שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
דף הבית קורסים  ›חמדת הדרום
מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות -


מצא אותנו ב-Google+

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים
*שם
*טלפון
*דואל
קורס

שלחו לי מידע מפורטל שבתון
שלחו לי מידע ומבצעים בעלון

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

סניפים - שדות נגב

פנו לייעוץ לימודים להתאמה אישית - הגיע הזמן להתקדם!

*דואל
*טלפון
*שם
קורס

 

 

מסלולי לימוד, קורסים והשתלמויות

קורסים - פיתוח מקצועי למורים

ימי לימודים מרוכזים למורים בשבתון
לימודי תעודה -תכניות ייחודיות

הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הטיפול באמנות ככלי חינוכי 
הוראת השואה כחינוך לערכים 
אקלים חינוכי מיטבי    
גיל הרך - תכנית ייחודית בתחום כישורי חיים והכלה (גננות)     
קורסים לפיתוח מקצועי במסגרת אופק חדש
פיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9) ברפורמת אופק חדש:
דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תכניות
דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו
דרגה 9 – עובד הוראה חונך בכיר
תכניות ייחודיות בדרגות הגבוהות 7-9
הוראה מתקנת - יסודי  - לימודי תעודה
הוראה מתקנת ופיתוח כשורי למידה לגיל הרך - לימודי תעודה 
לימודי תעודה - יסודות חינוכיים טיפוליים באמצעות אמנות
גיל הרך - תכניות ייחודיות בתחום כישורי חיים והכלה (גננות)
תכניות ייחודיות בתחום התורה שבעל פה - הערכה לשם למידה
תנועה וקשב לחיים אוצרות הזוג המנצח  - אופק חדש 2-6
תכניות ייחודיות בתחום זהירות בדרכים
הכשרת 'חונך ומלווה מומחה'
תכניות ייחודיות בתחום המדעים והטכנולוגיה
תכניות ייחודיות בתחום החינוך המיוחד
פיתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה


קורסים - חינוך והוראה

ימי לימודים מרוכזים למורים בשבתון
לימודי תעודה -תכניות ייחודיות

הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הטיפול באמנות ככלי חינוכי 
הוראת השואה כחינוך לערכים 
אקלים חינוכי מיטבי    
גיל הרך - תכנית ייחודית בתחום כישורי חיים והכלה (גננות)     
קורסים לפיתוח מקצועי במסגרת אופק חדש
פיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9) ברפורמת אופק חדש:
דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תכניות
דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו
דרגה 9 – עובד הוראה חונך בכיר
תכניות ייחודיות בדרגות הגבוהות 7-9
הוראה מתקנת - יסודי  - לימודי תעודה
הוראה מתקנת ופיתוח כשורי למידה לגיל הרך - לימודי תעודה 
לימודי תעודה - יסודות חינוכיים טיפוליים באמצעות אמנות
גיל הרך - תכניות ייחודיות בתחום כישורי חיים והכלה (גננות)
תכניות ייחודיות בתחום התורה שבעל פה - הערכה לשם למידה
תנועה וקשב לחיים אוצרות הזוג המנצח  - אופק חדש 2-6
תכניות ייחודיות בתחום זהירות בדרכים
הכשרת 'חונך ומלווה מומחה'
תכניות ייחודיות בתחום המדעים והטכנולוגיה
תכניות ייחודיות בתחום החינוך המיוחד
פיתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה


קורסים - אופק חדש / עוז לתמורה

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9) ברפורמת אופק חדש:
דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תכניות
הוראה מתקנת - יסודי - לימודי תעודה
הוראה מתקנת ופיתוח כשורי למידה לגיל הרך - לימודי תעודה 
לימודי תעודה - יסודות חינוכיים טיפוליים באמצעות אמנות
גיל הרך - תכניות ייחודיות בתחום כישורי חיים והכלה (גננות)
תכניות ייחודיות בתחום התורה שבעל פה
הערכה לשם למידה
תכניות ייחודיות בתחום זהירות בדרכים
תנועה וקשב לחיים אוצרות הזוג המנצח  - אופק חדש דרגות 2-6
קורס גישור ואימון - Coaching - חדש ! - מוכר לאופק חדש ולעוז בתמורה
מובילי הערכה - הל"ל בכיתה בהערכה פורמאלית (מתוכננת מראש)
הכשרת “חונך ומלווה מומחה”
קורס הכשרת חונכים ומלווים בדגש על אומנות ה-Coaching
קורס סופרויז’ן, לבוגרי תכניות חונכים ומלווים
תכניות ייחודיות בתחום המדעים והטכנולוגיה
תכניות ייחודיות בתחום החינוך המיוחד
קורסים בלמידה מרחוק
קורסים במסגרת עוז לתמורה


קורסים - אימון אישי ועסקי- Coaching

קורס גישור ואימון - `coaching`


קורסים - גישור, משפט

קורס גישור ואימון - `coaching`


קורסים - גיל רך - חינוך קדם יסודי

גננות כמנהיגות - למידה חווייתית תואמת התפתחות בגן הילדים 
גננות מלוות תומכות הערכה  


תדמית מוסד

למורים בשבתון - לימודי תעודה מרוכזים ביום בשבוע
קורסים בלמידה מרחוק

מגוון מסלולי הלימוד, קורסים, לימודי תעודה, השתלמויות וסדנאות המוצעים במכללת חמדת הדרום
פרוייקט תכנית אישית למורים בשבתון


קורסים - לקויות למידה וחינוך מיוחד

ימי לימודים מרוכזים למורים בשבתון - לימודי תעודה
הוראה מתקנת - יסודי - לימודי תעודה
הוראה מתקנת ופיתוח כשורי למידה לגיל הרך - לימודי תעודה 
לימודי תעודה - יסודות חינוכיים טיפוליים באמצעות אמנות
יהדות וספרות באמנות הפסיפס - מהלכה למעשה
קידום יכולת יצירת תרבות בית-ספרית מכילה


קורסי קיץ / קורסים מרוכזים

קורסים מתוקשבים בלמידה מרחוק
אסטרטגיות למידה יצירתיות ליישום בכל כיתה
פסיכופדגוגיה הלכה למעשה
יישומי מחשב בהוראה
הכשרת חונכים ומלווים בדגש על אמנות ה - coaching
סופרויז'ן, לבוגרי תכניות חונכים מלווים ומאמנים
קידום תלמידים מתקשים


קורסים - מחשבים ותקשוב

קורסים מתוקשבים
חינוך לבריאות ותזונה נכונה גננות/מורים
רלבנטיות ומקצועיות בהוראת התושב'ע/הלכה
מחדר הייעוץ החינוכי - מגוון כלים להורים ולמורים/ות
קידום תלמידים מתקשים
פיתוח מומחיות המורה באמצעות ניתוח צילומי שיעורים
הבנת לקויי למידה והפרעות קשב וריכוז ודרכי התערבות 
פסיכופדגוגיה הלכה למעשה/ היבטים רגשיים בהוראה- למידה
מיומנויות הנחייה - המורה כאמן ללמידה חוויתית


קורסים - ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים ברפורמת אופק חדש
פתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה
הערכת מורים ובעלי תפקידים בבתי ספר על יסודיים
הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינות הבגרות - טרום ותוך תפקידית
רכזי מקצוע - טרום ותוך תפקידית
סגני מנהלים - טרום ותוך תפקידית
רכזי שכבה - טרום ותוך תפקידית
מחנכי כיתה - טרום ותוך תפקידית
תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה


קורסים - למידה מרחוק

חינוך לבריאות ותזונה נכונה גננות/מורים
רלבנטיות ומקצועיות בהוראת התושב'ע/הלכה
מחדר הייעוץ החינוכי - מגוון כלים להורים ולמורים/ות
קידום תלמידים מתקשים
פיתוח מומחיות המורה באמצעות ניתוח צילומי שיעורים
הבנת לקויי למידה והפרעות קשב וריכוז ודרכי התערבות 
פסיכופדגוגיה הלכה למעשה/ היבטים רגשיים בהוראה- למידה
מיומנויות הנחייה - המורה כאמן ללמידה חוויתית


קורסים - בריאות ותזונה נכונה

חינוך לבריאות ותזונה נכונה


קורסים - יהדות, מורשת ישראל ודתות

יהדות וספרות באמנות הפסיפס – מהלכה למעשה - יום מרוכז למורים בשבתון
רלבנטיות ומקצועיות בהוראת התושב'ע/הלכה


קורסים - אמנות ואומנויות

יסודות חינוכיים-טיפוליים באמצעות אמנות
יהדות וספרות באמנות הפסיפס – מהלכה למעשה
הגשת חומרים


קורסים - העצמה והתפתחות אישית

פיתוח חוסן נפשי והתמודדות עם חירום, משבר ואובדנות


קורסים - מדעים וטכנולוגיה

תכניות ייחודיות בתחום המדעים והטכנולוגיה - אופק חדש


קורסים - אבחון, ייעוץ ופסיכולוגיה

תנועה וקשב לחיים אוצרות הזוג המנצח
פיתוח חוסן נפשי והתמודדות עם חירום, משבר ואובדנות