הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת תל-אביב המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

אוניברסיטת תל-אביב

בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה   

המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה  מציע תכניות אוניברסיטאיות והשתלמויות שונות המיועדות למורים ולנושאי תפקידים במערכת החינוך, לצורך קידום מקצועי הכשרה חינוכית והכשרה כללית.


קורסים ומסלולי לימוד לפיתוח מקצועי למורים ועובדי הוראה

​תוכניות חדשות 

 • מי יכיל את המיכל  – התמודדות הצוות החינוכי עם שחיקה ולחץ בעבודה, 60 שעות
 • צמיחה ורווחה רגשית בבית הספר, תכנון וניהול תהליך התערבות לקידום למידה רגשית חברתית ,60  שעות
 • שותפות חינוכית בין בית הספר וההורים, מרחב וגבולות , 30 שעות
 • קורס מפתחי הדרכה בארגונים , לימודי תעודה
 • ניהול מבוסס אינטליגנציה רגשית,60 שעות
 • מנהיגות, ניהול ואימון ע"פ ערכים, 30 שעות

אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ללמוד ולהתפתח בדרככם המקצועית, ולעשות זאת באווירה ייחודית הכוללת יחס אישי לצד איכות אקדמית, למידה בקבוצות קטנות עם מרצים "גדולים" ועוד מספר רב של יתרונות.

המרכז מציע תכניות ייחודיות והשתלמויות שונות, המיועדות לנושאי תפקידים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית, ולקהלי יעד נוספים, המעוניינים לרכוש ידע וכלים במגוון תחומים לצורך קידום מקצועי, הכשרה חינוכית והעשרה כללית.

התכניות כולן מועברות ע"י צוות מרצים בעלי ניסיון רב ומיומנוּת בהוראה המשלבת בין הידע התיאורטי והאקדמי מחד, לבין חיבורו להיבטים היישומים העולים מן השטח מאידך. מדרג הלמידה מאורגן ומתוכנן בקפידה ומָבנה תשתית ידע עדכנית, מקיפה ומבוססת.

חינוך מבקש משמעות - המעשה החינוכי ופסיכולוגיית העצמי

בין חינוך ופסיכואנליזה

היקף הקורס:

224 שעות + 28 שעות פרקטיקום
סה"כ 28 מפגשים אחת לשבוע.

התכנית המוצעת מתבססת על שילוב ומזיגה בין שלשה שדות הגות, הרלוונטיים להרחבת ההבנה והיישום של תהליכים מכונני אדם מאמין בטוב ופועל להרחבתו: פסיכואנליזה, חינוך ופילוסופיה. שדות רלוונטיים לנשות ואנשי חינוך שתודעתם, גם זו המעשית, מכוונת לעמדה על אישית פתוחה אל העולם ואל הזולת.

התכנית הינה מסגרת התהוות, התנסות, למידה וחוויה. היא שמה דגש על נוכחות אתית אחדותית ואמפתית ומרחיבה את התנועה בין הממדים התוך אישיים, הבין אישיים והעל אישיים של המרחב החינוכי.

התשומות המקצועיות ניתנות ע"י מרצים ומנחים מקצועיים, מרביתם בעלי רקע הן בחינוך והן בטיפול רגשי (יועצים חינוכיים, פסיכולוגים קליניים ופסיכואנליטיקאים). הצוות פועל כקהילה מקצועית לומדת ותומכת המשלבת למידה תיאורטית והתנסותית באמצעות חקירה והתבוננות בתיאורי מקרה מתוך חיי המעשה ביומיום.

 

מטרות הקורס:

 • הרחבת מגוון ההזדמנויות והדרכים להתבוננות, תמיכה ושיפור תהליכים, שביסודם הטוב באדם וכינונו, כפי שהם באים לביטוי ביעדים אליהם מכוונת מערכת החינוך ככלל.
 • עיצוב נוכחות אישית ומקצועית שביסודה אתיקה של ראיית הזולת וכינונו כיסוד בכינון עולם.
 • הבנת התהליכים המערכתיים, כתשתית להבניה דרכי התנהלות אופרטיביים, לרבות פדגוגיים וארגוניים.

