שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              15/06/2021

ימים פתוחים    אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה  אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה  אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

מקום הלימודים:תל-אביב, הקורסים בלמידה מרחוק - בפריסה ארצית

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת תל-אביב המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

אוניברסיטת תל-אביב

בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה   

המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה מציע תכניות אוניברסיטאיות והשתלמויות שונות המיועדות למורים ולנושאי תפקידים במערכת החינוך, לצורך קידום מקצועי הכשרה חינוכית והכשרה כללית.


קורסים ומסלולי לימוד לפיתוח מקצועי למורים ועובדי הוראה

אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ללמוד ולהתפתח בדרככם המקצועית, ולעשות זאת באווירה ייחודית הכוללת יחס אישי לצד איכות אקדמית, למידה בקבוצות קטנות עם מרצים "גדולים" ועוד מספר רב של יתרונות.

המרכז מציע תכניות ייחודיות והשתלמויות שונות, המיועדות לנושאי תפקידים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית, ולקהלי יעד נוספים, המעוניינים לרכוש ידע וכלים במגוון תחומים לצורך קידום מקצועי, הכשרה חינוכית והעשרה כללית.

התכניות כולן מועברות ע"י צוות מרצים בעלי ניסיון רב ומיומנוּת בהוראה המשלבת בין הידע התיאורטי והאקדמי מחד, לבין חיבורו להיבטים היישומים העולים מן השטח מאידך. מדרג הלמידה מאורגן ומתוכנן בקפידה ומָבנה תשתית ידע עדכנית, מקיפה ומבוססת.

 

 

צמיחה ורווחה רגשית בבית הספר
תכנון וניהול תהליך התערבות לקידום למידה רגשית חברתית

היקף הקורס: 
60 שעות (40 שעות  פנים אל פנים+ 20 שעות התנסות)  עם ציון
10 מפגשים, אחת לשבועיים

קהל היעד: מנהלים, יועצים חינוכיים, מורים

 

למידה רגשית-חברתית היא בראש וראשונה תפיסה הרואה את האדם כשלם:  בעל גוף, נפש, מחשבה, רגש וחיים חברתיים. תפיסה הרואה את המערכת כסביבה מגדלת ומעצימה. תפיסה הרואה בהוראה, בלמידה, בתוכנית הלימודים, בכיתה כקבוצה חברתית, ובקשר בין בית הספר למשפחה מרחבים לפיתוח ולקידום רווחה נפשית של כל הפועלים בה.

הטמעת הגישה והפרקטיקה של למידה רגשית-חברתית מרחיבה את תפקידו של המורה כדמות מגדלת ואת תפקידו של המוסד החינוכי כמכיל את כל התלמידים ומנגיש עבורם מענים לימודיים, רגשיים, חברתיים וערכיים.

 

מטרות הקורס:

 • להכיר את התפיסה והפרקטיקה של למידה רגשית חברתית (S.E.L ) וחשיבותה בעשייה החברתית
 • להכיר ולהתנסות בכלים לפיתוח תכניות התערבות על ידי צוות בית הספר
 • להכיר ולהתנסות בכלים להטמעה, ליישום ולניהול התערבויות חינוכיות בבית הספר
 • להכיר את המרכיבים של אקלים חינוכי  מיטבי בבית הספר כבסיס להטמעת תכניות בתחום הלמידה הרגשית חברתית.

 

נושאי לימוד עיקריים:

 • למידה רגשית חברתית מבט פנימי ומבט מערכתי
 • לגלות את היוצר שבי ואת תהליך היצירה 
 • רתימת כל באי בית הספר בבניית תכנית בית ספרית
 • סטנדרטים לקידום אקלים חינוכי מיטבי
 • להמריא ולהכין מסלולי נחיתה
 • הצבת נקודות צילום למיפוי המערכת הארגונית החינוכית והלימודית
 • הכרת "צבעי היסודי " ו"מלאכת היצירה" בבניית תכנית התערבות לקידום למידה רגשית חברתית
 • ל"האיר" היבטים רגשיים חברתיים בתכנית הלימודית ובעשייה החינוכית בבית הספר
 • בניית "לוח מחוונים " להערכת תהליך ההתערבות
 • מודל להבניית תהליך הלמידה 
 • בניית תכניות התערבות הצגתן בקבוצה וקבלת משוב והדרכה על תהליך הפיתוח

 

 

