Shabaton - לימודי ניהול חינוכי - בכל הארץ
הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם ללימודים קורסים קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש
חפשו קורסים

קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

 למספר הטלפון - סמינר הקיבוצים - אקדמי    מועדי פתיחת קורסים - סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים, בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך


סמינר הקיבוצים - אקדמי
 למספר הטלפון - חמדת הדרום    מועדי פתיחת קורסים - חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי חונכים ומנהלים
הכשרת מורה חונך מלווה
התפתחות מקצועית לסגני מנהלים ברפורמת אופק חדש
 


חמדת הדרום
 למספר הטלפון - אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים    מועדי פתיחת קורסים - אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך


אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים
 למספר הטלפון - האוניברסיטה הפתוחה - לקראת ניהול

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה להשתלמויות עובדי הוראה

לקראת ניהול - תכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר באוניברסיטה הפתוחה - חדש


האוניברסיטה הפתוחה - לקראת ניהול
 למספר הטלפון - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני    מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

האוניברסיטה העברית, ביה'ס לחינוך

תואר שני M.A בחינוך במגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך


האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני
 למספר הטלפון - מכון מופ'ת    מועדי פתיחת קורסים - מכון מופ'ת

מכון מופ'ת - בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי הוראה

לימודי התמחות בניהול אקדמי


מכון מופ'ת
 למספר הטלפון - המכללה האקדמית חמדת הדרום    מועדי פתיחת קורסים - המכללה האקדמית חמדת הדרום

חמדת הדרום - מכללה אקדמית תורנית לחינוך

תואר שני M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך


המכללה האקדמית חמדת הדרום
 למספר הטלפון - אוניברסיטת חיפה    מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - תואר שני M.A במגמה לניהול מערכות חינוך
M.A. במגמה לחינוך, חברה ותרבות
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - לימודי דוקטורט
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך לקציני ופורשי מערכת הבטחון
בית הספר למקצועות הניהול, מנהל עסקים
תואר שני - MBA GLOBAL GREEN
לימודי ניהול
תואר שני MA בניהול משאבי טבע וסביבה
תואר שני MA בניהול ומדיניות אנרגיה


אוניברסיטת חיפה
 למספר הטלפון - אורנים - היחידה ללימודי חוץ

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך
מובילי תכניות של ניהול עצמי - חדש
קהילות למידה של סגני מנהלים כמובילים פדגוגיים שנים ד'+ה'+ו'
הכשרת מנהלים לבתי-ספר
התמחות במדידה והערכה חינוכית
התפתחות מקצועית לסגני מנהלים אופק חדש שנים א'-ג'


אורנים - היחידה ללימודי חוץ
 למספר הטלפון - האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה    מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה

קורס רכזים מובילים פדגוגיים
 


האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה
 למספר הטלפון - סמינר הקיבוצים -  השתלמויות ולימודי תעודה    מועדי פתיחת קורסים - סמינר הקיבוצים -  השתלמויות ולימודי תעודה

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

הכשרת מנהלים למערכות חינוך
ניהול והדרכה במערכת הגיל הרך
ניהול מערכות חינוכיות בחינוך הלא פורמלי


סמינר הקיבוצים -  השתלמויות ולימודי תעודה
 למספר הטלפון - בית ברל – בית הספר להשתלמויות

בית ברל - המכללה האקדמית - מרכז קשת לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה, השתלמויות מורים

הנחית קבוצות בחברה מרובת זהויות 
אוריינטציה לקציני ביקור סדיר (קב"סים)
הכוון למנהלי יחידות נוער ברשויות המקומיות


בית ברל – בית הספר להשתלמויות
 למספר הטלפון - בית ברל - המכללה האקדמית

בית ברל - המכללה האקדמית

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך


בית ברל - המכללה האקדמית
 למספר הטלפון - מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה    מועדי פתיחת קורסים - מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

הכשרת מנהלים לחמ'ד - חינוך ממלכתי דתי


מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה
 למספר הטלפון - חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

M.A תואר שני בחברה ואמנויות  - תואר שני למורים בעלי ניסיון בעבודה חינוכית


חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו
 למספר הטלפון - אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני בשנה    מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני בשנה

אוניברסיטת תל-אביב -בית הספר לחינוך

תואר שני בשנה אחת מוסמך במינהל ובמנהיגות בחינוך
 


אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני בשנה
 למספר הטלפון - האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים    מועדי פתיחת קורסים - האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים

האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמים

תואר שני בחינוך: M.Ed. ניהול וארגון מערכות חינוך


האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים
 למספר הטלפון - מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק    מועדי פתיחת קורסים - מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק

מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק

קורס ניהול ופיתוח מיומנויות התנהגות למנהלים
קורס ייעוץ ארגוני


מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק
 למספר הטלפון - הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך    מועדי פתיחת קורסים - הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך

הקריה האקדמית אונו - תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך

.M.A בחינוך התמחות בניהול וארגון מערכות חינוך


הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך
 למספר הטלפון - האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני    מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני

תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך - אפשר בלמידה מרחוק


האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני
 למספר הטלפון - המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך


המכללה האקדמית הרצוג
 למספר הטלפון - אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה      מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

מוסמך אוניברסיטה במינהל ובמנהיגות בחינוך - תואר שני בשנה אחת
פיתוח מאמנים ויועצים ארגוניים למנהלים/ות, לימודי תעודה
ניהול מבוסס אינטיליגנציה רגשית - חדש!
מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים - חדש!
מפתחי הדרכה בארגונים - חדש!

 


אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה