שבתון - קורסים והשתלמויות מורים קורסים  ›מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

מקום הלימודים: ירושלים

מכללת אפרתה  - מרכז השתלמויות
*דואל
*פלאפון
*שם

אפרתה - המכלללה האקדמית לחינוך, נוסדה על ידי תנועת המזרחי, במטרה להכשיר מחנכות ברוח החינוך הדתי-ציוני. המכללה מציעה לימודים לתואר שני, הכשרת מורים לאזרחות, הכשרת אקדמאים להוראה, קורסי פיתוח מקצועי למורים, קורסים מותאמים לאופק חדש, חלקם בלמידה מרחוק, ועוד


 מועדי פתיחת קורסים

   מועדי פתיחת קורסים במכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

     
18/10/2020 מסלולי תואר שני - האגדה והוראתה - תוכנית מוסמך M.Ed - זיכרון, מורשת ישראל וחינוך - תוכנית מוסמך M.Ed - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 

מסלולי לימוד, קורסים והשתלמויות

קורסים - אקדמי - תואר שני

האגדה והוראתה - תוכנית מוסמך M.Ed
זיכרון, מורשת ישראל וחינוך - תוכנית מוסמך M.Ed


קורסים - הסבת אקדמאים להוראה

הכשרת אקדמאים להוראה
חינוך מיוחד גילאי  6 -21 שנים
גיל הרך גילאי  6 -0 שנים
יסודי כיתות א' - ו'
על יסודי כיתות ז' - י'
בחוגים: תנ"ך, תושב"ע, לשון, היסטוריה, אזרחות, ספרות  וחינוך קהילתי-חברתי.
הרחבת הסמכה


קורסים - פיתוח מקצועי למורים

השתלמות אופק חדש - סדנת תמיכה וצמיחה למורים בשנה ראשונה
קורס שילוב אומנויות בהוראה
חקר בגן המחר
התפילה כחוויה- קורס מקוון - אופק דרגות 2-6
קורסים למורים חדשים
ארגון וניהול כתה
מורים חדשים - קורס במודיעין
מעשה ביצירה, תרפיה באמנות
תמיכה וצמחיה, ניהול כיתה
לא רק בסרטים, ניהול כיתה יישומי
קורס לגננות חדשות


קורסים - לציבור הדתי

מסלולי לימוד, קורסים, לימודי תואר שני, לימודי תעודה, השתלמויות וסדנאות המוצעים במכללת אפרתה למורות ולגננות


תדמית מוסד

מסלולי לימוד, קורסים, לימודי תואר שני, לימודי תעודה, השתלמויות וסדנאות המוצעים במכללת אפרתה למורות ולגננות


קורסים - אופק חדש / עוז לתמורה

קורסים בדרגות 2-6:
סדנת תמיכה למורים חדשים
קורס הכשרת גננות חונכות
חקר בגן המחר
התפילה כחוויה- מקוון
קורסים למורים חדשים
ארגון וניהול כתה
מורים חדשים - קורס במודיעין
מעשה ביצירה, תרפיה באמנות
תמיכה וצמחיה, ניהול כיתה
לא רק בסרטים, ניהול כיתה יישומי
קורס לגננות חדשות


קורסים - חברה וקהילה

התוכנית הבינתחומית להכשרת מורים לאזרחות


קורסים - למידה מרחוק

התפילה כחוויה- קורס מקוון - אופק דרגות 2-6


קורסים - גיל רך - חינוך קדם יסודי

חקר בגן המחר  - אופק חדש ועוז לתמורה
קורס ארגון וניהול - מורים מתחילים קרית ארבע
קורס העצמה
קורס גננות מתחילות 
קורס ארגון וניהול 


קורסים - יהדות, מורשת ישראל ודתות

תואר שני - (.M.Ed) - זיכרון, מורשת ישראל וחינוך
הוראת השואה והנצחתה - לימודי תעודה


קורסים - תואר ראשון

תוכנית לימודי המשך והשלמה לתואר בוגר בהוראה


*דואל
*פלאפון
*שם