שבתון - קורסים והשתלמויות מורים קורסים  ›אוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למדעי הרוח - החוג למקרא

אוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למדעי הרוח - החוג למקרא

מקום הלימודים: תל אביב

אוניברסיטת תל אביב  - הפקולטה למדעי הרוח - החוג למקרא
*דואל
*פלאפון
*שם


 מועדי פתיחת קורסים

   מועדי פתיחת קורסים באוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למדעי הרוח - החוג למקרא

     
18/10/2020 תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע - מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא       פנו למידע על הקורס 

 

מסלולי לימוד, קורסים והשתלמויות

תדמית מוסד

תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע
מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא


קורסים - חינוך סביבתי, לימודי ארץ ישראל

תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע
מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא


קורסים - מדעי הרוח

תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע
מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא


קורסים - יהדות, מורשת ישראל ודתות

תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע
מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא


קורסים - אקדמי - תואר שני

תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע
מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא


קורסים - לציבור הדתי

תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע
מלגות והחזרי שכר לימוד למורים


*דואל
*פלאפון
*שם