שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם גיל רך - חינוך קדם יסודי ›› חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי גיל רך - חינוך קדם יסודי

שדות נגב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות - קורסים לגננות - מכללת חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - קורסים למורים לגננות ולמנהלים

קורסים לגננות

גננות כמנהיגות - למידה משמעותית חווייתית תואמת התפתחות בגן הילדים 

תכנית שנתית

שעות אקדמיות:

60 שעות (10 מפגשים)

הקורס הינו מסע אישי וקבוצתי להכרות מעמיקה עם עצמנו ועם מושגים מהותיים הכרוכים זה בזה להבנת תהליך הלמידה. באמצעות סדנאות, דיונים, והרצאות אורח נלמד מהי למידה משמעותית, ומדוע קשה ליישמה? נעמוד על מהות הלמידה המשמעותית ועל הקשר המחייב בין יחידת הלימוד, התכנים השונים לבין היעד הסופי של הלמידה. במהלך הקורס הגננות יתנסו בפועל בתהליך של למידה משמעותית ולמידה חווייתית תואמת התפתחות בגן הילדים. 

מטרות הלימודים:

  • פיתוח גננות כמנהיגות חינוכיות מובילות בגני הילדים.
  • רכישת מיומנויות וכלים ליצירת תנאים בגני הילדים, ללמידה משמעותית. 
  • הכרת תנאים המאפשרים למידה משמעותית בגני הילדים בהתחשב במאפייני הילדים ובמאפיינים של גן הילדים הישראלי (אוטונומיה יחסית של גננות, ריבוי ילדים, חברה ישראלית רב-תרבותית ועוד). 
  • הכרה בחשיבות למידת חקר-למידה שבה הילד ממלא תפקיד פעיל ומרכזי; אפשרויות משחק שמשמשות זירה ללמידה משמעותית; למידה שיתופית; למידה בקבוצות קטנות והטרוגניות.
  • היכרות עם כלים לאיתור הזדמנויות ללמידה משמעותית בגני הילדים.

קהל היעד

הקורס מיועד לגננות במסגרת רפורמת "אופק חדש".

דרכי הוראה

הרצאות, סדנאות, וביצוע משימות אישיות וקבוצתיות.

שכר לימוד


הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו"ה

60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש".


גננות מלוות תומכות הערכה

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 30 שעות 

הקורס הינו קורס הכשרה לגננות מלוות תומכות הערכה. מדובר בהכשרה לתפקיד של גננת מלווה לגננת חדשה, בשנה שלאחר ההתמחות, אשר היא שותפה בתהליכי ההערכה של הגננת החדשה. כל זאת, לקראת קבלת קביעות במערכת החינוך, על פי מדיניות האגף לחינוך קדם יסודי.

המפגשים יתמקדו בהכשרה מכוונת לפיתוח זהות מקצועית של גננת מלווה, בעלת ידע ומיומנויות בתחום הערכת גננת חדשה, כחלק מהשותפות בתהליך הערכת גננות.

מטרות הלימודים

  • לפתח את תפישת התפקיד והזהות המקצועית של הגננת המלווה כשותפה לתהליך הערכה של גננות חדשות לקראת קבלת קביעות במערכת.
  • לבסס  הידע והעמקת ההבנה בהיבטים של הערכת עובדי הוראה כתהליכים המקדמים התפתחות מקצועית.
  • לפתח המודעות וההבנה של יחסי הגומלין המתקיימים בין מעריך למוערך ופיתוח כשירויות לתפקוד מיטבי בהיבטים בינאישיים ומקצועיים.

 

קהל היעד

הקורס מיועד לגננות בעלות ותק של 8 שנים ומעלה, בהמלצת המפקחת בלבד (במסגרת רפורמת “אופק חדש”).

דרכי הוראה


הרצאות, סדנאות, וביצוע משימות אישיות וקבוצתיות.

שכר לימוד


הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום 

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.
 

 

        פנו ליועץ לימודים - חמדת הדרום יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?