שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם העצמה והתפתחות אישית ›› מכון מופ'ת

מכון מופ'ת - בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי הוראה

קורסי העצמה והתפתחות אישית

תל אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

מכון מופ'ת - בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי הוראה - קורסים להעשרה והתפתחות אישית - קורס למורים - בתל-אביב - מכון מופ'ת

 

קורסים וסדנאות להתפתחות אישית והעצמה של מורים ומורי מורים במכון מופ"ת

 

 

'לא רק בסרטים' - הכשרה להוראה מחוללת שינוי 

תחום החינוך הוא שדה שפועלות בו מגמות של שימור ושל שינוי בד בבד. באופן מסורתי מערכת החינוך הייתה אחראית לשימור התרבות הקיימת ולהנחלתה לדור הבא. בעידן המודרני והפוסט-מודרני עובר תחום החינוך עצמו מהפכות ורפורמות. בנוסף, המחנכים מתבקשים להכין את הפרט לחיים בוגרים בעולם משתנה תדיר. גישות חינוכיות שונות ממוקמות בנקודות שונות לאורך הרצף שבין שימור ושינוי. הסדנה מבקשת להתמקד במגמות השינוי בשלושה מעגלים: הפרט, המערכת והחברה. 

הכשרת המורים היא התהליך הראשוני שמעצב את תפיסת התפקיד ואת הדימוי העצמי המקצועי של פרחי ההוראה. בסדנה נבחן אם וכיצד אפשר כבר בשלב ההכשרה לעודד בקרב פרחי ההוראה נטיות, גישות ודרכים להיות מורים מחוללי שינוי.
בהגות הפילוסופית והפדגוגית נמצאים היסודות התאורטיים ליעדי השינוי החינוכיים, בהתבסס על הפער בין המצוי לרצוי באשר לתפיסת האדם ולתפיסת החברה. בקורס נקרא מקורות מתחום הפילוסופיה של החינוך הדנים במישרין או בעקיפין בתהליכי השינוי שנבקש לבחון. חלק ממקורות אלה יציגו גישות תאורטיות יסודיות בהגות המערבית, וחלקם יתמקדו בדיון הפדגוגי בהקשר הייחודי למדינת ישראל. 

ייצוגים קולנועיים של עבודה חינוכית מתמקדים בדרך כלל בתהליכי שינוי ותמורה, מאחר שהם הולמים את האופי הדרמטי של תחום הקולנוע. בקורס ניעזר גם בסרטים על חינוך כדי לבחון את אופיים של תהליכי השינוי, את הסוגיות והקשיים הקשורים בהם, בארץ ובעולם.


מטרות הסדנה

 • פיתוח מודעות לתפקידו של המורה כמחולל שינוי, ולתפקידו של תהליך ההכשרה בטיפוח הנטיות לשינוי ובעידוד גישה פעילה ויוזמת בקרב המורים;
 • היכרות עם כמה גישות תאורטיות ביחס למעגלי השינוי השונים: הפרט, מערכת החינוך והחברה;
 • בחינה ביקורתית של גורמים המעכבים שינוי חינוכי;
 • היכרות עם ייצוגים קולנועיים של תפקיד המורה כמחולל שינוי;
 • בחינת יעדים לשינוי במערכת החינוך בישראל והקשיים בהשגתם;
 • בחינת דרכים לעידוד גישה יוזמת בתהליך הכשרת המורים. 


נושאי הסדנה

 • היכרות עם תחומי השינוי - הז'אנר של סרטי השינוי;
 • פנטזיה של שינוי טוטלי;
 • שינוי בפרט: מתפיסות אדם לשינוי חינוכי;
 • שינוי במערכת החינוך: יעדי השינוי והגורמים לאי-השינוי;
 • שינוי החברה והעולם: החינוך כמעשה פוליטי;
 • חינוך מוסרי ופוליטי בחברה משברית;
 • החינוך בפוסט-מודרניזם;
 • המורה האוטונומי כמחולל שינוי בבית הספר;
 • כיצד מכשירים מורה אוטונומי ומחולל שינוי?


היקף:

60 שעות, מוכר לגמול השתלמות

מרצה:

ד"ר אורית פרנקו, מורה לפילוסופיה בתיכון בתל-אביב, מרצה בפילוסופיה של החינוך ומכשירה מורים לפילוסופיה במכון כרם, באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית בית ברל. 

חינוך ולמידה דרך מערכות הזיכרון


​מטרות הסדנה

במרכז הסדנה ניצבת השאלה מהו זיכרון וכיצד הוא מתקשר לתהליך הלמידה. בעשור האחרון עבר תחום הזיכרון והלמידה שינויים עצומים כתוצאה מהתפתחויות בחקר המוח. המחקרים מתחום הפסיכולוגי והביולוגי שלובים כיום זה בזה ומפרים זה את זה. ההתפתחויות בחקר המוח והשפעתן על זיכרון ולמידה תרמו לא מעט לשינויים ביישום קליני במשך העשור האחרון. סדנה זה משלבת את הבנת המערכות מבחינה ביולוגית, התנהגותית ויישומית בתוך מערכת החינוך. 

נושאי הסדנה

 • מהי למידה?
 • העברת מידע מהמעבדה אל החינוך;
 • ידע על אודות מערכות הזיכרון השונות במוח;
 • יישם הידע הנלמד והעברת ידע זה להוראת המקצוע.


יידונו הנושאים שלהלן: 

 • מושגים בסיסיים, תפיסות והתפתחות;
 • חקר המוח: תיור מהיר במוח;
 • ממוח להתנהגות;
 • מערכות שונות של זיכרון וכיצד הבנתן משפיעה על הוראה ולמידה. 

כל נושא יתייחס לפן היישומי

היקף: 

6 מפגשים של 5 שעות אקדמיות. בסה"כ 30 שעות אקדמיות מוכרות לגמול השתלמות.

שם המרצה: 

ד"ר קרול גולדפוס, חוקרת ומרצה בתחום חקר המוח וחינוך, ראש מרכז אדם לחקר כישורי שפה ורב-לשוניות, מכללת לוינסקי

 

המוח המופלא

הקורס יעסוק בקשר שבין המוח לבין למידה. יילמדו אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים המרכזית, ויודגשו תהליכי ואזורי למידה במוח ותפקיד ההיפוקמפוס. נלמד על נוירופסיכולוגיה התפתחותית ותפקוד אונות המוח בתהליכי למידה ועל יישומים שלהם בחינוך – באמצעות  שימוש בדוגמאות מחיי הכיתה.
עוד נלמד על השפעות סביבתיות על תהליך הלמידה תוך השוואה עם התפתחות קוגניטיבית; אוטיזם; ליקויי התפתחות; נוירוגנזה ותפקידה בתהליכי למידה - תוך כדי פיתוח עקרונות פדגוגיים מונחי מוח ולמידה.


בין מטרות הסדנה:

לימוד תחום חדש ועדכני הנמצא בחזית המחקר המדעי, תוך שימת דגש לקשר ההדוק בין המוח המלמד למוח הלומד במצבי רגש ומצוקה, בריאות וחולי, על בסיס מחקרים עדכניים.

היקף:

10 מפגשים של 0 שעות אקדמיות, בסה"כ 60 שעות אקדמיות מוכרות לגמול השתלמות

נושאי הלימוד:

 • מבוא למערכת העצבים באדם: אנטומיה של מערכת העצבים המרכזית והפריפרית; מוח השדרה, רפלקסים, פתופיזיולוגיה 
 • חשמל זורם בקרומי תאייך: תאי עצב, תאי גליה ומיאלין; פוטנציאל פעולה בתאי עצב; למידה ברמה התאית 
 • כיצד מתקשרים תאי המוח? העברה סינפטית ונוירוטרנסמיטרים; מעגלים עצביים ורשתות נוירונים 
 • השפעת הסביבה התרבותית והחינוכית על התפתחות תפקודים פסיכולוגיים ועל התפתחות המוח  
 • התפתחות המוח והרגש; התפתחות תפקודים פסיכולוגיים גבוהים 
 • תפיסה חזותית ואשליות; הקשר בין מערכת הראייה ללמידה; זיכרון חזותי 
 • נוירופדגוגיה - פדגוגיה מונחית מוח; המוח המגדרי 
 • היפוקמפוס ותהליכי למידה;הפלסטיות של מערכת העצבים; רגנרציה וחידוש ברמה התאית 
 • מה בין מוח לתזונה; חשיבות השינה לפעילות מוחית תקינה, ללמידה ולזיכרון 
 • למידה, זיכרון ותפקודי מוח גבוהים; שיטות וגישות בחקר המוח - מחקרים עדכניים 

 

מרצה:

ד"ר רונית אחדות-הכהן, מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים

        פנו ליועץ לימודים - מכון מופ'ת יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?