שבתון - קורסים והשתלמויות מורים קורסים  ›ראיה - בית הספר לתקשורת מקדמת

ראיה - בית הספר לתקשורת מקדמת

ראיה - בית הספר לתקשורת מקדמת
*דואל
*פלאפון
*שם

לימודי תעודה להנחיית קבוצות
באמצעות תקשורת מקדמת ועשייה קולנועית
בניהול רן ישפה

 

מסלולי לימוד, קורסים והשתלמויות

קורסים - תקשורת בין-אישית

הנחיית קבוצות באמצעות עשייה קולנועית - תקשורת מקדמת
לימודי תעודה להנחיה ולהפקת סרטים ככלי לקידום אוכלוסיות מוחלשות


קורסים - קולנוע

הנחיית קבוצות באמצעות עשייה קולנועית - תקשורת מקדמת
לימודי תעודה להנחיה ולהפקת סרטים ככלי לקידום אוכלוסיות מוחלשות


קורסים - הנחיית קבוצות

הנחיית קבוצות באמצעות עשייה קולנועית - תקשורת מקדמת
לימודי תעודה להנחיה ולהפקת סרטים ככלי לקידום אוכלוסיות מוחלשות


סרטון וידאו - הדגמה לקורס

הנחיית קבוצות באמצעות עשייה קולנועית - תקשורת מקדמת
לימודי תעודה להנחיה ולהפקת סרטים ככלי לקידום אוכלוסיות מוחלשות


*דואל
*פלאפון
*שם