטלות התכנית, תוענק לו תעודה* מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב.
(*התעודה אינה מהווה הסמכה לטיפול למי שאינו מרקע טיפולי)

תכני הלימוד:

 • i doco – התבוננות מעמיקה של הסטודנט במהלך חייו ושימוש במוטיבים חוזרים, להנכחת סיפורו האישי והחד-פעמי.
 • הבניית סרט יצירתי המתבונן בעבר, מנכיח את ההווה, ורומז לעתיד טוב יותר, תוך התייחסות לכלים פסיכותרפויטים מעולמם של פרויד, קוהוט, לאקאן, יונג ואוגדן.
 • טוויית רשת תאורטית לעיגון המימד הוויזואלי של ההתרחשות הפסיכותרפויטית.
 • וידיאותרפיה – המצלמה ככלי טיפולי לשינוי והעצמה.
 • הווידיאו כמתווך בין העולם הפנימי למציאות החיצונית.
 • רכישת ארגז כלים קולנועיים, תוך יישומם בתהליך ההתערבותי ביחסים אינדיווידואליים או קבוצתיים.
 • חשיפה והבנייה של האופנים בהם השפה הקולנועית פוגשת, מבטאת ומייצגת את החוויה והרגש, ומאפשרת שינוי.
 • הכרות ויישום דרכי עבודה קולנועית בווידאו עם פגועי נפש, אימהות שכולות וילדים, תוך התייחסות למסעו של הגיבור הקולנועי.
 • שינוי הנרטיב האישי מתוך התוודעות לסיפור הקולנועי האישי, המאפשר עיבוד עומק של פוסט-טראומה.
 • חשיבותו  של הקולנוע כתחליף לספרות ולמיתוסים הקדומים.
 • השימוש במדיום הקולנועי בעבודה פרטנית וקבוצתית.
 • סדנאות בטבע: שינוי התפאורה המאפשר טרנספורמציה, לא תמיד מודעת, בתהליך האישי והקבוצתי.

לימודי פוטותרפיה

פוטו תרפיה - צילום ככלי טיפולי

תוכנית שנתית
מנהלת אקדמית: ד"ר ענת בוצר

פוטותרפיה היא זרם עכשווי שהתפתח בתחום הטיפולי הפסיכותרפי, העושה שימוש באיכויות צילום הסטילס והווידיאו. 
השילוב בין צילום ובריאות הנפש החל להתפתח כבר בשנת 1848, פחות מעשר שנים לאחר המצאת הצילום. 
מאז עברה הפוטותרפיה התפתחויות רבות וכיום אנשי טיפול וחינוך בעלי גישות שונות, עושים שימוש בכלי הצילומי בעבודתם הפרטנית והקבוצתית. 
מטרת הפוטותרפיה אם כן היא להפוך את הצילום לכלי טיפולי שניתן באמצעותו לעבוד עם אוכלוסיות שונות. 
הצילום ככלי טיפולי מסייע לעקוף הגנות, ליצור תקשורת לא מילולית ומגביר את תחושת השליטה אצל המטופל.

מטרת התוכנית

התוודעות והתנסות בפוטותרפיה ככלי התבוננות והתערבות שניתן לשלבו בעבודה מקצועית עם יחידים, קבוצות, ארגונים  ומשפחות מאוכלוסיות שונות.
בתכנית נלמד כיצד הצילום ככלי טיפולי מסייע לעקוף הגנות, ליצור תקשורת לא מילולית ומגביר את תחושת השליטה אצל המטופל.

מועמדים לתכנית

 • פסיכולוגים ועובדים סוציאליים קליניים בעלי תואר שני.
 • פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ומטפלים באמנויות העוסקים בפסיכותרפיה.
 • בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות: יעוץ חינוכי, ריפוי בעיסוק, אחיות מוסמכות, הוראה מתקנת ומקצועות דומים, העוסקים בפסיכותרפיה מזה שלוש שנים לפחות ומקבלים הדרכה קבועה על עבודתם בתחום זה.

