Shabaton - קורסי תקשורת -
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              04/12/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    חיפוש קורס    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

הפורטל השלם ללימודיםקורסי תקשורת ומדיה

שבתון - קורסים והשתלמויות מורים קורסי תקשורת ומדיה

סמינר הקיבוצים, בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה

הכשרת מנחי קבוצות בתכנית תקשורת מקדמת


מקום לימוד: תל-אביב

פנו ליועץ הלימודים של סמינר הקיבוצים - השתלמויות ולימודי תעודה

אוניברסיטת חיפה

תואר שני בתרבות הקולנוע - יום בשבוע
תואר שני בתקשורת – התמחות בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור
תואר שני בתקשורת - מסלול מחקרי
תואר שלישי בתקשורת
תואר ראשון בתקשורת


מקום לימוד: חיפה

פנו ליועץ הלימודים של אוניברסיטת חיפה

סמינר הקיבוצים, בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה

אוריינות חזותית בחינוך - תואר שני M.Ed
מסלול מחקרי עם תיזה


מקום לימוד: תל-אביב

   מועדי פתיחת קורסים - סמינר הקיבוצים - אקדמי  למועדי הקורסים

פנו ליועץ הלימודים של סמינר הקיבוצים - אקדמי

מצאו עוד קורסים והשתלמויות