נושאי לימוד עיקריים:

 • פסיכולוגיית העצמי – מקורות היסטוריים ורעיוניים
 • מושגי יסוד: עצמי, אמפתיה, עצמיות וזולת עצמי
 • יחסים מכונני אדם
 • פדגוגית מעמקים
 • אתיקה של נוכחות פתוחה, על אישית
 • אתיקה של ראיית אחר
 • התבוננות מורכבת – מאפיינים ומתודות ליישום
 • נפש ארגונית
 • הנהגת מציאות (הובלת שינוי) – מהאישי, בין אישי למערכתי
 • נוכחות מקצועית
 • יישום והתבוננות

 

קהל היעד:

התכנית מיועדת לעוסקות/ים במעשה החינוכי, המאמינים בתכלית הומניסטית ומעוניינות/ים להרחיב ידע ומיומנויות להעמקת מחוייבותם בעשייה מכוננת אדם, אשר פועלת להרחבת הטוב בעולם.
התשומות המקצועיות ניתנות ע"י מרצים ומנחים מקצועיים, מרביתם בעלי רקע הן בחינוך והן בטיפול רגשי (יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים קליניים ופסיכואנליטיקאים). הצוות פועל כקהילה מקצועית לומדת ותומכת המשלבת למידה תיאורטית והתנסותית באמצעות חקירה והתבוננות בתיאורי מקרה מתוך חיי המעשה ביומיום.

 

תנאי קבלה:

 • 5 שנות ניסיון לפחות במערכת החינוך
 • תואר שני
 • ראיון קבלה אישי
 • עדיפות תינתן לבעלות/י ידע בתחומי פסיכולוגיה ו/או קבוצות ו/או יעוץ ארגוני

הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים 


תכנית התמקצעות לאנשי חינוך ביוזמת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

תכנית ההתמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים הינה ציר מרכזי במדיניות משרד החינוך. הנחת היסוד שלנו היא שמורים ומחנכים המלמדים תלמידים מחוננים ומצטיינים צריכים התמחות מיוחדת, וכי יש בכוחה של הכשרה מתאימה לסייע למורים ולאנשי חינוך לפתח גישה מקצועית הולמת לאוכלוסייה מגוונת זו. על פי חוזר מנכ"ל, ההתמקצעות הינה תנאי להוראה בתכניות למחוננים ומצטיינים ולקבלת גמול שכר מתאים. תהליך ההתמחות של המורים בתחום זה כולל סוגים שונים של תהליכים העוסקים בחיבור בין ידע תיאורטי לידע פרקטי, הקשורים במורה ובתפקידו ונוגעים לעולמם של המחוננים והמצטיינים. המפגש הקבוצתי של מורים, המלמדים אוכלוסייה מיוחדת זו ומגיעים מבתי ספר שונים, מהווה כר פורה להעשרה, לרעיונות חדשים ולרשת תמיכה מקצועית. מורים הלוקחים חלק בתוכנית יוכלו ללמוד ולהעשיר האחד את השני . המכנה המשותף יהיה תחום הדעת או שכבת הגיל

מטרות:

 • פיתוח המודעות והעמקת המחויבות בקרב המורים לטיפוח התלמידים המחוננים והמצטיינים ולפיתוח המצוינות.
 • העמקת הידע התיאורטי בקרב המורים העוסקים בחינוך תלמידים אלו, והרחבתו בהתייחסות ללומדים, לשונות ביניהם ולדרכי ההוראה והלמידה.
 • חיבור אינטגרטיבי רפלקטיבי בין הידע התיאורטי לבין הידע היומיומי והמעשי ויצירת ידע חדש.
 • פיתוח, בניה ומיסוד של גישה חינוכית הוליסטית להצמחתם של תלמידים מחוננים ומצטיינים, תוך הבנה והתייחסות לצורכיהם הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים ולפיתוח כישוריהם.
 • התנסות מחקרית עם תלמידים מחוננים ועם סוגיות בהוראת מחוננים ומצטיינים, תוך יישום הבנה תיאורטית ומעשית כאחד.
 • היכרות, למידה והתנסות ביצירת כלים פדגוגיים ודידקטיים לפיתוח תכניות לימודים להוראה ולחינוך אוכלוסיית תלמידים זו.
   