הנהלת התכנית תאפשר למספר מוגבל של אומנים ואנשים העובדים בקהילה להתקבל לתכנית מדי שנה, על סמך ניסיון חייהם והתנסותם בעבודה בעלת אפיונים טיפוליים בחיי היום-יום. 
ועדה מיוחדת תדון בפניות מסוג זה.

הקבלה לתכנית מותנית בראיון אישי, מספר המקומות מוגבל

אופי הלימוד בתכנית

 • הלימודים בתכנית לפוטותרפיה הם בעלי אופי חוויתי, המשלבים תאוריה להעמקת ההבנה הפוטותרפויטית.
 • במסגרת התכנית מתקיימות שתי סדנאות בהן הסטודנטים מתנסים בתהליך אישי, קבוצתי וויזואלי מעמיק, המאפשר התפתחות אישית משמעותית:
  סדנה בת יומיים במדבר-במצפה רמון וסדנה ארוכה בת יום בצפון.
 • התלמידים משתתפים בתהליכי יצירה והתנסויות במרחבים מגוונים כגון: חוצות-ערים, טבע, חיי משפחה. כל זאת, תוך כדי עיבודם והמשגתם.
 • בשיעורים ייעשה שימוש  במצלמת סטילס ובתוצריה, ובווידיאו –"צי לום-נע" ו"קול-נע" - הדיאלוג בין הקול למבט .

בין תכני הלימוד בתוכנית:

 • לימוד תיאורטי
 • פרשנות- מדימוי ויזואלי לטקסט ומטקסט לפרשנות ויזואלית
 • חשיפה להתרחשות מקומית ועולמית בתחום זה
 • שימוש בתצלומי עבר מהאלבום המשפחתי האישי ומקלאסיקות תרבותיות מהעולם הוויזואלי
 • יצירה עכשווית של עולם ויזואלי חדש ומרתק
 • לימוד סדנתי שבו נצלם, נצולם, נתבונן ונצעד למטרות חיינו הגלויות והכמוסות. (הסדנאות יתרחשו חלקן בחלל מוגן-בחדר וחלקן בטבע ובהתרחשות התל-אביבית)
 • שימוש ביצירה הויזואלית העכשווית ככלי אנליטי- פרשני
 • הגוף והתנועה יתרגשו לשמש עבורנו גשר- בנינו לבין המצלמה, הצילום והאחר
 • מהמילה לגוף ולצילום ומהגוף למילה ולצילום - על המעבר בין החוויה, הויזואליות והקוגניטיבית
 • צילום קולנועי – מה בינו ובין פוטותרפיה
 • מרכיב ה"אור" הינו מרכזי בצילום ויהווה השראה להתחברות רוחנית אפשרית
 • "צילום" ו "רוחניות" – שתי תופעות מרכזיות אחריהן תר האדם באלף הנוכחי
 • כיום "צילום" – יותר מכל מדיה אחרת נוכח בעיצוב התודעה, הרגש וההישגים של אדם – במדע ,בטלוויזיה, אינטרנט ורשתות חברתיות, עיתונות, ווידאו, קולנוע וצילום סטילס
 • "רוחניות" – תמיד תר אחריה האדם: דרך מקדשי כהונה, אומנות, דתות ובחיי יום יום. כעס, התאכזב, רצה להבינה ולהתחבר אליה. אנו ננסה לחבר בין השניים.

היקף הלימודים

תכנית שנתית (שני סמסטרים), 6 שעות אקדמיות כל מפגש,
סה"כ 177 שעות אקדמיות.

סמסטר  א'-  11 מפגשים + סדנה בת יומיים במדבר (במצפה רמון).
סמסטר ב'-  11 מפגשים + סדנה ארוכה בת יום בצפון.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל מטלות התכנית, תינתן לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב.

 • לומדים שהגיעו לתכנית כמטפלים (קודם לתכנית) נוסח התעודה: פוטו תרפיה ככלי טיפולי.
 • ללומדים ללא הכשרה טיפולית תינתן תעודה: הצילום כמחולל שינוים רגשיים והתנהגותיים.


