שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש ›› המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה - תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים - תכנית התמחות לרכזי הערכה בית ספרית

קורסים למנהלים ולבעלי תפקידים בבית הספר - מכללת דוד ילין

 

קורסים למנהלים ולבעלי תפקידים בבית הספר:

הלימודים במכללה מוכרים לגמול הן לעובדי משרד החינוך והן לעובדי מוסדות ממשלתיים ואחרים.

תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים במסגרת "אופק חדש".

התכנית משלבת בין למידה עיונית-תיאורטית, לבין התנסות מעשית. במהלך התכנית לומדים המשתלמים כיצד לפתח יחד עם המנהל חשיבה אסטרטגית להובלה חינוכית של בית הספר ולהישגים לימודיים של התלמידים כולם, ולפיתוח קשרי הגומלין בין בית הספר לקהילה.

היקף הלימודים

שנה א: 70 שעות (60 שעות – לימודים במכללה; 10 שעות התנסות מעשית).
שנה ב': 40 שעות (30 שעות לימודים במכללה; 10 שעות התנסות מעשית).

משך הלימודים

11 מפגשים בני 4 שעות כל אחד ושני ימים מרוכזים בחופשות בתי הספר.

קהל היעד

סגני מנהלים המכהנים בבתי ספר הנמצאים בתכנית "אופק חודש".

מטרת הלימודים

לגבש את הגדרת תפקיד סגן המנהל כשותף להובלת תהליכי חינוך והוראה בבית הספר.

תוכני הלימודים

 • בניית ההמשגה הנדרשת להגדרת הזהות המקצועית של סגני המנהלים ומשמעותיה;
 • הכרת הדרכים להטמעת חזון בית הספר בתרגומו לעשייה חינוכית, תוך אבחון ומיפוי צורכי בית הספר וארגונם;
 • חשיפה לתכניות שונות המתייחסות לתוכני "אופק חדש", לתכניות לימודים חדשות ולתכניות העשרה לשם בניית תכנית עבודה בית ספרית והערכתה;
 • הנחיית צוותי מורים, תלמידים והורים.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך

*התכנית מוכרת במסגרת "אופק חדש".

 

תכנית התמחות לרכזי הערכה בית ספרית

התכנית מכשירה אנשי חינוך בעלי תואר שני לתפקידי רכזי הערכה ומדידה בבתי הספר. יש בה התייחסות לתהליכי ההערכה הפנימיים והחיצוניים המקובלים כיום ולסביבת העבודה הבית ספרית הנוכחית מחד, ולשינויים שיחולו בה עם המעבר לתקשוב בהוראה, בלמידה ובדרכי הניהול, מאידך. היא נועדה לאפשר לבוגריה לשפר את דרכי ההערכה והמדידה במערכת החינוך, תוך ניצול מיטבי של סביבת העבודה הטכנולוגית בתהליכי איסוף הנתונים, עיבודם והצגתם בצורה מושכלת לפני בעלי העניין בבית הספר.

היקף הלימודים

8 ש"ש (240 שעות): שנה א'– 6 ש"ש, שנה ב' – 2 ש"ש (סמינריון מלווה פרקטיקום).

משך הלימודים

שנתיים אקדמיות.

קהל היעד

מורים בעלי תואר שני.

מטרת הלימודים

הכשרת רכזי ההערכה שיפתחו כלי הערכה לצרכים בית ספריים.

תוכני הלימודים

 • הערכה לצורך למידה בגישות שונות;
 • מדידה בחינוך; סטטיסטיקה למתקדמים;
 • תהליכי הערכה בסביבות מתוקשבות;
 • הובלת תהליכי שינוי בארגון ופיתוח ארגון לומד.

תנאי קבלה

תואר שני; תעודת הוראה; ניסיון של 3 שנות הוראה לפחות במערכת החינוך; ריאיון אישי.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

תעודה

רכז הערכה בית ספרי.

הערות

 • התכנית אושרה על-ידי הראמ"ה.
 • תכנית הלימודים הסופית של כל משתתף תותאם להשכלה הקודמת שלו בתחומים הנדרשים.
 • ללומדים במסגרת "אופק חדש" ייחשבו הלימודים כשתי יחידות של 60 ש' כל אחת.

        פנו ליועץ לימודים - המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?