מבנה התכנית: 

התכנית בנויה מאשכולות תוכן המפורטים להלן אשר יהיו בנויים כספירלה לאורך השנתיים, כאשר נושאים מסוימים יינתנו באופן מורחב יותר בשנה א' ובשנה ב' ההתייחסות אליהם תהיה מצומצמת, ולהיפך.
בשתי השנים יתקיימו גם מפגשי היכרות עם מסגרות לטיפוח מחוננים ומצטיינים ועם תלמידים מחוננים באופן פרטני (פרקטיקום).

קהל יעד:

מנהלים, רכזי תכניות, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים או מתעתדים ללמד במסגרות ייעודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
עובדים במרכזי מחוננים ורכזי תכניות לטיפוח מצטיינים של האגף למחוננים.

 היקף וגמולים:

תכנית דו-שנתית, בהיקף של 75 שעות בכל שנה המורכבות מ- 15 שעות פרקטיקום ו- 60 שעות לימוד.
התכנית מקנה 120 שעות לגמול השתלמות עם ציון.

 

משחקיות רב-תחומית   GAMEFULNESS  

אלברט איינשטיין אמר ש"יצירתיות היא בסך הכל אינטליגנציה שמשתעשעת",  ואכן, כאשר אנחנו משחקים, האינטליגנציה בהחלט משתעשעת.   הרבה מהקידמה וההתחדשות האנושית נזקפים לטובת היצירתיות, כאשר   אחד האמצעים המובילים לטיפוח של יכולות יצירתיות הם המשחקים. גיימפולנס היא שיטה המשלבת משחקיות רב תחומית לטובת צמיחה והתפתחות של אנשים.  בתוכנית נחווה את המשחקיות בהקשר הרחב: במשימות, במשחקי קופסא, במשחק דרמטי ועוד, כל אלה יילמדו לצורך יישומם בחיים המקצועיים והאישיים ולצורך  שחרור וצמיחה. אנו נמצאים בעיצומה של זרימה לשינויים ותנועה לחדשנות,   כל ארגון - עסקי, חברתי או חינוכי הרוצה לשרוד ולשגשג בסביבה התחרותית, נדרש לעסוק בזה. לאור זאת, אין זה מפליא כי היצירתיות המשחקית אף תופסת מקום מרכזי ונכבד בין מיומנויות המאה ה-21 בין המיומנויות הנדרשות לשוק העבודה.

מטרות:

 • התפתחות מקצועית ואישית של המשתתפים.
 • רכישת כלים  להנחיית קבוצות במישחוק.
   

תכנים מרכזיים:

 • מהי שיטת הגיימפולנס?
 • יצירתיות וחדשנות- צו השעה.
 • מאפיינים בולטים של אנשים יצירתיים.
 • החיבור למקום היצירתי שבתוכי. 
 • הרגלים למינוף היצירתיות. 
 • מישחקיות כמענה ללחץ ושחיקה.  
 • זיהוי והסרת חסמים.  
 • מישחוק חדשני- הכרח בכל ארגון לומד.
 • הנעה להנאה- חיבור למוטיבציה יצירתית.
   

דרכי ההוראה:

למידה חווייתית והתנסות בכלי האימון המשחקי, משימות למידה ותרגול עצמי, צפייה בסרטונים, דיונים והרצאות.

דרישות התכנית:

נוכחות והגשת עבודת סיכום.

קהל היעד:

מורים, יועצים, מנהלים, אנשים המעוניינים לחוות לעומק את תרומתו של המשחק, ולהנחות תהליכי משחוק בארגונים שונים,  וכן לרכוש כלי נוסף באימון ובייעוץ.
בעלי תואר ראשון.

היקף: 

60 שעות, 15 מפגשים, אחת לשבועיים,  4 שעות אקדמיות כל מפגש.

 

פליידגוגיה בכיתת הלימוד 

היקף הקורס: 30 שעות

הקורס מוכר לעוז לתמורה/עולם ישן: 30 שעות
אופק חדש: 30 שעות למורים בשבתון.

 

גמול השתלמות: מותנה בהגשת בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי לאישור לגמול, בתהליך של מסלול אישי

לעובדי הוראה בשבתון: 1 ש"ש מהקרן והשלמה ע"י המורה.

