שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם פיתוח מקצועי למורים ›› אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות – המכללה האקדמית אחוה

קורסי פיתוח מקצועי למורים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות – המכללה האקדמית אחוה - קורסים למורים - אופק חדש - בדרום

מכללה האקדמית אחוה היחידה לפיתוח מקצועי

המכללה האדקמית אחוה - השתלמויות מורים

קורסים בתחום חינוך והוראה - לימודי תעודה והשתלמויות

קורסים בלמידה מרחוק

את המגוון הגדול ביותר של קורסים בלמידה מרחוק תמצא/י כאן. היצע נרחב של נושאים בפריסה שנתית, מוכרים לגמול השתלמות ומאפשרים למידה עצמאית ומהבית. 

 • תזונה, מזון ומה שביניהם
 • רשתות חברתיות
 • פיתוח אינטליגנציה רגשית
 • מוח, זיכרון ולמידה
 • מעודדים לקרוא
 • עבודה עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז בכיתה - מקוון
 • פסיכולוגיה חיובית 
 • התפתחות שפה ותקשורת
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • דיאלוגים נאומים וקונפליקטים
 • ביבליותרפיה וטיפוח רגשי
 • מבוא ללקויי למידה והתנהגות
 • התמודדות עם אלימות בבית הספר ובחברה
 • פסיכופתולוגיה
 • זיהוי מצוקות באמצעות ציורים ודרכי מבע אחרים
 • סוגיות בספר בראשית
 • ספר יהושע
 • ספר שמואל
 • אמונה ומוסר בשואה
 • סיפורי רבי נחמן מברסלב
 • מעגל השנה היהודית
 • שבת במדינה מודרנית
 • זוגיות ומשפחה
 • המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
 • אנטישמיות - מאז ועד היום
 • תקשורת המונים וצנעת הפרט
 • רציונליות בחינוך ובהוראה

 

התמודדות עם בעיות התנהגות

הקורס מחזק את הפרופסיה ומעמיק את הידע בנושא תלמידים בסיכון והתאמת תכניות התערבות לתלמידים מאתגרים עם קשיים לימודיים והתנהגותיים.

מטרות הקורס:

להקנות אסטרטגיות מעשיות ויעילות למניעה והתמודדות עם קשיי משמעת ובעיות התנהגות ברמת ביה"ס והכיתה.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה, הגשת עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

סמסטר: ב'  היקף הקורס: סמסטריאלי  שעות שנתיות: 2 היקף שעות: 60

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש


אסטרטגיות למידה

הקורס יכשיר את המשתתפים להביא לשיפור בכושר הלמידה של התלמיד באמצעות הוראה ישירה ועקיפה של אסטרטגיות למידה בקריאה, כתיבה וחשבון ולפתח לומד בעל מכוונות עצמית, אחראי ואוטונומי.

נושאי הלימוד

 • מטה קוגניציה וחשיבותה
 • סגנונות למידה
 • אסטרטגיות למידה לפני, תוך ולאחר למידה
 • אסטרטגיות הבנת הנקרא
 • אסטרטגיות הבעה בכתב
 • אסטרטגיות לתחומי תוכן שונים (מדעים, היסטוריה, מתמטיקה)
 • אסטרגיות התארגנות ותכנון

חובות בקורס:

השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס: 

היקף הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 2 היקף שעות: 60 מספר מפגשים: 15


הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

תעודה: 

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום.

 

תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית - לימודי תעודה

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי. תפקידו של הרכז להטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי. הרכז יהיה הסמכות המקצועית בתחומי מדידה וההערכה בבית הספר וישמש כאיש קשר בין בית הספר לבין גורמי חוץ חיצוניים. התכנית מאושרת ע”י הראמ”ה. תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית הינה תכנית דו-שנתית למורים המייעדים עצמם לרכוש ידע מקצועי בתחומי מדידה והערכה חינוכית - ידע הנדרש מתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

תכנית ההתמחות:

שנה א
סמסטר א' מבוא למדידה חינוכית - 2 נק”ז 1 ש"ש,הערכת הישגים מסורתית - 2 נק”ז 1 ש"ש.
סמסטר ב' הערכה חלופית - 2 נק”ז 1 ש"ש ,שימוש והפקת תועלת מממצאי ההערכה - 2 נק”ז 1 ש"ש.

שנה ב
סמסטר א' סטטיסטיקה למתקדמים - 2 נק”ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק א' - 2 נק”ז 1 ש"ש.
סמסטר ב' פרקטיקום - 2 נק"ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק ב' - 2 נק”ז 1 ש"ש.

תנאי קבלה:

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ותעודת הוראה, או סטודנטים לתואר שני, בעלי לפחות חמש שנות נסיון בהוראה. יינתן פטור בהתאמה לקורסים רלוונטיים בהערכה ובסטטיסטיקה לתואר השני עד היקף של 2 ש”ש, לפי הקריטריונים, בהצגת גיליון ציונים. קורסי השלמה עד היקף של 2 ש”ש יידרשו ממסיימים לימודי מוסמך, החסרים לימודים קודמים בסטטיסטיקה ומחקר.

