שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> חשוב לדעת בשבתון > מענק שעות, החזר שכ"ל

מענק שעות / החזר שכר לימוד לעובדי הוראה

המועד האחרון להגשת הבקשה לקבלת מענק שעות לשנת תשע"ב הוא: יום ראשון, י"א באייר ה' תשע"א – 15 במאי 2011

רשאים להגיש בקשה למענק שעות / החזר שכ"ל

 • עובד הוראה בפועל שהיקף משרתו שליש משרה לפחות,
 • קבוע במשרתו ו – או
 • שהוא מצוי בתשע"ב בשנת עבודתו הרביעית בהוראה, כאשר בכל השנים הללו קיבל את משכורתו מהמדינה – במישרין מגזברות מחוז עבודתו במשרד או בעקיפין - דרך הבעלות המעסיקה אותו.
 • מי שיהיה בשבתון מלא בתשע"ב אינו רשאי להגיש בקשה להחזר שכ"ל / מענק שעות
 • עובדי הוראה המועסקים בהסכם "אופק חדש" מחויבים להיות בעלי תואר אקדמי ראשון.
  ורשאים להגיש בקשה להשתתפות בהחזר שכ"ל בלבד (הוראות והנחיות מתאימות יפורסמו בחודש ספטמבר הקרוב)
 • רשאים לבקש מענקים גם מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי

עבור אילו לימודים ניתן לבקש מענק שעות / החזר שכ"ל?


ניתן לבקש מענק שעות / החזר שכ"ל בגין לימודים אקדמיים באוניברסיטאות, באוניברסיטה הפתוחה, במכללות להכשרת עובדי הוראה במסלולים האקדמיים ובמוסדות חינוך אחרים שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מסגרות לימוד אחרות שהוכרו לצורכי מענקים אלה על ידי האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה.

שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל אינן מוכרות לצורך קבלת מענק שעות.

גובה המענק

 • עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה עד 12 שעות מענק או החזר שכר לימוד של שלוש שנות לימוד מלאות לכל היותר (החזר של 3 פעמים 100% שכ"ל).
 • עובד הוראה הלומד לתארים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט) רשאי לקבל יחידת מענק אחת נוספת – 4 ש"ש או 100% החזר שכר לימוד.
 • במהלך שנת לימודים אחת עובד ההוראה אינו יכול לקבל גם שעות מענק וגם החזר שכר לימוד.

מספר השעות המוענק עבור לימודים

מספר שעות הלימוד חישוב שעות המענק
6 ש"ש לפחות

2 ש"ש

11-9 ש"ש

3 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.

12 ש"ש ויותר

4 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.

כתיבת עבודת התיזה לתואר שני

עד 2 שעות מענק לכל היותר

כתיבת עבודת דוקטורט

עד 4 שעות מענק בכל שנות לימודיו של עו"ה
ולא יותר מ - 2 ש"ש בשנת לימודים אחת

   

הערה: קורס אקדמי המקנה 6 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה בישראל שווה ערך ל-4 שעות לימוד שבועיות.

טופס בקשה למענק שעות / החזר שכ"ל למורים ועובדי הוראה


להורדת טופס בקשה למענק שעות / החזר שכר לימוד הקישו כאן
http://www.shabaton.co.il/tipim/forms_shabaton.html