שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם תרפיה וטיפול ›› סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

קורסי תרפיה וטיפול

תל-אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות - קורסי הכשרת מטפלים - סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

קורסי טיפול ותרפיה - לימודי תעודה - סמינר הקיבוצים

המרכז למקצועות הטיפול

פסיכותרפיה וייעוץ

טיפול וסיוע בשילוב כלי מתווך

טיפול וסיוע בשילוב אמנות, יצירה ומשחק

הבחירה להיות מטפל היא בחירה מיוחדת הטומנת בחובה אחריות גדולה והזדמנויות מיוחדות. היא נושאת בתוכה את ההנחה הבסיסית שלמפגש האנושי יש יכולת מרפאת. 
מקצועות הטיפול כוללים מגוון עשיר ומיוחד של גישות ותחומי טיפול. אחדות מן הגישות הטיפוליות מתמקדות בשיח הוורבלי ככלי טיפול עיקרי ונשענות על תיאוריות פסיכולוגיות ופילוסופיות מגוונות; מקצועות טיפול אחרים נעזרים בכלי מתווך – בבעלי חיים, במרחב הגינה, בשטח או במים; ושיטות טיפול אחרות משלבות אמנות ויצירה כחלק בלתי נפרד מן הטיפול. 


בכולן המפגש הטיפולי נושא את הרצון ואת היכולת להביט, במישרין או בעקיפין, אל אתגרי החיים הנחווים מעת לעת על ידי כל אחת ואחד מאתנו. 
הצלחת הטיפול מתבססת על שני רכיבים עיקריים ולשניהם משקל מכריע במפגש הטיפולי: ידע מקצועי של המטפל ויחסי האנוש הנרקמים במפגש הטיפולי. 
ברוח תפיסה זו פועל המרכז למקצועות הטיפול של מכללת סמינר הקיבוצים. תכניות הלימוד הרבות והוותיקות שלנו ממזגות כולן למידת תיאוריה טיפולית וידע מקצועי, בדגש מיוחד על הווייתו האנושית של המטפל.

אני שמח להציג לפניכם מגוון תכניות לימוד בפסיכותרפיה וייעוץ, בטיפול וסיוע בשילוב כלי מתווך ובטיפול בשילוב אמנויות, יצירה ומשחק.
כולן מהוות שער כניסה אל מחוזותיו המרתקים של עולם הטיפול ואל קהילה גדולה ומיוחדת של מטפלים בוגרי תכניות הלימוד של מכללת סמינר הקיבוצים.

  

קורסי פסיכותרפיה - סמינר הקיבוצים

פסיכותרפיה וייעוץ

פסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית 

תכנית תלת-שנתית הנפתחת אחת לשנתיים

התכנית המתמקדת בפסיכולוגיית המעמקים על פי משנתו של ק"ג יונג. "המושג המרכזי של הפסיכולוגיה שלי הוא תהליך האינדיווידואציה", כתב יונג. "אינדיווידואציה" מציינת תהליך שבאמצעותו נהיה האדם לאינדיווידואל, כלומר אחדות בלתי מתחלקת, שלם. 
בנושאים המרכזיים בגישתו של יונג נכללים: הקשר בין החלום לבין המיתוסים של התרבויות הקדמוניות; החיבור לאוצר הזיכרון הקולקטיבי הטבוע בלא מודע של האנושות; הרכיב המיסטי הטבוע בנפש כמו גם כוחה המרפא של הנפש. 
מטרת התכנית: לחשוף מטפלים לתאוריה ולפרקטיקה הקלינית של הפסיכולוגיה האנליטית-יונגיאנית ולדרך המחשבה הסימבולית, מתוך לימוד עיוני, הדרכה קלינית והתנסות חווייתית. התכנית מיועדת למטפלים – פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה ויצירה.

פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי 

תכנית-תלת שנתית להכשרת מטפלים בגישה האקזיסטנציאליסטית.

גישה זו מתמקדת במפגש הבלתי נמנע של האדם עם אתגרי הקיום האנושי. בסוגיות המרכזיות המאתגרות את האדם, שבהן מתמקדת הגישה האקזיסטנציאליסטית, נכללות: בדידות, חופש, סופיות החיים ושאלות של משמעות. 
הגישה האקזיסטנציאליסטית קוראת למטפל לזנוח את הביטחון המופרז בתיאוריות. היא רואה במטפל מלווה המסייע לאדם בפגשו את אתגרי הקיום האנושי, ומבקשת לסייע לו לשוב ולקחת לידיו את מושכות חייו. שורשי הגישה האקזיסטנציאליסטית מצויים בכתביהם של קירקגור, ניטשה, קאמי, סארטר, בובר ואחרים. 

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון לפחות וכוללת למידה תיאורטית והתנסות מעשית המלווה בהדרכה.


לימודי המשך של התכנית לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי


לימודי ההמשך של התכנית לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי מהווים המשך טבעי להתפתחותם המקצועית של מטפלים בגישה אקזיסטנציאליסטית בפרט ושל מטפלים בכלל. בין תכניות ההמשך:
הכשרה להדרכה בפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית
המשמעות ככלי טיפולי

פסיכותרפיה בילדים ונוער, התכנית התלת-שנתית 

התכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה בילדים ונוער מיועדת לאנשי טיפול המעוניינים בהמשך לימודי פסיכותרפיה מתוך העמקת הזהות המקצועית והאישית כמטפלים בילדים ונוער.

העמדה הטיפולית המיוצגת בתכנית מדגישה את הקשר הטיפולי בין המטפל לילד ולהוריו, קשר המתאפיין בהקשבה טיפולית לתהליך וכבוד לקצב האישי.
עמדה זו רואה את המגע והחיבור הרגשי, הן של המטופל והן של המטפל, כלב לבו של הטיפול.

במקביל ללימודים התיאורטיים והקליניים בקבוצה (העברה והעברה נגדית, טיפול במשחק, עבודה טיפולית עם הורים, תאוריית יחסי אובייקט, התסביך האדיפלי ועוד)
כל משתתף מחויב בהדרכה אישית שבועית על עבודתו הטיפולית.

טיפול דינמי בילדים ונוער התכנית הדו-שנתית

התכנית מתקיימת בשיתוף מרכז "עפרוני"


התכנית הדו-שנתית מיועדת לאנשי טיפול המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום הטיפול הדינמי ולגבש זהות מקצועית ואישית כמטפלים בילדים ונוער.

התפיסה הטיפולית הנלמדת בתכנית מדגישה את הקשר הטיפולי בין המטפל לילד ולהוריו, המתאפיין בהקשבה טיפולית לתהליך וכבוד לקצב האישי.

תפיסה זו רואה את המגע והחיבור הרגשי, הן של המטופל והן של המטפל, כלב לבו של הטיפול.

בתכנית נלמדים נושאים תיאורטיים העוסקים בטיפול בילדים (טיפול במשחק, ויניקוט, קליין, עבודה טיפולית עם הורים וכדומה) וכן מתקיים סמינר קליני מתמשך על טיפול בילדים והוריהם.

קורסי מבוא בפסיכולוגיה ושיטות מחקר 

במרכז למקצועות הטיפול מתקיימים כל השנה קורסים סמסטריאליים בפסיכולוגיה. הקורסים נפתחים בכל סמסטר (חורף, אביב, קיץ).

קורסי הפסיכולוגיה מיועדים לסטודנטים בעלי תואר ראשון המבקשים ללמוד באחת מתכניות הטיפול או להמשיך את לימודיהם לתואר שני בתכניות לטיפול באמצעות אמנויות,
שבהן קורסים בפסיכולוגיה מהווים תנאי קבלה. קורסים אלו פתוחים גם לכל המעוניין להכיר את עולם הפסיכולוגיה.


