Shabaton - לימודי מחשבים ותקשוב בחינוך - בכל הארץ
הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
הפורטל השלם ללימודיםקורסי מחשבים ותקשוב

קורסי מחשבים ותקשוב

אוניברסיטת חיפה

תואר שני למורים בטכנולוגיות בחינוך


מקום לימוד: חיפה

   מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת חיפה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת חיפה

מכון מופ'ת - בית הספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה במכללות
האקדמיה המקוונת של מכון מופת

Teaching ICT in Education
 Teaching and Learning in the Information Age
Using Web 2.0 Tools to Transform Teaching and Learning
Varieties of Text in the Digital Age: Teaching and Learning with Blogs, Wikis, and New Emerging Genres
Social Media Tools as Online Learning Environments
Becoming an Online Teacher: The Theory and Pedagogy Behind It
Evaluation and Measurement of Online Courses


מקום לימוד: פריסה ארצית / למידה מרחוק

   מועדי פתיחת קורסים - מכון מופת האקדמיה המקוונת  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של מכון מופת האקדמיה המקוונת

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

לימודי תואר שני בטכנולוגיה בחינוך


מקום לימוד: תל-אביב

   מועדי פתיחת קורסים - סמינר הקיבוצים - אקדמי  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של סמינר הקיבוצים - אקדמי

תואר שני במדעי המחשב

תואר שני במדעי המחשב


מקום לימוד: רעננה, רמת אביב או בלמידה מרחוק - בפריסה ארצית

   מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה לימודי תואר שני

עמותת אשנב - אנשים למען שימוש נבון באינטרנט

הכשרת מתנדבים לפיתוח קו סיוע אינטרנטי בסיוע ובהכוונה לאנשים שנפגעו בדרך זו או אחרת ברשת


מקום לימוד: תל אביב

פנו ליועץ הלימודים של עמותת אשנב

המכללה האקדמית אחוה - המרכז לפיתוח מקצועי

רשתות חברתיות - קורס בלמידה מרחוק


מקום לימוד: צומת אחים באזור השפלה, רכבת מגיעה עד למכללה, למידה מרחוק

   מועדי פתיחת קורסים - אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

בית איזי שפירא - מכון טראמפ

מובילי טכנולוגיה מסייעת
להדפיס את החלום - הדפסה תלת מימדית בשירות אנשי טיפול וחינוך


מקום לימוד: רעננה

   מועדי פתיחת קורסים - בית איזי שפירא - מכון טראמפ  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של בית איזי שפירא - מכון טראמפ

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסים מתוקשבים - במסגרת אופק חדש
חינוך לבריאות ותזונה נכונה
משחוק בהוראה
תרפיה במוסיקה
חדשנות בהוראה
הבנת לקויי למידה
התפתחות שפה דבורה וכתובה
פיתוח מומחיות המורה באמצעות ניתוח צילומי שיעורים


מקום לימוד: שדות נגב, למידה מרחוק

פנו ליועץ הלימודים של חמדת הדרום

האקדמית גורדון לחינוך המרכז לפיתוח מקצועי

בניית אתר אינטרנט (WIX) ב-5 ימים - קורס מרוכז


מקום לימוד: חיפה, למידה מרחוק

פנו ליועץ הלימודים של האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי

נתיבי ידע - בית ספר ללימודים מתוקשבים

קורסים בלמידה מרחוק
למידה בעידן דיגיטלי מתקדם
כלי אינטרנט מובחרים, רשתות חברתיות ועוד
צילום דיגיטלי וגרפיקה ממוחשבת בתוכנת פוטושופ 


מקום לימוד: פריסה ארצית, למידה מרחוק

   מועדי פתיחת קורסים - נתיבי ידע - קורסים מתוקשבים  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של נתיבי ידע - קורסים מתוקשבים

מכון מופ'ת - בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי הוראה

השתלמויות בלמידה מרחוק בשילוב מפגשים פרונטליים:
חינוך לזכויות אדם באמצעות הקולנוע
התפקודים הניהוליים של המוח: הקורס המעשי 
רכישת מיומנויות התנהגותיות בכלים פסיכודרמטיים 
למידה כדרך ולא כמטרה: פדגוגיה מתבוננת- עקרונות ותרגול
לכוון את המצפן: לימוד שיטת ההתמקדות לניווט יעיל ויצירתי בחיים 
מאביי ורבא לסיינפלד ומשחקי הכס: מפגשים מהסוג התלמודי
מנהיגות מבוססת אינטליגנציה רגשית 
המוח הגמיש והשפעתו על התפקודים הניהוליים 
הכיתה כמרחב קומוניקציה
שיתופיות מקוונת ורב תרבותיות – במסגרת מרכז טק -
מנחי חממות תשפא 


מקום לימוד: תל אביב

   מועדי פתיחת קורסים - מכון מופ'ת  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של מכון מופ'ת

המכללה האקדמית רמת גן

תואר שני M.A. בטכנולוגיות למידה דיגיטלית


מקום לימוד: רמת-גן

   מועדי פתיחת קורסים - המכללה  האקדמית רמת גן  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של המכללה האקדמית רמת גן

הקריה האקדמית אונו - תואר שני התמחות תקשוב ולמידה

.M.A בחינוך התמחות בתקשוב ולמידה


מקום לימוד: קרית אונו

   מועדי פתיחת קורסים - הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של הקריה האקדמית אונו - תואר שני בחינוך

האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים

תואר שני בחינוך: M.Ed. חדשנות בחינוך


מקום לימוד: חיפה

   מועדי פתיחת קורסים - האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של האקדמית גורדון לחינוך - לימודים אקדמיים