הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת  אשקלון

איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון

מקום הלימודים:פריסה ארצית, למידה מרחוק

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


קורסים - בריאות ותזונה נכונה

סביבה בריאה - קורס בלמידה מרחוק
מזון ותזונה במעגלי החיים  - קורס בלמידה מרחוק


קורסים - טיול סיור ונופש

סמינרים מרוכזים תשפ"א, מוכרים לגמול השתלמות (עוז לתמורה/עולם ישן) מוכרים כלימודי חובה למורים בשבתון
טבע ובריאות בים המלח 
אילת בים באוויר וביבשה
שימור אתרים  בירושלים
קורסי סיור וטיול תשפ"א
הסיור הלימודי ושילובו בהוראה במרחב לכיש
קורס סיורי חקלאות מקומית


קורסי קיץ / קורסים מרוכזים

קורסי קיץ מרוכזים - סיור וטיול, 30 שעות עם ציון, מוכרים לאופק חדש
סיורים בירושלים: אדם טבע ונוף בירושלים - קורס קיץ 
הסיור הלימודי ושילובו בהוראה - במרחב לכיש  - קורס קיץ 

 


קורסים - אופק חדש / עוז לתמורה

קורסי קיץ מרוכזים, מוכרים לאופק חדש  (30 שעות)
סיורים בירושלים
הסיור הלימודי ושילובו הוראה  (במרחב לכיש) 
משירי ארץ אהבתי
קידום בריאות רב תחומי בביה"ס (באשקלון-בקיץ)
קורסים במהלך השנה מוכרים לאופק חדש
טבע ונוף בחבל לכיש - קורס מרוכז בחנוכה
סביבה, בריאות ומה שביניהן
הסיור הלימודי ושילובו בהוראה בחיפה והכרמל - קורס סיור
חינוך לקיימות בעולם משתנה - קורס בלמידה מרחוק
תזונה ובריאות - קורס בלמידה מרחוק


קורסים - למידה מרחוק

קורסים מתוקשבים בלמידה מרחוק
קידום בריאות רב תחומי א
קידום בריאות רב תחומי ב
שימוש בכלים דיגיטליים להוראה
חינוך לקיימות בעולם משתנה
שיר של יום
סביבה בריאה
אדם וטבע
חדש ישן ומחודש מיחזור
שימוש מושכל במשאבים
מזון ותזונה במעגלי החיים


תדמית מוסד

שבתון בכיף - השתלמויות וקורסים בלמידה מרחוק
שבתון בכיף - סמינרים מרוכזים
גם גמול וגם טיול: קורסי סיור מוכרים לאופק חדש


קורסים - חינוך סביבתי, לימודי ארץ ישראל

חינוך לקיימות בעולם משתנה
סביבה וקיימות
הסביבה בה אנו חיים
אדם וטבע
המים בישראל
חדש ישן ומחודש-מחזור
אילת באויר בים וביבשה
טבע ובריאות בים המלח 
טבע וסביבה בחיפה והכרמל
שימור אתרים בירושלים
הסיור הלימודי ושילובו בהוראה - סיורים בתל-אביב
הסיור הלימודי ושילובו בהוראה - סיורים בחבל לכיש לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !      מועד פתיחהַ    שם קורס  
     
22/11/2020 סמינר ים המלח - סמינר מרוכז, 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

06/12/2020 סיור חקלאות מקומית - 30 שעות, 1 שש, מוכר לאופק       פנו למידע על הקורס 

14/12/2020 סיור לימודי לכיש - 30 שעות, 1 שש, מוכר לאופק       פנו למידע על הקורס 

22/12/2020 סמינר אילת - סמינר מרוכז, 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

12/01/2021 סמינר ים המלח - סמינר מרוכז, 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

24/01/2021 סמינר בונוס במלון כרמים לנרשמים לקורסים אדם וטבע, ו- חדש ישן ומחודש - מחזור       פנו למידע על הקורס 

31/01/2021 חינוך לקיימות בעולם משתנה - קורס מקוון 30 שעות, 1 שש, מוכר לאופק חדש       פנו למידע על הקורס 

31/01/2021 סביבה גלובלית - קורס מקוון 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

31/01/2021 שימוש מושכל במשאבים - קורס מקוון 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

31/01/2021 מזון ותזונה במעגלי החיים - קורס מקוון 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

31/01/2021 סביבה בריאה - קורס מקוון 30 שעות, 1 שש, מוכר לאופק חדש       פנו למידע על הקורס 

31/01/2021 קידום בריאות רב תחומי ב - קורס מקוון 30 שעות, 1 שש, מוכר לאופק חדש       פנו למידע על הקורס 

09/02/2021 סמינר אילת -סמינר מרוכז,56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

09/03/2021 סמינר אילת -סמינר מרוכז, 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

11/04/2021 סמינר ים המלח -סמינר מרוכז, 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

20/04/2021 מים ים ונחלים - קורס מקוון, כולל סיורים וסמינר מרוכז, 112 שעות, 4 שש מוכר לעוז / עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

25/04/2021 סמינר בונוס במלון יערות הכרמל לנרשמים לקורסים אדם וטבע, ו- חדש ישן ומחודש - מחזור       פנו למידע על הקורס 

11/05/2021 סמינר ירושלים -סמינר מרוכז, 56 שעות, 2 שש, מוכר לעוז/ עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

06/06/2021 מים ים ונחלים - קורס מקוון, כולל סיורים וסמינר מרוכז, 112 שעות, 4 שש מוכר לעוז / עולם ישן       פנו למידע על הקורס 

12/07/2021 משנים הרגלים -סמינר סיורים מרוכז, 30 שעות, 1 שש, מוכר לאופק חדש       פנו למידע על הקורס 

25/07/2021 סמינר בונוס במלון כרמים לנרשמים לאחד מהקורסים- אדם וטבע או חדש ישן ומחודש, ולאחד מהקורסים סביבה גלובלית או שימוש מושכל במשאבים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם


כל הזכויות שמורות ל © שבתון 2020