שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלםקורסים וסדנאות פיתוח מקצועי למורים

המכללה האקדמית בית ברל – בית הספר להשתלמויות - קורסי פיתוח מקצועי למורים

בית ברל

צרו קשר
עם נציג המוסד


שלחו לי מידע מפורטל שבתון
המכללה האקדמית בית ברל – בית הספר להשתלמויות - לימודי תעודה וקורסים למורים - בית ברל
הציגו מספר טלפון של בית ברל – בית הספר להשתלמויותהצג מספר טלפון של המוסד
נא רשום שם מלא ופרטי התקשרות
כדי שנציג יוכל לחזור
אליך במידת הצורך
שם פרטי
משפחה
טלפון
Email

שלחו לי מידע מפורטל שבתון
מאשר/ת  תקנון פרטיות והשימוש


מצא אותנו ב-Google+

המכללה האקדמית בית ברל - ביה"ס להשתלמויות

קורסים ולימודי תעודה המוכרים לאופק חדש ועוז לתמורה

פיתוח מקצועי דרגות 7-9 - יזמות בחינוך

פורשים כנף

 • הכשרת מורים וגננות חונכים של מתמחים בהוראה
 • ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות - לאופק חדש - בשפה הערבית
 • סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי (ביה"ס העל יסודי) - עוז לתמורה
 • סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי (ביה"ס היסודי) - אופק חדש
 • ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות - אופק חדש
 • סדנה וליווי למורים מתחילים (ביה"ס העל יסודי) - עוז לתמורה
 • סדנה וליווי למורים מתחילים (ביה"ס היסודי) - אופק חדש
 • סדנה וליווי למורים מתחילים (ביה"ס העל-יסודי) - אופק חדש
 • סדנה וליווי למורים מתחילים - למורים בחינוך המיוחד (יסודי וחט"ב) - אופק חדש

מורה יוזם זכויות

פיתוח מקצועי לדרגות 7-9

היקף: 150 שעות (4 ש"ש) במשך שנתיים

התכנית תחשוף את אנשי החינוך לתכנים עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית וכן תרחיב את המיומנויות הרלבנטיות שלהם כמחוללי יוזמות. לצד אלה שואפת התכנית לסייע למורים בעיצוב תהליכם בית ספריים בנושאי זכויות סמכויות אחריות וחובות של כלל באי קהילת בית הספר.

12345התכנית מיועדת לכלל המורים בדרגות הגבוהות ונוגעת בכלל התלמידים אך מתייחסת באופן מיוחד לתלמידים בעלי צרכים יחודיים על רקע מגמת ההכלה. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מהווים אתגר לאנשי החינוך באשר הדרכים ה"רגילות" אינן מתאימות להם ועל כן חשיבה יזמית היא נשמת אפו של חינוך זה.

קהל היעד:
התכנית מיועדת לכלל המורים בדרגות הגבוהות ונוגעת בכלל התלמידים אך מתייחסת באופן מיוחד לתלמידים בעלי צרכים יחודיים על רקע מגמת ההכלה. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מהווים אתגר לאנשי החינוך באשר הדרכים ה"רגילות" אינן מתאימות להם ועל כן חשיבה יזמית היא נשמת אפו של חינוך זה.

מטרות מרכזיות:

 • להכשיר יזמים חינוכיים שיהוו מנוע צמיחה – למימוש תחום הזכויות והמודעות להן במוסד החינוכי.
 • להרחיב את המיומנויות, הכשרים, והידע של המורים כמחוללי שינוי וחוקרי זירות פדגוגיות בראיה מוסדית.
 • לאפשר לאנשי החינוך צמיחה מקצועית תוך יצירת משמעות אישית.
 • לפתח זהות מקצועית של אנשי חינוך עתירי ניסיון כמנהיגים פדגוגים.

