שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם מסלולי לימוד וקורסים ›› עירית זהבי - יעוץ לעובדי מערכת החינוך

עירית זהבי - ייעוץ למורים ולעובדי הוראה

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

עירית זהבי - ייעוץ למורים ולעובדי הוראה - ביטוח לאומי בשנת שבתון

עצות לעובדי הוראה בשנת שבתון

עירית זהבי - זהבי ייעוץ

החזרי מס בגין שנת המס

מורה הנמצא בשנת שבתון זכאי להחזרי מס בגין שנת המס המסתיימת בסוף חודש דצמבר במהלך שנת השבתון.
מכיוון שבחודשים ינואר עד אוגוסט טרם היציאה לשבתון, היה המורה מועסק, ושילם מס כפי שהיה אמור לשלם לו עבד 12 חודשים ברציפות, ובחודשים ספטמבר עד דצמבר לא הועסק כלל (דמי השבתון אינם נחשבים לשכר אלא למענק), זכאי מורה בשבתון להחזר מס. למען הסר ספק - זכאי להחזר מס רק מי ששילם מס.
אדם שאינו משתכר שכר החייב במס אינו משלם מס הכנסה. זה נכון לגבי מורות אימהות רבות.
את הטפסים לבקשת החזר מס יש להגיש עד 30 באפריל של שנת השבתון.

כדי לבקש החזר מס יש להגיש טופס 106 (גם אם יש יותר מטופס אחד בגין יותר ממקום עבודה אחד) וטופס מס נוסף למי שעסק בהערכת בחינות בגרות ולבקש החזר מס. במס הכנסה יש למלא טופס מקוצר למס הכנסה.

מורה הנמצא בחצי שבתון ועובד אצל אותו מעביד ממנו יצא לשבתון, אינו צריך לבקש החזר מס כיוון המעביד דואג להחזרי המס דרך תלוש השכר של המשרה אותה הוא עובד בפועל במהלך חצי השבתון. אם הוא עובד אצל מעביד אחר יהיה עליו להגיש בקשה להחזר מס.

ביטוח לאומי בשנת שבתון

  • מורה העובד במהלך שנת השבתון בעבודה כלשהי ואפילו בהיקף זעום אינו צריך לשלם לביטוח לאומי ולמס בריאות באופן עצמאי בנוסף.
  • מורים בשבתון מלא, שאינם עובדים במהלכו - יש להסדיר את התשלום העצמאי לביטוח הלאומי עד 30 במרץ.
  • עובד הוראה בשבתון מלא ישלם דמי ביטוח לאומי בתעריך סטודנט ישירות למוסד לביטוח לאומי.
    קרן ההשתלמות תחזיר את התשלום לביטוח לאומי על־סמך קבלות מקוריות רק עד תאריך 31.12 של שנת השבתון, דהיינו - לא יאוחר מ־4 חודשים לאחר סיום השבתון. תשלום זה משמש כרצף זכאות במוסד לביטוח לאומי.
  • מורה בשבתון צריך להסדיר במוסד לביטוח לאומי תשלום למס בריאות ממלכתי. קרן ההשתלמות לא מחזירה תשלום זה למורה בשבתון


תלושי מענק ההשתלמות מהקרנות

תלושי המענק אלו התלושים שמקבלים מקרן ההשתלמות במקום תלושי שכר.
יש לשמור אותם מכל משמר כי הם העדות להיקף המשרה במזכה לפנסיה. תלושים אלה הם גם ההוכחה שהקרן שלמה את הסכומים המתאימים לקרן הפנסיה בה מבוטח המורה. כמו כן יש לבדוק שכל רכיבי השכר שהיו ערב היציאה לשבתון, שהם רכיבים פנסיוניים, אכן מופיעים בתלוש.

אם המורה יצא לשנת שבתון משני מקומות עבודה יש לבדוק היטב ולהקפיד שהרכיבים משני מקומות העבודה יופיעו בתלוש.
קרן ההשתלמות נוהגת לא לשלם אם יש שני רכיבים שבמקום אחד אי אפשר לקבל את שניהם. כמו למשל תוספת ניהול ותוספת הכשרה. בתלוש אחד אי אפשר לקבל את שניהם אבל בשני מקומות עבודה אפשר לקבל בתלוש אחד גמול ניהול ובשני גמול הכשרה.
כל שני רכיבים בגינם קבלה תשלומים לקרן ההשתלמות חייבים להופיע גם בתלוש גם אם במקום עבודה אחד אי אפשר לקבל את שניהם.

אתם מוזמנים לבדיקת זכויות המס והפנסיה שלכם אצל

המומחית לזכויות מורים - עירית זהבי,

באווירה נינוחה, על כוס קפה.

פגישה ושכרה בצידה !

זהבי ייעוץ

        פנו ליועץ לימודים - עירית זהבי - יעוץ לעובדי מערכת החינוך יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?