שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם סדנאות צוות / ימי היערכות / ימי גיבוש ›› חיים עמית

חיים עמית

ניתן להזמין הרצאות בכל רחבי הארץ

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

חיים עמית - Shabaton -

הרצאות למערכת החינוך

מאת: חיים עמית, פסיכולוג חינוכי, מטפל משפחתי מוסמך, יועץ ארגוני

מחבר הספרים: הורים כמנהיגים, מודן, 2006 והורים כבני אדם, ספרית פועלים, 1997


מורים כמנהיגים - להיות מורה משפיע

הרצאה חוויתית בנושא המרכזי המעסיק כיום מורים: כיצד להצליח להשפיע על תלמידים לנוכח חוסר האונים שאנחנו, המורים, מרגישים. מתברר שמיומנויות חינוכיות מסורתיות כמו קבלה ואהבה מצד אחד ומתן הוראות ושימוש בסנקציות מצד שני, שוב אינן יעילות כיום. אנשי חינוך זקוקים למיומנויות חינוכיות חדשות שיתאימו למצב החדש. התוכנית מציגה תפישה מגובשת ומעשית של מנהיגות חינוכית בחיי יום-יום, המתמקדת בלימוד שבע מיומנויות מנהיגותיות: חשיבה אסטרטגית, דוגמה אישית, הצבת גבולות, העצמה, תקשורת דיאלוגית, שותפות וגמישות. בהרצאה יוצגו בהרחבה ובצורה מעשית מספר מיומנויות חינוכיות (עם התמקדות על שלוש בעיקר: הצבת גבולות, תקשורת דיאלוגית ודוגמה אישית), שיש בהן כדי לסייע למורים להשפיע בצורה מיטיבה על תלמידיהם.

סמכות דיאלוגית - כלי לפיתוח השפעה מורית

בהרצאה יישומית זו למורים תוצג מיומנות חדשה-ישנה, סמכות דיאלוגית, המבוססת על שילוב בו זמני של התנהגות סמכותית של המורה יחד עם דיאלוג בין אישי שלו עם תלמידים. בהרצאה יוסברו התועלות האפשריות של שימוש במיומנות זו להתמודדות בכיתה עם בעיות משמעת ולשיפור התקשורת בין מורים לבין תלמידים. יינתנו 'טיפים', רעיונות מעשיים, לשימוש יעיל במיומנות זו.

מנהיגות חינוכית למניעת אלימות - מקומם של מבוגרים, מורים והורים, במניעת אלימות של תלמידים

ההרצאה תיפתח בהסברה פשוטה ומעשית של שלוש גישות תיאורטיות מרכזיות להבנת תוקפנות של ילדים: תוקפנות כהתנהגות נלמדת, תוקפנות כדחף טבעי ותוקפנות כתגובה לתסכול. בעקבות זאת יוצגו דרכים מעשיות, בשלושה תחומים עיקריים, למניעת אלימות של תלמידים, כפי שנמצאו בסקירת תוכניות חינוכיות יעילות בנושא זה: הצבת גבולות תקיפה, הקניית מיומנויות חברתיות ושותפות חינוכית רחבה.

תקשורת בין מורים לבין הורים – השותפות ההכרחית

הנחת העבודה של ההרצאה היא שבניגוד לעבר בו תקשורת בין מורים לבין הורים נתפשה כמטרה רצויה אך לא הכרחית, הרי כיום היא חיונית להצלחת המעשה החינוכי, במשפחה ובכיתה. תקשורת לא טובה בין מורים לבין הורים מעצימה את קשיי התלמידים ומונעת התמודדות יעילה איתן. בהרצאה תוסבר הנחה זו ויוצגו רעיונות לשותפות חינוכית פשוטה אך הכרחית בין מורים לבין הורים.

העצמת תלמידים ככלי למניעת נשירה

ההרצאה תעסוק בשאלות הבאות או בחלקן (בהתאם לזמן המוקצב): למה העצמה?
מה זה העצמה (empowerment)? מה זו העצמה קהילתית לעומת העצמה אישית?
 מה זה "מסוגלות עצמית" (self-efficiacy); דרכים לפיתוח מסוגלות עצמית; שלבים בתהליך העצמה של תלמידים; מה מקשה על תהליך העצמה, מצד המעצים? מה יקל על תהליך ההעצמה, מצד המעצים? פיתוח עמדות מעצימות (אצל המורה המעצים); שיכלול מיומנויות מעצימות (אצל המורה המעצים).

סמכות ושותפות בחינוך – הילכו שניהם ביחד?

האם תיתכן שותפות בין מורים לבין תלמידים במעשה החינוכי? ההרצאה תפתח בסתירה כביכול בין שני המושגים: סמכות ושותפות, ולאחר מכן תתאר את האמביוולנטיות הקיימת כיום אצל מורים בקשר ליחסים בין סמכות לבין שותפות ("רוצים, אבל מפחדים"). לבסוף יוצגו רעיונות מעשיים לשותפות של מורים ותלמידים, תוך שמירת סמכותם של המורים.

את מי עוד צריך המנהל לנהל? ניהול קשרי הורים בית ספר בעידן המודרני

הנחת העבודה של הרצאה זו היא שחשוב שמנהלים ינהלו בהתמדה את הקשרים שבין בית הספר לבין ההורים, על אף העומס הניהולי הרב המוטל עליהם, לאחר סקירה קצרה של השתלשלות היחסים בין ההורים לבין בית הספר יתבצע תרגיל ובו יוארו הדימויים הפנימיים שיש למנהלים ולמורים לגבי הורים, אותם דימויים המנחים אותם בקשריהם עם ההורים. לבסוף יוצגו מספר הערות בנושא שותפות בכלל ושותפות עם הורים בפרט, שיכולות לסייע למנהלים בפיתוח קשרי בית הספר עם ההורים.

מורים כבני אדם

על מקומו של ה"אישי" בהוראה ובחינוך המרכיב האישי הוא חלק בלתי נפרד ממקצוע ההורה וטוב שכך. כיצד מורים יכולים להסתייע בחלקים האישיים של עצמם כדי להעשיר את יכולתם המקצועית בהוראה? כיצד עליהם להימנע ממעורבות לא מתאימה של חלקים אישיים בהוראה? ההרצאה תפרט נושא זה בשלושת התחומים של מחשבות, רגשות והתנהגויות של מורים.

        פנו ליועץ לימודים - חיים עמית יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?