היקף התכנית:

תכנית דו שנתית.
כמות ש"ש: 4 ש”ש בכל שנה.
היקף שעות: 112 שעות בודדות כל שנה.

מאושר להחזרי שכר לימוד ממשרד החינוך.

גמול השתלמות ואופק חדש

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת התמחות בהערכה בית ספרית מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך.

 

פיתוח כישורים חברתיים בקרב ילדים

הקורס כולל שני חלקים:
הסמסטר הראשון יעסוק בהכרת מאפיינים של ילדים מאתגרים, המגלים קשיים במיומנויות חברתיות.
הסמסטר השני יעסוק בפיתוח מיומנויות התערבות ובהקניית כישורים חברתיים, תוך הדרכה וליווי של מקרים שהמשתלמים יעלו מהשטח.


מטרות הקורס

להכיר קשיים חברתיים והתנהגותיים המאפיינים ילדים במערכת החינוך.
להקנות כלים לפיתוח מיומנויות וכישורים חברתיים בקרב ילדים.


נושאי הקורס

 • סמסטר א’ - אפיונים של ילדים עם התנהגות מאתגרת במערכות החינוך .
 • ADD/ADHD/PDD/ אוטיזם/אספרגר, OCD (הפרעה אובססיבית קומפולסיבית), חרדות, נמנעות חברתית, בעיות התנהגות, דחייה חברתית. הלימודים ישלבו הרצאות, שימוש בסרטונים והדגמות מהשטח.
 • סמסטר ב’ - הקניית מיומנויות חברתיות לילדים מתקשים.
  דוגמאות לנושאים שנעסוק בהם:
  כיצד ליצור קשר - פיתוח יוזמה, הקניית לימוד אסרטיביות לילדים (איך לעמוד על שלי מבלי לפגוע ומבלי להפגע), שימור קשרים קיימים - תרגול מיומנויות פיתרון בעיות, פיתוח מיומנויות שיחה - על מה מדברים ואיך, פיתוח יכולות משחק - המשחק החברתי.
 • הלימודים ישלבו תיאוריה, פרקטיקה, תירגול והדרכה, תוך שימוש בכלים מתחום האמנויות השונות: אמנות, דרמה, מוסיקה וסרטים.

היקף הקורס

קורס שנתי, 4 ש”ש (112 שעות בודדות)

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יקבלו תעודה מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך על לימודים בתחום.

* בכפוף לאישור משרד החינוך


טיפול באומנויות כאמצעי הוראה

הקורס מאפשר הדגמה והתנסות חווייתיות בכלים מתחום הטיפול ושילובם בעבודת ההוראה השוטפת.

מטרות הקורס:

הקורס מכשיר את עובדי ההוראה להשתמש בכלים מעולם הטיפול באמנות בעבודה החינוכית – הפרטנית והקבוצתית. הקורס מאפשר חיבור לעולמו הפנימי של הילד, זיהוי קשיים ומאפשר התמודדות יעילה ומקדמת עם בעיות מוטיבציה, התנהגות, כישורים חברתיים וביטחון עצמי.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

היקף הקורס: סמסטריאלי ,שעות שנתיות: 2,היקף שעות: 60,מספר מפגשים: 15


הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

 

מורה מומחה באיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה

התוכנית תכלול את המודולות הבאות:

 • מבוא לליקויי למידה
 • הפרעות קשב וריכוז
 • חשבון: התפתחות תקינה ולקויה ותכנית התערבות.
 • קריאה והבנת הנקרא: התפתחות תקינה ולקויה ותכנית התערבות.
 • כתיבה: התפתחות תקינה ולקויה ותוכנית התערבות.
 • כלי איתור והערכה.

גמולים:

 התכנית מקנה שני גמולים למורים שאינם בהסכם "אופק חדש"

אופק חדש: 

מורים במתווה "אופק חדש" יוכלו ללמוד את כל התכנית לשם הסמכה וליצבור עד  60 שעות לקידום מקצועי.

קהל יעד:

מורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל, המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום לקויות למידה ובהתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.
יועצות חינוכיות המעוניינות להעמיק את ידיעותיהם בתחום האיתור והטיפול והתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.
העוסקים במקצועות פארא רפואיים המעוניינים ללמוד על מאפייני תלמידים עם לקויות למידה ודרכי האיתור וההוראה המותאמות לתלמידים אלו.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה
 

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מאושר לשני גמולי השתלמות עם ציון

תעודה: 

לבוגרי התוכנית שיסיימו בהצלחה תוענק תעודת הסמכה: - מורה מומחה בתהליכי איתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה – מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך.
 

        פנו ליועץ לימודים - אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?