 

פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית

פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית

ניהול אקדמי: ד"ר יחזקאל כהן וד"ר אופיר לוי

התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

הגישה הפסיכודינמית – בסיס מוצק לטיפול אפקטיבי
במסגרת עבודתם בשירותי הרווחה הציבוריים והפרטיים, מטפלים עובדים סוציאליים באוכלוסיות המתמודדות עם מצוקות ובעיות מורכבות המחייבות יישום של מיומנויות טיפוליות מתקדמות.

הגישה הטיפולית הפסיכודינמית פותחה על ידי פרויד ועברה גלגולים רבים ומרתקים על ידי תיאורטיקנים כגון דונלד ויניקוט, מלאני קליין, ווילפרד ביון ועוד. הגישה הפסיכודינמית, המלווה את מקצוע העבודה סוציאלית מראשיתו, מציעה בסיס תאורטי ופרקטי מוצק, המאפשר לעובדים הסוציאליים להתמודד עם האתגרים הטיפוליים הניצבים בפניהם.


מטרות התכנית

מטרת תכנית תלת-שנתית זו הינה להקנות לתלמידים העוסקים בטיפול פרטני במסגרת עבודתם כעובדים סוציאליים כלים בתחום האבחון והטיפול הפסיכודינמי, בדגש על תהליך התפתחות הטיפול הפסיכואנליטי, מגישות פסיכודינמיות קלאסיות ועד לגישות פסיכודינמיות המקובלות כיום.


אופן הלימוד בתכנית

הלימודים בתכנית לפסיכותרפיה בגישה הפסיכודינמית כוללים הרצאות פרונטאליות במסגרת כלל משתתפי הקורס, עבודה בקבוצות קטנות על מקרים פרטניים (סמינריון קליני) והדרכה אישית. הסמינריון הקליני וההדרכה האישית מהווים את הבסיס להבנה וליישום החומר התיאורטי שנלמד במהלך שלושת השנים.


היקף התכנית

תכנית תלת שנתית, שני סמסטרים בכל שנה, סה"כ 552 שעות אקדמיות.
שנה א' – 192 ש', שנה ב' – 192 ש', שנה ג' – 144 ש' - ובנוסף, שלוש סדנאות בנות 8 שעות כל אחת.
 

דרישות קבלה

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע הרוצים להכשיר את עצמם בפסיכותרפיה על-פי המודל הפסיכודינמי המוצע בתכנית. הלימודים בתכנית עונים על הדרישות המקצועיות והאקדמיות כפי שמנוסחות בתקנון 'האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה' .
*הערה: תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים הפורמליים ידרשו להשלמות בהתאם לתקנון האיגוד.

 
מועמדים לתכנית:

 • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני, בעלי ניסיון של 3 שנים בפסיכותרפיה.
 • פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים.
 • מטפלים ממקצועות אחרים: פסיכולוגים שיקומיים, חינוכיים, רפואיים, התפתחותיים ומטפלים באמנות בעלי תואר שני, להם תואר ראשון בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה.

על המועמדים לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • עסקו בפסיכותרפיה פסיכודינמית תחת הדרכה
 • היו או שהינם בטיפול פרטני פסיכודינמי


זכאות לתעודה:

תלמידים אשר עמדו בדרישות הסיום של התכנית יקבלו תעודה המעידה על סיום לימודיהם בתכנית "פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית " במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל.
לתעודה יצורף אישור לימודים המציין את משך הלימודים, תכני הלימוד ופירוט השעות האקדמיות שנלמדו.

מבנה תכנית הלימודים


שנה א'

 • פסיכותרפיה פסיכואנליטית – מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית (שנתי)
 • סמינר קליני (שנתי)
 • תצפיות על תינוקות (שנתי)
 • זיגמונד פרויד והמסורת הקלאסית  (שנתי)

 שנה ב'

 • התפתחות החשיבה הפרוידיאנית עד תחילת שנות ה- 70 של המאה ה- 20  (סמסטר א')
 • היבטים קליניים ותיאורטיים של גיל ההתבגרות (סמסטר ב')  
 • סמינר קליני (שנתי)
 • האם התיאוריה של דונלד וודס ויניקוט היא תיאוריה של יחסי אובייקט? (שנתי)
 • מלאני קליין וממשיכיה (סמסטר  א')
 • ווילפרד ביון (סמסטר ב')

 
שנה ג'

 • פסיכולוגיית העצמי – קוהוט וממשיכיו  (סמסטר א')
 • סמינר קליני (שנתי)
 • הזרם ההתייחסותי והגישה האינטר-סובייקטיבית (שנתי)
 • טראומה ודיסוציאציה (סמסטר ב')

 

פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית

ניהול אקדמי: אבי שרוף, יונית שולמן

התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

לטפל בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית


עובדים סוציאליים ואנשי טיפול בשירות הרווחה מסייעים לילדים, בני נוער ומשפחותיהם להתמודד עם משברים, טראומות, וקשיים שונים. כלים תיאורטיים ופרקטיים השייכים לגישה הפסיכואנליטית מסייעים לאנשי המקצוע השונים להתמודד באופן מעמיק, מקצועי ואפקטיבי עם שלל האתגרים הטיפוליים הנקראים בדרכם. 
תכנית הפסיכותרפיה בילדים ונוער בגישה פסיכואנליטית שמה דגש על למידה המבוססת על עבודה קלינית ועל הסוגיות עמן מתמודד המטפל בעבודתו. תכני הלימוד כוללים מבט תיאורטי מעמיק, עכשווי ואינטגרטיבי, תוך שילוב של גישה פסיכואנליטית עם ראייה התפתחותית ועם ממצאי המחקר הנוירופסיכולוגי.


מטרות התכנית

מטרת התכנית הינה לתת מענה לצורך של מטפלים בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית להתמקצע ולהעמיק את ידיעתם בתחום. 


אופן הלימוד

הלימודים כוללים הרצאות פרונטאליות על חומר תיאורטי, הדרכה קבוצתית בנוגע למקרים טיפוליים המוצגים ע"י המשתתפים (פרקטיקום קליני) והדרכה אישית. בנוסף יתקיימו סדנאות בהיקף של 16 שעות אקדמיות בכל שנה.


היקף התכנית

 • התכנית הינה תלת שנתית (שני סמסטרים בכל שנה, סה"כ 516 שעות אקדמיות).
 • כל סמסטר מכיל 13 מפגשים בני 6 שעות כל אחד.
 • בנוסף יתקיימו סדנאות בהיקף של 16 שעות בכל שנה.

תנאי קבלה

מוזמנים להגיש מועמדות:

 • מטפלים בילדים ובנוער עם ניסיון של 5 שנים לפחות באחד המקצועות הבאים:
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני, פסיכולוגים מומחים, פסיכיאטרים מומחים, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני.
 • הקבלה מותנית במתן שתי המלצות ממדריכים ובראיון אישי.
 • תינתן עדיפות למי שקיבל הדרכה בגישה פסיכודינמית.
 • המועמדים נדרשים להיות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכודינמית. יתקבלו לתכנית מועמדים שהיו בטיפול באוריינטציה פסיכודינמית בעבר לפחות שנה, או שנמצאים בטיפול מסוג זה כיום.
 • רקע בבריאות הנפש מומלץ, אך אינו מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית.
 •  מקרים חריגים יידונו ע"י וועדת הקבלה.

זכאות לתעודה:

תלמידים אשר עמדו בדרישות הסיום של התכנית יקבלו תעודה המעידה על סיום לימודיהם בתכנית "פסיכותרפיה בילדים ונוער בגישה פסיכואנליטית" במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב. לתעודה יצורף אישור לימודים המציין את משך הלימודים, תכני הלימוד ופירוט השעות האקדמיות שנלמדו.

