שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם למידה מרחוק ›› חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי למידה מרחוק

שדות נגב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות - קורסים בלמידה מרחוק - מכללת חמדת הדרום

קורסים בלמידה מרחוק - במסגרת אופק חדש

קורסים מתוקשבים ( אופק חדש )

 

חינוך לבריאות ותזונה נכונה גננות/מורים

שעות אקדמיות: 30 שעות 

מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

המסגרת החינוכית היא מסגרת טובה להקניית חינוך והרגלים בתחום התזונה. התכנית מציגה גישות עדכניות ביותר לסוגיות ודילמות ייחודיות בתחומי החינוך לאורח חיים בריא, ומקנה למשתלמים כלים מעשיים ליישום הנלמד כמקדמי אורח חיים בריא בביה”ס או בגן הילדים.  במסגרת הקורס יתקיים דיון נרחב ותכליתי בנושאי בריאות מהותיים, כמו: הרגלי אכילה בריאים, תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום בריאות, מניעת מחלות, מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הפרעות אכילה. המכללה האקדמית מכללת “חמדת הדרום” בחרה לעודד “קידום אורח חיים בריא ופעיל” מתוך הנחה, כי הקניית הרגלים מגיל צעיר תסייע בהפיכתם לדפוס חיים קבוע המקדם בריאות.

מטרות הלימודים

 • הכשרת מורים כמקדמי חינוך לבריאות ותזונה נכונה.
 • הקניית כלים מעשיים לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות ומניעת מחלות.
 • ביה”ס והבית – סביבת החיים הבריאים של הילד והנוער.
 • הובלת תהליכי שינוי ושיפור איכות החיים באמצעות תזונה נכונה.


קהל היעד

הקורס מיועד למורים וגננות במסגרת רפורמת  “אופק חדש”. 

מבנה התכנית 

 • לימודים במסגרת פרונטאלית - 6 שעות
 • לימודים בסביבה מתוקשבת - 24 שעות

חובות

נוכחות במפגש ראשון ואחרון, ביצוע משימות בסביבה מתוקשבת.

דרכי הוראה

למידה בסביבה מתוקשבת, קריאת חומרים עיוניים, דיון בפורום על בסיס חומרי קריאה.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות לצורך במסגרת “אופק חדש”.

הוראת החג והמועד

שעות אקדמיות: 30 שעות 

אופי הקורס: מתוקשב 

עיון מעמיק בדרכי הוראת החגים לגיל הרך ולכיתות א-ב. בין הנושאים שיילמדו: ”בית מדרש“ - לימוד עיוני מעמיק ברמת הלומד הבוגר; פיתוח יכולת התבוננות במטען התרבותי-דתי שמזמנת הקהילה ככלי להעמקה בתכני החג; פיתוח תהליכי למידה משמעותית בהוראת החגים בגני הילדים; ”בשפת הילדים“ - תרגום רעיונות, ערכים ומסרים לשפת הגן והכיתות הנמוכות.


קהל היעד

הקורס מיועד לגננות ומורי כיתות א-ב, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.      

  גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.  
 

רלבנטיות ומקצועיות בהוראת התושב"ע/הלכה

מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

שעות אקדמיות: 30 שעות 

הקורס עוסק בהקניית מיומנויות למידה לתלמידים בשיעור התושב"ע/הלכה ובמתן כלים להכוונת התלמידים ללמידה עצמית פעילה המאפשרת למידה משמעותית ומסועפת, כך שהתלמידים יוכלו ללמוד את המשנה או ההלכה לבדם בעתיד, גם ללא עזרת המורה. יינתן דגש על "הכוונה עצמית בלמידה" - היכולת של הלומד לפקח באופן מודע על מחשבותיו, הרגשותיו והתנהגותו במהלך     הלמידה ומתייחסת למאפיינים מטה-קוגניטיביים, מוטיבציוניים והתנהגותיים, המעידים על ההשתתפות הפעילה של הלומד או הלומדת בתהליך הלמידה. בקורס יילמדו אף מיומנויות של חלוקת הטקסט של התושב"ע, נתינת תפקיד ואפיון לכל חלק, סידורו מחדש בצורה יותר ברורה ומובנת, והכרת כלים מתוקשבים להוראה מיטבית בכיתה מתוקשבת.

