Shabaton - לימודי ניהול חינוכי - בכל הארץ
הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם ללימודיםקורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

מכון מופ'ת - בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי הוראה

לימודי התמחות בניהול אקדמי


מקום לימוד: תל אביב

   מועדי פתיחת קורסים - מכון מופ'ת  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של מכון מופ'ת

בית ברל - המכללה האקדמית

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: שבתון

   מועדי פתיחת קורסים - בית ברל - המכללה האקדמית  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של בית ברל - המכללה האקדמית

סמינר הקיבוצים, בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: תל-אביב

   מועדי פתיחת קורסים - סמינר הקיבוצים - אקדמי  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של סמינר הקיבוצים - אקדמי

מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק

קורס ניהול ופיתוח מיומנויות התנהגות למנהלים
קורס ייעוץ ארגוני


מקום לימוד: פריסה ארצית

   מועדי פתיחת קורסים - מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של מכללת גישות – להנחיה, אימון ,ניהול ולהתנהגות עסקית, על פי מודל המצוינות של ד'ר צבי ברק

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה להשתלמויות עובדי הוראה

לקראת ניהול - תכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר באוניברסיטה הפתוחה - חדש


מקום לימוד: תל-אביב

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה - לקראת ניהול

תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך - אפשר בלמידה מרחוק


מקום לימוד: רעננה, רמת אביב או בלמידה מרחוק - בפריסה ארצית

   מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני

אוניברסיטת תל-אביב -בית הספר לחינוך

תואר שני בשנה אחת מוסמך במינהל ובמנהיגות בחינוך
 


מקום לימוד: תל אביב

   מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני בשנה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני בשנה

חמדת הדרום - מכללה אקדמית תורנית לחינוך

תואר שני M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: שדות נגב

   מועדי פתיחת קורסים - המכללה האקדמית חמדת הדרום  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של המכללה האקדמית חמדת הדרום

הקריה האקדמית אונו - תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך

.M.A בחינוך התמחות בניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: קרית אונו

   מועדי פתיחת קורסים - הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

הכשרת מנהלים למערכות חינוך
ניהול והדרכה במערכת הגיל הרך
ניהול מערכות חינוכיות בחינוך הלא פורמלי


מקום לימוד: תל-אביב

   מועדי פתיחת קורסים - סמינר הקיבוצים -  השתלמויות ולימודי תעודה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של סמינר הקיבוצים - השתלמויות ולימודי תעודה

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

מוסמך אוניברסיטה במינהל ובמנהיגות בחינוך - תואר שני בשנה אחת
פיתוח מאמנים ויועצים ארגוניים למנהלים/ות, לימודי תעודה
ניהול מבוסס אינטיליגנציה רגשית - חדש!
מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים - חדש!
מפתחי הדרכה בארגונים - חדש!

 


מקום לימוד: תל-אביב

   מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה     למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת תל-אביב - המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה

המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: ירושלים

פנו ליועץ הלימודים של המכללה האקדמית הרצוג

בית ברל - המכללה האקדמית - מרכז קשת לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה, השתלמויות מורים

הנחית קבוצות בחברה מרובת זהויות 
אוריינטציה לקציני ביקור סדיר (קב"סים)
הכוון למנהלי יחידות נוער ברשויות המקומיות


מקום לימוד: שבתון

   מועדי פתיחת קורסים - בית ברל – בית הספר להשתלמויות  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של בית ברל – בית הספר להשתלמויות

חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

M.A תואר שני בחברה ואמנויות  - תואר שני למורים בעלי ניסיון בעבודה חינוכית


מקום לימוד: נתניה

פנו ליועץ הלימודים של חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

האוניברסיטה העברית, ביה'ס לחינוך

תואר שני M.A בחינוך במגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך


מקום לימוד: ירושלים

   מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

אוניברסיטת חיפה

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - תואר שני M.A במגמה לניהול מערכות חינוך
M.A. במגמה לחינוך, חברה ותרבות
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - לימודי דוקטורט
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך לקציני ופורשי מערכת הבטחון
בית הספר למקצועות הניהול, מנהל עסקים
תואר שני - MBA GLOBAL GREEN
לימודי ניהול
תואר שני MA בניהול משאבי טבע וסביבה
תואר שני MA בניהול ומדיניות אנרגיה


מקום לימוד: חיפה

   מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת חיפה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת חיפה

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך
מובילי תכניות של ניהול עצמי - חדש
קהילות למידה של סגני מנהלים כמובילים פדגוגיים שנים ד'+ה'+ו'
הכשרת מנהלים לבתי-ספר
התמחות במדידה והערכה חינוכית
התפתחות מקצועית לסגני מנהלים אופק חדש שנים א'-ג'


מקום לימוד: קריית טבעון

פנו ליועץ הלימודים של אורנים - היחידה ללימודי חוץ

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי חונכים ומנהלים
הכשרת מורה חונך מלווה
התפתחות מקצועית לסגני מנהלים ברפורמת אופק חדש
 


מקום לימוד: שדות נגב, למידה מרחוק

פנו ליועץ הלימודים של חמדת הדרום

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה

קורס רכזים מובילים פדגוגיים
 


מקום לימוד: תל-אביב,רעננה, למידה מרחוק

   מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום עובדי הוראה

אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: קריית טבעון

   מועדי פתיחת קורסים - אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

הכשרת מנהלים לחמ'ד - חינוך ממלכתי דתי


מקום לימוד: קריית שמואל, חיפה

   מועדי פתיחת קורסים - מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמים

תואר שני בחינוך: M.Ed. ניהול וארגון מערכות חינוך


מקום לימוד: חיפה

   מועדי פתיחת קורסים - האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים