שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם פיתוח מקצועי למורים ›› האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי

האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי

קורסי פיתוח מקצועי למורים

חיפה

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי - השתלמות פיתוח מקצועי למורים וגננות בחיפה - האקדמית גורדון - המרכז לפיתוח מקצועי

האקדמית גורדון לחינוך

פיתוח מקצועי למורים במסגרת אופק חדש באקדמית גורדון:

הכשרת מורים / גננות לתפקיד חונך ומלווה מומחה

קורס לאופק חדש דרגות 7-9

קורס דו-שנתי לפי המבנה הבא:

150 שעות אקדמיות (75 ש' לשנה)
לפי הפירוט הבא:
60 שעות של למידה קבוצתית, ליווי והנחייה (במכללה) ב- 15 מפגשים בני  4שעות
 + 15 ש'  עבודה עצמית והתנסות בבית הספר.

הקורס מציע ללומדים:

 • הכשרה מעמיקה לליווי מורים / גננות מתמחים וחדשים בתפקידם.
 • הכרות מעמיקה עם תפקיד החונך והמלווה על מורכבותו וייחודו כשונה מתפקיד ההוראה בכתה.
 • הכרות עם מיומנויות הנחיה, הדרכה והערכה בתוך השדה החינוכי ובמצבי עמיתות.
 • הכרות עם תהליכים המסייעים בקליטתם של המורים החדשים במערכת החינוך .

דרכי הוראה ולמידה:

הקורס יתקיים במתכונת המשלבת  הקניית ידע תיאורטי, סדנה וסופרוויז'ן על אירועי הדרכה.
הלמידה תתקיים במקביל להתנסות אישית והתבוננות רפלקטיבית פנימית על תהליכי ההתפתחות האישית והמקצועית של המשתתפים.

אוכלוסיית היעד ודרישות קבלה:
• מורים וגננות בעלי/ות ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
• • חונכים/מלווים בפועל

 

מורה יוזם חשיבה יוצרת בלמידה והוראה

קורס לאופק חדש, דרגות 7-9

הקורס יאיר את תחום החשיבה היוצרת ויספק כלים לשימוש בה.

במסגרת הקורס ידונו הנושאים:

 • אינטליגנציה וחשיבה יוצרת
 • טכניקות יצירתיות
 • ניהול קונפליקטים בחשיבה יוצרת
 • חשיבה מסתעפת וחשיבה מתכנסת
 • דרכים לפיתוח כושר החשיבה היצירתית בהוראה ובלמידה
 • גורמים מעוררי חשיבה
 • תכנון נושאים מעוררי חשיבה יצירתית
 • דפוסי חשיבה ועוד.

מטרות התכנית:

 • לצאת מדפוסי החשיבה השגרתיים ולהסתכל על החיים בזויות ראיה חדישות ומאתגרות.
 • הרחבה והעשרה של הידע הפדגוגי אודות תיאוריות עכשוויות בנושא.
 • התמחות במספר אסטרטגיות וכלים לפיתוח חשיבה יצירתית.
 • הגדלת הגמישות המחשבתית ומאגר הפתרונות במצבי קונפליקט ודילמות.

מבנה הקורס:

150 שעות אקדמיות (75 שעות בכל שנה) לפי הפירוט הבא:
48 שעות של למידה מקוונת מרחוק, 12 שעות , ב- 3 מפגשים של ליווי והנחייה במכללה
+ 15 שעות קרדיטציה על התנסות.

תאריכי המפגשים הפרונטליים יפורסמו בסילבוס לנרשמים


פיתוח מקצועי למורים וגננות בשנתם השנייה לעבודה – פיתוח מקצועי

כחלק מהתמיכה המוענקת למורים מתחילים בשלב הכניסה למקצוע, הוחלט להרחיב את מערך התמיכה לאחר שנת ההתמחות (סטאז') לשנתיים. במסגרת זו יחשפו מורים וגננות מתחילים לשנת תמיכה נוספת.

היקף הלימודים: 60 שעות
40 שעות לימוד פרונטלי - הפרושות על פני עשרה מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל אחד.
20 שעות ליווי אישי (על ידי מורה מלווה).
בכל מוסד חינוכי יתקיים מודל שונה לבחירת המורה המלווה.
 

מודל תהליך הליווי במכללת גורדון:

 • מורה מלווה בוגר תוכנית M.Ed. במכללת גורדון בתוכנית "פיתוח סגל לתפקידי הדרכה".
 • מורה מלווה בוגר קורס חונכים.
 • מורה מלווה - עמית מתוך סגל ביה"ס בתחום הדעת של המורה המתחיל על פי המלצת המורה המתחיל.
 • מורה מלווה שהומלץ ע"י מנהל בית הספר.

מוזמנים להירשם עובדי הוראה החל משנת עבודתם הראשונה - שנה לאחר שנת הסטאז'.

שכר הלימוד: מתוקצב על ידי משרד החינוך

תכנית ייעודית בתחום ההכלה לגננות/מורות (שתי קבוצות) לדרגות 7-9

רציונאל

פיתוח כישורי חיים במרחב המקצועי והסביבתי של הגן/הכיתה הינה מאבני היסוד של הרחבה והעמקת יכולת ההכלה של הגננת/המורה כאשת מקצוע וכאדם. המושגים "מיטביות", רווחה נפשית ומושגים מקבילים נשמעים כיום, יותר מבעבר, אולם במשמעותם ובתוכנם אין הם מושגים חדשים. החידוש הוא בעדיפות ובבולטות שבהן הם זוכים בשיח החינוכי. קידום מיטביות במערכת החינוך משמעה בחירה ערכית, הנוגעת במשמעויות של העצמת הפרט, בתפקידם של מוסדות החינוך ביצירת סביבה מיטבית וביצירת תכנים לקידום מיטביות. קידום מיטביות אפשרי רק כהתייחסות גומלין בין קידום מרכיבי הרווחה אצל התלמיד לבין פעולה מערכתית שתיצור אקלים חינוכי מיטבי. שילוב בין הידע הפסיכולוגי, הידע המערכתי והידע הפדגוגי הוא אשר יאפשר לצוות החינוכי ) גננות/מורות ( להטמיע עקרונות של מיטביות . דרך לימוד ופיתוח הנושא מעודדת חקירה של נושאים שונים תוך התבוננות חוויתית.

דרך זו מאפשרת יצירת דיאלוג ופיתוח יכולות ההקשבה באופן פעיל, תרגול והתנסות בנושא של עדות, ראיה והתבוננות על דברים ממקום מקבל. דיאלוג זה מאפשר העצמה ובחינה מחדש של הדפוסים המפעילים אותנו תוך פיתוח קבלת השונות והאחר ויצירת לכידות קבוצתית במרחב של הגן/הכיתה. דרך העבודה מאפשרת קבלת כלי הוראה יישומיים ומגוונים לעבודה קבוצתית עם התלמידים, בשילוב של כלל הקבוצה/הכיתה, כל זאת תוך יצירת קשר אישי וטיפוח קשר משמעותי עם התלמידים, טיפוח והעצמת תחושת המסוגלות של כל תלמיד ושל הגן/הכיתה כקבוצה.

במסגרת ההשתלמות נשתמש ברגשות שעולים בקבוצה תוך מקסום האינטליגנציה הקבוצתית, כוח הקבוצה, ואימוץ על ידי הפרטים בקבוצה, בכדי ליצור מודל למסגרת מובנית של הכלה אישית וקבוצתית וכמקור תמיכה וצמיחה. המרכז לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

נושאי ההשתלמות במהלך שנתיים:

 • בתחום חדשנות ויזמות חינוכית: פיתוח והטמעה של תהליכי חשיבה יוזמת בחינוך. - ניתוח ביקורתי של מודלים ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ותכניות כישורי חיים. -
 • בתחום העצמה אישית: תהליכים של הובלת צוות, התמודדות עם התנגדויות, ניהול זמן, גיוס משאבים. הגברת יכולת ההכלה והאמפתיה של הגננת/המורה כלפי התלמידים.
 • כלים לתיעוד כאמצעי סיוע בתהליכי למידה, תכנון ועשייה, כולל כלים למיפוי אקלים חינוכי רגשי חברתי בגן/בכיתה.
 • ניתוח מודלים להתערבות בגן/בכיתה לשם קידום האקלים החינוכי רגשי חברתי.
 • סוגי תלקיט, מאפייניהם ותרומתם לתהליכי למידה עצמית, יישום והערכה.
 • תהליכי רפלקציה ותרומתם ללמידה ולפיתוח העשייה החינוכית.

היקף ומועד הלימודים

150 שעות אקדמיות במשך שנתיים - 90 ש' עיוניות + 60 שעות ליווי אישי והנחייה: בכל שנה יתקיימו 15 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א, אחת לשבועיים לאורך השנה+ 15 שעות עבודה אישית.
סה"כ 75 שעות
פתיחת ההשתלמות מותנת במספר נרשמים

מורה חוקר עשייתו - לדרגה 8

רציונאל

ההתמחות נועדה לפתח מומחיות מורים וליצור קהילה חוקרת ולומדת היוצרת ידע בהקשר המקצועי בכיתה ובבית הספר. המורה החוקר היוזם והמנהיג מפתח כישורי חשיבה ברמה גבוהה, יצירתיות, ביקורתיות ורפלקטיביות. השימוש במחקר פעולה מקנה למורה ידע אקדמי ומעורבות ואחריות בתכנון וביצוע המחקר, תוך יישום ובחינה של תהליך שינוי בהקשר למודי, חברתי או חינוכי. התמחות זו וביצוע מחקר הפעולה חשובים להתפתחותו המקצועית והאישית של המורה בכך שתקנה לו כלים ותובנות להובלת יוזמות חינוכיות ובחינת האפקטיביות שלהן בשיתוף צוותים לקידום המערכת הבית ספרית.

המטרה המרכזית

קידום מקצועי של המורה בראיה רחבה של חוקר, יוזם ומנהיג המתנסה במחקר פעולה והובלת שינוי בהתאם לצרכי תלמידיו בפרט וצרכי ביה"ס בכלל.

מטרות אופרטיביות

 • פיתוח מומחיות כמורה החוקר את יוזמותיו ומוביל תהליכי שינוי בבית הספר;
 • הכרת חידושים פדגוגיים בתחום פיתוח החשיבה ושילוב טכנולוגיות מתקדמות;
 • העשרת הידע האישי האקדמי והמחקרי;
 • הכרת סוגי מחקר ומחקרים מגוונים;
 • אבחון צרכי התלמידים והמערכת הבית ספרית;
 • פיתוח תכנית מחקר מבוססת תיאורטית;
 • פיתוח יכולת לנתח ממצאים ולהסיק מסקנות;
 • התנסות בבניית כלי מחקר ותהליכי תיעוד רפלקטיביים;
 • התנסות בבניית תכנית התערבות כחלק מתכנית המחקר;
 • פיתוח יכולת להובלת צוותים חינוכיים במחקר בית ספרי.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים בדרגות 7-9 באופק חדש ( מ 6 ומעלה)

היקף ומועד הלימודים

150 שעות אקדמיות במשך שנתיים - 90 ש' עיוניות + 60 שעות ליווי אישי והנחייה: בכל שנה יתקיימו 15 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א, אחת לשבועיים לאורך השנה+ 15 שעות עבודה אישית. סה"כ 75 שעות אקדמיות.
פתיחת ההשתלמות מותנת במספר נרשמים

תכנית ייעודית "מנביטים בחינוך" מסלול ייחודי לאנשי חינוך מצטיינים

לדרגות 7-9

רציונל

"מנביטים בחינוך" הינה יוזמה חינוכית מצליחה שנבטה במסגרת הניסויי המתקיים במרכז פסג"ה ניסויי חיפה.
בשנה"ל תשע"ד אנו פותחים לראשונה במכללה האקדמית גורדון , מסלול הכשרה בן שנתיים, בשיתוף פעולה בין המכללה האקדמית גורדון ומרכז פסג"ה ניסויי חיפה.

התוכנית מבקשת לתת מענה לצורך בייזום והפעלה של מסגרות פיתוח מקצועי אפקטיביות. היא תהווה מרחב מקצועי תומך ומסייע, למורים מצטיינים שייבחרו לתוכנית לאחר מיונים וראיון קבלה, תפגיש אותם עם שותפים אפשריים, תעזור להם לחדד ולמקד את היוזמות, ובסופו של דבר להוציאן אל הפועל - במסגרות שונות. ייעודה של התוכנית היא למסד תהליך איתור "מנביטים" פוטנציאליים, הכשרתם (במסלול בן שנתיים), ושילובם בהובלת תהליכי פיתוח מקצועי כמורי מורים במרכז פסג"ה ובמוסדות החינוך במחוז.

מטרות התוכנית:

 • הקמת חממה ליזמות חינוכית בנושא ההתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה.
 • מתן לגיטימציה והזדמנות ל"מנביטים" למהלכים של ניסוי, טעייה ותהייה.
 • הפגשת ה"מנביטים" עם ידע אקדמי וידע שדה בנושא הפיתוח המקצועי.
 • פיתוח מודלים אפקטיביים של התפתחות מקצועית.
 • יצירת אופק נוסף להתפתחות מקצועית אישית של אנשי חינוך מובילים.

תכנית הלימודים

מושגים מרכזיים המהווים את ציר הלמידה: התפתחות מקצועית, יזמות, הובלת שינוי. מיומנויות נרכשות: ניסוח רעיון, תכנית עבודה, תכנית שיווקית, הנעת צוות, הצגת הרעיון בפני שותפים אפשריים.
דרכי הוראה למידה: למידת עמיתים, למידה בין המפגשים, רפלקציה והתווית דרך עבודה יצירתית - בסביבה תומכת והמזמנת יצירה, התחדשות ויוזמה אישית.

מטלות

ייזום והפעלה של פיתוח מקצועי לעובדי הוראה. להפעלת היוזמה יצטרפו ניירות עבודה כגון תקציר – מנהלים של היוזמה, תכנית שיווק, תכנית עבודה ולוח זמנים להפעלתה ועוד.

מבנה ההשתלמות:

150 שעות על פני שנתיים. בכל שנה 75 שעות מוכרות לאופק חדש לדרגות 7-9 שעות למידה - 60 במכללה ובנוסף 15 שעות לעבודה אישית ופיתוח היוזמה. המפגשים במכללה יתקיימו במשך 15 מפגשים בימי חמישי אחת לשבועיים שלושה שבועות.

תכנית ייעודית בתחום הזהות והזיכרון בשיתוף יד ושם לדרגות 7-9

השתלמות ייחודית: עובד הוראה יוזם מטמיע ומתעד תכניות חינוכיות בתחום הזהות והזיכרון האקדמית גורדון בשיתוף "יד ושם"

רציונל

זהות כל אדם מושתתת בחלקה הגדול על הזיכרון, בין אם האישי ובין אם התרבותי- לאומי קולקטיבי. ציווי "זכור" הוא ציווי מכונן המלווה את העם היהודי מהר סיני ועד למדינת ישראל המודרנית. הזיכרון הגן על עמנו במשך אלפיים שנות גלות ועזר לשמר את זהותו. עם זאת, בנושא טראומתי ומורכב כנושא השואה והזיכרון יש צורך בהקניית כלים, דיון ודיאלוג סביב דרכי הוראתו.

מכיוון שאין תכנית לימודים מחייבת ומובנת לתחום זה בבתי הספר היסודיים, כל תהליך הלימוד נתון לפרשנות של המחנך/ת ומנהל/ת בית הספר, פרשנות אשר צריכה לקשר בין העובדות ההיסטוריות, הערכים היהודים והאוניברסליים והרגשות העולים מתוך עיסוק בנושאים אלו. מכיוון שמדובר בנושאים מורכבים ולעיתים רגישים וטעונים, יש צורך במסגרת פיתוח מקצועי המאפשרת תהליך של צמיחה והעצמה אישית במקביל להבניית והבשלת הידע שהמורה רכש במשך שנים בתחום. מסגרת הפיתוח המקצועי לדרגות הגבוהות מאפשרת להתמודד ולעבד את הנושאים הללו לכדי יוזמה בית ספרית.

מטרות:

 • רכישת כלים לפיתוח יוזמה חינוכית ויישומה בבית הספר ובקהילה.
 • רכישת כלים רפלקטיביים לתיעוד יישום היוזמה החינוכית.
 • ניתוח פרויקטים ויוזמות חינוכיות בתחום הזהות והזיכרון האישי והלאומי.
 • יישום מיומנויות פדגוגיות בהנחלת ערכים בתחום הזהות היהודית במסגרת היוזמה החינוכית.

מסגרת ההשתלמות:

150 שעות על פני שנתיים של פיתוח היוזמה ויישומה - 60 שעות אקדמיות בכל שנה + 15 שעות לכתיבה
ויישום

אוכלוסיית יעד:

מורים ומחנכים בבתי הספר היסודי אשר השתלמו בעבר בהשתלמויות בנושא השואה, בעלי רקע בהיסטוריה, ו/או זיקה לנושא.

חובות הקורס:

80% נוכחות, השתתפות פעילה
שנה א'- תכנון ראשוני של יוזמה חינוכית בתחום הזהות והזיכרון.
שנה ב'- פיתוח סופי של היוזמה החינוכית ויישומה תוך כדי ניהול יומן תיעוד ורפלקציה.

תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"

תכנית 'מנצחת' - עם טובי המנחים ואנשי השטח.
מוכר לפיתוח מקצועי על פי מתווה "אופק חדש", בתכנית תלת שנתית.


סגן המנהל הוא שותף בהובלת נושאי הפדגוגיה וממלא תפקיד מכריע בניהולו התקין של בית הספר. על פי מתווה "אופק חדש", נדרשים סגני מנהלים להשתלם בתכנית בת שלוש שנים, שבה יעשירו את "ארגז הכלים" סביב תכנים המותאמים לתפיסה והגדרת תפקידם המתרחב במערכת הבית ספרית. סגני המנהלים במחוז חיפה, מוזמנים בזאת להצטרף לתכנית שפותחה במכללת גורדון מתוך כוונה לטפח סקרנות ושאיפה להמשך התפתחות מקצועית. בשנה הראשונה יושם דגש על למידה מאנשי מפתח בתחום הניהול החינוכי, לצד העצמת החוויה האישית של המשתלמים. נעסוק בהקניית ידע עיוני ומעשי הקשור לתפקידו של סגן המנהל כיד ימינו של מנהל בית הספר. נעמיק בסוגיות שמשפיעות על תמונת העתיד של בית הספר, בהתאם למאפייניו וצרכיו, כמערכת הנמצאת ביחסי גומלין עם מגוון גורמים פנימיים וקהילתיים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
מועד פתיחת הקורס עשוי להשתנות על פי אילוצי המכללה.
 

 

קורס הכשרת מורים חונכים/מלווים מוכר לאופק חדש

שני מסלולים:

1. מסלול חד שנתי לדרגות 4-6
2. מסלול דו שנתי לדרגות 7-8

תפקידם של המורים החונכים מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה.
תוכנית ההתמחות בהוראה רואה את המורים החונכים כגורם דומיננטי המסייע בקליטתם של המורים החדשים במערכת החינוך.

קורס מורים חונכים יתקייםבמתכונת המשלבת סדנה והקניית ידע תיאורטי של למידה תוך התנסות בעבודה אישית, התבוננות פנימה ועיבוד חוויתי במקביל.

הקורס המוצע עונה על המטרות והדגשים המרכזיים של מתווה "אופק חדש" לפיתוח מקצועי של מורים בעלי תואר ראשון וותק של ארבע שנים לפחות.
ההשתלמות מיועדת למורי בית הספר היסודי במחוז חיפה..

מסלול לדרגות 4-6:

היקף הלימודים: 60 שעות אקדמיות, על פני 20 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות כל אחד.
אוכלוסיית היעד: מורים המשמשים בפועל כחונכים בבית הספר אך נעדרי הכשרה פורמלית, וכן מורים המיועדים לתפקידי חניכה.

מסלול לדרגות 7-8:

היקף לימודים – 150 שעות על פני שנתיים – בכל שנה 15 מפגשים במכללה,
4 שעות כל מפגש (60 שעות למידה, ליווי והנחיה) + 15 שעות עבודה מעשית בבית הספר.

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות 7 - 9 לפי מתווה אופק חדש

במסגרת רפורמת "אופק חדש" תינתן הכרה של משרד החינוך ויושם דגש ייחודי על הובלת יוזמה חינוכית וחקר השדה, כחלק מההתפתחות המקצועית של המורים בדרגות הגבוהות.

מורים המתפתחים לקראת דרגה 7, יעסקו ביוזמה, פיתוח והובלה של פרוייקט חינוכי במערכת.
מורים המתפתחים לקראת דרגה 8, יעסקו בהובלת מחקר סביב סוגיה ייחודית שיזהו בשדה עבודתם.
מורים המתפתחים לקראת דרגה 9 ישתלבו השנה בפיתוח יוזמה או מחקר שדה (מהתכנית בדרגות 7,8).

אוכלוסיית היעד:

מורים בדרגות 8-6 בעלי תואר ראשון לפחות בהתאם לנהלי הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש".
עובדי הוראה הנמצאים בדרגה 7-9 ילמדו בשנה"ל תשע"ג על פי בחירתם - מדרגה 7 או מדרגה 8.
 

הנחיות:

 • יש ליידע את מנהל/ת בית הספר בדבר לימודיך אצלנו לפיתוח מקצועי לדרגות הגבוהות.
 • על המורה להימצא בדרגה 6-8, בהתאם לנהלי "אופק חדש.
 • המורה בעל/ת תואר אקדמי ראשון או שני ממוסד מוכר.
 • הנהלת התכנית תזמן את המורים לראיון אישי עפ"י שיקול דעתה.

מבנה הלימודים:

סה"כ 75 שעות, בחלוקה הבאה:

 • 45 שעות לימוד פרונטליות.
 • 15 שעות ליווי .
 • 15 שעות למידה עצמית של המורה וזמן שימוש בספריה.

כל מפגש בן 4 שעות אקדמיות.

למסיימי הלימודים בהצלחה ינתן מכתב סיום לימודים מטעם המכללה. יש להגיש מכתב זה למשרד החינוך לצורך הקידום בדרגה.
הלימודים ממומנים ע"י משרד החינוך.

פיתוח מקצועי יעודי במתמטיקה לדרגות 7-9

ב"אקדמית גורדון" המרצים המובילים של החוג למתמטיקה עוסקים בעשייה מחקרית ומעשית בנושאים כמו: כתיבת חומרי למידה והתאמתם לרמות שונות של לומדים, חקר תהליכי הוראה של מורים למתמטיקה, דרכי שימוש במבחנים ככלי ללמידה ועוד.
חברי הסגל יהיו שותפים להבניית המחקר ודרכי היישום.

כל אחת מהתוכנית היא דו שנתית בהיקף של 150 ש"ל מתוכן 90 שעות עיוניות, 60 שעות לווי והנחייה אישית כמפורט להלן:
שנה א': לימודים עיוניים 45 שעות+ ליווי והנחייה 30 שעות.
שנה ב': לימודים עיוניים 45 שעות+ ליווי והנחייה 30 שעות.

פיתוח מקצועי יעודי – תקשוב לדרגות 7-9

ההכשרה תתבסס על ידע תיאורטי בתחום פיתוח יוזמה חינוכית מתוקשבת, התנסות מעשית וליווי תכנון ופיתוח היוזמה לאורך השנה.

קהל היעד: 

רכזי תקשוב

מודל ההפעלה של התוכנית:

ההשתלמות מוכרת כ- 150 שעות גמול "אופק חדש" במשך שנתיים (75 שעות בשנה): בכל שנה 15 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, סה"כ 60 שעות בודדות: מתוכם 9 מפגשים פרונטליים, 4 מפגשי הנחייה וליווי, 2 מפגשים מתוקשבים. - 15 שעות בהתנסות מעשית שיוקדשו ליישום התכנים הנלמדים.

 

קורס מורה מומחה להוראת מחוננים

לימודי תעודה המוכרים לפיתוח מקצועי ולאופק חדש

ה"אקדמית גורדון" בשיתוף עם המחלקה למחוננים במשרד החינוך, מציעה לאנשי חינוך תכנית דו-שנתית לקראת הסמכה להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים.
תכנית זו מתבססת על מדיניות משרד החינוך, הקובעת כי מורים לתלמידים מחוננים ומצטיינים יהיו בעתיד אך ורק מורים בעלי הסמכה מוכרת בתחום.
הקורס מהווה תנאי להגשת מועמדות למכרז ניהול מרכז מחוננים. התוכנית מכשירה מורים מומחים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים במדינת ישראל.

מבנה התכנית:

תכנית דו שנתית. כל שנה לומדים 120 שעות אקדמיות המתפרסים על פני 30 מפגשים (סה"כ 240 שעות).
החל משנה"ל תשע"ב לימודים אלו מוכרים לצורך פיתוח מקצועי של מורים בדרגות הגבוהות. בכל שנת לימודים 75 שעות מתוך 120 יוכרו לדרגות 7-9 ב"אופק חדש".
לדרגות האחרות ב"אופק חדש" יוכרו 60 שעות מתוך 120 שעות.

לתכנית ארבעה מוקדים:

תיאורטי, סדנאי, מחקרי ויישומי-אינטגרטיבי.
הלמידה בתכנית תשלב בין ארבעת המוקדים הנ"ל באופנים שונים במטרה לפתח ידע פרופסיונאלי.

תכני הלימוד:

 • סוגיות תיאורטיות, תפיסות שונות של מצוינות, מחוננות ואינטליגנציה.
 • כישרוניות ומומחיות.
 • יצירתיות.
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכים לטיפוח חשיבה מסדר גבוה, כולל מטה-קוגניציה ורפלקציה.
 • עקרונות לפיתוח תכניות לימודים ודרכי הוראה לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכי הערכה.
 • מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות בקרב מחוננים: בנות, ליקויי למידה, תת-משיגים.
 • סביבות למידה מיטביות לטיפוח מחוננות והצטיינות.
 • תכניות ייחודיות ודרכי טיפוח בעולם.


העם היהודי בתפוצות - מורשת קהילות ישראל

בשיתוף מחלקת קשרי ישראל - תפוצות, משרד החינוך והמכון ללימודי שואה ע"ש חדווה אייבשיץ.
ההשתלמות כוללת סיור בבית התפוצות, ת"א.


מטרת ההשתלמות

העמקת ההיכרות עם קהילות ישראל בתפוצות ועם מורשתן.נושאי ההשתלמות העיקריים:

 • רקע היסטורי להתהוות התפוצות.
 • זרמים שונים וקהילות שונות ביהדות התפוצות (יהדות אתיופיה ובני הפלשמורה, יהדות מזרח ומערב אירופה, יהדות ארה"ב ועוד).
 • יחסי יהדות התפוצות ויהדות ישראל.
 • חינוך יהודי - בישראל ובתפוצות.
 • השתקפות סוגיות בקולנוע ובתקשורת.
 • סיור בבית התפוצות.

קהל היעד:

ההשתלמות פתוחה לקהל הרחב,
לכל המעוניין להעמיק ידיעותיו בתחום
ולמורים למטרת גמול השתלמות (מוכר ל"אופק חדש").


דרישות ההשתלמות:

השתתפות ב 80% משעות הלימוד לפחות, עבודה מסכמת (בה יש לקבל ציון 60 לפחות)

היקף ההשתלמות:

60 שעות אקדמיות (2 ש"ש) 7ימי לימוד, כל יום בן 8 שעות אקדמיות.
פתיחת ההשתלמות מותנית במס. הנרשמים.
 

שילוב בין טקסט מילולי וטקסט חזותי

התנסות בבניית יחידות לימוד בנושאים: תיאטרון ראליסטי, תיאטרון תנועה, תיאטרון סיפור, הקומדיה דל ארטה, המפגש בין השפה הכתובה לשפה החזותית. במהלך המפגשים נצפה בקטעי ווידאו, נתנסה בתרגילים ונבנה יחידות הוראה.


היקף השתלמות:

ההשתלמות תתקיים במסגרת 7 מפגשים סה"כ 30 שעות אקדמיות, מוכרת לאופק חדש.
 

קהל היעד

ההשתלמות מיועדת למורים לתאטרון,
מורים מתחומי דעת אחרים יתקבלו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 

מורים בשנת שבתון מלא יוכלו ללמוד בהיקף גבוה מ- 16 ש"ש באותה תכנית.

מורה בחצי שנת שבתון יוכל לקבל בנוסף ל- 8 ש"ש, קורס בהיקף 1 ש"ש.


   לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים   מועד פתיחה שם קורס  
     
02/07/2017 כל העולם במה - קורס לשילוב תיאטרון בגן - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

09/07/2017 אימון אישי במערכת החינוך - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

09/07/2017 צוהר אל עולמם של ילדים לקויי למידה - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

09/07/2017 מורים חונכים ומלווים - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

16/07/2017 הדרכה והוראת ריקודי עם בבית הספר- קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

16/07/2017 מסע אל האני - צמיחה אישית בתוך מערכת יחסים - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

30/07/2017 קידום השותפות בין הורים ומחנכים - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

30/07/2017 מסע אל האני - צמיחה אישית בתוך מערכת יחסים - קורס קיץ מרוכז       פנו למידע על הקורס 

02/10/2017 אימון בתחום הפרעת קשב וריכוז ADHD - מועד פתיחה משוער: אוקטובר / נובמבר 2017       פנו למידע על הקורס 

03/10/2017 הכשרת מנטורים - מועד פתיחת משוער: אוקטובר / נובמבר 2017       פנו למידע על הקורס 

05/10/2017 הכשרת מנחי קבוצות - הורים וקהילה - מועד פתיחה משוער: אוקטובר / נובמבר 2017       פנו למידע על הקורס 

02/11/2017 הכשרת מנחי קבוצות - הורים וקהילה - מועד פתיחה משוער: אוקטובר / נובמבר 2017       פנו למידע על הקורס 

06/11/2017 אימון בתחום הפרעת קשב וריכוז ADHD - מועד פתיחה משוער: אוקטובר / נובמבר 2017       פנו למידע על הקורס 

07/11/2017 הכשרת מנטורים - מועד פתיחת משוער: אוקטובר / נובמבר 2017       פנו למידע על הקורס 

        פנו ליועץ לימודים - האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?
      לא מצאתם מועדים מתאימים ? פנו אלינו ונציע לכם אפשרויות נוספות