שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלםקורסים וסדנאות פיתוח מקצועי למורים

האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי

קורסי פיתוח מקצועי למורים

חיפה

לקשר עם נציג המוסד
שלחו טופס


האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי - השתלמות פיתוח מקצועי למורים וגננות בחיפה


האקדמית גורדון לחינוך

פיתוח מקצועי למורים באקדמית גורדון:


פיתוח מקצועי למורים וגננות בשנתם השנייה לעבודה – פיתוח מקצועי

כחלק מהתמיכה המוענקת למורים מתחילים בשלב הכניסה למקצוע, הוחלט להרחיב את מערך התמיכה לאחר שנת ההתמחות (סטאז') לשנתיים. במסגרת זו יחשפו מורים וגננות מתחילים לשנת תמיכה נוספת.

היקף הלימודים: 60 שעות
40 שעות לימוד פרונטלי - הפרושות על פני עשרה מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל אחד.
20 שעות ליווי אישי (על ידי מורה מלווה).
בכל מוסד חינוכי יתקיים מודל שונה לבחירת המורה המלווה.

מודל תהליך הליווי במכללת גורדון:

 • מורה מלווה בוגר תוכנית M.Ed. במכללת גורדון בתוכנית "פיתוח סגל לתפקידי הדרכה".
 • מורה מלווה בוגר קורס חונכים.
 • מורה מלווה - עמית מתוך סגל ביה"ס בתחום הדעת של המורה המתחיל על פי המלצת המורה המתחיל.
 • מורה מלווה שהומלץ ע"י מנהל בית הספר.

מוזמנים להירשם עובדי הוראה החל משנת עבודתם הראשונה - שנה לאחר שנת הסטאז'.

שכר הלימוד: מתוקצב על ידי משרד החינוךתכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"

תכנית 'מנצחת' - עם טובי המנחים ואנשי השטח.
מוכר לפיתוח מקצועי על פי מתווה "אופק חדש", בתכנית תלת שנתית.


סגן המנהל הוא שותף בהובלת נושאי הפדגוגיה וממלא תפקיד מכריע בניהולו התקין של בית הספר. על פי מתווה "אופק חדש", נדרשים סגני מנהלים להשתלם בתכנית בת שלוש שנים, שבה יעשירו את "ארגז הכלים" סביב תכנים המותאמים לתפיסה והגדרת תפקידם המתרחב במערכת הבית ספרית. סגני המנהלים במחוז חיפה, מוזמנים בזאת להצטרף לתכנית שפותחה במכללת גורדון מתוך כוונה לטפח סקרנות ושאיפה להמשך התפתחות מקצועית. בשנה הראשונה יושם דגש על למידה מאנשי מפתח בתחום הניהול החינוכי, לצד העצמת החוויה האישית של המשתלמים. נעסוק בהקניית ידע עיוני ומעשי הקשור לתפקידו של סגן המנהל כיד ימינו של מנהל בית הספר. נעמיק בסוגיות שמשפיעות על תמונת העתיד של בית הספר, בהתאם למאפייניו וצרכיו, כמערכת הנמצאת ביחסי גומלין עם מגוון גורמים פנימיים וקהילתיים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
מועד פתיחת הקורס עשוי להשתנות על פי אילוצי המכללה.

קורס הכשרת מורים חונכים/מלווים מוכר לאופק חדש

שני מסלולים:

1. מסלול חד שנתי לדרגות 4-6
2. מסלול דו שנתי לדרגות 7-8

תפקידם של המורים החונכים מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה.
תוכנית ההתמחות בהוראה רואה את המורים החונכים כגורם דומיננטי המסייע בקליטתם של המורים החדשים במערכת החינוך.

קורס מורים חונכים יתקייםבמתכונת המשלבת סדנה והקניית ידע תיאורטי של למידה תוך התנסות בעבודה אישית, התבוננות פנימה ועיבוד חוויתי במקביל.

הקורס המוצע עונה על המטרות והדגשים המרכזיים של מתווה "אופק חדש" לפיתוח מקצועי של מורים בעלי תואר ראשון וותק של ארבע שנים לפחות.
ההשתלמות מיועדת למורי בית הספר היסודי במחוז חיפה..

מסלול לדרגות 4-6:

היקף הלימודים: 60 שעות אקדמיות, על פני 20 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות כל אחד.
אוכלוסיית היעד: מורים המשמשים בפועל כחונכים בבית הספר אך נעדרי הכשרה פורמלית, וכן מורים המיועדים לתפקידי חניכה.

מסלול לדרגות 7-8:

היקף לימודים – 150 שעות על פני שנתיים – בכל שנה 15 מפגשים במכללה,
4 שעות כל מפגש (60 שעות למידה, ליווי והנחיה) + 15 שעות עבודה מעשית בבית הספר.

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות 7 - 9 לפי מתווה אופק חדש תשע"ג

במסגרת רפורמת "אופק חדש" תינתן הכרה של משרד החינוך ויושם דגש ייחודי על הובלת יוזמה חינוכית וחקר השדה, כחלק מההתפתחות המקצועית של המורים בדרגות הגבוהות.

מורים המתפתחים לקראת דרגה 7, יעסקו ביוזמה, פיתוח והובלה של פרוייקט חינוכי במערכת.
מורים המתפתחים לקראת דרגה 8, יעסקו בהובלת מחקר סביב סוגיה ייחודית שיזהו בשדה עבודתם.
מורים המתפתחים לקראת דרגה 9 ישתלבו השנה בפיתוח יוזמה או מחקר שדה (מהתכנית בדרגות 7,8).

להלן מתווה הלימודים המוצע לקראת שנת תשע"ג:

אוכלוסיית היעד:
מורים בדרגות 8-6 בעלי תואר ראשון לפחות בהתאם לנהלי הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש".
עובדי הוראה הנמצאים בדרגה 7-9 ילמדו בשנה"ל תשע"ג על פי בחירתם - מדרגה 7 או מדרגה 8.

הנחיות:

 • יש ליידע את מנהל/ת בית הספר בדבר לימודיך אצלנו לפיתוח מקצועי לדרגות הגבוהות.
 • על המורה להימצא בדרגה 6-8, בהתאם לנהלי "אופק חדש.
 • המורה בעל/ת תואר אקדמי ראשון או שני ממוסד מוכר.
 • הנהלת התכנית תזמן את המורים לראיון אישי עפ"י שיקול דעתה.

מבנה הלימודים בתשע"ג:

סה"כ 75 שעות, בחלוקה הבאה:

 • 45 שעות לימוד פרונטליות.
 • 15 שעות ליווי .
 • 15 שעות למידה עצמית של המורה וזמן שימוש בספריה.


הלימודים בתשע"ג יתקיימו בימי חמישי, בין השעות 19:15-16:00,
כל מפגש בן 4 שעות אקדמיות.

למסיימי הלימודים בהצלחה ינתן מכתב סיום לימודים מטעם המכללה. יש להגיש מכתב זה למשרד החינוך לצורך הקידום בדרגה.
הלימודים ממומנים ע"י משרד החינוך.

פיתוח מקצועי יעודי במתמטיקה לדרגות 7-9

ב"אקדמית גורדון" המרצים המובילים של החוג למתמטיקה עוסקים בעשייה מחקרית ומעשית בנושאים כמו: כתיבת חומרי למידה והתאמתם לרמות שונות של לומדים, חקר תהליכי הוראה של מורים למתמטיקה, דרכי שימוש במבחנים ככלי ללמידה ועוד.
חברי הסגל יהיו שותפים להבניית המחקר ודרכי היישום.

כל אחת מהתוכנית היא דו שנתית בהיקף של 150 ש"ל מתוכן 90 שעות עיוניות, 60 שעות לווי והנחייה אישית כמפורט להלן:
שנה א': לימודים עיוניים 45 שעות+ ליווי והנחייה 30 שעות.
שנה ב': לימודים עיוניים 45 שעות+ ליווי והנחייה 30 שעות.

פיתוח מקצועי יעודי – תקשוב לדרגות 7-9

ההכשרה תתבסס על ידע תיאורטי בתחום פיתוח יוזמה חינוכית מתוקשבת, התנסות מעשית וליווי תכנון ופיתוח היוזמה לאורך השנה.

קהל היעד: רכזי תקשוב
מודל ההפעלה של התוכנית:
ההשתלמות מוכרת כ- 150 שעות גמול "אופק חדש" במשך שנתיים (75 שעות בשנה): בכל שנה 15 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, סה"כ 60 שעות בודדות: מתוכם 9 מפגשים פרונטליים, 4 מפגשי הנחייה וליווי, 2 מפגשים מתוקשבים. - 15 שעות בהתנסות מעשית שיוקדשו ליישום התכנים הנלמדים.הכשרת מורים להערכה והתאמת אסטרטגיות למידה לתלמידים מתקשים

קורס דו שנתי ללימודי תעודה

המונח הוראה מתקנת הינו מונח שנוי במחלוקת. האם באמת ישנו ילד שדורש תיקון? בכל זאת, אם בהוראה מתקנת אנו מתכוונים לשיטות הוראה חלופיות המותאמות לתלמידים בעלי קשיים, אז אכן הגעתם לקורס המתאים.

 • בקורס זה ילמדו עקרונות התואמים להגדרה המקובלת של מושג ההוראה המתקנת.
 • הסטודנטים יוכשרו לטכניקות למידה אישית המתואמת לצרכי הילד המתקשה תוך אבחון צרכיו והקשיים הספציפיים הנוגעים לו.
 • במהלך הלימודים יוכשרו הלומדים הן בזיהוי התלמיד המתקשה והן בבניית סביבת לימוד ודרכי הוראה המתאימות לו.
 • הקורס יועבר על ידי צוות המתמחה בתהליכי למידה אלטרנטיביים, ליקויי למידה ואבחון דידקטי.

היקף הקורס:
150 שעות בשנה
הקורס מוכר לגמול השתלמות,
בכל שנה יוכרו 30 שעות ל"אופק חדש" למורים בחינוך הרגיל ו-60 שעות למורים בחינוך המיוחד.

פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים.

הרחבת רישיון הוראה במקצוע תרבות ישראל ומורשתו

האקדמית גורדון מזמינה אתכם בואו להיות מעצבי המחר....
מכללת גורדון, באישור משרד החינוך, פותחת בשנה"ל תשע"ג מסלול מיוחד להרחבת רישיון הוראה במקצוע החדש "תרבות ישראל ומורשתו" בשנת לימודים אחת

אם אתם רוצים לראות את עצמכם כאנשי מפתח מובילים בקידום תהליך חינוכי בעל משמעות בעיצוב תחושת הזהות של תלמידיכם, בואו להתפתח בלימודי "תרבות ישראל ומורשתו" מקצוע חובה חדש במערכת החינוך.

פיתוח מקצועי של מורים להוראת מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" נועד להעמיק את ידע הלומדים ואת תחושת ההתמצאות שלהם בתרבות ישראל, ליצור תחושת שייכות ואחריות לעם ולמדינה ולהעניק כלים לגיבוש זהות יהודית, ציונית, ישראלית. מבנה לימודים מרתק עם טובי המרצים, ימי סיור במוזיאונים ואתרי מורשת, והתפתחות אישית דרך חקר עולם החוויה של הלומדים סביב תכני הקורס.

תעודה:
למסיימים בהצלחה תוענק תעודת גמר מטעם המכללה האקדמית גורדון, המרחיבה את רישיון הוראתם למקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" .
מסיימי הקורס יצברו 60 שעות בשנה לקידום מקצועי לדרגות 1-6 ו- 75 שעות לקידום מקצועי לדרגות 7-9 במסגרת "אופק חדש".

אוכלוסיית היעד:
בעלי תעודת או רישיון הוראה ותואר ראשון בתחום היהדות, החברה, הרוח או ידיעת הארץ.

היקף שעות וימי הלימוד:
180 שעות במשך שנת לימודים אחת: 35 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות, שלושה ימי סיור בימי חופשה מהוראה בבתי הספר וחמישה שיעורים מתוקשבים.

לתשומת ליבך: מורים בשנת שבתון מלא יוכלו ללמוד בהיקף גבוה מ- 16 ש"ש באותה תכנית.


הסמכה מורה מומחה להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים

ועדת היגוי: ד"ר צפורה אשרת, ד"ר עירית גילת, ד"ר אסתר שלייר, ד"ר ארנת טורין, ד"ר יהודית לפידות-ברמן

גורדון האקדמית לחינוך בחיפה, בשיתוף עם המחלקה למחוננים במשרד החינוך, מציעה לאנשי חינוך תכנית דו-שנתית לקראת הסמכה להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים. תכנית זו מתבססת על מדיניות משרד החינוך, הקובעת כי מורים לתלמידים מחוננים ומצטיינים יהיו בעתיד אך ורק מורים בעלי הסמכה מוכרת בתחום. הקורס מהווה תנאי להגשת מועמדות למכרז ניהול מרכז מחוננים. התוכנית מכשירה מורים מומחים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים במדינת ישראל. למסיימים בהצלחה תוענק תעודת סיום התמחות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים חתומה על ידי משרד החינוך.

עיקרי התכנית
לתכנית ארבעה מוקדים: תיאורטי, סדנאי, מחקרי ויישומי-אינטגרטיבי.
הלמידה בתכנית תשלב בין ארבעת המוקדים הנ"ל באופנים שונים במטרה לפתח ידע פרופסיונאלי.

