28/01/2021שבתון - קורסים והשתלמויות מורים פורטל שבתון - קורסים למורים, לגננות ולקהל הרחב

פרסום למורים     ימים פתוחים    אופק חדש    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנות

תואר שני בחינוך סביבתי - סמינר הקיבוצים

תואר שני בחינוך סביבתי

תכנית הלימודים מיועדת לאנשי חינוך המכירים בחשיבות ההטמעה של חינוך סביבתי וחינוך לקיימות בעשייתם החינוכית ושואפים להרחיב את השכלתם האקדמית.

התכנית חושפת את הסטודנטים לדילמות סביבתיות מורכבות ומשלבת בתוכה שלושה היבטים מהותיים של החינוך הסביבתי: היבט מדעי, היבט חינוכי והיבט חברתי-ציבורי.

תכנית הלימודים מקנה ידע אקדמי עדכני ומיומנויות להובלת תכניות סביבתיות והטמעת האוריינות הסביבתית במערכת החינוך.


מטרות התכנית נשענות על שלוש אבני יסוד מרכזיות: 

 • פדגוגיה עכשווית: טיפוח חשיבה ביקורתית ומערכתית ומיומנויות אינטלקטואליות להתמודדות עם דילמות סביבתיות מורכבות ועם אתגרי החינוך הסביבתי מתוך תפיסת עולם אקולוגית-חברתית.
 •  איכות אקדמית: טיפוח אנשי חינוך בעלי השכלה סביבתית בין-תחומית באמצעות מגוון קורסים מתחומי החינוך, מדעי החברה ומדעי הטבע, תוך מחויבות לאיכות אקדמית גבוהה והקפדה על סטנדרטים אקדמיים.
 •  אזרחות פעילה: טיפוח אנשי חינוך בעלי תחושת אחריות לסביבתם, פעילים בתחום החינוך הסביבתי בבית ספרם ו/או בקהילתם, מניעים, מפעילים ומעריכים יוזמות חינוכיות סביבתיות. 

בפני בוגרי התכנית מגוון אפשרויות לקידום מקצועי:

במערכת החינוך - במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי:

סוגיות בנושאי סביבה נכנסות בהדרגה לתכניות הלימודים בכל הרמות- החל מגן הילדים ועד למגמות המדעים ולימודי סביבה בחינוך העל-יסודי ובאקדמיה.

 מגמות לימודי הסביבה שהוקמו בחטיבות העליונות של מערכת החינוך משוועות למורים מתאימים. 
בנוסף, בוגרי התכנית יוכלו לעסוק גם בריכוז פעילויות בנושאי סביבה, הנחיית פעילויות  שדה וסיורים ואחריות על חוגי העשרה בבתי הספר.
תחום נוסף בו יוכלו הבוגרים להשתלב הוא בהובלת תהליך הסמכה למוסדות חינוך ירוקים-מגמה שמקבלת עידוד מהמשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.
 ייעוץ לפעילויות בנושא החינוך הסביבתי במסגרות החינוך הבלתי פורמלי והוצאתן מהכוח אל הפועל. בוגרי התכנית יוכלו גם לשמש כמנחים בנושא סביבה לאנשי חינוך ובקהילה.

בקהילה ובמערכת הציבורית:

בוגרי התכנית יוכלו לעסוק בהובלת תכניות של מעורבות קהילתית בנושאי סביבה, בעידוד פעילות בקרב גופים ציבוריים העוסקים בנושאי סביבה בכלל ובחינוך הסביבתי בפרט, כמו החברה להגנת הטבע, החברה למתנ"סים והרשויות המקומיות.


בתכנית שתי התמחויות:  

 • תחום מדעי הסביבה
  מיועדת לבעלי רקע אקדמי בתחום מדעי הטבע והחיים, ומטרתה העמקה והרחבה של ידע מדעי הרלוונטי לסוגיות סביבתיות שונות. 
 • תחום קהילה-חברה
  מיועדת למי שאין לו רקע אקדמי במדעי הטבע והחיים ומטרתה הרחבת בסיס הידע האקדמי בתחומים החברתיים-ציבוריים של סוגיות סביבתיות.  

תנאי קבלה: 

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה.
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה.
 • ראיון אישי.

היקף הלימודים ומבנה התכנית:

היקף הלימודים בתכנית "חינוך סביבתי" הוא  44 ש"ס (שעות סמסטריאליות).
סטודנטים שילמדו תכנית מלאה במשך שנתיים יוכלו לסיים את התואר בפרק זמן זה. 

תואר שני בחינוך סביבתי

מסלול מחקרי עם תזה* 

= = = חדש ! = = =

המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים, המעוניינים לפתח את יכולתם המחקרית בתחום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות ולמתעתדים להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי בתחומים אלה.
המסלול מאפשר ללומדים בו להתמקד במחקר מעמיק ולהגיש עבודת גמר מוקפדת ברמה של תיזה.

למחקר ברמה של תיזה בתחום החינוך הסביבתי במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בישראל תרומה עיונית ומעשית מגוונת:

 • חיזוק ההבנה לגבי תהליכים חינוכיים המתקיימים בישראל בתחום הסביבה והקיימות כחלק מהמאמץ העולמי לאמץ אורח חיים מקיים 
 • בחינה ביקורתית של תהליכים חינוכיים המתקיימים בשדה הסביבתי בישראל על מנת לחזק את הקיים, לשנות ולשפר היבטים שונים בהתאם לממצאים מחקריים
 • בחינת המאפיינים של שדה החינוך הסביבתי בישראל בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופדגוגיים בהקשר מקומי ועולמי בהשוואה לעולם

היקף הלימודים ומבנה תוכנית במסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 19 ש"ש (38 שעות סמסטריאליות) מצומצם יותר מאשר במסלול הלא מחקרי.

 •  4 ש"ש – קורסים מתודולוגיים בסיסיים ומתקדמים
 • 10 ש"ש – לימודים תיאורטיים באשכול סביבה ובאשכול חינוך וחברה
 • 5 ש"ש – סמינריונים וסדנת עבודת גמר
 •   עבודת תיזה

תנאי קבלה למסלול מחקרי עם תיזה

 • סיום שנה א' ללימודים בממוצע שנתי 85 ומעלה (בהיקף של לפחות מחצית משעות לימודיו לתואר)
 • ציון של 85 לפחות בקורסים המחקריים
 • הגשת עבודה סמינריונית וקבלת ציון 90 לפחות
 • המלצה ממנחה הסמינריון לגבי יכולת כתיבה ומחקר

מסגרת הלימודים

 • יום לימודים בשבוע- יום ה'  
 • בין השעות 8:30-19:15
 • השתתפות בסיורים ובכנס החינוך הסביבתי
 • לימודים בקיץ

הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בחינוך סביבתי

* המועצה להשכלה גבוהה אישרה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית. הענקת התואר בתוכנית מותנית באישור המטועצה להשכלה גבוהה

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם