שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם

קורסים למורים- עוז לתמורה - דרגות 7,8,9 - אופק חדש


לימודי תעודה, קורסים, סדנאות והשתלמויות במגוון מוסדות לימוד

בית ברל - המכללה האקדמית - מרכז קשת לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה, השתלמויות מורים

תוכניות תשע'ו
גננת יוזמת ומטמיעה תכניות יחודיות בתחום כישורי חיים והכלה
מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
מורה יוזם באמנות - התערבות במרחב החזותי הבית ספרי
מורה יוזם זכויות
יזמות חינוכית – "מדברים במספרים": מורה למתמטיקה יוזם ומטמיע תכניות בגישת PBL
מורה חוקר את עשייתו
הכשרת חונכים ומלווים, דרגות 7 - 8
מורה חונך בכיר, דרגה 9
יועצות 9-7: בין קוגניציה לרגש
הכשרת רכז הערכה בית ספרי
מורים מובילים בתרבות עם ישראל ומורשתו

בית ברל – בית הספר להשתלמויות

האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום מקצועי של עובדי הוראה

אופק חדש
דרגות 7-9 – הל'ל - הערכה מקדמת למידה משמעותית
דרגות 7-8 – מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
דרגות 7-8 – מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות יחודיות בתחום התקשוב
דרגות 7-8 – מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום לקויות למידה
דרגות 7-8 – מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות במתמטיקה
דרגות 7-8 – מורה חוקר את עשייתו
דרגות 7-8 – מורים חונכים
דרגה 9 – מורה חונך בכיר
קורסים עוז לתמורה


האוניברסיטה הפתוחה - היחידה לקידום מקצועי של עובדי הוראה

מכללת אוהלו בקצרין

קורסים אופק חדש

פיתוח מקצועי לדרגות 7, 8, 9 באופק חדש
קורסים לבעלי תפקידים: רכז תקשוב / מדריך אשכול
קורסים לדרגות בכירות - התאמת בית הספר למאה ה - 21
התפתחות מקצועית סגני מנהלים אופק חדש
קורסים פיתוח מקצועי עוז לתמורה
השתלמות סגני מנהלים
השתלמות רכז שכבה
השתלמות מחנך כתה
מכללת אוהלו בקצרין

האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות

תוכניות תשע'ה - אופק חדש
פיתוח מקצועי לדרגים 7-9
מורה יוזם ומטמיע יוזמות חינוכיות- כללי
המורה במאה ה- 21 היוזם ומטמיע יוזמות חינוכיות - תקשוב
המורה היוזם ומטמיע יוזמות חינוכיות- בחינוך המיוחד
עובד ההוראה ממקצועות הבריאות, היוזם ומטמיע יוזמות חינוכיות
מורה יוזם ומטמיע יוזמות חינוכיות- בשפה הערבית
היועץ החינוכי היוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
מורים חונכים- מומחים
חדש - קורס גישור 
חדש - הכשרת חונכים בכירים
חדש - למידה משמעותית והערכתה
חדש - 'ירושלים שלי'-פיתוח תכניות חינוכיות חברתיות לחיים משותפים
תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים
התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים
המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית


האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות

מרכז פוירשטיין לקידום כושר הלמידה

קורסים מוכרים לאופק חדש ולעוז לתמורה:
השתלמויות שנתיות בהעשרה אינסטרומנטלית
השתלמויות בהעשרה אינסטרומנטלית לחטיבה הצעירה
קורס הכשרת מטפלים קוגניטיביים בשיטת פרופ' פוירשטיין

מרכז פויירשטיין

בית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, מכללת קיי

מורה יוזם, חוקר ומטמיע תכניות חינוכיות - תכנית למורים לחינוך הגופני – יזמות בתחום החינוך לערכים פיתוח מקצועי דרגות 9-7
תכנון- ביצוע והערכה- למידה מבוססת פרויקטים - קורס לדרגות 9-7
מובילי פדגוגיה עדכנית בסביבות חדשניות - קורס מקוון מלא לדרגות 9-7
מורה יוזם, חוקר ומטמיע יוזמתו - קורסים בינתחומיים לדרגות 9-7
קורס לגננות בדרגות 9-7 בתחום כישורי חיים
קורס ליועצות חינוכיות בבתי ספר
תכניות להתפתחות מקצועית של סגני מנהלים באופק חדש
המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי - -בית הספר להשתלמויות - באר שבע

היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות – המכללה האקדמית אחוה

הכשרת חונך ומלווה מומחה, לעולה לדרגות 7-8 
מורה יוזם ומטמיע תכניות, לעולה לדרגה 7 
תכנית הערכה מקדמת למידה, לעולה לדרגה 7 
מורה חוקר את עשייתו, לעולה לדרגה 8 
מורה חונך בכיר, לעולה לדרגה 9 
תכנית לפתוח מקצועי של סגני מנהלים שנה שנייה ואילך 

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

הקול קורה - בית ספר לפסיכודרמה, תיאטרון ומדרש

פרוייקט פסיכודרמה בחדרי מורים - יחסי אנוש דרך פסיכודרמה- מוכר לאופק חדש


הקול קורה - מרכז לפסיכודרמה, תיאטרון ומדרש

מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

סדנת תמיכה למורים חדשים

קורס הכשרת גננות חונכות
מכללת אפרתה  - מרכז השתלמויות

המכללה האקדמית בוינגייט

תכנית הלימודים לאופק חדש בדרגות הגבוהות לכלל המורים ולמורים בחינוך גופני
קורסים לאופק חדש - למורים לחינוך גופני ולמורים כוללים - חדש
סדנת התפתחות למורים לחינוך גופני
ניתוח יישומי של ההתנהגות – לימודי תעודה
שילוב תלמידים
המכללה האקדמית בוינגייט - בית הספר להשתלמויות

אורנים המכללה האקדמית לחינוך -היחידה ללימודי תעודה והתמחות

קורסים מוכרים לאופק חדש למורים ועובדי הוראה

פיתוח מקצועי של מורים /גננות מתחילים - אופק חדש
פיתוח מקצועי דרגות 7-9- אופק חדש
הכשרת חונכים ומלווים דרגות 7-8- אופק חדש
הכשרת חונכים ומלווים דרגות 2-6- אופק חדש

קורסים מוכרים לעוז לתמורה
פיתוח מקצועי של סגני מנהלים - עוז לתמורה
פיתוח מקצועי של רכזי שכבות עוז לתמורה
פיתוח מקצועי של רכזי מקצוע - עוז לתמורה
הכשרת רכזי התאמות - עוז לתמורה
הכשרת חונכים למתמחים בשלח וידיעת הארץ - עוז לתמורה
אורנים - היחידה ללימודי תעודה והתמחות

המכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ והמשך

היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה
קורסים מותאמים לפיתוח מקצועי במסגרת 'אופק חדש'

הגוף ככלי ניווט במערכת החינוך
דיבור בציבור – מיומנות "הופעה" מול קהל
מיינדפולנס לעובדי הוראה
צילום לעובדי הוראה
למידה התנסותית באמצעות פרויקטים
פיסול עכשווי ומיצב
פרפורמנס בווידאו ארט
שימוש בקולנוע ככלי חינוכי


המרכז ללימודי חוץ והמשך ספיר

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך

קורסים מוכרים לאופק חדש
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות 7 – 9
מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
מטפל יוזם ומטמיע תכניות טיפוליות
מורה חוקר את עשייתו
מורה חונך / מלווה מומחה

יועצות חינוכיות-שלוש תכניות לפיתוח מקצועי 7-9
הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים (דרגות 1-9)
מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות למצטיינים (דרגות 7-9)

מורה מוביל הערכה לשם למידה (הל'ל - 18דרגות 7-9) 
מיינדפולנס  - קשיבות בבתי ספר
פיתוח יחידות הוראה לתוכנית התקשוב החדשה (דרגות 1-6)
קורסים עוז לתמורה
פיתוח סגני מנהלים
פיתוח רכזי שכבה
פיתוח מחנכים

אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת בר אילן - בית ספר לחינוך, היחידה להשתלמות ולהדרכה

קורסים מוכרים לאופק חדש
ביבליותרפיה ככלי להנחייה אישית וקבוצתית
בדרך לזהות – פיתוח הזהות להעצמה אישית ולהעצמת מתבגרים
אימון Coaching לפריצת דרך
לאכול נבון ולהיות בריא
חינוך לבריאות
פשוט להיות
חיים בסרט - ניתוח יצירות קולנוע
אנגלית ללקויות למידה
חכמת הקשיבות
הכשרת מנחים התנהגותיים חינוכיים במערכת החינוך
הכשרת מומחים להוראה מתקנת
הכשרת מומחים לפיתוח כישורי שפה וחשיבה
השתלמויות אופק חדש לבעלי דרגות 7-9


אוניברסיטת בר אילן - בית הספר לחינוך

אוניברסיטת חיפה - בית הספר לחינוך

לימודי דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תוכניות
דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו
דרגה 9 – מורה חונך בכיר

אוניברסיטת חיפה

האקדמית גורדון - המרכז לפיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי למורים חדשים לאחר שנת הסטאז' באופק חדש
פיתוח מקצועי לגננות חדשות לאחר שנת הסטאז' באופק חדש
פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות 7-9 לפי מתווה אופק חדש
קבוצות יעודיות במתמטיקה ותקשוב לדרגות 7-9
הכשרת מורים להערכה והתאמת אסטרטגיות למידה לתלמידים מתקשים
הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים
קורס מורים חונכים במסגרת אופק חדש – לדרגות 4-6 ולדרגות 7-9
הרחבת רישיון הוראה במקצוע תרבות ישראל ומורשתו
מטקסט שאינו דרמתי לאירוע תיאטרוני
תכנית ייעודית בתחום הזהות והזיכרון בשיתוף יד ושם לדרגות 7-9
תכנית ייעודית 'מנביטים בחינוך' מסלול ייחודי לאנשי חינוך מצטיינים לדרגות 7-9
מורה חוקר עשייתו- לדרגה 8
תכנית ייעודית בתחום ההכלה לגננות/מורות (שתי קבוצות) לדרגות 7-9 קידום שותפות הורים מורים
נשות חינוך כחלוצות דיאלוג יהודי-ערבי
הוראת מחוננים
אסטרטגיות למידה
הרחבת רישיון הוראה לתרבות ישראל ומורשתו
עקרונות החינוך המיוחד התאמה להוראה - לעובדים פארא רפואיים
האקדמית גורדון לחינוך - המרכז לפיתוח מקצועי

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

הכשרת מורים חונכים לליווי מורים מתחילים
הוראה מותאמת בגישה רב תחומית
ניתוח יישומי של התנהגות
ניתוח יישומי של התנהגות - פרקטיקום והסמכה בינלאומיים
שילוב תיאטרון בתהליכי הוראה ולמידה
אופק חדש למורים בתיאטרון
אופק חדש דרגות 7-9 המורה כאוצר
מורה יוזם ומטמיע תכניות לדרגת קידום 7 במסגרת אופק חדש
מורה חוקר את עשייתו לדרגה 8 אופק חדש
הכשרת מורה חונך בכיר לדרגה 9 אופק חדש
השתלמויות בתחום החינוך המיוחד
השתלמויות לגיל הרך

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

אשכילה - המרכז ללימודי המשך והשתלמויות - מכללת בית רבקה

קורס מורות חונכות - מוכר לאופק חדש
קורס התפתחות מקצועית שלב א' - סדנת ליווי למורים אחרי ארבע שנות לימוד – שנה ה' חובה לאופק חדש
אשכילה  - מכללת  בית רבקה - המרכז ללימודי המשך והשתלמויות

יד ושם - בית הספר המרכזי להוראת השואה

קורסים מקוונים מוכרים לאופק חדש
אקורד של כאב ותקווה
בכבות הזיכרון, נדלק הדמיון – השואה בראי הספרות, השירה והמחזאות בארץ
דלת הארץ הזאת נפתחת מבפנים – השואה והחברה הישראלית
חדש - אז איך להסביר לילד - קורס פדגוגי
קורסים מקוונים אודות השואה, בשפה האנגלית

יד ושם - בית הספר המרכזי להוראת השואה

נתיבי ידע - בית הספר ללימודים מתוקשבים

קורסים בלמידה מרחוק, מוכרים לאופק חדש למורים בשבתון ולמורים בפועל
העצמה אישית למורה - שינוי וצמיחה אישית
פסיכולוגיה חיובית ומשמעות החיים
העצמת ליקויי למידה
אימון לתקשורת אפקטמיבית ופיתוח אינטיליגנציה רגשית
חינוך לערכים: מנהיגות במורשת ישראל

קורסים בלמידה מרחוק, מוכרים לאופק חדש למורים בשבתון
אני מקשיב אתה מקשיב: תקשורת מקדמת וסמכות מורית
המורה מנהיג מוביל
שליטה/ השפעה בחיים – בחירה והתמודדות
בוחרים להרגיש טוב: פיתוח חוסן נפשי – תיעול כעסים
פיתוח כישורי הצלחה


נתיבי ידע - קורסים מתוקשבים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב'אופק חדש'

קורס להכשרת חונכים ומלווים – דרגות 2–6 באופק חדש
דרגה 7: מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בתחום התקשוב
פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות הגבוהות - דרגות 7–9
'עוז לתמורה' - פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים: סגן מנהל, רכז שכבה, רכז מקצוע, מחנך כיתה ורכז התאמות ללמידה והבחנות
המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסים אופק חדש
פיתוח מקצועי מורה חוקר את עשייתו
פיתוח מקצועי - מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
פיתוח מקצועי הכשרת חונך בכיר
מורים מלווים
גננות מלוות תומכות הערכה
מורים וגננות מאמנים
קורסים לפיתוח מקצועי לאופק חדש בדרגות 7-8
קידום יכולת יצירת תרבות בית-ספרית מכילה
תכניות המשלבות בתחומי דעת בדרגות 7-9 בתחום המדעים והטכנולוגיה
הכשרת חונך מומחה / מלווה מומחה
הכשרת חונך מומחה / מלווה בכיר
הכשרת חונך חונכים - דרגה 9
ליווי ותמיכה למורים ולגננות מתחילים - שנה א
קורס התפתחות מקצועית לסגני מנהלים
הכשרת מורים וגננות חונכי סטאז'רים
כישורי חיים והכלה (גננות)
קידום יכולת יצירת תרבות בית-ספרית מכילה
תכניות המשלבות בתחומי דעת בתחום המדעים והטכנולוגיה
תכנית לפיתוח מקצועי ייחודית לרכזי זהירות בדרכים בדרגות הגבוהות
הל'ל בכיתה בהערכה פורמאלית (מתוכננת מראש)

קורסים עוז לתמורה
תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה - ברפורמת עוז לתמורה
מחנכי כיתה - טרום ותוך תפקידית בעוז לתמורה
תכנית רכזי שכבה - טרום ותוך תפקידית בעוז לתמורה
תכנית סגני מנהלים- טרום ותוך תפקידית בעוז לתמורה
תכנית רכזי מקצוע - טרום ותוך תפקידית בעוז לתמורה
הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינות הבגרות בעוז לתמורה

קורסים בלמידה מרחוק מוכרים לאופק חדש ולעוז לתמורה


חמדת הדרום

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

קורסים לאופק חדש בחינוך ממלכתי דתי
פיתוח מקצועי לדרגה 7 - מורה יוזם ומטמיע תכניות בחמ'ד
פיתוח מקצועי לדרגה 8 - מורה חוקר את עשייתו בחמ'ד
קורסים להכשרת חונכים ומלווים

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

מצא אותנו ב-Google+
מעוניין לפרסם לעובדי הוראה ? צור קשר
כל הזכויות שמורות ל© אתר-לי 2003 - אין להעתיק תכנים מהאתר ללא אישור בכתב מצוות שבתון