בין נושאי הלימוד:

 • סוגיות תיאורטיות, תפיסות שונות של מצוינות, מחוננות ואינטליגנציה.
 • כישרוניות ומומחיות.
 • יצירתיות.
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכים לטיפוח חשיבה מסדר גבוה, כולל מטה-קוגניציה ורפלקציה.
 • עקרונות לפיתוח תכניות לימודים ודרכי הוראה לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכי הערכה.
 • מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות בקרב מחוננים: בנות, ליקויי למידה, תת-משיגים.
 • סביבות למידה מיטביות לטיפוח מחוננות והצטיינות.
 • תכניות ייחודיות ודרכי טיפוח בעולם.

את התכנית תלווה למידה אקדמית ברשת האינטרנט וכן צפייה ב"חוגורדון" (חוגים לילדים מחוננים המתקיימים במכללה)

דרישות התכנית:
שנה א': נוכחות, קריאה, תרגילים, סיורים ועבודה מסכמת.
שנה ב': נוכחות, קריאה, תרגילים, סיורים ופרויקט מונחה.
מעבר לשנה ב' מותנה בציון 80 ובהערכת צוות התכנית. בכל שנה יש לנכוח בלפחות 80% משעות הלימוד.


מרכזים: ד"ר אסתר שלייר, ד"ר סטן סופר וד"ר נטע אקר.

היקף:
240 שעות (120 שעות אקדמיות לשנה) . בכל שנת לימודים- 60 שעות מתוך 120 שעות יוכרו ל"אופק חדש". החל משנה"ל תשע"ב מוכרים לימודים אלו לצורך פיתוח מקצועי של מורים בדרגות הגבוהות – 75 שעות בשנה לדרגות 8-7.

קהל היעד:
מורים בפועל ובשבתון, בעלי תעודת הוראה

תנאי קבלה :
המלצת מנהל ביה"ס, קורות חיים בדגש על יוזמות ועשייה חינוכית.

הלימודים ממומנים במלואם על ידי משרד החינוך

העם היהודי בתפוצות - מורשת קהילות ישראל

בשיתוף מחלקת קשרי ישראל - תפוצות, משרד החינוך והמכון ללימודי שואה ע"ש חדווה אייבשיץ.
ההשתלמות כוללת סיור בבית התפוצות, ת"א.

מטרת ההשתלמות
העמקת ההיכרות עם קהילות ישראל בתפוצות ועם מורשתן.

נושאי ההשתלמות העיקריים:

 • רקע היסטורי להתהוות התפוצות.
 • זרמים שונים וקהילות שונות ביהדות התפוצות (יהדות אתיופיה ובני הפלשמורה, יהדות מזרח ומערב אירופה, יהדות ארה"ב ועוד).
 • יחסי יהדות התפוצות ויהדות ישראל.
 • חינוך יהודי - בישראל ובתפוצות.
 • השתקפות סוגיות בקולנוע ובתקשורת.
 • סיור בבית התפוצות.

קהל היעד:
ההשתלמות פתוחה לקהל הרחב,
לכל המעוניין להעמיק ידיעותיו בתחום
ולמורים למטרת גמול השתלמות (מוכר ל"אופק חדש").

דרישות ההשתלמות:
השתתפות ב 80% משעות הלימוד לפחות, עבודה מסכמת (בה יש לקבל ציון 60 לפחות)

היקף ההשתלמות:
60 שעות אקדמיות (2 ש"ש) 7ימי לימוד, כל יום בן 8 שעות אקדמיות.
פתיחת ההשתלמות מותנית במס. הנרשמים.

שילוב בין טקסט מילולי וטקסט חזותי

התנסות בבניית יחידות לימוד בנושאים: תיאטרון ראליסטי, תיאטרון תנועה, תיאטרון סיפור, הקומדיה דל ארטה, המפגש בין השפה הכתובה לשפה החזותית. במהלך המפגשים נצפה בקטעי ווידאו, נתנסה בתרגילים ונבנה יחידות הוראה.

היקף השתלמות:
ההשתלמות תתקיים במסגרת 7 מפגשים סה"כ 30 שעות אקדמיות, מוכרת לאופק חדש.


ההשתלמות מיועדת למורים לתאטרון,
מורים מתחומי דעת אחרים יתקבלו על בסיס מקום פנוי בלבד.

מטקסט שאינו דרמתי לאירוע תיאטרוני

התנסות בבניית יחידות הוראה המתבססים על הבניית תהליכי יצירה. במסגרת ההשתלמות יושם הדגש על המעבר מטקסטים שאינם דרמטיים כגון: שירי משוררים, טקסט תנכי, סיפור אישי, טקסט ספרותי לאירוע תיאטרוני. דרכי השימוש בדימוים וחומרי אמנות כמקור להשראה.