קורסי הפסיכולוגיה ושיטות המחקר המוצעים במרכז למקצועות הטיפול הם:

 • מבוא לפסיכולוגיה
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • תיאוריות אישיות
 • פסיכופתולוגיה
 • פסיכופיזיולוגיה
 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר

טיפול במשחק בחול


הטיפול במשחק בחול בגישה יונגיאנית הוא שיטה טיפולית המאפשרת ביטוי לא מילולי דרך משחק ספונטני בחול ים, ודרך בחירה ומיקום של מיניאטורות וחפצים טבעיים בארגז החול. 
התכנים התיאורטיים בתכנית מותאמים לדרישות הבינלאומיות של הארגון הבינלאומי לטיפול במשחק בחול (ISST). התכנית היא דו-שנתית ונפתחת אחת לשנתיים.

 קורס גינון טיפולי - סמינר הקיבוצים

טיפול וסיוע בשילוב כלי מתווך

גינון טיפולי – שיקום וטיפול במרחב הגינה

תכנית דו-שנתית המפגישה את הלומדים עם התהליך הטיפולי במרחב הגינה על רבדיו ומשלבת תאוריה עם התנסות אישית. בתכנית הלימוד תכנים מתחום הפסיכולוגיה והגישות הטיפוליות השונות בצד תכנים מתחום הגננות, והיא מכשירה את הבוגרים לעבוד עם אוכלוסיות מגוונות. 

עבודה זו כוללת ההערכה של צורכי המטופל, בניית תכנית טיפולית להשגת מטרות רגשיות או תפקודיות, והתאמת פעילויות גנניות רלוונטיות להשגתן. כמו כן, התכנית מפתחת את היכולת להבין את המשמעות הסימבולית של הפעולות השונות שנעשות בסביבת הגינה, וכיצד לעשות שימוש בכך בסיטואציה הטיפולית.

התכנית הבינתחומית לטיפול שטח 

התכנית מתקיימת בשיתוף עמותת עינ”ב וצוות שביל

טיפול שטח הוא אמנות השימוש ביחסי הגומלין של הסביבה והאדם לצורך התפתחות ושינוי.

בתהליך טיפולי זה משתתפים המטופל, המטפל "והקול השלישי" – השטח. "קול שלישי" זה מאפשר גישה עקיפה אל נוכחותו של המטופל.

השימוש בשטח כמרחב מתווך יוצר דיאדה בין המטופל למטפל, שהייה משותפת בהתנסות ובחוויה והתבוננות בה.

טיפול שטח נמצא בשימוש במשרד הרווחה, משרד החינוך ובקהלים פרטיים.
טיפול שטח - סמינר הקיבוצים
התכנית הבינתחומית לטיפול שטח היא תכנית לימודים דו-שנתית תיאורטית וחווייתית, המתמקדת בארבעה ענפי לימוד עיקריים:

 • טיפול שטח ואוריינות סביבתית
 • הנחיית קבוצות,
 • ניהול ומנהיגות
 • ומדעי ההתנהגות.

נוסף ללמידה התיאורטית בארבעת ענפי הלימוד, כוללים הלימודים בתכנית התנסות בשטח, פרקטיקום בקבוצות טיפוליות והגשת פרויקט גמר.

השתלמויות של התכנית הבינתחומית לטיפול שטח

ההשתלמויות של התכנית הבינתחומית לטיפול שטח מהוות המשך למידה טבעי של בוגרי התכנית וגם של אנשי טיפול המבקשים להשתלם בתחומים אלו. ואלו כמה מהן:

 • התמחות למטפלים ומנחים בהנחיה ממוקדת שטח
 • פרקטיקום
 • ניהול מאבקים סביבתיים
   
 • טיפול באמצעות בעלי חיים - סמינר הקיבוצים

טיפול בעזרת בעלי חיים

בשיתוף מרכז “בולבי” לטיפול ולחינוך בעזרת בעלי חיים

תכנית הכשרה תלת-שנתית (5 סמסטרים) המכשירה מטפלים לטיפול בעזרת בעלי חיים. הטיפול מתקיים בפינות חי ובגני חיות ומאפשר התנסות חווייתית במפגש עם מגוון רחב של בעלי חיים.