דור אחר,  מציאות שונה, דרישות מחר חדשות, משתתפים עם צרכים מגוונים, כל אלה מאתגרים אותנו –להעניק חינוך, השכלה ותוכן בדרכים נוספות ויצירתיות.  המושגים השגורים "פסיכו פדגוגיה" –"למידה משמעותית" ומיומנויות הלומד במאה ה-21   מבטאים גם הם את הצורך בהוראה אחרת מותאמת לצרכים החדשים. חברת אנטרופי פיתוח ארגוני פותחת תכנית הכשרה ייחודית לסגלי הוראה וחינוך, הדרכה והטמעה,  במטרה להביא את עולם המשחקולוגיה לכיתות הלימוד. בהכשרה ננגיש את השפה והגישה ע"י למידת עקרונות והקניית מודלים, ידע ומיומנויות מתחומי ה"משחוק" והפסיכולוגיה החיובית,  שיהפכו את ההוראה/למידה לאפקטיביות ומותאמות לצרכים.


מטרות התכנית:

 • היכרות מעמיקה עם עקרונות המישחוק ככלי ללמידה משמעותית.
 • שיפור תפקודי הלומד באמצעות כלי המישחוק.
 • מתן כלים ליישום הלמידה המשחקית בהתאמה לתחומי הדעת    השונים.
 • מתן כלים לשיפור תחושת השייכות,  המסוגלות והאוטונומיה בכל שיעור נלמד.

נושאי לימוד מרכזיים:

 • מבוא לפסיכולוגיה חיובית
 • מבוא לפליידגוגיה בלמידה
 • האתגר כבסיס ללמידה חווייתית
 • יצירתיות בשירות המשחק
 • שמונת עקרונות המישחוק
 • מודל הפק"מ בלמידה
 • תרגול כלים והתאמות לתכנים
 • למידת עמיתים וסיכום

דרכי הוראה:

התכנית מבוססת על למידה חווייתית המשלבת משחקי למידה, תרגול, התנסות חווייתית ולמידת עמיתים

 

מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי - הכשרת מנחים

היקף הקורס: 120 שעות

גמול השתלמות: מותנה באישור משרד החינוך

לעובדי הוראה בשבתון: עד 4 ש"ש מהקרן והשלמה ע"י המורה, מותנה באישור קרן ההשתלמות

הקורס הוא הכשרה מקצועית חד-שנתית בשילוב מיינדפולנס, חמלה ופדגוגיה של אכפתיות בשדה החינוכי-טיפולי, המשלבת תרגול אישי מעמיק, עם אסטרטגיות פדגוגיות שמטרתן לטפח את המיומנויות הרגשיות-חברתיות בתוך הסביבה החינוכית.

מטרת התכנית

להכשיר נשות ואנשי מקצוע להנחיה מקצועית, רגישה ומדויקת של מיינדפולנס וחמלה למגוון קהלים במערכת החינוך (חדרי מורים, יועצות חינוכיות, פסיכולוגים חינוכיים וכד') ולליווי מוסדות חינוכיים בהטמעה של התוכנית הזמנה לנתינה אכפתית בשגרה הלימודית.

התכנית הזמנה לנתינה אכפתית מבוססת על שילוב של מיינדפולנס וחמלה (Mindfulness & compassion) עם למידה חברתית רגשית (Social-Emotional Learning) ופיתוח כישורים פרו-חברתיים (רגישות, אמפתיה ונתינה אכפתית (Care)).
במסגרת התכנית צוותי הוראה מקבלים טכניקות לטיפוח מיומנויות אישיות כמו גם כלים לסיוע לתלמידים בפיתוח מיומנויות בתחומים הבאים:

 • מודעות עצמית – זיהוי רגשות, תחומי עניין וערכים ופיתוח ביטחון עצמי וחוזקות אישיות
 • שליטה עצמית – וויסות רגשי, הפחתת רמת הלחץ והחרדה ומיתון האימפולסיביות
 • מודעות חברתית – פיתוח מיומנויות לקיחת פרספקטיבה ואמפתיה כלפי האחר (הדומה והשונה)
 • מיומנויות חברתיות – פיתוח אקלים כיתתי חיובי ויצירת קשרים חברתיים חיוביים
 • קבלת החלטות אחראית – קבלת החלטות תוך התחשבות בסטנדרטים מוסריים ובנורמות בית ספריות.

