הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים

משרד זהבי ייעוץ בניהולה המקצועי של עירית זהבי

עלון שבתון - תואר שני - אופק חדש

קבוצת שבתון בפייסבוק - הצטרפו