חוברת שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
חפשו קורסים

שנת שבתון - מידע לעובדי הוראה
תוכניות הלימודים בשבתון

המוסדות המוכרים בשבתון
נושאי ההשתלמויות המאושרים
חובות הלימודים בשבתון
שינוי תוכנית לימודים
שבתון ב-" אופק חדש "

לוח הזמנים
בשנת שבתון

לקראת היציאה לשבתון
במהלך שנת השבתון
לקראת סיום שנת השבתון

טלפונים וכתובות

קרנות השתלמות לעובדי הוראה
הבנק הבינלאומי הראשון
משרד החינוך האגף להשתלמויות
משרד החינוך המפקחים על ההשתלמויות

גמול השתלמות

ד"ש לעו"ה - גמול השתלמות
אישור גמול השתלמות
גמול כפל תואר
גמול ביניים
גמול תואר שני ושלישי

תשלומים בשבתון

החזר הוצאות נסיעה ללימודים
ביטוח לאומי ומס בריאות מענק חודשי בשבתון
דמי לידה בשבתון
מלגות לימודים למורים ועובדי הוראה

טפסים ומסמכים

טפסים להורדה
אישורי תוכנית לימודים בשבתון
טופס שינוי תוכנית לימודים
בקשה להחזר שכר לימוד
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום

מילגות לעובדי הוראה

למורים שאינם בשנת שבתון / או למורים בחצי שנת שבתון

מענק שעות - משרד החינוך
החזר שכר לימוד- משרד החינוך
השלמת שכר לימוד- למשתלם בחצי שבתון
מלגות לחברי הסתדרות המורים
מלגות לחברי ארגון המורים