מועד הקורס:
יום ג' 16:00 - 19:15
מיקום: מת"י כפר סבא

מורה יוזם באומנות - התערבות במרחב החזותי הבית ספרי

התכנית "המורה כיוזם- התערבות במרחב החזותי הבית ספרי" תקנה פרספקטיבות תיאורטיות שתאפשרנה מבט מרובד וביקורתי על המרחב הבית ספרי והבנה של רשת ההקשרים בו הוא פועל. במהלכה יוצגו פרקטיקות לשינוי, התערבות ונקיטת יוזמות חינוכיות אמנותיות הכוללות בין היתר הקמת גלריה בית ספרית, שימוש באוצרות כפדגוגיה, הכרת פרויקטים חינוכיים-שיתופיים ועוד. בקורס ישולבו דרכי הוראה עכשוויות, למידת עמיתים וטכנולוגיות למידה ברוח הגישה להוראת אמנות כתרבות חזותית. התנסות זו תהווה דוגמה ותאפשר לפתח תהליכי הוראה-למידה דומים. כמו כן תכלול התכנית סיורים לבתי ספר ולמרחבים חוץ בית – ספריים המזמנים למידה, ומפגשים עם אמנים, אוצרים, מעצבים ואנשי חינוך. פעולת ההתערבות והשינוי החזותי-חינוכי אותה ייזום המשתתף תתועד משלבי מחקר המרחב הבית ספרי בו הוא מלמד, דרך גיבוש היוזמה, יישומה, הפעלתה והערכתה.

נושאים עיקריים בקורס מורם יוזם באומנות

 • הקניית כליים לניתוח דימויים חזותיים ולמחקר חזותי של המרחב הבית ספרי
 • בחינת המרחב הבית ספרי כבסיס ליוזמה אמנותית-חינוכית.
 • תכנון יזמות חינוכית- אמנותית
 • גישות עכשוויות בחינוך לאמנות (VCAE), ובפרקטיקות חינוכית-אמנותית להתערבות ושינוי המרחב הבית ספרי (כגון: גלריה בית ספרית, אוצרות כפדגוגיה וכדרך ליישום PBL, חצר וגינה קהילתית ועוד)
 • בחינת אפשרות הרחבת המרחב הפיסי הבית ספרי באמצעות המרחב הווירטואלי.

התכנית במימון משרד החינוך

היקף

150 שעות (4 ש"ש) במשך שנתיים
שנה א'+ שנה ב' (75 ש"ש בכל שנה)

מועד הקורס

יום ג' 16:00-19:15

בין קוגניציה לרגש – פסיכופדגוגיה כמתחם לפיתוח תכניות התערבות בתיווך והובלה של היועצת החינוכית

התכנית בשיתוף עם המסלול לתואר שני ביעוץ חינוכי של המכללה האקדמית בית ברל..

התכנית מעמידה במוקד את ההקשרים הפסיכולוגיים רגשיים והקוגניטיביים-מוחיים כבסיס ליוזמות והתערבויות.
התכנית מציעה את הפסיכופדגוגיה כמתחם אפשרי עדכני לפיתוח תכניות התערבות מחוללות שינוי ופורצות דרך.
תכניות התערבות ברוח הגישה מאפשרות הסרת מחסומי למידה, השפעת רגשות על ביצועים, מעבר בין מעגל הלמידה למעגל ההצלחה.
לצד אלה התכנית תיתן ביטוי גם לנוירופדגוגיה – פדגוגיה מונחית מוח כגישה מתפתחת הקושרת בין הפדגוגיה לחקר המוח ותפקודו.

נושאים עיקריים בקורס

 • העמקה ותרגום מתאוריה לפרקטיקה – תחומים וסוגיות בתחום הפסיכופדגוגיה והנוירופדגוגיה.
 • הקניית כלים וליווי להתערבות בהנחיית צוותי מורים ויישום תכנית/יוזמה.
 • צמיחה מקצועית תוך יצירת משמעות אישית, באמצעות ליווי אישי ובקבוצה של התהליך החל מבחירת הנושא והתכנון, העברה ויישום התכנית הערכה והכתיבה.

היקף הקורס

150 שעות (5 ש"ש) - במשך שנתיים

מועד הקורס

יום ראשון
שנתי


גננת יוזמת ומטמיעה תכניות יחודיות בתחום כישורי חיים והכלה

גן הילדים הוא מסגרת חינוכית המאפשרת פיתוח מגוון רחב של יוזמות. מטרת התכנית היא לחשוף את הגננת לתכנים עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום כישורי חיים והכלה כבסיס לפיתוח יוזמות חינוכיות בגן. התכנית מבוססת על העצמה והרחבת המיומנויות והכשרים של הגננת כמחוללת יוזמה. פיתוח המיזם החינוכי ייעשה במתכונת מונחית הכוונה והתנסות עצמית .

התוכנית מבוססת על עקרונות המתווה הכללי של פיתוח מקצועי לדרגות הגבוהות ומשלבת תכנים ייחודיים לגננות , ומותאמת לסיטואצייה החינוכית היחודית של גן הילדים.