קהל היעד:

אנשי ונשות חינוך (מורות, יועצות, פסיכולוגיות חינוכיות וכו') ואנשים המעוניינים להשתלב בהנחייה של תכניות למיינדפולנס ואכפתיות במוסדות חינוכיים.

לא נדרש ניסיון חינוכי או תרגולי קודם.

 

תעודה:

למסיימים\ות בהצלחה תוענק תעודת בוגרת קורס הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי מטעם המרכז לחינוך קשוב ואכפתי ואוניברסיטת ת"א.
יובהר כי התעודה אינה מעידה על השתייכות מקצועית או אחרת של המשתלמים למרכז לחינוך קשוב ואכפתי ו\או לעמותה, וכי אין בדבר הקבלה לתוכנית משום הבטחת תעסוקה במסגרת המרכז.

 

מיקום:

התכנית תתקיים בביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א. במידה שיתכנו הגבלות בעקבות פעימה נוספת של מגפת הקורונה, יועברו חלק מן המפגשים באופן מקוון בהתאם למדיניות האוניברסיטה. 

 

חינוך מונטסורי בבתי הספר

היקף הקורס:

תכנית שנתית הבנויה משני סמסטרים, בכל סמסטר 13 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות.
בנוסף יתקיימו שני ימים מרוכזים

סה"כ 168 שעות (120 למידה בקבוצה + 24 התנסות ו 24 סופרוויזן)

גמול השתלמות לעובדי הוראה: מותנה באישור משרד החינוך

עובדי הוראה בשבתון: מותנה באישור קרן ההשתלמות, עד 6 ש"ש מהקרן והשלמה ע"י המשתתף

מטרות התכנית:

 • להכיר לעומק את התפיסה, העקרונות ודרכי הפעולה ע"פ שיטת מונטסורי ואת הרלוונטיות של אלה להתמודדות עם אתגרי החינוך בעידן הנוכחי.
 • ללמוד אודות יישום עקרונות אלה בסביבה החינוכית ובתחומי הדעת בארגוני חינוך הפועלים ע"פ  חינוך מונטסורי ולבחון התאמתם למערכת הקיימת.
 • להתנסות ביישום העקרונות תוך קבלת ליווי ותמיכה.
 • לפתח קהילה לומדת של אנשי חינוך הפועלת ע"פ עקרונות מונטסורי ומהווה מרחב ללמידה וצמיחה לאנשי חינוך.

תכנית מרכזיים:

 • הפילוסופיה החינוכית של שיטת מונטסורי
 • שלבי ההתפתחות  על-פי  מונטסורי
 • מושגי מפתח בשיטת מונטסורי
 • הסביבה כחלל מחנך
 • דמות המדריך והמחנך – המבוגר המונטסוריאני בחלל הכיתתי
 • הבניית תהליך הלמידה
 • תחומי הדעת ע"פ עקרונות מונטסורי ובחינת התאמתם לתכנית  הלימודים
 • דרכי למידה ודרכי מעקב, הערכה חלופית 
 • יצירתיות, חשיבה חזותית ותפקידן של האומנויות בהתפתחות הילד
 • המשולש המונטסוריאני: ילד, מבוגר, סביבה, ובכלל זה ההתייחסות לילד, מדריך, הורה
 • חינוך מונטסורי כמענה למיומנויות  המאה ה-21
 • יישום עקרונות מונטסורי בבתי ספר ציבוריים

קהל יעד:

אנשי חינוך, מנהלים, סגני מנהלים ומורים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום החינוך המונטסורי ו/או לרכוש כישורים ומיומנויות לחינוך והוראה בשיטת מונטסורי  בבתי הספר.


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
19/11/2020 הכשרה לייעוץ בהתפתחות קריירה       פנו למידע על הקורס 

21/12/2020 הכשרת מנחים לאימון מורים בשיטת ה- E.C.C       פנו למידע על הקורס 

02/03/2021 חרדת מתמטיקה: גורמים, השפעות וטיפול       פנו למידע על הקורס 

04/03/2021 מיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית במערכת החינוך       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם