שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם פיתוח מקצועי למורים ›› המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

קורסי פיתוח מקצועי למורים

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה - פיתוח מקצועי של מורים - בירושלים

קורסים פיתוח מקצועי למורם - מכללת דוד ילין

 

קורסים לפיתוח מקצועי למורים

"נטעים" – היחידה לפיתוח מקצועי של מורים חדשים

תכנית פיתוח מקצועי למורים בשנת עבודתם הראשונה
בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים, בחינוך המיוחד, ובחינוך המיוחד בחברה הערבית

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות 7-9 "אופק חדש"

הקורסים במסגרת הפיתוח המקצועי נחלקים לשלושה תחומי התפתחות:
תחום המורה היוזם, תחום המורה החוקר ותחום המורה המלווה.

להלן עיקרי הקורסים המוצעים בכל תחום: 

המורה היוזם:

 • עריכת וידאו- סרטי הוראה, פיתוח עזרי הוראה חדשניים
 • "START UP בחינוך"
 • טכנולוגיות מחשב מקדמות למידה לתלמידים עם לקויות למידה
 • מורה יוזם תכניות בחינוך הערכי
 • יזמות חינוכית חברתית
 • מורה יוזם – תקשורת וקשר בין מורים-הורים
 • מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום התקשוב

המורה החוקר:

 • מורה חוקר את עבודתו
 • פסיכו-פדגוגיה – הוראה מודעת
 • נוירו-פדגוגיה לשיפור ההוראה והלמידה
 • למידה מסרטים ומשיעורים מצולמים
 • מורה חוקר בתחום מגדר ושיוויון. 

המורה המלווה:

 • מורה חונך ומלווה לדרגות 7-8
 • מורה חונך בכיר
 • התמחות בחניכת מורה שהינו עולה חדש
 • מורה המוביל קהילות למידה. 

השתלמויות נוספות: 

 • פיתוח מקצועי לסגני מנהלים במסגרת אופק חדש 
 • קורס רכזי תקשוב 
 • מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום התקשוב (לדרגות 9-6) 
 • מדריכי אשכול בתקשוב 

 

"נטעים" – היחידה לפיתוח מקצועי של מורים חדשים

יחידת "נטעים" הוקמה כדי לתת מערך תמיכה מקיף למורה המתחיל שסיים את לימודיו האקדמיים. המורה המתחיל מתמודד עם קשיים רבים מבחינה מקצועית, אישית וסביבתית-ארגונית. לקשיים אלה יש השפעה מכרעת על המשך חייו המקצועיים: נכונותו להתמיד במקצוע, תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו המקצועית. הנחיה וליווי משמעותי של המורה המתחיל יאפשרו כניסה טובה למערכת, יתרמו לעיצוב זהותו המקצועית ויצרו אצלו מחויבות למקצוע ההוראה.

היחידה מציעה גם קורסים להכשרת מורים-חונכים למתמחים בהוראה (חונכי סטאז'רים). קורסים אלה מקנים למורים ותיקים ובעלי ניסיון ידע ותובנות אודות הקשיים עימם מתמודד המורה החדש, מחד גיסא, ודרכים לסייע לו, לתמוך בו, להדריכו ולהעריכו, מאידך גיסא.

כמו כן, היחידה שמה לה מטרה לעבוד בשיתוף פעולה עם השדה, לספק ייעוץ אישי ומקצועי למורים חדשים וותיקים כאחד, להשתלב בתכניות השתלמויות בית ספריות, ולעמוד בקשר עם בוגרי המכללה, מנהלי בתי הספר והמפקחים.

תכנית פיתוח מקצועי למורים בשנת עבודתם הראשונה

בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים, בחינוך המיוחד,

באנגלית ובחינוך המיוחד בחברה הערבית

היקף הלימודים

60 שעות, על-פי החלוקה הבאה:
א. סדנה בהנחיית סגל המכללה (40 שעות).
ב. ליווי אישי של מורה מנוסה (20 שעות).

משך הלימודים

10 מפגשים בני 4 שעות כל אחד במהלך שנת הלימודים.

קהל היעד

מורים בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

מטרות הלימודים

 • פיתוח יכולת התמקצעות והעמקה של המורה החדש בתחומי תוכן והוראה;
 • סיוע בשילוב בין כל מרכיבי ההכשרה: ידע דיסציפלינרי, ידע פדגוגי ועבודה מעשית;
 • סיוע בהשתלבותו של המורה החדש בצוות הבית-ספרי תוך הכרת תרבות ביה"ס, זכויות וחובות של מורים;
 • פיתוח תחושת המסוגלות והזהות המקצועית של המורה החדש כמורה וכחבר בצוות;
 • שכלול מיומנויות תקשורת של המורה החדש בכיתה ומחוצה לה.