נושאים עיקריים בקורס:

 • התהליך היזמי וההקשר הארגוני והפדגוגי בגן הילדים .
 • גננת כיזמית חינוכית – מיצוי כוחות ועוצמות אישיות.
 • תפיסות ומחקרים העוסקים בוויסות רגשי, תקשורת בינאישית, הכלה, התפתחות רגשית חברתית
 • שימוש בכלי מחקר תיעוד והערכה בתהליך היזמי
 • פיתוח מיזם מרעיון – לביצוע ,כתהליך רפלקטיבי.

התכנית במימון משרד החינוך

היקף הקורס

150 שעות (5 ש"ש) - במשך שנתיים

מועד הקורס

יום שני
שנתי

הכשרת חונכים ומלווים מומחים

לימודי תעודה למורים וגננות בדרגות 7 - 8

תכנית דו-שנתית להכשרת חונכים ומלווים מומחים. הכניסה להוראה מאופיינת בהתמודדויות מקצועיות פדגוגיות ורגשיות שיש להעניק להן סיוע בתמיכה בקמפוס וחניכה פעילה בגן ובביה"ס. החונכים [בשנת הסטאז'] והמלווים [בשנים א-ב לאחר הסטאז'] מסייעים בקליטה מיטבית ונדרשים לידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא אף בתחום הדרכת מורים וגננות מתחילים. התכנית מעצימה את הלומדים בתחום ההוראה ומקנה מיומנויות לליווי עמיתים.

נושאים עיקריים בקורס:

 • עולמו של המורה / גננת מתחילים
 • כישורי הנחיה והיוועצות
 • הערכה והעצמה
 • התמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • Supervision אישי וניתוח אירועי הדרכה

התכנית במימון משרד החינוך

תעודה

מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת מורה חונך מלווה מומחה מטעם משרד החינוך, והמכללה האקדמית בית ברל.

היקף הקורס

150 שעות (5 ש"ש)

מועד הקורס

יום ראשון
שנתי

מורה חונך בכיר

מוכר לאופק חדש - פיתוח מקצועי דרגה

מטרת התכנית היא לפתח את הכישורים והמומחיות בתחום החונכות והליווי כך שבוגר תכנית ההכשרה יוכל לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי תפקידים אחרים בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחיה, הדרכה, ליווי, הדרכה והובלה בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו, לפי העניין והצורך. הלימודים יתמקדו בהעשרה ובהעמקה בידע בתחומים הנגזרים ממהות התפקיד במטרה לקדם ולהעשיר את הידע והניסיון הנדרשים לחונכים בכירים ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של חונך בכיר כמומחה ומנהיג בתחומו.

נושאים עיקריים בקורס:

 • מודלים של הנחיה
 • פיתוח תפיסת תפקיד וזהות מקצועית
 • היבטים מערכתיים קבוצתיים
 • התנסות בסימולציה ו/או משחק תפקידים
 • כתיבת תלקיט אישי

התכנית במימון משרד החינוך

היקף הקורס

: 150 שעות (5 ש"ש) - במשך שנתיים

מועד הקורס

שנתי - יום ראשון

מורה חוקר את עשייתו

מוכר לאופק חדש פיתוח מקצועי בדרגות 7 - 8

הנחת היסוד של תוכנית זאת היא כי המורה הנו אדם סקרן, צמא דעת ואיכפתי הבוחר בלמידה כדרך חיים. לפי עמנואל קנט, האדם הבוגר או הנאור הוא זה "המעז להשתמש בשכלו" הן בתחום האינטלקטאולי והן בתחום המוסרי.
אחד ממאפייני ההוראה שזכו לבולטות בשנים האחרונות הוא היותה תלויית הקשר. התוכנית הנוכחית מזמנת למורים מנוסים לחקור את ההקשר בו הם פועלים, ולזהות תוך כדי החקירה את השינויים הנדרשים כדי לטייב את התהליכים החינוכיים ברמת הארגון וברמת הכיתה.
האפשרות הניתנת כאן לאנשי חינוך, לעצור ולהתבונן על הסיטואציה בה הם מעורבים מ"מעוף הציפור" בראיה מערכתית ובמשקפיים חדשות של מחקר , עשויה לעשות את ההבדל בין הרגיל למצוין בכל תחום ובין איש המקצוע למקצוען המומחה.

אנו רואים בתכנית "מורה חוקר את עשייתו" הזדמנות מיוחדת במינה לכל איש חינוך להתפתחות מקצועית מלהיבה ו"אחרת" .

מטרת התכנית היא לחשוף את הלומדים לתכנים עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי המחקר החינוכי, ולהרחיב את המיומנויות והכשרים שלהם כגורמים חוקרים בארגון.

