Shabaton - דוקטורט בחינוך - תואר שלישי בחינוך
19/01/2021שבתון - קורסים והשתלמויות מורים פורטל שבתון - קורסים למורים, לגננות ולקהל הרחב

אופק חדש    תואר שני    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    למידה מרחוק    לציבור הדתי    חשוב בשבתון    ייעוץ    משרות הוראה     פרסום למורים    

הפורטל השלם ללימודיםתואר שלישי בחינוך

לימודים לתואר שלישי למורים

האוניברסיטה העברית - בית ספר לחינוך

לימודי דוקטורט בחינוך


מקום לימוד: ירושלים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

אוניברסיטת חיפה

לימודים לתואר שלישי בחינוך מתמטי
לימודים לתואר שלישי במתמטיקה
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - לימודי דוקטורט
תקשורת - לימודי דוקטורט


מקום לימוד: חיפה

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת חיפה