תכנית הלימודים כוללת שיעורים תיאורטיים והתנסות בשטח בפינות חי ברחבי הארץ, שבהן מתקיים טיפול בעזרת בעלי חיים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (ילדים ומתבגרים המאובחנים בהפרעות התפתחותיות שונות, ילדי מרכזי חירום, אסירים, דיירי מעונות נתמכים וכו'). ההתנסות מלווה בהדרכה אישית וקבוצתית. 
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומי הטיפול, חינוך, מדעי החיים או מדעי ההתנהגות.

טיפול באמצעות בעלי חיים - סמינר הקיבוצים

כלבנות טיפולית 

בשיתוף מרכז “בולבי” לטיפול ולחינוך בעזרת בעלי חיים

תכנית חד-שנתית המתמקדת בשילובם של כלבים במפגש עם האדם.

כלבן טיפולי הוא איש מקצוע בקיא ומיומן בהתנהגות כלבים ואילופם מצד אחד, ובעל ידע על אפיונם של אוכלוסיות שונות מצד שני.
מלבד זאת עליו להיות מנוסה בטכניקות של שילוב כלבים בעבודה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוך ושיקום, שכן המפגש הישיר עם כלבים טומן פוטנציאל גבוה לפתח אצל החניך יכולות ושיפור תפקודי. 

תכנית הלימודים כוללת מפגש עם עולם הכלבים המתאימים לעבודה עם בני אדם, והיא מכשירה את הסטודנטים בהנחיית פעילויות המשלבות כלבים בקרב אוכלוסיות רגילות ובעלות צרכים מיוחדים. 

התכנית מיועדת לבעלי 12 שנות לימוד לפחות, אוהבי בעלי חיים ואדם, מורים וגננות.

רכיבה טיפולית 

תכנית הלימודים בשיתוף עם מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן


תכנית בת 4 סמסטרים רצופים להכשרת מדריכי רכיבה טיפולית. לרכיבה על סוסים ולטיפול בהם יתרונות המוצאים את ביטויים ברבדים גופניים, נפשיים וחברתיים.

הרכיבה הטיפולית מסייעת בתחום הלימודי-התנהגותי, בשיפור טווח קשב וריכוז, בהעלאת הביטחון והדימוי עצמי. היא מסייעת גם בתחום המוטורי ותורמת לקואורדינציה ולשיווי המשקל.  קורס רכיבה טיפולית - סמינר הקיבוצים

בתחום היחסים הבינאישיים יוצרת הרכיבה מערכת יחסים הדוקה בין הרוכב לבין הסוס, הכוללת הכרה בצרכים וברצונות של האחר.
התכנית כוללת למידת אנטומיה ופיזיולוגיה, רפואה שיקומית, לקויות נפוצות וגישות טיפול בצד לימודי רכיבה. התכנית כוללת למידה תיאורטית ומעשית באמצעות רכיבה.

התכנית מיועדת לבוגרים מעל גיל 20, אוהבי סוסים ואדם המצויים בתחום הרכיבה ומבקשים להרחיב את תחום הידע לרכיבה טיפולית.

 


   לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים   מועד פתיחה שם קורס  
     
13/03/2017 מבוא לפסיכודרמה       פנו למידע על הקורס 

13/03/2017 מבוא לטיפול בתנועה       פנו למידע על הקורס 

13/03/2017 מבוא לטיפול באומנות       פנו למידע על הקורס 

        פנו ליועץ לימודים - סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?
      לא מצאתם מועדים מתאימים ? פנו אלינו ונציע לכם אפשרויות נוספות