שותפות חינוכית בין בית הספר וההורים: מרחב וגבולות

היקף הקורס: 30 שעות אקדמיות
8 מפגשים, אחת לשבועיים

קהל היעד: מורים ובעלי תפקידים בבית הספר - סגני מנהלים, רכזי שכבות, רכזים פדגוגיים, רכזים חברתיים, מחנכים

 

לאור שינויים החלים בחברה נדרש מבתי הספר והגנים לחשוב מחדש על הקשר עם ההורים על שיתופם בהחלטות הנוגעות לילדיהם, על ניהול מערכת בית הספר בעידן של שינויים אלה.
למרות הידע הרב שנאסף, קיים במוסדות חינוך רבים פער בין ההבנה, כי יש חשיבות לקיים שותפות חינוכית בין בית הספר להורים, לבין המורכבות, המתח  והקונפליקטים  ביחסי הורים וצוותי חינוך.
השותפות החינוכית מהווה הזמנה לדיאלוג מתמשך בין צוותי החינוך לבין ההורים. דיאלוג הנובע מאינטרס משותף – טובת הילד,  ומהכרה הדדית בהשפעה הייחודית של כל צד. דיאלוג אשר מגדיר ומבהיר גבולות השפעה ואחריות של כל צד. דיאלוג אשר מכיר בטריטוריה הבית ספרית ובטריטוריה המשפחתית, במנדט הייחודי של כל צד ובמשימות המשותפות להורים ולצוות החינוכי.

 

מטרות הקורס:

 • העלאת המודעות לצורך בשיח עם ההורים ובבניית שותפות על רצף
 • חיזוק המסוגלות של צוותי החינוך לנהל את הקשר עם ההורים
 • הבנייה של שותפויות פרטניות ומערכתיות כחלק משגרת העבודה והתרבות הארגונית בבית הספר
 • הקניית מיומנויות וכלים להבניית שותפות פרטנית
 • הקניית מיומנויות וכלים להבניית שותפות מערכתית
 • שיתוף ההורים בבניית אקלים מיטבי ובמניעת התנהגויות סיכון
 • דיון בקשיים בדילמות ובניהול הקונפליקטים הנוצרים בקשר שבין בית ספר להורים

 

נושאי לימוד עיקריים:

 • בית ספר והורים – תפיסות ועמדות מבט אישי ומבט מקצועי
 • למה כדאי לייצר שותפות חינוכית עם ההורים? – תיאוריה ומחקר
 • להכיר את קולות הגלויים ואת הקולות הסמויים במפגש בין מורים להורים
 • שותפות על רצף – הבניית השותפות ברמות שונות 
 • תנאים, מיומנויות וכלים להבניית שותפות חינוכית מערכתית
 • מיומנויות וכלים להבניית שותפות חינוכית פרטנית
 • קשיים ודילמות בבניית שותפות חינוכית בין בית הספר והורים
 • ניהול קונפליקטים ומתחים בין הורים לצוות החינוכי
 • יום הורים אחר – נקודות מפגש בין מורים להורים
 • מעורבות הורים בלמידה רגשית חברתית ובמניעת התנהגויות סיכון

 

מפשילים שרוולים - מעצבים למידה - מרעיון למוצר 

היקף הקורס: 60 שעות עם ציון

קהל היעד: אנשי חינוך המעוניינים להתנסות הלכה למעשה במייקרים, מורים ביסודי ובעל יסודי, רכזים.


 

הקורס הינו סדנת למידה והתנסות בפיתוח מוצר, במטרה להעניק למשתתפים  את  הידע, ההכשרה המקצועית והכלים הנדרשים לקידום תהליכי תיכון –Design process במסגרות החינוך השונות, תוך חיזוק וטיפוח חדשנות ויזמות שהפכו להיות כיום מרכיבים הכרחיים בשוק העבודה ובמערכת החינוך.

ייחודה של הסדנה בכך שהיא מזמנת גם הכרות והתנסות בתהליך תיכון   ( Design process) של מוצר טכנולוגי, בהלימה לצרכים הקשורים לחינוך. החל מזיהוי הצורך והגדרתו דרך תהליך חקר וחשיבה על פתרונות חלופיים ועד עיצוב בנייה והערכה של המוצר.

הסדנה  משלבת הכרות עם רקע עיוני ומעשי בתחומים הרלוונטיים לצד הנחייה והדרכה, תוך למידה שיתופית ועבודת צוות.

בסדנה יעשה שימוש בעבודה עם בקרים  Arduino  LILYPAD  Makey makey  ופלטפורמת  Tinkercad.

 

מטרות הקורס:

 • הבנת עולמם המורכב של הילדים בסביבה רוויית טכנולוגיה- והמשמעות של למידה מתוך עשייה.
 • חשיפת מרכיבי החשיבה הטכנולוגית בכלל וככלי חינוכי בפרט.
 • הכרת תהליך הלמידה הקונסטרוקטיביסטית והקונסטרקשיניסטית.
 • הכרת מאפייני העולם הטכנולוגי והתנסות בתהליכי פתרון בעיות וחשיבה מערכתית ( Design process)
 • התנסות המשתתפים הלכה למעשה  בתהליך התיכון בסדנת MAKERS (יוצרנות) המשלבת את התיאוריה עם המעשה.

נושאי לימוד עיקריים בקורס:

 • חשיבה טכנולוגית ומאפייניה. למידה קונסטרוקטיביסטית ולמידה קונסטרקשניסטית
 • פתרון בעיות בטכנולוגיה- תהליך התיכון
 • סדנאות  - MAKERS התנסות בתהליך תיכון הלכה למעשה, ויצירת מוצר "אב טיפוס" מתוך צורך אוטנטי.
 • הצגת הפרויקטים ומשוב עמיתים

הקורס מתקיים ברובו במעבדה כסדנה הכוללת למידה ועשייה במגוון תחומים תוך מתן דגש לעבודה עם אלקטרוניקה ומערכות חכמות, ארדוינו ומדפסת תלת מימד.


לוח מועדי קורסים - אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה   קורסים הנפתחים בחודשים הבאים         
04/07/2021 מנחה מוסמך למיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי       פנו למידע על הקורס 

04/10/2021 חינוך מונטסורי בגני ילדים       פנו למידע על הקורס 

04/10/2021 הנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי       פנו למידע על הקורס 

10/10/2021 מורה מומחה להוראה מותאמת       פנו למידע על הקורס 

10/10/2021 הנחיית קבוצות ילדים מתבגרים והורים       פנו למידע על הקורס 

11/10/2021 משחקיות רב-תחומית - גיימפולנס       פנו למידע על הקורס 

11/10/2021 הדרכת הורים עפי מחומש ההורות       פנו למידע על הקורס 

11/10/2021 הנחיית קבוצות במעגל החיים       פנו למידע על הקורס 

11/10/2021 ניתוח התנהגות       פנו למידע על הקורס 

11/10/2021 הוראה תלמידים מחוננים ומצטיינים       פנו למידע על הקורס 

12/10/2021 קוהוט בחינוך: כשפסיכולוגיית ה-עצמי פוגשת את המעשה החינוכי- קורס אחהצ       פנו למידע על הקורס 

12/10/2021 מעצבים למידה: סדנה מרעיון למוצר       פנו למידע על הקורס 

12/10/2021 ביבליותרפיה       פנו למידע על הקורס 

12/10/2021 קורס מורים חדשים       פנו למידע על הקורס 

12/10/2021 קוהוט בחינוך: כשפסיכולוגיית העצמי פוגשת את המעשה החינוכי       פנו למידע על הקורס 

13/10/2021 מנהיגות ניהול ואימון על פי ערכים       פנו למידע על הקורס 

13/10/2021 חינוך מונטסורי בבתי הספר בדגש על מיומנויות המאה ה-21       פנו למידע על הקורס 

13/10/2021 ניהול מבוסס אינטליגנציה רגשית ומיינדפולנס       פנו למידע על הקורס 

13/10/2021 שותפות חינוכית בין ביהס וההורים: מרחב וגבולות       פנו למידע על הקורס 

13/10/2021 צמיחה ורווחה רגשית בביהס       פנו למידע על הקורס 

13/10/2021 לוגותרפיה       פנו למידע על הקורס 

14/10/2021 לוגותרפיסט מוסמך       פנו למידע על הקורס 

01/11/2021 הגישה הקוגניטיבית התנהגותית CBT והגישה הנרטיבית בזירה החינוכית - מתאוריה למעשה       פנו למידע על הקורס 

01/11/2021 CBT בחינוך -פגישות פעם בשבועיים אחהצ       פנו למידע על הקורס 

04/11/2021 הכשרה לייעוץ בהתפתחות קריירה       פנו למידע על הקורס 

07/11/2021 אימון אישי בגישה פסיכולוגית       פנו למידע על הקורס 

07/11/2021 אימון אישי בגישה פסיכולוגית - קורס מקוון - אחהצ       פנו למידע על הקורס 

10/01/2022 חינוך מונטסורי בגני ילדים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם