שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש ›› אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך

קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

תל-אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

 אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך - לימודי ייעוץ ארגוני

אוניברסיטת תל-אביב המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל-אביב

בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך מציע תכניות אוניברסיטאיות והשתלמויות שונות המיועדות למורים ולנושאי תפקידים במערכת החינוך, לצורך קידום מקצועי הכשרה חינוכית והכשרה כללית.

בתחום ניהול ומנהל חינוכי מציע המרכז את המסלולים הבאים:

 

 

 

לימודי תעודה בייעוץ ארגוני 

שנים רבות בעבר, נחשבה מערכת החינוך כמערכת סטאטית שהשינויים העיקריים שהתחוללו בה התרכזו בתכניות הלימוד. כיום, מערכת זו הינה מערכת דינאמית המתמודדת עם שאלות חינוכיות-ערכיות,במשך שנים רבות, נחשבה מערכת החינוך כמערכת סטאטית, שהשינויים העיקריים שהתחוללו בה, התרכזו בתוכניות הלימוד. כיום, בעידן החדש, המערכת מאופיינת בדינאמיות רבה, ומתמודדת עם שאלות חינוכיות-ערכיות, שאלות מבניות בתחום חלוקת התפקידים בין חברי הסגל וכן שאלות הקשורות בתחרות ההולכת וגוברת על ליבו של קהל יעד מועדף.

תכנית ההכשרה המוצעת, תכלול לימוד ההיבטים הארגוניים הרלבנטיים לכל ארגון תוך מתן דגש להיבטים הארגוניים הייחודיים למערכות חינוך. התכנית תקנה כלים ומיומנויות, שיאפשרו לסייע בנושאים ארגוניים רבים המהווים חלק בלתי נפרד מהתנהלות בית הספר, ובכלל זה מיצוב בית הספר, האסטרטגיה הבית-ספרית, תפיסת השירות הנגזרת ממנה ועוד. תכנית ההכשרה כוללת את תשתית הידע בתחום ההיבטים הארגוניים הרלוונטיים לכל ארגון, תוך מתן דגש מיוחד להיבטים הייחודיים למערכות חינוך.

התכנית מקנה כלים ומיומנויות, שיאפשרו לסייע בהובלת מערכות חינוכיות לשיפור היעילות התפקודית שלהן, בד בבד עם שיפור האקלים הארגוני המשפיע על קהילת בית הספר - תלמידים, סגל והורים.

מטרות התוכנית יעוץ ארגוני למערכות חינוכיות

 • להטמיע את הראייה המערכתית בקרב אנשי חינוך.
 • לפתח יכולת חשיבה אסטרטגית ומודעות לצורכי מערכות משתנות ולדינאמיקה של תהליכי שינוי.
 • להקנות תפישת עולם מקצועית ולפתח סגנון אישי בייעוץ.
 • להקנות מיומנויות בסיסיות של אימון אישי, הנחיית צוותי עבודה וניהול תהליכי שינוי בארגונים.
 • להתנסות בעבודת אבחון ארגוני וכתיבת דו"ח אבחון, כחלק מיישום הלמידה.

נושאי הלימוד בתוכנית יעוץ ארגוני למערכות חינוכיות

 • היועץ - זהות מקצועית ותפיסת תפקיד
 • אבחון ארגוני - גישות ומודלים
 • כלים, התערבות ואבחון
 • מיומנויות אבחון
 • תרבות ארגונית וערכים כמעצבים את התנהלות הארגון
 • אסטרטגיה ארגונית ועיצוב חזון
 • ליווי תהליכי שינוי וסיוע בהטמעתם
 • עבודת שדה – ביצוע אבחון ארגוני וכתיבת דו"ח אבחון

קהל יעד

מנהלים, יועצים חינוכיים, צוותי ניהול ובעלי תפקידים מרכזיים בארגון ובמערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

היקף הקורס:

224 שעות (184 שעות פרונטאליות + 40 שעות התנסות מעשית)

גמול השתלמות

מוכר לגמול עם ציון וקבלת תעודת סיום.
עובדי הוראה בשבתון: 8 ש"ש


ההשתלמויות מזכות בגמולי השתלמות בהתאם להנחיות גף השתלמויות במשרד החינוך.
ההשתלמויות מוכרות על ידי קרנות ההשתלמות כלימודי "חובה".

 

        פנו ליועץ לימודים - אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?