נושאים עיקריים בקורס:

 • מהותו של השיח האקדמי-פרקטי
 • אוריינות מחקרית
 • מחקר פעולה
 • מהשדה - למחקר וכל הדרך חזרה
 • התנסות במחקר שדה בביה"ס

התכנית במימון משרד החינוך

היקף הקורס

150 שעות (5 ש"ש) - במשך שנתיים

מועד הקורס

יום רביעי - אחר הצהריים
תתכן פתיחת קורסי נוסף בימי ראשון בכפוף למספר נרשמים. שנתי

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות דרגות 7-8

מוכר לאופק חדש פיתוח מקצועי בדרגות 7 - 8

יזמות במאה ה21 אינה אפשרות בלבד, אלא צורך חיוני לכל אדם וארגון השואפים להתפתח. מטרת התכנית היא לחשוף את הלומדים לתכנים עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית. כמו כן היא מבקשת להרחיב את המיומנויות הרלבנטיות למחוללי יוזמות בארגון. מטרות אלו יקודמו באמצעות תהליכים רפלקטיביים שיעסקו ביכולת ההשפעה הייחודית של המורה ובמסוגלותו לחולל שינויים פדגוגיים מערכתיים.

פיתוח המיזם החינוכי ייעשה בסיוע הנחייה, תוך התייעצות עם הנהלת בית הספר ובהתנסות מעשית בשטח.בכך יוכל המורה לתרום לארגון ולעמיתים הפועלים לצדו.

נושאים עיקריים בקורס:

 • התהליך היזמי וההקשר הארגוני והפדגוגי.
 • המורה כיזם חינוכי – מיצוי כוחות ועוצמות אישיות.
 • שימוש בכלי מחקר בתהליך היזמי
 • תהליכי רפלקציה תיעוד והערכה
 • פיתוח מיזם מרעיון – לביצוע

התכנית במימון משרד החינוך

היקף הקורס

150 שעות (5 ש"ש) - במשך שנתיים

מועד הקורס

יום שני - אחר הצהריים
במידה ויהיה מספר נרשמים רב תיפתח קבוצה נוספת בימי ראשון.

מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו / הרחבת הסמכה

מוכר ללימודי תעודה; אופק חדש 1-9 ועוז לתמורה
תכנית ייחודית ללימודי הסמכה בשיתוף המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך.

תכנית זו מכוונת להכשיר מורים להוראה ולהובלת מקצוע חדש "תרבות ישראל ומורשתו". במסגרת התכנית ישכללו המשתתפים את היכולות הדידקטיות הנדרשות להוראה רב תחומית בתרבות ישראל, בספרות עברית, ובהיסטוריה ציונית. במקביל לכך, ירכשו המשתתפים מיומנות למידה והוראה בחברותה ובהנחיית תהליכים קבוצתיים כחלק מתהליכי בירור הזהות. המשתתפים יכירו את תחומי הליבה של התרבות היהודית והציונית, תוך התנסות בפעילויות המיישמות הלכה למעשה את הידע המצטבר.

תנאי קדם

תעודת הוראה או רישיון הוראה ביהדות/חברה/מדעי הרוח

תנאי קבלה

ראיון אישי

נושאים עיקריים בקורס:

 • קריאות הומניסטיות בפרשת השבוע
 • צדק וצדקה בראי המקרא, מקורות חז"ל הרמב"ם – מתלמוד למעשה
 • הפיוט – שירה ותפילה. הפיוט הוא השירה המודרנית של התפילה
 • ביטויים ציוניים בספרות ובשירה המודרנית
 • זהות וחברה: מסורת והתחדשות
 • דילמות בהוראה וחינוך בראי סיפורי חז"ל – הוראה דיאלוגית

תעודה

מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת הסמכה להוראת המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" מטעם המכללה האקדמית בית ברל
משרד החינוך ינפיק אישור להרחבת רישיון הוראה

היקף הקורס

180 (6 ש"ש)

מועד הקורס

קבוצה א: :יום שני - בוקר + ימים מרוכזים בחופשות
קבוצה ב: יום רביעי - אחר הצהריים + ימים מרוכזים בחופשות

עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד או מענק שעות בהתאם לזכאותם

תכנית להכשרת רכז הערכה בית ספרי

התכנית מוכרת לדרגות 7-9 באופק חדש.