תכנית הלימודים

שנה א':

 • מושגי יסוד בטיפול פסיכואנליטי בילדים ונוער: בחינה מחודשת
 • קורס מבוא תיאורטי
 • פסיכופתולוגיה של הילד לאור תיאוריות יחסי אובייקט
 • עבודה עם הורים
 • קבוצת הדרכה
 • סדנה בחופשת הסמסטר בנושא: "תהליכים פרה וורבאליים בטיפול בילדים ונוער".


שנה ב':

 • העברה והעברת נגד בטיפול בילדים ונוער
 • טיפול במתבגרים
 • טיפול במצבים מנטליים ראשוניים
 • טיפול בטראומה
 • קבוצת הדרכה
 • סדנה בחופשת הסמסטר בנושא: "מאינטרפרטציה לנוכחות"

שנה ג':

 • תיאוריות התייחסותיות
 • תצפית בתינוקות
 • טיפול בילדים בגישת לאקאן
 • אבדן ושכול אצל ילדים
 • קבוצת הדרכה
 • סדנה בחופשת הסמסטר

 

לימודי גשטאלט

 שיטת הגשטלט

ניהול אקדמי: ד"ר שפי קליינר

על שיטת הגשטלט

תורת הגשטלט הינה אסכולה פסיכולוגית הרואה באדם ובסביבתו שלמות אחת, המורכבת מיסודות שונים המקיימים ביניהם יחסי גומלין. המוח האנושי מתפתח לאורך כל חייו של האדם, ומושפע מקשרים בין-אישיים משמעותיים שרוקם האדם עם הסובבים אותו.


שיטת גשטלט - דווקא עכשיו

שיטת הגשטלט רלוונטית מאד לימינו. השינויים הרבים והמהירים החלים בחברה המודרנית, הגלובליזציה, התנודתיות בשווקי העבודה וההתפתחות הטכנולוגית המהירה – כל אלו גורמים ללחצים כלכליים, מקדשים את ההישגיות, תורמים לניכור ולבדידות ומשפיעים על רבים מאיתנו להשקיע בהתפתחות אישית בכדי לממש את הייחודיות הטמונה בנו.


תכנית הגשטלט הראשונה והוותיקה בישראל

התכנית ללימודי שיטת הגשטלט בביה"ס לעבודה סוציאלית, שהוקמה ע"י פרופ' שרגא סרוק, הינה תכנית ההכשרה הראשונה והוותיקה בישראל המתקיימת זו השנה ה-28 ברציפות. התכנית מונחית על ידי סגל מרצים ומטפלים רב-תחומי בעלי מומחיות בתחומי הפסיכולוגיה, הטיפול באמנות, הייעוץ הארגוני והגשטלט.


מטרת התכנית

מטרת התכנית הינה להציע למטפלים כלים פסיכולוגיים יישומיים לטיפול קצר מועד בפרט, במשפחה, בקבוצה, בקהילה ובארגונים, ובמקביל לתרום להתפתחותם האישית והמקצועית.


היקף התכנית

תכנית שנתית (שני סמסטרים), סה"כ 135 שעות אקדמיות.

התכנית מורכבת מ-27 מפגשים שבועיים בני 5 שעות אקדמיות כל אחד, המוקדשים ללימוד תיאורטי ולהתנסות חווייתית.

 
אופן הלימוד

למידה תיאורטית בשילוב למידה חווייתית-התנסותית בתוך קבוצה, תוך יישום הלמידה בעולמם האישי והמקצועי של המשתתפים.

דרישות קבלה

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע בעלי תואר ראשון לפחות מהתחומים הבאים:
פסיכיאטריה, פסיכולוגיה - חינוכית, ארגונית, שיקומית, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, טיפול באמנות, אימון, התנהגות ארגונית,
מדעי החברה ו/או ההתנהגות, לימודי עבודה ומקצועות הבריאות.
ו/או
בעלי ניסיון מקצועי של שנתיים עבודה לפחות בתחומים טיפוליים ו/או חברתיים.
 למועמדים ייערך מיון ע"י ועדת קבלה (ראיון אישי או קבוצתי).

זכאות לתעודה:

השתתפות רצופה לאורך כל שנת הלימודים והגשת כל העבודות הינן תנאי לקבלת תעודת סיום.

תלמידים אשר עמדו בדרישות הסיום של התכנית יקבלו תעודה המעידה על סיום לימודיהם בתכנית "תכנית ההכשרה ללימודי שיטת הגשטלט ע"ש פיי רטנר" במסגרת היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב. לתעודה מצורף אישור לימודים המציין את משך הלימודים, תכני הלימוד ופירוט השעות האקדמיות שנלמדו.

תכנית הלימודים

 • מבוא לתרפיית הגשטלט: הקורס יתמקד במושגי היסוד של הגשטלט וילמד שימוש במושגים לאבחון והתערבות בקשיים ביחסים אישיים ובינאישיים, תוך הקניית כלים יישומיים לאבחון, טיפול ושינוי.
 • אמנות וגשטלט בעבודה עם ילדים –סדנה: מטרת הסדנה היא לחשו, את הלומדים לכלים וטכניקות של עבודת גשטלט באמצעות אמנות פלסטית. הסדנה תתאפשר למשתתפים להתנסות ביצירת דימויים באמצעות מגוון חומרי יצירה, תוך התבוננות בחוויית ותהליך היצירה ובאופן בו הם מתקשרים למושגי גשטלט. הסדנה תעסוק באופנים בהם עבודת גשטלט ואמנות יכולה לסייע לילד שחווה טראומה או קושי רגשי, לחוש ולהתחבר מחדש לחלקיו השונים ולחזק את חוסנו ותפקודו הרגשי והחברתי.
 • הפילוסופיה, התיאוריה ועקרונות תרפיית הגשטלט – שיעור תיאורטי: היכרות עם עקרונות השיטה ומושגיה הבסיסיים הלכה למעשה, היסטוריה ושורשי הגשטלט, תוך השוואה לתיאוריות פסיכולוגיות נוספות.
 • מודל עבודה בקו תרפיה ע"פ גישת הגשטלט: המשתתפים יצפו וישתתפו בהנחיה זוגית, יעמיקו בהבנת יתרונות העבודה הטיפולית בקטבים: גבר-אשה, אבא-אמא, מטפל- מטופל ויישמו את הלמידה בהבנת נושא הקונטקט והפרעות קונטקט.
 • גשטלט מנקודת המבט הארגונית – סדנה: הסדנה תציג מודל עבודה של גשטלט בארגונים, ליישום בעבודה עם דיאדות, קבוצות וארגונים, תוך למידה תיאורטית בשילוב עבודה התנסותית.
 • קורס סיכום אינטגרטיבי – יישומי גשטלט בעולם האישי והמקצועי: בקורס יעמיקו המשתתפים את ההבנות לגבי מפגש אנושי בין מטפל ומטופל, יועץ ונועץ, מדריך ומודרך, המאפשר שינוי מעצם התהליך שבו כל אחד מהצדדים מביא את עצמו ואת ייחודיותו למרחב המשותף. במסגרת הקורס, המשתתפים יציגו ויעלו שאלות / בעיות מהעולם האישי והמקצועי ויקבלו הדרכה מעשית על עבודתם.

 

 


   לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים   מועד פתיחה שם קורס  
     
15/12/2017 הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי: פוטותרפיה – צילום ככלי טיפולי.בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב       פנו למידע על הקורס 

02/01/2018 הנחיית קבוצות לעוסקים בקידום הבריאות       פנו למידע על הקורס 

        פנו ליועץ לימודים - אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לעבודה סוציאלית ע'ש בוב שאפל יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?
      לא מצאתם מועדים מתאימים ? פנו אלינו ונציע לכם אפשרויות נוספות