Shabaton - תואר שני בייעוץ חינוכי -
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              27/11/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    חיפוש קורס    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

תואר שני בייעוץ חינוכי
הפורטל השלם ללימודיםקורסי ייעוץ חינוכי

שבתון - קורסים והשתלמויות מורים קורסי ייעוץ חינוכי

אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

תואר שני - ייעוץ חינוכי


מקום לימוד: קריית טבעון

פנו ליועץ הלימודים של אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

האוניברסיטה העברית בירושלים - בית ספר לחינוך

תואר שני M.A בחינוך במגמה לייעוץ חינוכי
 


מקום לימוד: ירושלים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה העברית בירושלים - בית הספר לחינוך - תואר שני

המכללה למינהל - המסלול האקדמי

תואר שני MA בייעוץ חינוכי למורים ואנשי חינוך


מקום לימוד: ראשון לציון

   מועדי פתיחת קורסים - המכללה למינהל  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של המכללה למינהל

המכללה האקדמית רמת גן

תואר שני בייעוץ חינוכי
תכנית לימודי המשך ליועצים חינוכיים בנושא ליקויי למידה חדש !


מקום לימוד: רמת-גן

פנו ליועץ הלימודים של המכללה האקדמית רמת גן

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

תואר שני .M.Ed בייעוץ חינוכי - חדש - יום לימודים בשבוע !


מקום לימוד: קריית שמואל, חיפה

   מועדי פתיחת קורסים - מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

בית ברל - המכללה האקדמית

לימודים לקראת תואר שני בייעוץ חינוכי
תואר שני בקידום נוער בסיכון ובמצוקה


מקום לימוד: שבתון

פנו ליועץ הלימודים של בית ברל - המכללה האקדמית

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ

תואר שני M.Ed בייעוץ חינוכי


מקום לימוד: קריית טבעון

פנו ליועץ הלימודים של אורנים - היחידה ללימודי חוץ

האוניברסיטה העברית בירושלים - ביה'ס לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי ליועצים חינוכיים
קורס הדרכה מתקדם - קורס הדרכה ליועצים חינוכיים
יוצעו תכניות רלוונטיות נוספות על פי צרכי אגף הייעוץ בשפ'י. 


מקום לימוד: ירושלים

   מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה העברית בירושלים - בית הספר לחינוך - המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה העברית בירושלים - בית הספר לחינוך - המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

מצאו עוד קורסים והשתלמויות