היקף ההשתלמות :
ההשתלמות תתקיים : סה"כ 30 שעות אקדמיות מוכרת לאופק חדש.

ההשתלמות מיועדת למורים לתאטרון, מורים מתחומי דעת אחרים יתקבלו על בסיס מקום פנוי בלבד.

שילוב אמנויות בשדה החינוך והטיפול, הייעוץ וההנחיה
דרמה תרפיה, ביבליותרפיה ואמנות

ביטוי יצירתי מעלה חוויות רגשיות מעשירות המסייעות לאינטראקציות ייחודיות,
לכן עבודה עם האומנויות השונות מסייעת לאנשי מקצוע מתחומי החינוך, ההדרכה, הייעוץ והטיפול, לעבור עם ילדים נוער ומבוגרים, תהליך חוויתי עוצמתי של התבוננות משותפת על היצירה ועיבוד מילולי.

באמצעות תהליך זה נוצר חיבור בין חלקים קוגניטיביים ורגשיים לחיזוק כוחות ולצמיחה.

המיקוד בקורס יהיה בתהליך היצירה ובדרכי ההבעה האמנותיים ופחות באיכויות האסתטיות של תוצרים.

מטרות הקורס:

 • בקורס יחוו המשתתפים את עולם הדרמה, המשחק, הסיפור והאמנות באמצעות מנגנוני השלכה והרחקה יעבדו עם סמלים, דימויים, מטאפורות, דמיון ויצירתיות .
 • המשתתפים יעברו למידה תיאורטית המשולבת עם התנסות חווייתית ויישומית.
 • המשתתפים יעשירו את ארגז הכלים שלהם בתהליכי הבעה ויצירה ליישום בעבודתם.
 • המשתתפים ירכשו כלים שיסייעו למתקשים לגעת או לבטא את רגשותיהם.

קהל היעד:
אנשי חינוך, מורים, יועצים חינוכיים ומטפלים

הקורס מוכר לגמול השתלמות

קורס כישורי הדרכה - פיתוח מקצועי למדריכים

מימוש תיאוריות הדרכה בשדה ההוראה

30 שעות על פני 10 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות,
אחת לשלושה שבועות אחה"צ.

הקורס ייפתח בסמסטר ב' עם התגבשות קבוצה.

מדריכים מתמודדים עם אתגרים רבים בשדה החינוך:

 • בהיבט המערכתי (בי"ס, מנהלים, מפקחים)
 • בהיבט הקוגניטיבי-מקצועי
 • בהיבט הבין אישי (יחדי מדריך - מודרך).

הקורס ישמש כמערך תומך ומעודד למידה והתפתחות למדריכים בשלבי התפתחות מקצועית שונים.

הלמידה תתמקד ב - "מקרים" שיובאו ע"י המשתתפים CASES, לפיהם ייבחנו שאלות פרגמטיות ו מהותיות, המתייחסות להדרכה,
ניתוח מקרים, ועיגון התפיסות בידע תיאורטי.

השיח המשתף בקורס יאפשר בירור ובדיקה של עמדות וזהויות מקצועיות.

נושאי הלימוד בקורס:

הנושאים שיעלו לדיון בקבוצה יתבססו על המקרים שיובאו ע"י חברי הקבוצה מנסיונם בשטח.

העקרון המנחה את השיח והחשיבה המשותפים בקבוצה זו הוא זיהוי של פעים ודילמות המאפיינים את תחום ההדרכה, בדיקת מגוון של דרי מענה והמשתמע מהן לגבי תפיסת ההדרכה ותפיסת התפקיד.

אוכלוסיית יעד:

 • מדריכים העוסקים בהדרכה ומעוניינים בקבוצת למידה דינמית ואיכותיל
 • בוגרי תכנית M.Ed בהוראה ולמידה - פיתוח סגל לתפקידי הדרכה

הקורס מוכר לגמול השתלמות לפיתוח מקצועי של מדריכים ובתהליכי הכרה לאופק חדש.לתשומת ליבך: מורים בשנת שבתון מלא יוכלו ללמוד בהיקף גבוה מ- 16 ש"ש באותה תכנית. מורה בחצי שנת שבתון יוכל לקבל בנוסף ל- 8 ש"ש, קורס בהיקף 1 ש"ש.

מעוניינים במידע נוסף ? פנו אלינו לייעוץ ולהתאמה אישית פנו למידע על הקורסים ל האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי