שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אופק חדש / עוז לתמורה ›› חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי אופק חדש / עוז לתמורה

שדות נגב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות - קורסים אופק חדש או עוז לתמורה למורים ולגננות - מכללת חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - קורסים למורים לגננות ולמנהלים

קורסים מוכרים לאופק חדש או לעוז לתמורה

פתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה

 1. הערכת מורים ובעלי תפקידים בבתי ספר על יסודיים
 2. הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינות הבגרות - טרום ותוך תפקידית
 3. רכזי מקצוע - טרום ותוך תפקידית
 4. סגני מנהלים - טרום ותוך תפקידית
 5. רכזי שכבה - טרום ותוך תפקידית
 6. מחנכי כיתה - טרום ותוך תפקידית
 7. תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה

מכללת חמדת הדרום - קורסגישור ואימון - מוכר לאופק חדש

קורס גישור ואימון - Coaching - חדש !

 מוכר ל"אופק חדש"/עוז לתמורה, ומיועדת לכלל עובדי ההוראה ובעיקר לעו"ה בשבתון.

תחום האימון והגישור החינוכי משלב כלים ייחודיים, יישומיים וחדשניים, שפותחו במיוחד עבור עובדי ההוראה.

​מטרת התכנית היא לפתח מיומנויות אישיות ובינאישיות. ארגז הכלים יאפשר התמודדות עם האתגרים הרבים הניצבים בפני עו"ה ויפתח ערוץ עשייה משמעותי להצלחה חינוכית!

היקף קורס גישור ואימון :

 4 ש"ש ( 30 מפגשים)

  מרצים:

סמדר שמואלי, עוזי דורי ודורית דימון

 תכנית האימון והגישור תוביל אותך לפריצת דרך מהעולם המצוי לעולם הרצוי תכנית פרקטית המקנה כלים להצלחה

פנו עוד היום והבטיחו מקומכם 

 

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך ברפורמת אופק חדש

דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תכניות

תכנית דו-שנתית - שעות אקדמיות: 150 שעות
   
תכנית הלימודים לקראת דרגה 7 נועדה לפתח את יכולת היזמות החינוכית של המורה, תוך פיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית. שילוב הלימודים התיאורטיים וההנחיה יאפשרו למורה לתרגם את יכולתו, לתהליכי ביצוע אשר יובילו להעצמה אישית, תוך יכולת לראות את הארגון שממנו הוא בא ולהתאים את היוזמה על פי צורכי הארגון, המורים, התלמידים והקהילה, צרכים ודילמות הקיימים בכיתה, בהתאם לחזון בית הספר. מטרת הלימוד היא הסתכלות יצירתית וחשיבה לקראת יישום. פיתוח היזמות החינוכית תתבסס על תיאוריות חינוכיות ועל גופי ידע תיאורטיים מתחומי דעת שונים. המורים ילמדו מהי חשיבה רפלקטיבית של תהליך הלמידה והוצאה לפועל של היוזמה. 

מטרות הלימודים

 •  לפתח במורה יכולת יזמות חינוכית תוך פיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית.
 • לתרום להשבחת עבודת המורה בבית הספר, להשבחת הסביבה הלימודית בה ולקידומו.
 • להתפתח מקצועית בקהילה שיתופית לומדת ומבנה ידע.
 • ללמוד ולהתנסות בתהליכי רפלקציה לשיפור ולפיתוח הלמידה והעשייה החינוכית.

מבנה התכנית:

 • שנה א: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.
 • שנה ב: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים בדרגות 6 או 6+.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.  
סה”כ 150 שעות.

 

 

תכניות ייחודיות בדרגות הגבוהות 7-9:

 

לימודי תעודה: תכנית חוסן ייחודית בגישת 'תנועה וקשב לחיים'
להתמודדות עם לחץ ופיתוח חוסן

היקף הקורס: 60 שעות, 4 ש"ש למורים בשבתון
60 שעות מוכרות לגמולי השתלמות לעו”ה במסגרת “אופק חדש"

תכנית ייחודית להכשרת עובדי הוראה כתומכים בתכנית 'אוצרות הזוג המנצח'.

מטפלים, תרפיסטים ויועצים יוכשרו מנחים בתכנית.

התכנית משלבת גישה ומענה רחב של כלים להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום בחיים ובמסגרת הבית ספרית.

במהלך הקורס ילמדו המשתתפים על תגובות למצבי הצפה ולחץ,
ייחשפו לתהליכים ממדעי המוח בתגובה למצבי לחץ,
בתהליכי בניית וויסות וחוסן ומיומנויות התערבות בגישת "תנועה וקשב לחיים":
שילוב קשב ומודעות, מיינדפולנס, תנועה ושחרור, מוזיקה, קלפים, סיפורים ואביזרי תנועה.

 


תכניות ייחודיות בתחום התורה שבעל פה

הערכה לשם למידה

תכנית דו-שנתית
שעות אקדמיות: 150 שעות
 

תכנית לפיתוח מקצועי של מורי התושב"ע בדרגות הגבוהות המתמקדת בנושא הערכה לשם למידה. הערכה לשם למידה הל"ל; (Assessment for learning) היא גישת הערכה שמטרתה לקדם למידה מעמיקה ומשמעותית. גישה זו מבוססת על אסכולות הלמידה הקונסטרוקטיביסטיות (ההתפתחותית והחברתית תרבותית) ועל השתמעויותיהן להוראה המכוונת לסייע ללומדים בהבניית הידע והמיומנויות שלהם ובטיפוח כישוריהם ללמידה בהכוונה עצמית לאורך חייהם, בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21. 

במסגרת ההתמחות יישמו עובדי ההוראה בכיתותיהם את הנלמד, יפעילו תהליכי רפלקציה ביקורתית להערכת ביצועיהם במקביל לקבלת משוב מאחרים (מרצה/מנחה ועמיתים) ויפעלו לשפר את ביצועיהם בתחום הוראת התושב"ע. תכנית הלימודים מכילה תכנים עדכניים וייחודים למורי התושב"ע במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום הערכה לשם למידה המותאמים לסיטואציה החינוכית הייחודית של שיעורי התורה שבעל פה.


מטרות הלימודים

 • לפתח יזמות חינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שתכליתה הסופית היא להשביח את עבודת המורה והלמידה המשמעותית בתחום התושב"ע.
 • להכיר ולהתנסות במתודות מגוונות לתכנון, הובלה וניהול יזמות תוך תיעוד ורפלקציה אישית.
 • לסייע למורי התושב"ע המשתלמים להבנות ידע מקצועי בהערכה פורמאלית לשם למידה (הל"ל מתוכננת מראש), ליישמו במסגרת עבודתם בבית הספר, להפיק מההתנסות משוב לשיפור הוראתם בתחום וכן להעריך את איכות ההערכה שבצעו במטרה להשביח את שיטות הוראתם. 

מבנה התכנית:

 • שנה א: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.
 • שנה ב: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורי התושב"ע והתלמוד בדרגות 6-8.

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו"ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בכל שנת לימודים. 
סה"כ 150 שעות.

 


מובילי הערכה - הל"ל בכיתה בהערכה פורמאלית (מתוכננת מראש)


תכנית דו-שנתית
שעות אקדמיות: 150 שעות

הערכה לשם למידה (הל"ל: Assessment for learning) היא גישת הערכה שמטרתה לקדם למידה מעמיקה ומשמעותית. גישה זו מבוססת על אסכולות הלמידה הקונסטרוקטיביסטיות (ההתפתחותית והחברתית תרבותית) ועל השתמעויותיהן להוראה המכוונת לסייע ללומדים בהבניית הידע והמיומנויות שלהם ובטיפוח כישוריהם ללמידה בהכוונה עצמית לאורך חייהם, בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21. הל"ל היא הערכה מתמשכת המשולבת בתהליך ההוראה למידה ומעצבת אותו. ההערכה מבוססת על תפיסת התהליך החינוכי כדיאלוג תלוי הקשר חברתי תרבותי ולפיכך עקרון מרכזי -בהל"ל הוא שיתוף הלומדים בכל שלבי ההערכה. הל"ל, מתכתבת עם תפיסות למידה כהבניה שיתופית של ידע וערה לזיקות ההדדיות בין הבניית הידע השיתופי לבין הבניית הידע האישי באופן ששני סוגי ידע אלה מפרים זה את זה ברציפות. 

במסגרת ההתמחות יישמו עובדי ההוראה בכיתותיהם את הנלמד, יפעילו תהליכי רפלקציה ביקורתית להערכת ביצועיהם במקביל לקבלת משוב מאחרים (מרצה/מנחה ועמיתים) ויפעלו לשפר את ביצועיהם. עובדי ההוראה יזכו לחוות כלומדים הערכה פורמאלית לשם למידה, וזאת בתרבות בעלת אפיונים שנמצאו במחקרים כמקדמים יישום מוצלח של הל"ל.

מטרות הלימודים

לסייע לעובדי ההוראה המשתלמים להבנות ידע מקצועי בהערכה פורמאלית לשם למידה (הל"ל מתוכננת מראש), ליישמו במסגרת עבודתם בבית הספר, להפיק מההתנסות משוב לשיפור הוראתם וכן להעריך את איכות ההערכה שבצעו במטרה להשביח את פרקטית ההל"ל הפורמאלית שלהם.

מבנה התכנית:

 • שנה א: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.
 • שנה ב: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.

קהל היעד


התכנית מיועדת לעו"ה בדרגות 6-8.

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו"ה


75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בכל שנת לימודים.  
סה"כ 150 שעות.

 

הכשרת “חונך ומלווה מומחה”

תכנית דו שנתית.
שעות אקדמיות: 150 שעות
 

אופי הקורס

תפקידו של “המורה המלווה” מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה. קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי - מאפשר לפתח העצמה אישית ויכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני. תוכנית זו נועדה להכשיר חונכים מומחים לתמיכה, לווי והעצמה של עובדי הוראה חדשים. 

מטרות הלימודים

 • הכשרת מורים וגננות חונכים מומחים לתמיכה, לווי והעצמה של עובדי הוראה חדשים.
 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה והתאמתם לצרכי המתמחה ועובד ההוראה החדש לשם התמקצעותו כאיש חינוך.
 • הקניית כלים ליצירת דיאלוג רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחות מקצועית אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש.
 • פיתוח דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש לקראת קבלת רישיון לעסוק בהוראה.
 • פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה בבית הספר ובמערכת החינוך.
 • פיתוח יכולות אימון ותקשורת מדרגות שונות.

 

מבנה התכנית

75 ש’ בכל שנת לימודים (45 ש”ב שעות עיוניות, 15 ש”ב למידה התנסותית 15 שעות  Supervision  אישי).

קהל היעד

הקורס מיועד למורים וגננות בדרגות 6-8 המבצעים חונכות ו/או ליווי בפועל.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.
סה”כ 150 שעות.

 

קורס הכשרת חונכים ומלווים בדגש על אומנות ה-Coaching

היקף הקורס:  30 או 60  שעות אקדמיות

קהל יעד: מורים וגננות בעלי תואר ראשון (דרגות 2-6)

הלימודים  בקורס זה מזכים את המורים והגננות המשתתפים בקידום מקצועי בהיקף של 30/60 שעות.

שכר לימוד: מסובסד, במימון משרד החינוך, למעט דמי רישום (65 ש”ח או 130 ש”ח)

מטרות הלימודים:

 •  פיתוח תפיסת התפקיד של חונך ומלווה
 • הבניית מודלים של קליטה מיטבית במערכת החינוך
 • בחינת דרכי הערכה לשם הערכת מתמחים ומורים וגננות חדשים.

נושאי הלימוד:

 • תפיסת תפקיד החונך והמלווה
 • הדואליות התפקודית שבין תמיכה לבין הערכה
 • עולמו של המורה המתחיל.

 

קורס סופרויז’ן, לבוגרי תכניות חונכים ומלווים

מטרות הלימודים: 

 • ליווי החונכ/ת/מלווה בתפקיד החונכות והליווי
 • יבוד דילמות בשטח.

נושאי הלימוד בקורס:

 • הדרכה על הדרכה
 • עיבוד דילמות ואירועים מהשטח
 • רפלקציה.
 • משמעות השיפור המתמיד.
 • סימולציות וניתוח אירועים.
 • טיפוח היכולת להקשיב ולהכיל.
 • למידה מהצלחות.

הלימודים מזכים את המורים והגננות המשתתפים בקורס זה, בקידום מקצועי בהיקף של 30 שעות

שכר לימוד: מסובסד, במימון משרד החינוך, למעט דמי רישום (65 ש”ח)

 

ימי לימוד מרוכזים למורים בשבתון - חמדת הדרום

לימודי תעודה -  פיתוח מקצועי למורים

 

לימודי תעודה - הוראה מתקנת - למורים בשבתון

לימודי תעודה - הוראה מתקנת

התכנית תעניק ידע מעמיק בתחום לקויות הלמידה; הגדרות, מאפיינים ודרכי הוראה מתקנת בקריאה,כתיבה, חשבון ואסטרטגיותלמידה וחשיבה.

זאת, תוך מתן דגש על כלים פרקטייםלהוראה יעילה.

לימודי תעודה - יסודות חינוכיים טיפוליים באמצעות בישול

בקורס ילמדו דרכים להקשיב לנגזרות הנפשיות הבאות לידי ביטוי בבישול, ושעל פי רוב אינן גלויות.
הלומדים יוכלו להיחשף בהדרגה לאופני הקשבה, דרכי התבוננות והבנה בנוגע להיבטים תוך ובין אישיים שונים במהלך ההכנה, וללמוד כיצד ניתן
לעשות בהם שימוש מודע עם מכין האוכל. 

במהלך הקורס יינתנו כלים להקמת מרכז בישול חינוכי-טיפולי, על מנת שבתום הקורס יוכלו הלומדים לתרום מהידע
שרכשו וליישמו במטבח עם ילדים, בני נוער ומבוגרים בקהילה ובמוסדות החינוך.

 

לימודי תעודה - הוראה טיפולית באמצעות בישול / אמנות - למורים בשבתון

לימודי תעודה - יסודות חינוכיים טיפוליים באמצעות אמנות

הטיפול באמנות עושה שימוש בכלים אמנותיים בשילוב עם כלים פסיכולוגיים‚ בכדי לאבחן מצבים רגשיים - נפשיים שונים.

במהלך הקורס תתאפשר חשיפה והתנסות אישית ובינאישית לעולם הטיפול באמנות במטרה להעשיר את ארגז הכלים המקצועי בצבירת ידע ובניסיון טכני ורעיוני, תוך
התנסות בחומרים ומתודות רחבות, בתחום האומנות הפלסטית. הלומדים יוזמנו לחוות תהליך המאפשר התפתחות אישית כיוצרים אינדיבידואליים והבניית יסודות חשובים בתהליכים טיפוליים-
חינוכיים אותם יוכלו ליישם במרחב החינוכי.

 יהדות וספרות באמנות הפסיפס - מהלכה למעשה

סדנת אמנות המציעה רכישת ידע בטכניקות העיקריות של אמנות הפסיפס ושילובן בהוראה בינתחומית.
התנסות בחיתוך זכוכית, קרמיקה ואבנים ועיצובם לכדי עבודות מוזאיקה.

בניית יחידות לימוד ליישום בכיתה בהלימה לנלמד בקורס.

קורסים בלמידה מרחוק - במסגרת אופק חדש

        פנו ליועץ לימודים - חמדת הדרום יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?