מטרות הלימודים

 • העמקה בתכני הסוגיות הכלולות בתכנית הלימודים בתושב"ע.
 • הקניית כלים ללימוד רלבנטי ומשמעותי לתלמידים.
 • הקניית כלים דידקטיים לפיתוח לומד עצמאי בתושב"ע הוראה – למידה- הערכה מיטבית של הלכה.


קהל היעד

הקורס מיועד למורים במסגרת רפורמת “אופק חדש”.

חובות

נוכחות פעילה במפגשים: השתתפות בסדנאות ותרומה ללמידה בקבוצה.
עמידה במטלת סיכום אישית.

דרכי הוראה

הוראה פרונטאלית, שיח עמיתים, עבודה אישית ולמידה מכוונת.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”.

מחדר הייעוץ החינוכי - מגוון כלים להורים ולמורים/ות

שעות אקדמיות: 30 שעות 

מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

קורס זה מאגד מגוון אקלקטי של חומרי למידה מהאוסף האישי של היועץ החינוכי. 

אהוד נהיר (M.A), יועץ חינוכי ומדריך בעל ניסיון בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובישיבות מציע מגוון סוגיות העולות בחדר היועץ.

במהלך הקורס נלמד ונכיר גישות, מושגים וכלים תיאורטיים להבנת וניתוח תהליכים וסוגיות חינוכיות; תקשורת מיטבית, פתרון קונפליקטים בין תלמידים, עידוד גיבוש זהות אישית והעלאת הדימוי העצמי של תלמידים,  התמודדות תלמידים מול עצמם ומול אתגרי החיים המודרניים ועוד.  מתוך המגוון מוזמן כל מורה למצוא חומרים שיוכלו לשמש לו כעזר הן בחיים האישיים והן בחיים המקצועיים. במהלך היחידות מוצגות מגוון דרכי הפעלה; סרטונים, דפי מקורות, תרגילי כיתה ועוד שעשויים לסייע להורים ולמורים, בחיים האישיים ובתהליך הלמידה בכיתות.  

מטרות הלימודים

 • לגבש צוות מורים המטמיע דרכים ליצירת אקלים מיטבי בביה"ס בהתאם לערכי החינוך ובזיקה ללמידה משמעותית.
 • לטפח קשר של השפעה הורה-מורה-תלמיד באמצעות כלים רלוונטיים ליישום, בכיתת האם ובכיתה הפרטנית.
 • להכיר וליישם דרכים לחיזוק תחושת המסוגלות של כל תלמיד, תוך זימון חוויות של הצלחה, התורמות לטיפוח אקלים מיטבי.

קהל היעד

הקורס מיועד למורי כיתות ה – יב.

חובות

מוכנות למפגשים: ביצוע משימות הכנה למפגש.
נוכחות פעילה במפגשים: השתתפות בסדנאות ותרומה ללמידה בקבוצה. 
עמידה במטלת סיכום אישית.

דרכי הוראה

הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, למידה מכוונת, דיונים רפלקטיביים והנחייה. 


הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת רפורמת “אופק חדש”/ “עוז לתמורה”. 


הוראה משמעותית של ספר הספרים


שעות אקדמיות: 30 שעות 

מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

הוראת התנ"ך היא בגדר, "ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים" (איוב יא 9), ישנם מיומנויות רבות שעל התלמידים לרכוש תוך כדי הלמידה. במסגרת קורס זה נתמקד, בעיקר בעקרון ארבעת הממדים של הוראת התנ"ך: פשטות הכתובים, פרשנות, הקשר רחב והקשר אישי.
הקורס  יעסוק בארבעת הממדים, תוך שימת דגש על ההבנה של התלמידים במהלך השיעור, ובפעולות אותן יכול המורה לעשות בכל שיעור, על-מנת לקדם את ההבנה ולהפוך את התלמידים לבעלי יכולת למידה עצמית ברמה גבוהה, ולאוהבי הלימוד.