תכנית דו-שנתית להכשרת רכז הערכה בית ספרי על-פי דרישות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ועוסקת בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של מדידה והערכה בבית הספר. תפקידו של רכז ההערכה להטמיע ולטפח תרבות של "הערכה לשם למידה" בבית הספר, ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי, במגוון היבטים: הערכת לומדים, הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים, הערכת אקלים בית הספר, הפקת דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, שימוש מושכל בממצאי הערכה לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים, ועוד. במהלך לימודי השנה השנייה יתקיים פרקטיקום שילווה בסמינריון יישומי.

תנאי קבלה

תואר שני (או במהלכו), תעודת הוראה, חמש שנות ניסיון בהוראה, המלצת מנהל ביה"ס וראיון.

דרישות קדם

סטטיסטיקה תיאורית, שיטות מחקר כמותיות (למתחילים).

נושאים עיקריים בקורס:

 • הערכת למידה ולומדים
 • הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים
 • הערכה בית ספרית
 • מדידה בחינוך
 • הובלת צוות ותהליכי שינוי בארגון

תעודה

 • בוגרי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת רכז הערכה בית ספרי מטעם המכללה האקדמית בית ברל.
 • בוגרי התכנית יקבלו כתב מינוי ממשרד החינוך לאחר שהם ימונו לרכזי הערכה על ידי מנהל/ת ביה"ס.
 • עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד בהתאם לזכאותם

היקף הקורס

280 שעות (10 ש"ש). 60
שעות בכל שנה מוכרות לאופק חדש.

מועד הקורס

יום א' - אחר הצהריים (+ שיעור מתוקשב).
דו-שנתי.

הכשרת מורים וגננות חונכים של מתמחים בהוראה

מוכר לאופק חדש; לימודי תעודה

התכנית להכשרת חונכים תעסוק בפיתוח תפיסת התפקיד החונך [מורה/גננת] כעמית המסייע למתמחה תוך טיפוח כישורי הנחיה והדרכה לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ותמיכה בקליטתו ובהסתגלותו במערכת. במסגרת הלימודים יוקנו כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית והאוטונומית של המתמחה. התכנית להכשרת חונכים מעצימה את הלומדים עצמם כמורים וגננות בנוסף לעבודתם עם מתמחים חדשים.

נושאים עיקריים בקורס:

 • קשיים של מורים חדשים
 • מהות השיח הרפלקטיבי בשלב הכניסה למקצוע
 • מודלים של ליווי וחונכות
 • הדואליות התפקודית בין תמיכה לבין הערכה
 • תפיסת תפקיד וזהות מקצועית

תעודה

 • התכנית במימון משרד החינוך
 • מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת מורה/גננת חונך מטעם משרד החינוך והמכללה האקדמית בית ברל
 • תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף (גננות ומורים מתחילים) העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה

היקף הקורס

60 שעות (2 ש"ש)

מועד הקורס

קבוצה א: יום ראשון / קבוצה ב': יום שלישי

ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות

הסדנאות מתקיימות בשפה הערבית
מוכר לאופק חדש

הסדנה מיועדת לגננות מתחילות בשנה א' במסגרת "אופק חדש".

הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקדנה בנושאים החיוניים לעבודת הגננת המתחילה.
הסדנה מציעה 40 שעות להעצמה אישית ומקצועית ובנוסף 20 שעות תמיכה וליווי עלידי גננת מנוסה מהצוות החינוכי של בית הספר.

נושאים עיקריים בקורס:

 • הגננת כמנהלת - אסטרטגיות וסוגיות בניהול הגן ובביסוס הסמכות המקצועית
 • מתן מענה לילדים בעלי מגוון צרכים
 • שותפות ותקשורת עם הורים
 • טיפוח סביבה לימודית בהלימה לתכניות הלימודים בגן
 • פיתוח יחסי קולגיאליות עם עמיתים בצוות הגן

תנאי רישום

 • תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף (גננות ומורים מתחילים) העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה
 • הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום.

היקף הקורס

היקף: 60 שעות (2 ש"ש

מועד הקורס

יום שני - ערב

מעוניינים במידע נוסף ? פנו אלינו לייעוץ ולהתאמה אישית פנו למידע על הקורסים ל בית ברל – בית הספר להשתלמויות

הציגו מספר טלפון של בית ברל – בית הספר להשתלמויותהצג מספר טלפון של המוסד
נא רשום שם מלא ופרטי התקשרות
כדי שנציג יוכל לחזור
אליך במידת הצורך
שם פרטי
משפחה
טלפון
Email

שלחו לי מידע מפורטל שבתון
מאשר/ת  תקנון פרטיות והשימוש
שלחו לי מידע מפורטל שבתון