המורה המשתלם יכול לבחור באחד מבין הקורסים הבאים:

*קורס זה בלבד מוכר למורים בשנת עבודתם הראשונה לצורך קידום ב"אופק חדש".
**מספר הלומדים מוגבל ל-20 לומדים בכל קורס.

אימון בתחילת הדרך – אימון למורה החדש בכניסה לתפקיד

תחילת הדרך בהוראה היא תקופה משמעותית בחיים האישיים והמקצועיים של המורה החדש. עיצוב התפקיד וביצועו מבוסס על שלוש מערכות עיקריות: א. המורה החדש: תפיסת העולם, ציפיות מהתפקיד, ידע וכישורים; ב. שותפי התפקיד: מנהל, חברי הצוות, תלמידים והוריהם ובני משפחתו של המורה; ג. המערכת הארגונית: משרד החינוך והמכללה.

נתמקד בסוגיות ובקשיים הייחודיים למורה החדש ובהתמודדות עימם באמצעות כלים פדגוגיים ואימוניים. אופי ההשתלמות יהיה סדנאי בעיקרו.

תקשורת יעילה במציאות מאתגרת – מורים, הורים, תלמידים

היכולת לתקשר באופן יעיל מסייעת למורה במסגרת עבודתו. השתלמות זו נועדה לצייד את המורה במיומנויות תקשורת שבכוחן לסייע לו בהשגת מטרותיו בשיחות ובמפגשים שהוא עורך, ובהתמודדות עם אתגרים העולים במסגרתם.

המורה ייחשף למאפייניה של תקשורת יעילה ולאתגרים העומדים בפניה, ויתנסה באופן מודרך בשימוש בה תוך התייחסות ישירה לחוויות משגרת יומו.

התמצאות בסביבה מאתגרת

הקורס דן בסוגיות חינוכיות שונות המאתגרות את החשיבה הביקורתית של המורה החדש, אם זה בתחום העבודה הישירה מול התלמידים ומול הוריהם, ואם זה בתחום המערכת הבית ספרית. המורים יבחנו מגוון סוגיות המעסיקות אותם בשדה: עבודה מול הורי התלמידים , גבולות התפקיד ועוד לאור תפיסות תיאורטיות הנלמדות בקורס.

 

ניהול כיתה

ניהול כיתה הוא המרכיב הראשוני והבסיסי בעבודת המורה, הן בתחום ניהול השיעור והן בתחום החברתי. ניהול כתה יעיל משפיע על התנהלותו של המורה עם צוות בית הספר. קורס זה נועד לתת ידע תאורטי וכלים יישומיים בתכנים מגוונים הקשורים לניהול כתה.

אתגרים בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

עבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים מציבה בפני המורה המתחיל מגוון אתגרים: הכרת לקויות שונות, הכנת תכניות לימודים אישיות וכיתתיות, ניהול צוות, עבודה עם הורים ועם בעלי תפקידים בבית הספר. מטרת הקורס היא להעשיר את המורה בידע תיאורטי בתחומים האלה ולהעניק לו כלים יישומיים לעבודתו בכיתה. במסגרת הקורס תתקיים למידת עמיתים.

תקשורת יעילה מול אתגרי החינוך העל יסודי

החינוך העל-יסודי מציב בפני המורה אתגרים רבים הנוגעים לגיל ההתבגרות, למפגש עם הורי המתבגרים ולשיח עם עמיתים בשגרת היומיום. השתלמות זו נועדה לקדם את ההכרה בכוחה של תקשורת יעילה לסייע מול אתגרי המציאות הבית ספרית תוך העמקת ההבנה של המכשולים המקשים על קיומה; לצייד את המורה במיומנויות תקשורת תוך התייחסות ישירה ליישומן במרחב הבית ספרי ולתת במה להעלאת הצלחות וקשיים הנוגעים לתקשורת עם תלמידים, הורים ועמיתים ולמידה מהם.

ניהול גן ומנהיגות חינוכית

העבודה בגן הילדים מורכבת ומאתגרת בכלל, ובשנות העבודה הראשונות של הגננת בפרט. קורס זה נועד להרחיב את הידע המקצועי, לתת כלים יישומיים לניהול גן, ולתמוך בגננת המתחילה ולהעצימה. הקורס יעסוק במגוון סוגיות מחיי הגן והגננת, כגון: כתיבת תכנית עבודה, הרחבת דרכי ההוראה, תצפיות בגן, תיעוד, ניהול צוות הגן, תקשורת ודרכי עבודה יעילות עם הורים וזכויות תעסוקתיות.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.
*קורס זה בלבד מוכר למורים בשנת עבודתם הראשונה לצורך קידום ב"אופק חדש".

        פנו ליועץ לימודים - המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?