מטרות הלימודים

 

 • למידה ופיתוח של רכישת כלים דידקטיים לבניית יחידות לימוד במקרא.
 • הקניית כלים ללימוד רלבנטי ומשמעותי לתלמידים.
 • הקניית כלים דידקטיים לפיתוח לומד בעל יכולת למידה עצמית ברמה גבוהה וקידום ההבנה. 

קהל היעד

הקורס מיועד למורי כיתות ו – יב.

חובות

מוכנות למפגשים: ביצוע משימות הכנה למפגש.
נוכחות פעילה במפגשים: השתתפות בסדנאות ותרומה ללמידה בקבוצה. 
עמידה במטלת סיכום אישית.

דרכי הוראה

הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, למידה מכוונת, דיונים רפלקטיביים והנחייה. 

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת רפורמת “אופק חדש”/ “עוז לתמורה”.


קידום תלמידים מתקשים

שעות אקדמיות: 60 שעות

מתוקשב (למעט 3 מפגשים)

הקורס מתייחס לאוכלוסיית התלמידים המתקשים, ובא לתת סיוע וכלים למורים המלמדים תלמידים אלו. קידום התלמידים מחייב את שינוי תפיסת המורים, תוך התייחסות להיבטים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים של תלמידיהם.
לכל השותפים בעשייה החינוכית; מחנכים, מורים מקצועיים, יועצת ובעלי תפקידים נוספים בבית הספר יש תפקיד חשוב בליווי תלמידים אלה ובתמיכה בהם. בקורס יינתנו כלים לקידום וטיפוח חוויות של הצלחה, חיזוק הביטחון העצמי של התלמידים ואפשרויות לקידום לימודי מיטבי.

מטרות הלימודים

 • העלאת המודעות של המורים להתייחסות לשונות התלמידים בכיתה.
 • איתור תלמידים עם קשיי למידה שונים בכיתה.
 • בניית תכניות התערבות מותאמות לתלמידים המתקשים לצורך קידומם הלימודי.
 • יצירת הנעה ומוטיבציה אצל התלמידים המתקשים.
 •  שילוב של התלמידים המתקשים בכיתה באופן היעיל ביותר עבורם. 

קהל היעד

הקורס מיועד למורים במסגרת רפורמת "אופק חדש" ("עולם ישן” / "עוז לתמורה" על בסיס מקום פנוי).

חובות

נוכחות בשלושת המפגשים הפרונטליים, ביצוע משימות בסביבה מתוקשבת.

מבנה התכנית:

 • לימודים במסגרת פרונטאלית -  12 שעות.
 • לימודים בסביבה מתוקשבת - 48 שעות.

דרכי הוראה

למידה בסביבה מתוקשבת: מצגות, סרטונים וכד’. קריאת חומרים עיוניים, דיון בפורום על בסיס חומרי קריאה.

גמול השתלמות לעו”ה

60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת אופק חדש ("עולם ישן" / "עוז לתמורה").

פיתוח מומחיות המורה באמצעות ניתוח צילומי שיעורים

ניתוחי שיעורים מצולמים בהוראת רעיונות מדעיים                          


שעות אקדמיות: 30 שעות 

מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

קורס ייחודי בנושא למידה משמעותית והבנת עקרונות הוראה גנריים אותם ניתן להעביר לכל תחומי התוכן. במסגרת הקורס ננתח סרטי וידאו, מתוך התבוננות מעמיקה בהוראה משמעותית. ההשתלמות שמה דגש על פעילויות פרקטיות, אשר יאפשרו העברה מידית אל הכיתה. במסגרת ההשתלמות ילמדו המורות עקרונות הוראה משמעותיים ויתרגלו אותם. דרכי ההוראה בתכנית יכוונו ללמידה עצמית של המורה, למידה קבוצתית ודיונים. המורים ילמדו באופן  מפורש את הנקודות ההכרחיות להתבוננות במהלך הצפייה: כיצד לפרש נקודות אלו באופן יעיל וכיצד להציע אלטרנטיבות חלופיות על פי מודל "ניתוח שיעור" המכוון לחשיבת התלמיד ומודל "הכוונה עצמית" המתייחס למטה קוגניציה של הלומד/מורה בשיעור.

מטרות הלימודים

 • הקנייה של כלים ללמידה משמעותית הן בהיבט של המורים והן בהיבט התלמידים.
 • פיתוח יכולת רפלקטיבית של המורה כלומד באמצעות ניתוח שיעורים מצולמים ותמלול שיעורים.
 • העלאה של הידע אודות דרכי החשיבה של תלמידים, שגיאות צפויות והתאמת אסטרטגיות רלוונטיות.


קהל היעד

הקורס מיועד למורים במסגרת רפורמת "אופק חדש" ("עולם ישן” / "עוז לתמורה" על בסיס מקום פנוי).

חובות

נוכחות במפגש ראשון ואחרון, ביצוע משימות בסביבה מתוקשבת.

מבנה התכנית:

 • לימודים במסגרת פרונטאלית -  6 שעות .
 • לימודים בסביבה מתוקשבת -  24 שעות.

דרכי הוראה

שיעורים מתוקשבים, למעט הרצאה ודיון בשיעור הראשון והאחרון בנושא מומחיות בהוראה.

גמול השתלמות 

30 שעות במסגרת “אופק חדש”.

הבנת לקויי למידה והפרעות קשב וריכוז ודרכי התערבות 

שעות אקדמיות: 30 שעות 

אופי הקורס: מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

קורס ייחודי העוסק בהבנת עולמם של לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז. השפעת הלקויות על כל תחומי החיים, התמודדות ההורים והמורים עם הלקויות ודרכי התערבות מתאימות לצרכים של הילדים המאתגרים. הקורס כולו מלווה בכל מפגש בסרטונים ודוגמאות מהשטח ומעניק ידע מקף ומשמעותי.

 

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה"

יישום טכנולוגיות בהוראה

שעות אקדמיות: 30 שעות 

אופי הקורס: מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

היכרות עם מושגים פדגוגיים המאפיינים ללמידה ברשת, רכישת כלים באופן פרקטי אשר יאפשרו למשתתפי הקורס להשתמש בהם הן בהיבט הטכני והן בהיבטים הפדגוגיים הקשורים ביישום של כל כלי. תכני הקורס יתמקדו בניהול סביבות למידה ברשת, שימוש בוידאו, רשתות חברתיות, כלי אנימציה והיבטים של אתיקה.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה"

 

פסיכופדגוגיה הלכה למעשה/ היבטים רגשיים בהוראה- למידה

שעות אקדמיות: 30 שעות 

אופי הקורס: מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

הקורס מציע לאנשי החינוך תהליך העמקת מודעות לאספקטים הפסיכו פדגוגיים במלאכת החינוך וההוראה, תוך זיהוי הידע הפסיכו פדגוגי הקיים ברשותם. במהלך הקורס יינתנו כלים לשכלול הידע הפסיכו פדגוגי והרחבתו במטרה ליישמו בתהליכי ההוראה.
יחידות ההוראה בתכנית יכוונו לחידוד תפיסה אינטגרטיבית של תהליכים רגשיים ותהליכי הוראה-למידה-הערכה, התנסות בכלים שונים להטמעת הידע הפסיכו פדגוגי, תרגום הידע הפסיכו פדגוגי לכדי כלי עבודה והפצת הידע בקרב קהילות לומדים ואנשי חינוך.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה"

מיומנויות הנחייה - המורה כאמן ללמידה חוויתית

 

שעות אקדמיות: 30 שעות 

אופי הקורס: מתוקשב (למעט מפגש ראשון ואחרון)

הקורס מיועד לאנשי חינוך  המתעתדים להיות כאמנים ללמידה חווייתית. הקורס מקיף את ההיבטים המרכזיים של אתגר זה: רכישת ארגז כלים עשיר, לעבודה מעשית וחווייתית בכיתה - לפיתוח דרכי הוראה מיטביות ליצירת חוויה חיובית ואיכותית עבור התלמידים. העצמת הסמכות המורית וחיזוק הקשר מורה - תלמיד. העצמה אישית מורה- תלמיד לשיפור הדיאלוג והגיבוש הכיתתי, המוטיבציה, ביטחון עצמי והחשיבה היצירתית ועוד.

 

קהל היעד

הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה"

        פנו ליועץ לימודים - חמדת הדרום יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?